Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Prosus NV - PRX CFD

  28.290
  0.4%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Friday at 16:30

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.120
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022099 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022099%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000123 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.02)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000123%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Netherlands
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 28.445
  Άνοιγμα* 28.585
  Μεταβολή 1 έτους* 1.01%
  Εύρος ημέρας* 28.205 - 28.585
  Εύρος 52 εβδ. N/A
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) N/A
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς N/A
  Αναλογία P/E N/A
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία N/A
  Έσοδα N/A
  EPS N/A
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta N/A
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 22, 2024 28.445 0.050 0.18% 28.395 28.645 28.170
  Feb 21, 2024 28.175 0.170 0.61% 28.005 28.335 27.780
  Feb 20, 2024 27.675 -0.670 -2.36% 28.345 28.360 27.650
  Feb 19, 2024 28.690 0.165 0.58% 28.525 28.730 28.510
  Feb 16, 2024 28.900 -0.275 -0.94% 29.175 29.335 28.830
  Feb 15, 2024 29.015 -0.055 -0.19% 29.070 29.115 28.795
  Feb 14, 2024 29.015 -0.230 -0.79% 29.245 29.370 28.765
  Feb 13, 2024 29.310 -0.295 -1.00% 29.605 29.885 29.275
  Feb 12, 2024 29.555 0.420 1.44% 29.135 29.740 29.135
  Feb 9, 2024 29.335 0.270 0.93% 29.065 29.640 29.065
  Feb 8, 2024 29.435 0.450 1.55% 28.985 29.565 28.850
  Feb 7, 2024 29.360 -0.065 -0.22% 29.425 29.810 29.340
  Feb 6, 2024 29.400 0.575 1.99% 28.825 29.400 28.825
  Feb 5, 2024 27.925 -0.135 -0.48% 28.060 28.150 27.690
  Feb 2, 2024 28.015 -0.070 -0.25% 28.085 28.310 27.970
  Feb 1, 2024 27.765 0.330 1.20% 27.435 28.045 27.350
  Jan 31, 2024 27.490 -0.040 -0.15% 27.530 27.650 27.325
  Jan 30, 2024 27.765 0.395 1.44% 27.370 27.945 27.370
  Jan 29, 2024 28.055 0.060 0.21% 27.995 28.300 27.995
  Jan 26, 2024 28.265 0.695 2.52% 27.570 28.325 27.530

  Prosus NV Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 5765 6237 5116 3330 2655
  Έσοδα 5765 6237 5116 3330 2655
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4108 4735 3455 2177 1600
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1657 1502 1661 1153 1055
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1168 -3330 5877 3510 1555
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2248 2394 2614 1762 1317
  Depreciation / Amortization 120
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -45 0 -9 27
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -5180 -10382 -198 -416 -1514
  Other Operating Expenses, Total -8 -32 6 -4 5
  Λειτουργικά Έσοδα 4597 9567 -761 -180 1100
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 4922 8929 8093 3885 3353
  Άλλο, Καθαρό 32 53
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 9519 18496 7332 3737 4506
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 9480 18441 7399 3662 4248
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 90 139 50 109 71
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 9570 18580 7449 3771 4319
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 542 153 -738
  Καθαρά Κέρδη 10112 18733 7449 3771 3581
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 9570 18580 7449 3771 4319
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 10112 18733 7449 3771 3581
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 10112 18733 7449 3771 3581
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2958.52 3284.03 3537.83 3542.62 2590.34
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.23473 5.65768 2.10553 1.06447 1.66735
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.50348 2.51088 2.06915 0.9494 1.1167
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.07587 0 0
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 2525 3240 3484 2753 2943
  Έσοδα 2525 3240 3484 2753 2943
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1694 2414 2688 2047 2020
  Ακαθάριστο Εισόδημα 831 826 796 706 923
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα -910 2078 5812 -9142 3690
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1144 1104 1207 1187 1693
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 -1 -44 -1
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -3746 -1434 1938 -12320 -30
  Other Operating Expenses, Total -2 -6 -20 -12 8
  Λειτουργικά Έσοδα 3435 1162 -2328 11895 -747
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3740 1182 5059 3870 5190
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 7175 2344 2731 15765 4443
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 7152 2328 2715 15726 4382
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 71 19 67 72 52
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 7223 2347 2782 15798 4434
  Καθαρά Κέρδη 7577 2535 2842 15891 4434
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 7223 2347 2782 15798 4434
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 7577 2535 2842 15891 4434
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 7577 2535 2842 15891 4434
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2855.3 3061.73 3129.11 3438.95 3533.04
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.52968 0.76656 0.88907 4.59385 1.25501
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.07587 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.23416 0.30204 1.50351 1.02399 1.24663
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 354 188 60 93
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 23371 15265 7145 9109 9970
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 20352 13070 5705 7856 9180
  Μετρητά 636 887 831 676
  Μετρητά & Ισοδύναμα 8401 8245 2404 3333 2135
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11315 3938 2470 3847 7045
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1355 953 646 573 520
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 715 325 169 167 157
  Συνολικό Απόθεμα 324 470 321 213 148
  Προπληρωθέντα Εξοδα 158 191 111 85 98
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1182 581 362 382 24
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 65078 71338 55728 35764 32991
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 620 604 443 377 143
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 909 896 634 489 207
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -289 -292 -191 -112 -64
  Υπεραξία, Καθαρό 1412 3372 2102 2169 2035
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 367 928 782 844 794
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 38862 50582 44852 23191 20028
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 430 548 372 4 6
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 16 39 32 70 15
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4405 4413 4007 2147 1575
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 356 549 344 291 244
  Δεδουλευμένα Έξοδα 464 549 2677 1105 759
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 999 790 605 447 350
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 467 188 102 63 22
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2119 2337 279 241 200
  Σύνολο Οφειλών 20485 20917 12659 6664 5741
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 15746 15811 8081 3712 3244
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 15596 15611 7908 3528 3239
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 150 200 173 184 5
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 83 208 195 187 176
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 32 102 117 214 132
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 219 383 259 404 614
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 44593 50421 43069 29100 27250
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 15450 17642 42457 29171 25771
  ESOP Debt Guarantee 1968 1687
  Unrealized Gain (Loss) 2 641
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2647 -1448
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 65078 71338 55728 35764 32991
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 5167.45 5500.49 3518.72 3544.6 2587.45
  Κοινή Μετοχή 39186 39190 612 606 599
  Treasury Stock - Common -10043 -6411
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 23371 20125 15265 14957 7145
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 20998 15874 13570 13680 6035
  Μετρητά & Ισοδύναμα 9565 8483 9646 6189 3571
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11433 7391 3924 7491 2464
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1395 1217 1160 891 771
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 526 479 276 174 150
  Συνολικό Απόθεμα 324 390 470 385 321
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 654 2644 65 1 18
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 65078 62164 71338 70836 55728
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 620 541 604 488 443
  Υπεραξία, Καθαρό 1412 2336 3372 3830 2102
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 367 429 928 1025 782
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 38862 38569 50582 50436 44852
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 430 146 548 75 372
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 16 18 39 25 32
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4405 5593 4413 4788 4007
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 356 332 549 391 344
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1720 1573 1638 1696 3505
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 28 31 18 33 9
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 467 277 188 116 102
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1834 3380 2020 2552 47
  Σύνολο Οφειλών 20485 21237 20917 16188 12659
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 15768 15146 15861 10664 8081
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 15618 14999 15661 10501 7908
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 150 147 200 163 173
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 83 113 208 231 195
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 32 144 102 20 117
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 197 241 333 485 259
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 44593 40927 50421 54648 43069
  Κοινή Μετοχή 39186 39170 39190 39192 612
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 15450 5248 17642 18548 42457
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 65078 62164 71338 70836 55728
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 5167.45 5382.81 5500.49 5610.77 3518.72
  Treasury Stock - Common -10043 -3491 -6411 -3092
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Naspers Ltd Investment Advisor 41.8316 1112534000 -1333522126 2023-09-29 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.8447 75655503 24023111 2022-12-31 LOW
  Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 1.7771 47263756 -331001 2023-09-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6894 44929241 -21541 2023-09-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.0365 27567405 -440614 2023-09-30 LOW
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.8278 22016485 1232704 2023-09-30 LOW
  First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8266 21984359 545345 2023-08-31 LOW
  Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 0.7857 20895366 -13960 2023-09-30 LOW
  Harris Associates L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7655 20359277 -92633 2023-08-31 LOW
  Capital World Investors Investment Advisor 0.7596 20202837 74196 2023-09-30 LOW
  Bekker (J P) Individual Investor 0.7387 19646498 0 2023-09-18 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7251 19284077 26125 2023-09-30 LOW
  GANÉ Aktiengesellschaft Investment Advisor 0.5081 13513520 3485608 2023-06-30 MED
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.428 11381731 -461952 2023-09-30 LOW
  Allan Gray Proprietary Limited Investment Advisor 0.3857 10258965 -479763 2023-09-30 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3845 10224875 -2048 2023-09-30 LOW
  Coronation Fund Managers Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3452 9179816 70699 2023-09-30 MED
  Ninety One SA Pty Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3229 8589012 -602045 2023-09-30 MED
  BNP Paribas Asset Management France SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.2929 7788666 -235516 2023-09-30 LOW
  Davis Selected Advisers, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2567 6828111 -120824 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Online Services (NEC)

  Gustav Mahlerplein 5
  Symphony Offices
  AMSTERDAM
  NOORD-HOLLAND 1082 MS
  NL

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0162%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0381%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου