Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές QUALCOMM Inc - QCOM CFD

  135.77
  1.83%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Tuesday at 00:00

  Mon: 09:10 - 00:00

  Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

  Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.38
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Qualcomm Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 132.87
  Άνοιγμα* 132.26
  Μεταβολή 1 έτους* 11.37%
  Εύρος ημέρας* 132.21 - 136.49
  Εύρος 52 εβδ. 101.47-139.94
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 9.59M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 174.98M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 141.75B
  Αναλογία P/E 19.49
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.11B
  Έσοδα 35.82B
  EPS 6.52
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.51929
  Beta 1.25
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 31, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 8, 2023 132.87 1.61 1.23% 131.26 133.91 129.95
  Dec 7, 2023 130.95 1.55 1.20% 129.40 133.27 129.40
  Dec 6, 2023 129.40 -1.43 -1.09% 130.83 132.29 129.40
  Dec 5, 2023 130.55 0.78 0.60% 129.77 130.78 127.95
  Dec 4, 2023 128.84 -0.78 -0.60% 129.62 129.99 127.96
  Dec 1, 2023 129.75 1.09 0.85% 128.66 130.20 127.97
  Nov 30, 2023 128.52 1.03 0.81% 127.49 129.47 127.43
  Nov 29, 2023 127.49 1.44 1.14% 126.05 130.53 125.95
  Nov 28, 2023 126.05 -1.97 -1.54% 128.02 128.18 125.60
  Nov 27, 2023 127.96 1.23 0.97% 126.73 128.96 126.72
  Nov 24, 2023 127.50 0.02 0.02% 127.48 128.10 126.88
  Nov 23, 2023 126.95 0.00 0.00% 126.95 126.95 126.95
  Nov 22, 2023 126.95 0.50 0.40% 126.45 129.45 126.45
  Nov 21, 2023 126.27 -2.93 -2.27% 129.20 129.35 125.73
  Nov 20, 2023 129.20 0.29 0.22% 128.91 130.06 128.91
  Nov 17, 2023 128.76 -0.12 -0.09% 128.88 129.73 128.36
  Nov 16, 2023 128.45 0.00 0.00% 128.45 130.23 127.91
  Nov 15, 2023 128.45 1.14 0.90% 127.31 129.67 127.05
  Nov 14, 2023 127.05 3.20 2.58% 123.85 128.16 123.85
  Nov 13, 2023 123.46 -0.19 -0.15% 123.65 124.50 122.56

  QUALCOMM Inc Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, January 31, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Qualcomm Inc Earnings Release
  Q1 2024 Qualcomm Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 44200 33566 21731 19573 22611
  Έσοδα 44200 33566 21731 19573 22611
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 18635 14262 9255 8599 10244
  Ακαθάριστο Εισόδημα 25565 19304 12476 10974 12367
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 28387 23810 15881 12041 22065
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2570 2339 2074 2195 2986
  Έρευνα & Ανάπτυξη 8194 7176 5975 5398 5625
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1012 33 -1423 -4151 3228
  Other Operating Expenses, Total 0 -18
  Λειτουργικά Έσοδα 15813 9756 5850 7532 546
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -815 518 -131 -51 -154
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 14998 10274 5719 7481 392
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 12986 9043 5198 4386 -4521
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 12986 9043 5198 4386 -4521
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -50 0 0 -443
  Καθαρά Κέρδη 12936 9043 5198 4386 -4964
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 12986 9043 5198 4386 -4521
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 12936 9043 5198 4386 -4964
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 12936 9043 5198 4386 -4964
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1137 1149 1149 1220 1463
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 11.4213 7.87032 4.52393 3.59508 -3.09023
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.86 2.66 2.57 2.48 2.43
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 10.6506 7.8956 3.39829 1.60027 -1.65605
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 8451 9275 9463 11395 10936
  Έσοδα 8451 9275 9463 11395 10936
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3792 4153 4044 4868 4816
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4659 5122 5419 6527 6120
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6647 7272 7012 7735 6484
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 618 614 623 683 655
  Έρευνα & Ανάπτυξη 2222 2210 2251 2178 2052
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 16 295 94 6 -1039
  Λειτουργικά Έσοδα 1804 2003 2451 3660 4452
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -51 -90 -80 -190 -213
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1757 1895 2371 3470 4239
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1735 1702 2273 2923 3730
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1735 1702 2273 2923 3730
  Καθαρά Κέρδη 1803 1704 2235 2873 3730
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1735 1702 2273 2923 3730
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1803 1704 2235 2873 3730
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1803 1704 2235 2873 3730
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1124 1123 1131 1131 1134
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.54359 1.51558 2.00973 2.58444 3.28924
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.8 0.75 0.75 0.75 0.75
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.55765 1.75152 2.0894 2.58891 2.48303
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 68 2 -38 -50
  Άλλο, Καθαρό 4 -18
  Other Operating Expenses, Total -1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 22464 20724 20075 18519 16765
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11324 6382 12414 11214 12260
  Μετρητά & Ισοδύναμα 8450 2773 7116 6707 11839
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2874 3609 5298 4507 421
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3183 5643 3579 4003 2471
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1923 4175 2214 2687 1046
  Συνολικό Απόθεμα 6422 6341 3228 2598 1400
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1535 2358 854 704 634
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 51040 49014 41240 35594 32957
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 5654 5799 5072 4171 3081
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 13322 12401 10967 9305 7648
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -7668 -6602 -5895 -5134 -4567
  Υπεραξία, Καθαρό 10642 10508 7246 6323 6282
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1408 1882 1458 1653 2172
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1236 1294 1265 982 1130
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 9636 8807 6124 3946 3527
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 9628 11866 11951 8672 8935
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1912 3796 2750 2248 1368
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1783 1835 3179 2674 2427
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 499 500 500 499
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 5019 4290 3978 3236 2627
  Σύνολο Οφειλών 29459 31001 31290 29517 28048
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 14484 13537 13701 15342 13448
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 14484 13537 13701 15226 13437
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 5236 5431 5574 5503 5562
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 21581 18013 9950 6077 4909
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 490 195 0.112 586 343
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 20733 17840 9822 5284 4466
  Unrealized Gain (Loss) 206 186
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 358 -22 127.888 1 -86
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 51040 49014 41240 35594 32957
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1114 1121 1125 1131 1145
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 914 1446 1544 14 2014
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 116 11
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 111 167 64 103
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 22464 20476 19073 21098 20724
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11324 8631 6676 8238 6382
  Μετρητά & Ισοδύναμα 8450 6087 3488 4808 2773
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2874 2544 3188 3430 3609
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3183 3850 3691 3960 5643
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3183 3850 3691 3960 5643
  Συνολικό Απόθεμα 6422 6628 6858 6932 6341
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1535 1367 1848 1968 2358
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 51040 49002 48362 50014 49014
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 5042 5216 5281 5215 5168
  Υπεραξία, Καθαρό 10642 10591 10579 10566 10508
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1408 1618 1727 1796 1882
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 11484 11101 11702 11339 10732
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 9628 8463 7866 10081 11866
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1912 1744 1430 2562 3796
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1685 1546 1227 1460 1486
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 499 0 499
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 5117 4259 4710 4613 4639
  Σύνολο Οφειλών 29459 28332 28664 31204 31001
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 14484 14530 15486 15431 13537
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 14484 14530 15486 15431 13537
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 5347 5339 5312 5692 5598
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 21581 20670 19698 18810 18013
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 490 77 0.1114 0.1119 195
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 20733 20163 19280 18517 17840
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 358 430 417.889 292.888 -22
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 51040 49002 48362 50014 49014
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1114 1115 1114 1119 1121
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 914 914 0 1446 1446
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 12986 9043 5198 4386 -4964
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 9096 10536 5814 7286 3908
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1762 1582 1393 1401 1561
  Deferred Taxes -138 -245 -309 1976 4481
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 2286 617 1139 747 1058
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -7800 -461 -1607 -1224 1772
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -5804 -3356 -5263 -806 2381
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2262 -1888 -1407 -887 -784
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -3542 -1468 -3856 81 3165
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -7196 -6798 -5707 -6386 -31500
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -796 -772 -475 -1536 -548
  Total Cash Dividends Paid -3212 -3008 -2882 -2968 -3466
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2773 -3019 -2121 -1379 -21977
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -415 1 -229 -503 -5509
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -113 27 24 -32 -41
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -4017 409 -5132 62 -25252
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 3975 2273 12986 10063 6333
  Cash From Operating Activities 4552 3095 9096 7650 4755
  Cash From Operating Activities 868 398 1762 1272 834
  Deferred Taxes -631 -120 -138 -234 -403
  Non-Cash Items 1273 548 2286 1884 1172
  Changes in Working Capital -933 -4 -7800 -5335 -3181
  Cash From Investing Activities -357 -133 -5804 -5514 -638
  Capital Expenditures -851 -398 -2262 -1628 -1074
  Other Investing Cash Flow Items, Total 494 265 -3542 -3886 436
  Cash From Financing Activities -3558 -1015 -7196 -6004 -4044
  Financing Cash Flow Items -375 -286 -796 -779 -573
  Total Cash Dividends Paid -1676 -842 -3212 -2371 -1529
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -1941 -1270 -2773 -2441 -1942
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 434 1383 -415 -413 0
  Foreign Exchange Effects 46 27 -113 -50 -16
  Net Change in Cash 683 1974 -4017 -3918 57
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.8335 109742063 436718 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.2093 58135574 1310295 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.3945 49042212 549861 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9339 21582298 549099 2023-06-30 LOW
  Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.7036 19012532 133089 2023-09-30 LOW
  AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6168 18042933 1178546 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.5443 17234440 2479672 2023-06-30 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.3708 15298280 -352460 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.2978 14483326 -8675192 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.196 13346831 956951 2022-12-31 LOW
  Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.0636 11870083 186660 2023-06-30 LOW
  Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.9484 10584374 -302502 2023-06-30 LOW
  Capital International Investors Investment Advisor 0.8016 8946380 -1159483 2023-06-30 LOW
  BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.7717 8612542 790201 2023-06-30 LOW
  Aristotle Capital Management, LLC Investment Advisor 0.7628 8512541 -179340 2023-06-30 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7402 8260795 137848 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6756 7539663 -569642 2023-06-30 LOW
  BofA Global Research (US) Research Firm 0.6543 7302177 -1576679 2023-06-30 LOW
  Fidelity International Investment Advisor 0.6366 7104997 2080721 2023-06-30 LOW
  Loomis, Sayles & Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.576 6428465 -185267 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Qualcomm Company profile

  Σχετικά με την QUALCOMM Inc

  Η Qualcomm Incorporated ασχολείται με την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση θεμελιωδών τεχνολογιών για την ασύρματη βιομηχανία. Στους τομείς της περιλαμβάνονται οι Qualcomm CDMA Technologies (QCT), Qualcomm Technology Licensing (QTL) και Qualcomm Strategic Initiatives (QSI). Ο τομέας QCT αναπτύσσει και προμηθεύει ολοκληρωμένα κυκλώματα και λογισμικό συστημάτων που βασίζονται σε τεχνολογίες τρίτης γενιάς/τέταρτης γενιάς/πέμπτης γενιάς (3G/4G/5G) και άλλες τεχνολογίες για χρήση σε προϊόντα ασύρματης επικοινωνίας φωνής και δεδομένων, δικτύωσης, υπολογιστών, πολυμέσων και παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS). Ο τομέας QTL χορηγεί άδειες χρήσης ή παρέχει με άλλο τρόπο δικαιώματα χρήσης τμημάτων του χαρτοφυλακίου πνευματικής ιδιοκτησίας του, το οποίο, μεταξύ άλλων δικαιωμάτων, περιλαμβάνει ορισμένα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας απαραίτητα ή/και χρήσιμα για την κατασκευή, πώληση ή/και χρήση ορισμένων ασύρματων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προϊόντων που υλοποιούν τα πρότυπα CDMA2000, WCDMA, LTE ή/και 5G που βασίζονται σε OFDMA και τα παράγωγά τους. Ο τομέας QSI πραγματοποιεί στρατηγικές επενδύσεις.

  Industry: Semiconductors (NEC)

  5775 Morehouse Dr
  SAN DIEGO
  CALIFORNIA 92121
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0212%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0007%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου