Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Praxis Precision Medicines, Inc. - PRAX CFD

0.98
1.01%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.05
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Praxis Precision Medicines Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.99
Άνοιγμα* 0.99
Μεταβολή 1 έτους* -88.75%
Εύρος ημέρας* 0.96 - 0.99
Εύρος 52 εβδ. 0.79-9.01
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 591.92K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 34.64M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 62.10M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 62.10M
Έσοδα 683.00K
EPS -3.85
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 7, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 0.98 0.00 0.00% 0.98 0.99 0.96
May 25, 2023 0.99 -0.02 -1.98% 1.01 1.03 0.99
May 24, 2023 1.04 0.00 0.00% 1.04 1.06 1.02
May 23, 2023 1.07 0.06 5.94% 1.01 1.11 1.00
May 22, 2023 1.03 0.03 3.00% 1.00 1.04 1.00
May 19, 2023 1.01 0.03 3.06% 0.98 1.01 0.98
May 18, 2023 0.98 -0.03 -2.97% 1.01 1.02 0.98
May 17, 2023 1.02 -0.01 -0.97% 1.03 1.04 1.01
May 16, 2023 1.03 0.01 0.98% 1.02 1.06 1.01
May 15, 2023 1.05 0.05 5.00% 1.00 1.06 1.00
May 12, 2023 1.01 -0.04 -3.81% 1.05 1.06 0.96
May 11, 2023 1.05 -0.02 -1.87% 1.07 1.08 0.98
May 10, 2023 1.03 -0.02 -1.90% 1.05 1.06 1.01
May 9, 2023 1.03 0.01 0.98% 1.02 1.03 1.00
May 8, 2023 1.03 -0.03 -2.83% 1.06 1.06 1.03
May 5, 2023 1.06 0.04 3.92% 1.02 1.06 1.00
May 4, 2023 1.02 0.01 0.99% 1.01 1.03 0.98
May 3, 2023 1.01 0.00 0.00% 1.01 1.03 1.00
May 2, 2023 1.00 -0.09 -8.26% 1.09 1.09 0.99
May 1, 2023 1.11 0.09 8.82% 1.02 1.11 0.99

Praxis Precision Medicines, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, June 12, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:00

Χώρα

US

Γεγονός

Praxis Precision Medicines Inc Annual Shareholders Meeting
Praxis Precision Medicines Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Monday, August 7, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Praxis Precision Medicines Inc Earnings Release
Q2 2023 Praxis Precision Medicines Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, November 7, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Praxis Precision Medicines Inc Earnings Release
Q3 2023 Praxis Precision Medicines Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 214.986 167.332 61.968 35.789 22.719
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 59.546 47.075 16.992 6.232 3.899
Έρευνα & Ανάπτυξη 154.44 120.257 44.976 29.557 18.82
Λειτουργικά Έσοδα -214.986 -167.332 -61.968 -35.789 -22.719
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.957 0.271 0.14 0.193 -0.035
Άλλο, Καθαρό 0 -3.648
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -214.029 -167.061 -61.828 -35.596 -26.402
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -214.029 -167.061 -61.82 -35.512 -26.535
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -214.029 -167.061 -61.82 -35.512 -26.535
Καθαρά Κέρδη -214.029 -167.061 -61.82 -35.512 -26.535
Total Adjustments to Net Income 0 -8.503 -5.17 -2.688
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -214.029 -167.061 -70.323 -40.682 -29.223
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -214.029 -167.061 -70.323 -40.682 -29.223
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -214.029 -167.061 -70.323 -40.682 -29.223
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 46.0967 42.4541 38.5791 34.1161 34.1161
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -4.64304 -3.9351 -1.82283 -1.19246 -0.85657
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -4.62135 -3.9351 -1.82283 -1.19246 -0.85657
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 0.683 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 38.774 41.453 44.29 60.394 68.849
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13.27 13.124 13.851 16.374 16.197
Έρευνα & Ανάπτυξη 25.504 28.329 30.439 43.02 52.652
Λειτουργικά Έσοδα -38.091 -41.453 -44.29 -60.394 -68.849
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.636 0.28 0.345 0.2 0.132
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -37.455 -41.173 -43.945 -60.194 -68.717
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -37.455 -41.173 -43.945 -60.194 -68.717
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -37.455 -41.173 -43.945 -60.194 -68.717
Καθαρά Κέρδη -37.455 -41.173 -43.945 -60.194 -68.717
Total Adjustments to Net Income
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -37.455 -41.173 -43.945 -60.194 -68.717
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -37.455 -41.173 -43.945 -60.194 -68.717
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -37.455 -41.173 -43.945 -60.194 -68.717
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 53.1029 47.6113 45.7744 45.5426 45.4552
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.70533 -0.86477 -0.96003 -1.32171 -1.51175
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.70533 -0.86477 -0.96003 -1.29975 -1.51175
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 1
Έσοδα 0.683
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 110.84 287.409 302.326 45.496 19.126
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 100.489 275.911 296.608 44.815 17.95
Μετρητά & Ισοδύναμα 61.615 138.704 296.608 44.815 17.95
Prepaid Expenses 10.351 11.498 5.718 0.681 1.176
Total Assets 115.128 292.747 303.177 47.694 19.829
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3.872 4.866 0.836 1.578 0.103
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 4.444 5.019 0.924 1.616 0.104
Accumulated Depreciation, Total -0.572 -0.153 -0.088 -0.038 -0.001
Other Long Term Assets, Total 0.416 0.472 0.015 0.62 0.6
Total Current Liabilities 34.345 38.434 15.72 6.818 5.145
Accounts Payable 14.672 10.78 4.088 2.667 3.391
Accrued Expenses 16.855 27.654 11.632 4.151 1.754
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 39.022 41.935 15.72 7.581 5.147
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 4.677 3.501 0 0.763 0.002
Total Equity 76.106 250.812 287.457 40.113 14.682
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 121.121 55.72
Common Stock 0.005 0.005 0.004 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 606.918 567.598 437.007 0 0.326
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -530.644 -316.615 -149.554 -81.009 -41.365
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 115.128 292.747 303.177 47.694 19.829
Total Common Shares Outstanding 49.3825 45.3005 38.2685 34.1161 34.1161
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 38.874 137.207
Other Equity, Total -0.173 -0.176
Other Current Liabilities, Total 2.818
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 94.402 110.84 132.312 175.58 234.473
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 85.822 100.489 123.74 165.404 222.516
Μετρητά & Ισοδύναμα 80.839 61.615 62.44 56.039 77.854
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.983 38.874 61.3 109.365 144.662
Prepaid Expenses 8.58 10.351 8.572 10.176 11.957
Total Assets 98.383 115.128 136.902 180.417 239.504
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3.565 3.872 4.174 4.421 4.615
Other Long Term Assets, Total 0.416 0.416 0.416 0.416 0.416
Total Current Liabilities 29.916 34.345 28.983 38.538 45.223
Accounts Payable 16.986 14.672 10.122 11.821 13.269
Accrued Expenses 10.387 16.855 18.861 26.717 31.954
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 33.915 39.022 31.739 41.548 48.482
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Total Equity 64.468 76.106 105.163 138.869 191.022
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0
Common Stock 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005
Additional Paid-In Capital 632.58 606.918 595.165 585.07 576.955
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -568.099 -530.644 -489.471 -445.526 -385.332
Other Equity, Total -0.019 -0.173 -0.536 -0.68 -0.606
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 98.383 115.128 136.902 180.417 239.504
Total Common Shares Outstanding 57.9604 49.3825 46.8643 45.5754 45.5065
Other Liabilities, Total 3.999 4.677 2.756 3.01 3.259
Other Current Liabilities, Total 2.543 2.818
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -214.029 -167.061 -61.82 -35.512 -26.535
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -185.043 -124.554 -52.623 -33.42 -20.721
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.419 0.182 0.05 0.037 0.001
Μη Χρηματικά Στοιχεία 35.348 26.192 5.907 1.31 4.354
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -6.781 16.133 3.24 0.745 1.459
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 96.889 -140.52 0 -0.103 -0.063
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.444 -1.05 0 -0.103 -0.063
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 10.465 107.586 304.416 60.388 37.804
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 10.987 108.161 304.416 60.388 36.804
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 1
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -77.689 -157.488 251.793 26.865 17.02
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 97.333 -139.47
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.522 -0.575
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -37.455 -214.029 -172.856 -128.911 -68.717
Cash From Operating Activities -32.846 -185.043 -156.237 -111.318 -54.109
Cash From Operating Activities 0.106 0.419 0.314 0.212 0.093
Non-Cash Items 7.156 35.348 23.59 16.461 8.441
Changes in Working Capital -2.653 -6.781 -7.285 0.92 6.074
Cash From Investing Activities 34 96.889 74.295 26.34 -8.55
Capital Expenditures 0 -0.444 -0.444 -0.399 -0.289
Other Investing Cash Flow Items, Total 34 97.333 74.739 26.739 -8.261
Cash From Financing Activities 18.07 10.465 5.078 1.713 1.209
Financing Cash Flow Items -0.127 -0.522 -0.515 -0.508 -0.492
Issuance (Retirement) of Stock, Net 18.197 10.987 5.593 2.221 1.701
Net Change in Cash 19.224 -77.689 -76.864 -83.265 -61.45
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Velan Capital Investment Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 8.3493 5185000 5185000 2023-03-31 MED
Kingdon Capital Management, L.L.C. Hedge Fund 7.5683 4700000 1844011 2023-03-31
Avidity Partners Management LP Hedge Fund 6.8947 4281700 181700 2023-03-31 HIGH
BofA Global Research (US) Research Firm 6.4826 4025769 2510848 2023-03-31 LOW
Tri Locum Partners LP Hedge Fund 5.534 3436712 948358 2023-04-17 LOW
Verition Fund Management LLC Hedge Fund 4.7702 2962335 1291964 2023-03-31 HIGH
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.3051 2673536 -70872 2023-03-31 LOW
Panacea Venture Venture Capital 4.2672 2650000 2650000 2023-03-09 LOW
PFM Health Sciences, LP Hedge Fund 3.5049 2176594 -600873 2023-03-31 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.4458 2139901 353605 2023-03-31 LOW
Great Point Partners, LLC Hedge Fund 3.273 2032550 2032550 2023-03-31 HIGH
Adage Capital Management, L.P. Hedge Fund 3.0954 1922262 -333779 2023-03-31 LOW
Baker Bros. Advisors LP Hedge Fund 3.0272 1879915 49600 2023-03-31 LOW
VV Manager LLC Venture Capital 2.3666 1469665 0 2023-03-31 LOW
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.2486 1396407 42877 2023-03-31 MED
CIBC Asset Management Inc. Investment Advisor 2.0683 1284471 904834 2023-03-31 LOW
Clarus Ventures, LLC Venture Capital 1.6974 1054109 -3840000 2023-03-31
72 Investment Holdings, LLC Investment Advisor 1.5926 988995 0 2023-03-31
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.5597 968570 82777 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3455 835576 141994 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Praxis Precision Medicines, Inc. Company profile

Σχετικά με την Praxis Precision Medicines, Inc.

Η Praxis Precision Medicines, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου. Η Εταιρεία ασχολείται με τη μετάφραση γενετικών γνώσεων στην ανάπτυξη θεραπειών για διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) που χαρακτηρίζονται από νευρωνική ανισορροπία. Τα προϊόντα της που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης περιλαμβάνουν τα PRAX-114, PRAX-944 και PRAX-562. Το PRAX-114 είναι ένας θετικός αλλοστερικός διαμορφωτής (PAM) του υποδοχέα γ-αμινοβουτυρικού οξέος-Α (GABAA) με εξωσυναπτική προτίμηση για τη θεραπεία ασθενών που πάσχουν από μείζονα καταθλιπτική διαταραχή (ΜΚΔ) και περιεμμηνοπαυσιακή κατάθλιψη (ΠΚΔ). Το PRAX-944 είναι ένας διαφοροποιημένος εκλεκτικός αναστολέας μικρού μορίου του διαύλου ασβεστίου τύπου Τ, για τη θεραπεία του απαραίτητου τρόμου (ET). Το PRAX-562 είναι ο εκλεκτικός, επίμονος αναστολέας του ρεύματος νατρίου που βρίσκεται υπό ανάπτυξη για τη θεραπεία μιας σειράς διαταραχών του ΚΝΣ.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

99 High Street, 30Th Floor
16Th Floor
BOSTON
MASSACHUSETTS 02110
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,946.76 Price
+0.040% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.48 Price
+0.360% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00385

US100

14,388.10 Price
+0.410% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

73.23 Price
+0.400% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0154%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου