Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές QUALCOMM Inc - QCOM CFD

135.76
2.8%
0.89
Χαμηλό: 132.46
Υψηλό: 137.26
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 09:10

Mon: 09:10 - 00:00

Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.89
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Qualcomm Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 132.06
Άνοιγμα* 132.87
Μεταβολή 1 έτους* -24.29%
Εύρος ημέρας* 132.46 - 137.26
Εύρος 52 εβδ. 101.93-184.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 9.40M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 169.08M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 148.22B
Αναλογία P/E 12.71
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.12B
Έσοδα 42.96B
EPS 10.46
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.25683
Beta 1.29
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 25, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 8, 2023 135.76 -0.34 -0.25% 136.10 136.10 135.76
Feb 7, 2023 135.76 2.68 2.01% 133.08 137.32 132.27
Feb 6, 2023 133.11 -0.34 -0.25% 133.45 134.79 131.41
Feb 3, 2023 134.46 3.00 2.28% 131.46 138.29 128.53
Feb 2, 2023 131.46 -6.61 -4.79% 138.07 141.21 131.01
Feb 1, 2023 138.07 6.24 4.73% 131.83 139.89 131.83
Jan 31, 2023 131.83 0.24 0.18% 131.59 134.13 128.96
Jan 30, 2023 131.60 0.44 0.34% 131.16 132.35 130.11
Jan 27, 2023 133.33 0.79 0.60% 132.54 134.84 130.36
Jan 26, 2023 132.54 1.15 0.88% 131.39 134.85 131.10
Jan 25, 2023 131.16 1.84 1.42% 129.32 131.49 127.64
Jan 24, 2023 130.69 0.03 0.02% 130.66 132.92 127.96
Jan 23, 2023 130.40 5.89 4.73% 124.51 132.01 123.46
Jan 20, 2023 122.71 5.10 4.34% 117.61 122.91 117.07
Jan 19, 2023 117.61 -4.06 -3.34% 121.67 121.68 117.24
Jan 18, 2023 121.66 2.19 1.83% 119.47 123.94 118.86
Jan 17, 2023 119.47 0.01 0.01% 119.46 121.25 117.88
Jan 13, 2023 119.91 -1.64 -1.35% 121.55 121.67 118.36
Jan 12, 2023 121.55 3.72 3.16% 117.83 122.32 115.96
Jan 11, 2023 117.83 1.37 1.18% 116.46 118.42 115.11

QUALCOMM Inc Events

Time (UTC) Country Event
Thursday, March 9, 2023

Time (UTC)

17:30

Country

US

Event

Qualcomm Inc Annual Shareholders Meeting
Qualcomm Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, April 25, 2023

Time (UTC)

10:59

Country

US

Event

Q2 2023 Qualcomm Inc Earnings Release
Q2 2023 Qualcomm Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 23554 22258 22611 19573 21731 33566
Έσοδα 23554 22258 22611 19573 21731 33566
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 9315 9792 10244 8599 9255 14262
Ακαθάριστο Εισόδημα 14239 12466 12367 10974 12476 19304
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 17231 19854 22065 12041 15881 23810
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2213 2658 2986 2195 2074 2339
Έρευνα & Ανάπτυξη 5141 5485 5625 5398 5975 7176
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 206 1919 3228 -4151 -1423 33
Other Operating Expenses, Total 356 -18 0
Λειτουργικά Έσοδα 6323 2404 546 7532 5850 9756
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 510 583 -154 -51 -131 518
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 6833 2987 392 7481 5719 10274
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5702 2444 -4521 4386 5198 9043
Δικαίωμα Μειοψηφίας 3 1 0 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5705 2445 -4521 4386 5198 9043
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -443 0 0
Καθαρά Κέρδη 5705 2445 -4964 4386 5198 9043
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5705 2445 -4521 4386 5198 9043
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5705 2445 -4964 4386 5198 9043
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5705 2445 -4964 4386 5198 9043
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1498 1490 1463 1220 1149 1149
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.80841 1.64094 -3.09023 3.59508 4.52393 7.87032
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.02 2.2 2.43 2.48 2.57 2.66
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.92317 2.69473 -1.65605 1.60027 3.39829 7.8956
Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2022
Συνολικά έσοδα 7935 8060 9336 10705 11164
Έσοδα 7935 8060 9336 10705 11164
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3432 3404 3937 4303 4648
Ακαθάριστο Εισόδημα 4503 4656 5399 6402 6516
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5784 5872 6443 6842 7326
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 557 597 618 608 624
Έρευνα & Ανάπτυξη 1780 1864 1879 1930 2034
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 15 7 9 1 20
Λειτουργικά Έσοδα 2151 2188 2893 3863 3838
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -22 69 392 2 -415
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2129 2257 3285 3865 3423
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1762 2027 2798 3399 2934
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1762 2027 2798 3399 2934
Καθαρά Κέρδη 1762 2027 2798 3399 2934
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1762 2027 2798 3399 2934
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1762 2027 2798 3399 2934
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1762 2027 2798 3399 2934
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1151 1145 1143 1142 1140
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.53084 1.77031 2.44794 2.97636 2.57368
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.65 0.68 0.68 0.68 0.68
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.54163 1.7758 2.45465 2.97713 2.58872
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 22981 43593 17384 16765 18519 20075
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18648 37308 12088 12260 11214 12414
Μετρητά & Ισοδύναμα 5946 35029 11777 11839 6707 7116
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12702 2279 311 421 4507 5298
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2219 3632 2904 2471 4003 3579
Accounts Receivable - Trade, Net 2194 3576 2667 1046 2687 2214
Total Inventory 1556 2035 1693 1400 2598 3228
Other Current Assets, Total 558 618 699 634 704 854
Total Assets 52359 65486 32718 32957 35594 41240
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2306 3216 2975 3081 4171 5072
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 6040 7419 7461 7648 9305 10967
Accumulated Depreciation, Total -3734 -4203 -4486 -4567 -5134 -5895
Goodwill, Net 5679 6623 6498 6282 6323 7246
Intangibles, Net 3500 3737 2955 2172 1653 1458
Long Term Investments 14557 2252 1052 1130 982 1265
Other Long Term Assets, Total 3336 6065 1854 3527 3946 6124
Total Current Liabilities 7311 10907 11389 8935 8672 11951
Accounts Payable 1858 1971 1825 1368 2248 2750
Accrued Expenses 934 1183 2248 2427 2674 3179
Notes Payable/Short Term Debt 1749 999 1005 499 500 500
Other Current Liabilities, Total 2770 5258 6297 2627 3236 3978
Total Liabilities 20581 34740 31911 28048 29517 31290
Total Long Term Debt 10008 19442 15382 13448 15342 13701
Long Term Debt 10008 19398 15365 13437 15226 13701
Minority Interest -10 0
Other Liabilities, Total 3272 4391 4849 5562 5503 5574
Total Equity 31778 30746 807 4909 6077 9950
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0 0
Common Stock 414 274 0 343 586 0.112
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 30936 30088 542 4466 5284 9822
Unrealized Gain (Loss) 532 218 243 186 206
Other Equity, Total -104 166 22 -86 1 127.888
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 52359 65486 32718 32957 35594 41240
Total Common Shares Outstanding 1476 1474 1219 1145 1131 1125
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1496 14 2014 14 1544
Capital Lease Obligations 44 17 11 116
Deferred Income Tax 291 103 64
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 18299 19693 20075 20222 21610
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11526 12907 12414 11310 11546
Μετρητά & Ισοδύναμα 6000 7399 7116 6607 7173
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5526 5508 5298 4703 4373
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3346 2952 3579 4032 4084
Accounts Receivable - Trade, Net 3346 2952 3579 4032 4084
Total Inventory 2668 3133 3228 3861 4555
Other Current Assets, Total 759 701 854 1019 1425
Total Assets 37168 38769 41240 42820 44302
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4186 4424 4559 4723 4893
Goodwill, Net 7220 7229 7246 7264 7261
Intangibles, Net 1662 1542 1458 1373 1258
Long Term Investments 35
Other Long Term Assets, Total 5766 5881 7902 9238 9280
Total Current Liabilities 9070 11460 11951 12273 13432
Accounts Payable 2548 2709 2750 3526 3724
Accrued Expenses 994 1503 1531 1440 1124
Notes Payable/Short Term Debt 500 500 500 2042 500
Other Current Liabilities, Total 5028 5203 5626 5265 5099
Total Liabilities 29744 30592 31290 31487 30974
Total Long Term Debt 15235 13695 13701 13708 12195
Long Term Debt 15235 13695 13701 13708 12195
Other Liabilities, Total 5439 5437 5638 5506 5347
Total Equity 7424 8177 9950 11333 13328
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0 0.112 0.112 0.112 0.1122
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 7143 7993 9822 11275 13113
Other Equity, Total 281 183.888 127.888 57.888 214.888
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 37168 38769 41240 42820 44302
Total Common Shares Outstanding 1129 1128 1125 1125 1122
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1545 1544 2985
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 5702 2444 -4964 4386 5198 9043
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7632 5001 3908 7286 5814 10536
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1428 1461 1561 1401 1393 1582
Deferred Taxes -200 -412 4481 1976 -309 -245
Μη Χρηματικά Στοιχεία 631 611 1058 747 1139 617
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 71 897 1772 -1224 -1607 -461
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3488 20463 2381 -806 -5263 -3356
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -539 -690 -784 -887 -1407 -1888
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2949 21153 3165 81 -3856 -1468
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -5754 5571 -31500 -6386 -5707 -6798
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -258 -534 -548 -1536 -475 -772
Total Cash Dividends Paid -2990 -3252 -3466 -2968 -2882 -3008
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -3255 -845 -21977 -1379 -2121 -3019
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 749 10202 -5509 -503 -229 1
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -4 48 -41 -32 24 27
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1614 31083 -25252 62 -5132 409
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 4217 6245 9043 3399 6333
Cash From Operating Activities 6086 9459 10536 2057 4755
Cash From Operating Activities 751 1157 1582 406 834
Deferred Taxes -235 -358 -245 272 -403
Non-Cash Items 481 702 617 368 1172
Changes in Working Capital 872 1713 -461 -2388 -3181
Cash From Investing Activities -3034 -3406 -3356 -112 -638
Capital Expenditures -952 -1458 -1888 -583 -1074
Other Investing Cash Flow Items, Total -2082 -1948 -1468 471 436
Cash From Financing Activities -3788 -5396 -6798 -2446 -4044
Financing Cash Flow Items -524 -735 -772 -503 -573
Total Cash Dividends Paid -1473 -2240 -3008 -765 -1529
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1791 -2421 -3019 -1178 -1942
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 1 0 0
Foreign Exchange Effects 29 35 27 -8 -16
Net Change in Cash -707 692 409 -509 57
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.6899 108042743 1604140 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.9895 55633085 888997 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.2663 47568746 524556 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.7489 30650124 -807047 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8047 20122545 567327 2022-09-30 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6118 17971577 -4251114 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.5519 17303890 -775246 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.3016 14513152 -441116 2023-01-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.1291 12589694 4366311 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.1118 12396364 2202711 2021-12-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 1.0094 11254357 -51506 2022-09-30 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 0.8958 9988369 -2698281 2022-09-30 LOW
Aristotle Capital Management, LLC Investment Advisor 0.8346 9305828 29151 2022-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7535 8401358 235504 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.75 8362740 -412293 2022-09-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.7388 8237967 -317898 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7315 8156133 -143895 2022-09-30 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.6616 7377068 249114 2022-09-30 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.6534 7285717 -82242 2022-09-30 LOW
Loomis, Sayles & Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6385 7119191 -335823 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Qualcomm Company profile

Σχετικά με την QUALCOMM Inc

Η Qualcomm Incorporated ασχολείται με την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση θεμελιωδών τεχνολογιών για την ασύρματη βιομηχανία. Στους τομείς της περιλαμβάνονται οι Qualcomm CDMA Technologies (QCT), Qualcomm Technology Licensing (QTL) και Qualcomm Strategic Initiatives (QSI). Ο τομέας QCT αναπτύσσει και προμηθεύει ολοκληρωμένα κυκλώματα και λογισμικό συστημάτων που βασίζονται σε τεχνολογίες τρίτης γενιάς/τέταρτης γενιάς/πέμπτης γενιάς (3G/4G/5G) και άλλες τεχνολογίες για χρήση σε προϊόντα ασύρματης επικοινωνίας φωνής και δεδομένων, δικτύωσης, υπολογιστών, πολυμέσων και παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS). Ο τομέας QTL χορηγεί άδειες χρήσης ή παρέχει με άλλο τρόπο δικαιώματα χρήσης τμημάτων του χαρτοφυλακίου πνευματικής ιδιοκτησίας του, το οποίο, μεταξύ άλλων δικαιωμάτων, περιλαμβάνει ορισμένα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας απαραίτητα ή/και χρήσιμα για την κατασκευή, πώληση ή/και χρήση ορισμένων ασύρματων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προϊόντων που υλοποιούν τα πρότυπα CDMA2000, WCDMA, LTE ή/και 5G που βασίζονται σε OFDMA και τα παράγωγά τους. Ο τομέας QSI πραγματοποιεί στρατηγικές επενδύσεις.

Industry: Semiconductors (NEC)

5775 Morehouse Dr
SAN DIEGO
CALIFORNIA 92121
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.40 Price
-0.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00335

Oil - Crude

77.50 Price
-0.300% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0221%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,739.50 Price
+0.340% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0186%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0075%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

23,274.15 Price
+0.210% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου