Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 75% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Τι είναι η προσφορά (τιμής);

  Προσφορές (τιμής) τίτλων ή εμπορευμάτων και η έννοια αυτών

  Είναι η τιμή της πιο πρόσφατης διαπραγμάτευσης ενός τίτλου ή εμπορεύματος, το τελευταίο ποσό στο οποίο συμφώνησαν ο αγοραστής και ο πωλητής. Παραδείγματος χάριν, εάν ο Συναλλασσόμενος Α συμφωνεί να πωλήσει στον Συναλλασσόμενο Β μία μετοχή αντί ενός δολαρίου, η τιμή μετοχής θα είναι ένα δολάριο και θα διατηρηθεί σε αυτό το ποσό έως ότου πραγματοποιηθεί άλλη διαπραγμάτευση αντί διαφορετικού ποσού.

  Πού συναντήσατε τον όρο «προσφορές (τιμής)»;

  Όταν εξετάζετε τα στοιχεία μιας μετοχής, η προσφορά τιμής της μετοχής είναι συνήθως το μέγεθος που ξεχωρίζει. Η ελκυστικότητα ή μη ελκυστικότητα των μετοχών μιας εταιρείας για έναν επενδυτή έχει σχέση με την αποτίμηση της εταιρείας. Εάν μια εταιρεία έχει υψηλή αποτίμηση σε σχέση με τα κέρδη και τις προοπτικές της, αυτό ενδέχεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους επενδυτές.

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις προσφορές τιμής...

  Οι επενδυτές χρησιμοποιούν τις προσφορές για να αποκτήσουν άποψη εν τάχει για την τρέχουσα αξία μιας εταιρείας.

  Οι προσφορές τιμών για τις μετοχές θα επικαιροποιούνται κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια συναλλαγή, οπότε θα βλέπετε πάντοτε την τελευταία τιμή που συμφωνήθηκε. Η τιμή προσφοράς μπορεί να μεταβάλλεται σχεδόν διαρκώς εάν ο όγκος συναλλαγών είναι μεγάλος.

  Οι προσφορές στην αγορά μετοχών θα περιλαμβάνουν επίσης την τιμή προσφοράς και την τιμή ζήτησης. Η τιμή προσφοράς (bid price) αναφέρεται στην υψηλότερη τρέχουσα προσφορά για αυτήν τη συγκεκριμένη μετοχή και, επομένως, μπορείτε να δείτε την υψηλότερη τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ένας δυνητικός αγοραστής. Η τιμή ζήτησης (ask price) αναφέρεται στη χαμηλότερη τρέχουσα τιμή ζήτησης. Δείχνει ποια είναι η χαμηλότερη τιμή που προσφέρεται από έναν πωλητή για τη συγκεκριμένη μετοχή.

  Σχετικοί όροι

  Τελευταίο βίντεο

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 630.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου