ελληνικά
Ο λογαριασμός μου
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Τι σημαίνει ο όρος CLO για τα χρεόγραφα εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία;

Cash Loan Organisation (Οργανισμός δανεισμού μετρητών)
Collateralised Loan Obligation (Εγγυημένα δανειακά ομόλογα)
Cat Lovers Organisation (Όμιλος φίλων γάτας)
Chief Legal Officer (Γενικός Νομικός Σύμβουλος)