Αγορές
Μάθετε πώς να συναλλάσσεστε
Τα βασικά της διαπραγμάτευσης
ελληνικά
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Τι σημαίνει ο όρος CLO για τα χρεόγραφα εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία;

Chief Legal Officer (Γενικός Νομικός Σύμβουλος)
Collateralised Loan Obligation (Εγγυημένα δανειακά ομόλογα)
Cash Loan Organisation (Οργανισμός δανεισμού μετρητών)
Cat Lovers Organisation (Όμιλος φίλων γάτας)

Still looking for a broker you can trust?


Join the 150,000+ traders worldwide that chose to trade with Capital.com

1. Create your account

2. Make your first deposit

3. You’re all set. Start trading