Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Puregold Price Club, Inc. - PGCMF CFD

0.56
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.11
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Puregold Price Club Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 26.50-37.85
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.45M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 25.53M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 96.05B
Αναλογία P/E 10.74
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.88B
Έσοδα 176.45B
EPS 3.11
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.57871
Beta 0.53
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 29, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 10, 2023 0.56 0.00 0.00% 0.56 0.56 0.56
Jan 30, 2023 0.62 0.07 12.73% 0.55 0.62 0.55
Jan 27, 2023 0.62 0.00 0.00% 0.62 0.62 0.62
Jan 26, 2023 0.65 0.00 0.00% 0.65 0.65 0.65
Jan 24, 2023 0.62 0.02 3.33% 0.60 0.62 0.60
Jan 23, 2023 0.62 0.02 3.33% 0.60 0.62 0.60
Jan 20, 2023 0.60 0.00 0.00% 0.60 0.60 0.60
Jan 19, 2023 0.60 0.00 0.00% 0.60 0.60 0.60
Jan 18, 2023 0.60 0.00 0.00% 0.60 0.60 0.60
Jan 13, 2023 0.58 0.00 0.00% 0.58 0.58 0.58
Jan 12, 2023 0.58 0.00 0.00% 0.58 0.58 0.58
Jan 11, 2023 0.58 0.00 0.00% 0.58 0.58 0.58
Jan 6, 2023 0.57 0.00 0.00% 0.57 0.57 0.57
Jan 5, 2023 0.58 0.00 0.00% 0.58 0.58 0.58
Jan 4, 2023 0.57 0.00 0.00% 0.57 0.57 0.57
Jan 3, 2023 0.57 0.00 0.00% 0.57 0.57 0.57
Dec 30, 2022 0.57 0.00 0.00% 0.57 0.57 0.57
Dec 29, 2022 0.57 0.00 0.00% 0.57 0.57 0.57
Dec 28, 2022 0.56 0.00 0.00% 0.56 0.57 0.56
Dec 27, 2022 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55

Puregold Price Club, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, August 7, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

PH

Γεγονός

Q2 2023 Puregold Price Club Inc Earnings Release
Q2 2023 Puregold Price Club Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, November 15, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

07:30

Χώρα

PH

Γεγονός

Q3 2023 Puregold Price Club Inc Earnings Release
Q3 2023 Puregold Price Club Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 184303 164125 168632 154490 141139
Έσοδα 184303 164125 168632 154490 141139
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 150483 134042 139476 128540 117211
Ακαθάριστο Εισόδημα 33819.7 30082.8 29156.1 25950.6 23928.6
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 169819 151149 155244 143061 130867
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5524.28 4893.14 4749.08 4258.85 4040.54
Depreciation / Amortization 4582.78 4662.49 4316.07 3820.99 3479.55
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -3.00568 -34.0394 -30.3239 -45.9635 -41.2012
Other Operating Expenses, Total 9231.29 7584.94 6733.29 6487.08 6177.71
Λειτουργικά Έσοδα 14484.3 12976.2 13388 11429.6 10272
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2257.49 -2383.92 -1954.11 -1835.22 -1542.7
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 0.15431
Άλλο, Καθαρό -2.30723 59.4969 -0.77243 -14.5519 -26.7479
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 12224.5 10651.8 11433.1 9579.82 8702.68
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 9287.43 8180.02 8066.83 6772.79 6199.5
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 9287.43 8180.02 8066.83 6772.79 6199.5
Καθαρά Κέρδη 9287.43 8180.02 8066.83 6772.79 6199.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 9287.43 8180.02 8066.83 6772.79 6199.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 9287.43 8180.02 8066.83 6772.79 6199.5
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 9287.43 8180.02 8066.83 6772.79 6199.5
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2866.54 2869.1 2869.68 2860.99 2765.38
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.23995 2.85108 2.81105 2.36729 2.24182
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.86 0.25 0.25 0.2 0.2
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.23915 2.84197 2.8036 2.35593 2.23117
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 44352.4 184303 45327.5 43728.5 38507.3
Έσοδα 44352.4 184303 45327.5 43728.5 38507.3
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 35831.8 150483 37037.5 35751.2 30809.1
Ακαθάριστο Εισόδημα 8520.59 33819.7 8290.03 7977.34 7698.22
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 40773.1 169819 41811.1 40409.9 35053.8
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1394.97 5524.28 1352.41 1254.54 1206.21
Depreciation / Amortization 1200.6 4582.78 1139.13 1143.26 1110.61
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1.82869 -3.00568 -4.59312 3.93176 -2.34432
Other Operating Expenses, Total 2347.54 9231.29 2286.63 2256.99 1930.17
Λειτουργικά Έσοδα 3579.32 14484.3 3516.45 3318.62 3453.57
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -469.893 -2257.49 -536.233 -613.876 -610.665
Gain (Loss) on Sale of Assets 0
Άλλο, Καθαρό 6.31207 -2.30723 -0.18755 -0.05932 -0.09952
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3115.74 12224.5 2980.03 2704.69 2842.81
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2406.17 9287.43 2274.38 2047.9 2151.23
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2406.17 9287.43 2274.38 2047.9 2151.23
Καθαρά Κέρδη 2406.17 9287.43 2274.38 2047.9 2151.23
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2406.17 9287.43 2274.38 2047.9 2151.23
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2406.17 9287.43 2274.38 2047.9 2151.23
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2406.17 9287.43 2274.38 2047.9 2151.23
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2865.59 2866.54 2878.96 2866.99 2867.52
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.83968 3.23995 0.79 0.7143 0.7502
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.86 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.83918 3.23915 0.78878 0.71534 0.74959
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 78998.1 65930.7 59388.2 40040.4 36065.9
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 43644.6 41342.3 35135.5 17118.4 10723.9
Cash 14273.5 8865.95 11056.8 6654.45 3503.6
Μετρητά & Ισοδύναμα 25071.7 32445.6 21667.3 10429 7183.76
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4299.38 30.7258 2411.38 34.9206 36.5026
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3822.76 2626.06 3067.99 3020.34 5147.25
Accounts Receivable - Trade, Net 2296.19 1318.14 1665.51 2161.37 3375.74
Total Inventory 28214.7 21558.6 20918.3 19526.2 19731.8
Prepaid Expenses 3315.97 403.698 266.369 375.443 462.991
Total Assets 163798 139434 131594 108635 100850
Property/Plant/Equipment, Total - Net 60184.6 49286.1 48103.4 44986.4 41759.5
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 96021.5 79520.3 62884.4 57563.6 52363.5
Accumulated Depreciation, Total -35837 -30234.3 -14781 -12577.2 -10604
Goodwill, Net 14902.4 14902.4 14902.4 14902.4 14902.4
Intangibles, Net 4746.31 4755.82 4766.13 4777.1 4778.95
Long Term Investments 661.885 636.548 636.548 622.981 603.175
Other Long Term Assets, Total 4304.25 3922.26 3796.9 3305.57 2739.86
Total Current Liabilities 29877.3 17184.8 17102.5 15490.8 18247.2
Accounts Payable 16511.3 10123.7 9358.07 8640.01 9287.94
Accrued Expenses 2400.03 1529.69 1575.05 1310.4 1188.68
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 501.57 4756.3
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1442.64 1211.72 896.501 490.192 640.847
Other Current Liabilities, Total 9523.25 4319.74 5272.87 4548.64 2373.49
Total Liabilities 81152.9 63957.8 63091.8 46735.4 47838
Total Long Term Debt 49442.9 45477.7 44606.2 30325.6 29112.3
Long Term Debt 11545.8 11650.5 11875.1 400 1840
Deferred Income Tax
Other Liabilities, Total 1832.77 1295.3 1383.06 919.085 478.496
Total Equity 82644.6 75476 68501.7 61899.4 53011.8
Common Stock 2904.21 2904.21 2904.21 2904.21 2799.91
Additional Paid-In Capital 25373.5 25361.7 25361.7 25361.7 20830.4
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 53994.5 47171.5 40425.7 33650.2 29179
Treasury Stock - Common -209.597 -112.593 -71.2535 -71.2535 -71.2535
Other Equity, Total 581.938 151.224 -118.634 54.4675 273.741
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 163798 139434 131594 108635 100850
Total Common Shares Outstanding 2865.59 2868.54 2869.68 2869.68 2765.38
Capital Lease Obligations 37897.1 33827.2 32731.1 29925.6 27272.3
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 70249.7 78998.1 65413.1 64376.3 63404
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 33916.3 43644.6 30506.1 34426.3 35398.1
Cash 8307.34 14273.5 4751.21 6697.49 6046.28
Μετρητά & Ισοδύναμα 20985.2 25071.7 21746.2 24701.3 26316.7
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4623.85 4299.38 4008.71 3027.49 3035.09
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3766.83 3822.76 2881.46 2954.49 3313.54
Accounts Receivable - Trade, Net 560.813 2296.19 710.868 831.075 1152.81
Total Inventory 30153.7 28214.7 31401.9 26233 23733.6
Prepaid Expenses 2412.75 3315.97 623.617 762.515 958.727
Total Assets 156426 163798 142154 138984 136950
Property/Plant/Equipment, Total - Net 61489.2 60184.6 51444.7 50022.3 49243.1
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 98315.8 96021.5 84793.8 82308.9 80532.2
Accumulated Depreciation, Total -36826.6 -35837 -33349.1 -32286.5 -31289.1
Goodwill, Net 14902.4 14902.4 14902.4 14902.4 14902.4
Intangibles, Net 4761.49 4746.31 4749.69 4757.95 4763.21
Long Term Investments 661.885 661.885 699.048 636.548 636.548
Other Long Term Assets, Total 4361.48 4304.25 4945.31 4288.02 4000.54
Total Current Liabilities 19620.2 29877.3 11387.3 11674.7 12491.7
Accounts Payable 9272.74 16511.3 6095.22 6219.72 6321.2
Accrued Expenses 2100.68 2400.03 1925.73 1633.41 1309.16
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1492.46 1442.64 1076.49 1102.29 1149.86
Other Current Liabilities, Total 6754.32 9523.25 2289.81 2719.3 3711.47
Total Liabilities 71375.3 81152.9 60274.9 59378.6 59376.7
Total Long Term Debt 49999.8 49442.9 47600.2 46416 45592.4
Long Term Debt 11549.6 11545.8 11542 11658.1 11654.3
Capital Lease Obligations 38450.1 37897.1 36058.2 34757.9 33938.1
Other Liabilities, Total 1755.35 1832.77 1287.51 1287.91 1292.59
Total Equity 85050.8 82644.6 81879.3 79604.9 77573.1
Common Stock 2904.21 2904.21 2904.21 2904.21 2904.21
Additional Paid-In Capital 25373.5 25373.5 25361.7 25361.7 25361.7
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 56400.7 53994.5 53645 51370.6 49322.7
Treasury Stock - Common -209.597 -209.597 -182.786 -182.786 -166.74
Other Equity, Total 581.938 581.938 151.224 151.224 151.224
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 156426 163798 142154 138984 136950
Total Common Shares Outstanding 2865.59 2865.59 2866.59 2866.59 2867.49
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 12224.5 10651.8 11433.1 9579.82 8702.68
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 13215.4 14996 14702.8 15072.9 9614.72
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4536.38 4619.91 4276.42 3778.17 3442.51
Μη Χρηματικά Στοιχεία 2517.22 2547.93 2117.79 1880.02 1665.84
Cash Taxes Paid 2898.18 2682.37 2951.06 2764.17 2882.8
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2892.48 2784.11 2271.44 2086.99 2025.53
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -6109.15 -2866.22 -3164.23 -207.945 -4233.35
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -9185.75 -1336.83 -5755.87 -3772.91 -3395.38
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -4147.36 -3665.29 -3205.69 -3776.1 -3578.31
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -5038.39 2328.46 -2550.18 3.19317 182.932
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -5995.97 -5071.68 6693.76 -4903.88 -3597.63
Total Cash Dividends Paid -1434.27 -1291.36 -1147.87 -1153.69 -1106.15
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1572.21 -954.869 10242.1 -6298.77 -465.947
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1966.33 8587.5 15640.6 6396.1 2621.71
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2892.48 -2784.11 -2400.44 -2086.99 -2025.53
Amortization 46.3995 42.5809 39.6511 42.8199 37.0381
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -97.004 -41.3397 4635.58
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 3115.74 12224.5 8527.53 5547.5 2842.81
Cash From Operating Activities -4477.46 13215.4 -2672.25 -1549.79 -2707.26
Cash From Operating Activities 1188.33 4536.38 3358.17 2230.61 1099.82
Amortization 12.2646 46.3995 34.8309 23.2618 10.787
Non-Cash Items 462.444 2517.22 1770.29 1232.5 608.969
Cash Taxes Paid 0 2898.18 2216.75 1564.59 0
Cash Interest Paid 786.761 2892.48 2132.96 1409.93 693.313
Changes in Working Capital -9256.24 -6109.15 -16363.1 -10583.7 -7269.65
Cash From Investing Activities -1770.18 -9185.75 -7562.12 -4919.9 -3794.34
Capital Expenditures -1411.47 -4147.36 -2596.76 -1619.62 -745.235
Other Investing Cash Flow Items, Total -358.707 -5038.39 -4965.36 -3300.28 -3049.1
Cash From Financing Activities -3805.13 -5995.97 -4579.81 -3443.11 -2446.98
Financing Cash Flow Items -863.986 -2892.48 -2132.96 -1409.93 -693.313
Total Cash Dividends Paid -2464.4 -1434.27 -1434.27 -1434.27 -1434.27
Issuance (Retirement) of Debt, Net -476.736 -1572.21 -942.395 -528.725 -265.253
Net Change in Cash -10052.8 -1966.33 -14814.2 -9912.81 -8948.58
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -97.004 -70.1928 -70.1928 -54.1464
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Cosco Capital Inc Corporation 48.9861 1410867188 0 2022-09-30
Co (Lucio L.) Individual Investor 7.3291 211088022 0 2022-09-30 LOW
Co (Susan P..) Individual Investor 6.1887 178242585 0 2022-09-30
Government Service Insurance System Government Agency 2.3312 67141242 7610000 2021-12-31 LOW
Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5035 43303300 0 2023-03-31 LOW
Impax Asset Management Ltd. Investment Advisor 1.3896 40023600 0 2023-04-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0154 29244585 0 2023-04-30 LOW
Co (Pamela Justine P.) Individual Investor 0.9274 26709460 0 2022-09-30
Co (Ferdinand Vincent P.) Individual Investor 0.9274 26709460 0 2022-09-30
Social Security System Government Agency 0.9116 26255640 7932440 2021-12-31 LOW
Grandeur Peak Global Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.7397 21303197 -650000 2023-01-31 LOW
Genesis Investment Management, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.6307 18164201 -851800 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.5264 15160110 19400 2023-04-30 LOW
Entenso Equities Inc Corporation 0.5052 14551209 0 2022-09-30
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4423 12738530 0 2023-04-30 LOW
Tundra Fonder AB Investment Advisor 0.3819 11000000 0 2023-04-30
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3737 10763200 0 2023-02-28 LOW
HSBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3322 9568590 473 2022-12-31 LOW
Franklin Templeton Investments (Middle East) Limited Investment Advisor 0.293 8439870 1396500 2022-12-31 LOW
Co (Camille Clarisse P.) Individual Investor 0.2832 8155288 0 2022-09-30

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Puregold Price Club, Inc. Company profile

Σχετικά με την Puregold Price Club, Inc.

Η Puregold Price Club, Inc. είναι μια εταιρεία με έδρα τις Φιλιππίνες που δραστηριοποιείται στην εμπορία αγαθών, όπως καταναλωτικά προϊόντα (κονσέρβες, είδη σπιτιού, είδη υγιεινής, ξηρά είδη και τρόφιμα, μεταξύ άλλων) σε χονδρική και λιανική βάση. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό τομέα της λιανικής πώλησης. Η Εταιρεία διεξάγει τις δραστηριότητές της μέσω μιας υπεραγοράς γνωστής ως Puregold Price Club, η οποία προσφέρει μια σειρά τροφίμων και μη τροφίμων και απευθύνεται τόσο σε πελάτες λιανικής όσο και σε μεταπωλητές. Η Εταιρεία διαθέτει μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ γνωστή ως Puregold Junior, η οποία λειτουργεί από τη θυγατρική της Puregold Junior Supermarket, Inc. Η Puregold Extra της είναι η μορφή μικρού καταστήματος, η οποία προσφέρει μια σειρά προϊόντων, που περιλαμβάνει τις μονάδες διατήρησης αποθεμάτων (SKU) της Εταιρείας που κυμαίνονται από 3.000 έως 5.000. Λειτουργεί μέσω καταστημάτων σε διάφορες τοποθεσίες. Το κατάστημά της παρέχει προϊόντα που κυμαίνονται από είδη παντοπωλείου, είδη ένδυσης, οικιακά αξεσουάρ και έπιπλα. Διαθέτει περίπου 280 λειτουργικά καταστήματα και πάνω από 20 πάγκους εστίασης.

Industry: Supermarkets & Convenience Stores

No. 900 Romualdez Street, Paco
MANILA
PH

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

26,904.60 Price
-0.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.51 Price
-2.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00383

Oil - Crude

68.98 Price
+1.790% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0209%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0010%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,975.99 Price
+0.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0089%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0006%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου