Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Τι είναι τα χρεόγραφα προερχόμενα από τιτλοποίηση

  Ας υποθέσουμε ότι μια χρηματοοικονομική εταιρεία παίρνει ένα δύσκολα ρευστοποιήσιμο στοιχείο ενεργητικού, όπως δάνειο ή ενυπόθηκο δάνειο, και το μετατρέπει σε κάτι που μπορεί να πουληθεί εύκολα σε μορφή μετοχής ή χρεογράφου. Αυτό ονομάζεται τιτλοποίηση.

  Ένα τυπικό παράδειγμα είναι το χρεόγραφο που είναι διασφαλισμένο με ενυπόθηκο δάνειο. Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτό λίγο πιο προσεκτικά.

  Σε αυτό το παράδειγμα, η Omega Investments έχει αγοράσει μερικά ενυπόθηκα δάνεια από το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της Beta Bank. Αυτά τα ενυπόθηκα δάνεια είναι ένας συνδυασμός διαφοροποιημένης ποιότητας: Υπάρχουν χαρτοφυλάκια χορηγήσεων σε δανειολήπτες με υψηλή καθαρή θέση, αλλά και μικρότερα δάνεια σε πιο επισφαλείς δανειολήπτες.

  Η Omega Investments τα διευθετεί σε τμήματα παρόμοιας ποιότητας δανείων και μετά διαχωρίζει κάθε τμήμα σε μερίδια που μπορεί να πουλήσει σε επενδυτές, οι οποίοι λαμβάνουν πληρωμές (απόδοση) σε τακτά διαστήματα, καθώς τα ενυπόθηκα δάνεια αποπληρώνονται από τους δανειολήπτες.

  Τα τμήματα λαμβάνουν αξιολογήσεις από τους οργανισμούς αξιολόγησης. Η απόδοση για τα καλύτερα προστατευμένα τμήματα με την υψηλότερη ποιότητα θα είναι μικρότερη από την αντίστοιχη για τα μη προστατευμένα τμήματα. Αυτό αντικατοπτρίζει το χαμηλότερο κίνδυνο για αθέτηση πληρωμής των ενυπόθηκων δανείων των δανειοληπτών.

  Τα χρεόγραφα που είναι διασφαλισμένα με ενυπόθηκα δάνεια έχουν δύο μορφές: αυτά που είναι διασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία (RMBS) και εκείνα που είναι διασφαλισμένα με εμπορική ιδιοκτησία (CMBS). Άλλοι τύποι δανείου μπορούν τιτλοποιηθούν με παρόμοιους τρόπους, ο πιο συνήθης από τους οποίους είναι το εγγυημένο δανειακό ομόλογο (collateralised loan obligation - CLO). 

  Το ελάχιστο ποσό επένδυσης για αυτούς τους τύπους χρεογράφων είναι περίπου 10.000 $ ΗΠΑ, επομένως είναι πιο σύνηθες για τους ιδιώτες επενδυτές να αποκτούν έκθεση σε αυτήν την αγορά μέσω μιας εταιρείας επενδύσεων.

  Ποιος βγαίνει κερδισμένος;

  Τα περισσότερα χρεόγραφα ενέχουν κάποιον κίνδυνο και αυτά που προέρχονται από τιτλοποίηση δεν αποτελούν εξαίρεση. Θα πρέπει να θυμάστε ότι η τελευταία παγκόσμια οικονομική κρίση (2006-2008) προκλήθηκε από διασφαλισμένα με ενυπόθηκα δάνεια χρεόγραφα που δεν είχαν δομηθεί σωστά.

  Σε μια σταθερή αγορά ακινήτων, οι δημιουργοί των ενυπόθηκων δανείων -εκείνοι που εξέδωσαν τα αρχικά δάνεια- μπορεί να αποκομίσουν κέρδος πουλώντας τα δάνεια, κάτι που συμβάλλει στην απόσβεση κινδύνων των ισολογισμών τους. 

  Οι υπεύθυνοι τιτλοποίησης δανείων μπορούν, επίσης, να αποκομίσουν κέρδος σε ορισμένες περιπτώσεις. Επίσης, προσφέρουν περισσότερο κεφάλαιο για τη στέγαση, παρέχοντας ένα μέτρο ρευστότητας στην αγορά - μέσω της επιδίωξής τους για περαιτέρω τιτλοποιήσεις δανείων. 

  Οι επενδυτές μπορεί να αποκομίσουν κέρδος από τακτικές πληρωμές ενώ διατηρούν ένα MBS, αν και μπορούν να αγοράσουν και να πουλήσουν αυτά τα χρεόγραφα ανά πάσα στιγμή. Ας μην ξεχνάμε, ωστόσο, ότι η τιμή στην οποία πωλούν μπορεί να διαφέρει σε σημαντικό βαθμό (ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς στο σημείο πώλησης). 

  Ακόμη, έχετε υπόψη ότι μη αναμενόμενες αλλαγές στα επιτόκια, δηλώσεις από κεντρικούς τραπεζίτες ή πολιτικές εξελίξεις μπορούν να πλήξουν σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία τα χρεόγραφα που είναι διασφαλισμένα με ενυπόθηκα δάνεια. Η ειδική τους φύση, επίσης, αυξάνει τον κίνδυνο τιμής και τη μεταβλητότητά τους. 

  Τεστάρετε τις γνώσεις σας

  Τι σημαίνει ο όρος CLO για τα χρεόγραφα εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία;

  Collateralised Loan Obligation (Εγγυημένα δανειακά ομόλογα)
  Chief Legal Officer (Γενικός Νομικός Σύμβουλος)
  Cat Lovers Organisation (Όμιλος φίλων γάτας)
  Cash Loan Organisation (Οργανισμός δανεισμού μετρητών)
  Previous lesson

  Τι είναι τα συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης;

  Επόμενο μάθημα

  Τι είναι τα προθεσμιακά συμβόλαια;

  Ψάχνετε περισσότερα;

  computer
  Κέντρο Εκπαίδευσης

  Θα βρείτε όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε εδώ· από απλούς οδηγούς έως επενδυτικές στρατηγικές.

  figure
  computer
  Οδηγοί διαπραγματεύσεων

  Our in-depth guides will provide you some insights into the wide variety of financial instruments, their unique features and how to use them in your trading portfolio.

  Γλωσσάρι Διαπραγματεύσεων

  96

  Αυτός είναι ο αριθμός των όρων στο γλωσσάρι μας. Γνωρίζετε τα CFD σας από τις IPO ή τα ETF σας; Διαλευκάνετε το μυστήριο με το γλωσσάρι των ορισμών μας.

  Προβολή όλων

  Όρος της ημέρας

  Διαχείριση κινδύνου

  Ίσως νομίζετε ότι ο κίνδυνος είναι κάτι που είτε είστε διατεθειμένοι να διατρέξετε είτε όχι, ωστόσο, ο επενδυτικός κίνδυνος είναι μια...

  Διαβάστε περισσότερα
  Η πιο κοινή λέξη

  Νόμισμα

  Τι είναι το νόμισμα; Το νόμισμα είναι μια μορφή χρήματος, το οποίο συνήθως εκδίδεται από τις δημόσιες αρχές μιας συγκεκριμένης...

  Διαβάστε περισσότερα

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου