Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές PPG Industries - PPG CFD

  130.53
  3.33%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 1.02
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  PPG Industries Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 135.02
  Άνοιγμα* 133.27
  Μεταβολή 1 έτους* -5.86%
  Εύρος ημέρας* 129.55 - 133.27
  Εύρος 52 εβδ. 120.33-152.89
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.44M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 31.13M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 34.18B
  Αναλογία P/E 24.25
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 235.80M
  Έσοδα 18.08B
  EPS 5.98
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.79372
  Beta 1.30
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 18, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 19, 2024 130.53 -1.87 -1.41% 132.40 133.64 129.14
  Apr 18, 2024 135.02 0.12 0.09% 134.90 136.28 133.85
  Apr 17, 2024 134.95 1.55 1.16% 133.40 135.42 133.29
  Apr 16, 2024 133.39 0.31 0.23% 133.08 134.58 133.08
  Apr 15, 2024 134.94 -0.14 -0.10% 135.08 136.67 134.06
  Apr 12, 2024 134.31 -1.64 -1.21% 135.95 136.30 133.45
  Apr 11, 2024 137.55 -0.51 -0.37% 138.06 138.87 136.92
  Apr 10, 2024 137.64 -1.28 -0.92% 138.92 139.44 137.34
  Apr 9, 2024 142.13 2.18 1.56% 139.95 142.22 139.34
  Apr 8, 2024 139.79 0.65 0.47% 139.14 140.40 138.46
  Apr 5, 2024 138.94 0.24 0.17% 138.70 139.53 137.94
  Apr 4, 2024 139.65 -2.12 -1.50% 141.77 143.91 139.32
  Apr 3, 2024 141.62 0.54 0.38% 141.08 142.67 140.18
  Apr 2, 2024 141.25 -1.22 -0.86% 142.47 142.82 140.38
  Apr 1, 2024 143.21 -1.23 -0.85% 144.44 144.85 142.55
  Mar 28, 2024 144.71 0.19 0.13% 144.52 145.30 143.12
  Mar 27, 2024 144.45 2.40 1.69% 142.05 144.51 142.05
  Mar 26, 2024 141.74 0.68 0.48% 141.06 142.39 140.24
  Mar 25, 2024 141.03 -0.11 -0.08% 141.14 142.41 140.34
  Mar 22, 2024 142.46 -1.05 -0.73% 143.51 143.51 141.96

  PPG Industries Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, July 18, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 PPG Industries Inc Earnings Release
  Q2 2024 PPG Industries Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 17652 16802 13834 15146 15374
  Έσοδα 17652 16802 13834 15146 15374
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 11053 10245 7743 8619 9001
  Ακαθάριστο Εισόδημα 6599 6557 6091 6527 6373
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 16296 15091 12394 13453 13642
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3885 3821 3423 3638 3573
  Έρευνα & Ανάπτυξη 426 415 357 408 418
  Depreciation / Amortization 576 585 531 535 520
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 278 -31 280 176 66
  Λειτουργικά Έσοδα 1356 1711 1440 1693 1732
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -88 -80 -107 -102 -142
  Άλλο, Καθαρό 103 137 24 70 103
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1381 1815 1362 1661 1693
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1056 1441 1071 1269 1327
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -28 -21 -15 -26 -17
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1028 1420 1056 1243 1310
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -2 19 3 0 31
  Καθαρά Κέρδη 1026 1439 1059 1243 1341
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1028 1420 1056 1243 1310
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1026 1439 1059 1243 1341
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1026 1439 1059 1243 1341
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 237.3 239.4 237.9 238.2 245.4
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.33207 5.9315 4.43884 5.2183 5.33822
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.42 2.26 2.1 1.98 1.86
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 6.19048 5.98162 5.7377 5.84054 5.66082
  Other Operating Expenses, Total 78 56 60 77 64
  Gain (Loss) on Sale of Assets 10 47 5
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 4644 4872 4380 4185 4468
  Έσοδα 4644 4872 4380 4185 4468
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2752 2866 2596 2623 2821
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1892 2006 1784 1562 1647
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4052 4188 4018 3898 4036
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1047 1069 992 955 931
  Έρευνα & Ανάπτυξη 108 110 104 108 110
  Depreciation / Amortization 142 133 133 133 135
  Other Operating Expenses, Total 3 10 3 67 3
  Λειτουργικά Έσοδα 592 684 362 287 432
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -25 -35 -34 -28 -26
  Άλλο, Καθαρό -10 -3 25 57 10
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 557 646 353 319 418
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 436 497 273 246 339
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -10 -7 -9 -8 -10
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 426 490 264 238 329
  Καθαρά Κέρδη 426 490 264 238 329
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 426 490 264 238 329
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 426 490 264 238 329
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 426 490 264 238 329
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 237.5 237.3 236.9 236.7 236.6
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.79368 2.0649 1.11439 1.00549 1.39053
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.65 0.62 0.62 0.62 0.62
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.91158 2.15339 1.6927 1.63498 1.54691
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 190 12 36
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Gain (Loss) on Sale of Assets 3 2
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7173 6774 6798 6170 5961
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1154 1072 1922 1273 963
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1099 1005 1826 1216 902
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 55 67 96 57 61
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3303 3152 2726 2756 2845
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3303 3152 2726 2756 2845
  Συνολικό Απόθεμα 2272 2171 1735 1710 1783
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 444 379 415 431 370
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 20744 21351 19556 17708 16015
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4157 4333 3974 3765 2805
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 8806 8865 8323 7847 6633
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4649 -4532 -4349 -4082 -3828
  Υπεραξία, Καθαρό 6078 6248 5102 4470 4070
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2414 2783 2351 2131 1972
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 378 400 387 387 383
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 544 813 944 785 824
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4721 4766 4831 4375 4373
  Payable/Accrued
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 10 6 403 10 4
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 303 3 175 503 647
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1186 1297 1309 1139 1121
  Σύνολο Οφειλών 14152 15065 13867 12424 11385
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 6503 6572 5171 4539 4365
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 6496 6565 5162 4531 4365
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 501 646 435 452 429
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 117 125 126 119 102
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2310 2956 3304 2939 2116
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6592 6286 5689 5284 4630
  Κοινή Μετοχή 969 969 969 969 969
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1130 1081 1008 950 788
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 20828 20372 19469 18906 18131
  Treasury Stock - Common -13525 -13386 -13158 -13191 -12958
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2810 -2750 -2599 -2350 -2300
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 20744 21351 19556 17708 16015
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 235.074 235.907 236.686 235.68 235.861
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2538 2734 2259 2098 2177
  Δεδουλευμένα Έξοδα 684 726 685 625 424
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 7 7 9 8
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7552 8068 8193 7173 7490
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1282 1296 1482 1154 1089
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1218 1228 1426 1099 1029
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 64 68 56 55 60
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3612 3821 3595 3303 3541
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3612 3821 3595 3303 3541
  Συνολικό Απόθεμα 2217 2506 2599 2272 2411
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 441 445 517 444 449
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 21501 22216 22099 20744 20868
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4231 4254 4184 4157 3955
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 8221 8259 8111 7977 7575
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4815 -4841 -4756 -4649 -4435
  Υπεραξία, Καθαρό 6181 6294 6163 6078 5884
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2416 2493 2442 2414 2352
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 264 262 255 244 253
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 857 845 862 678 934
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 5100 5416 4868 4721 4926
  Payable/Accrued 4210 4306 4347 4087 4299
  Δεδουλευμένα Έξοδα 189 188 185 183 178
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 4 7 206 10 13
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 602 802 3 303 301
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 95 113 127 138 135
  Σύνολο Οφειλών 13750 14602 14957 14152 14834
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 5596 6099 7082 6503 6478
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 5596 6099 7082 6503 6478
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 566 577 571 501 539
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 184 178 111 117 110
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2304 2332 2325 2310 2781
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7751 7614 7142 6592 6034
  Κοινή Μετοχή 969 969 969 969 969
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1193 1166 1150 1130 1122
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 21563 21290 20946 20828 20736
  Treasury Stock - Common -13502 -13512 -13515 -13525 -13527
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2472 -2299 -2408 -2810 -3266
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 21501 22216 22099 20744 20868
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 235.8 235.513 235.416 235.074 235.027
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1056 1460 1074 1269 1358
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 963 1562 2110 2080 1467
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 554 561 509 511 497
  Deferred Taxes -157 35 -47 -5 45
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 217 18 245 259 -2
  Cash Taxes Paid 452 491 367 348 380
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 156 140 153 127 108
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -707 -512 329 46 -431
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -461 -2404 -1447 -1009 -764
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -518 -371 -304 -413 -411
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 57 -2033 -1143 -596 -353
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -409 93 -59 -758 -1205
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -24 -32 -56 -67 -29
  Total Cash Dividends Paid -570 -536 -496 -468 -453
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -190 -163 54 -264 -1706
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 375 824 439 41 983
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 1 -72 6 1 -32
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 94 -821 610 314 -534
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 273 1056 808 469 23
  Cash From Operating Activities 85 963 376 -136 -304
  Cash From Operating Activities 133 554 421 286 145
  Deferred Taxes -131 -157 -129 -95 -36
  Non-Cash Items 236 217 198 175 257
  Cash Taxes Paid 107 452 343 214 114
  Cash Interest Paid 73 156 119 69 52
  Changes in Working Capital -426 -707 -922 -971 -693
  Cash From Investing Activities -64 -461 -246 -150 -183
  Capital Expenditures -120 -518 -368 -264 -194
  Other Investing Cash Flow Items, Total 56 57 122 114 11
  Cash From Financing Activities 277 -409 -56 213 443
  Financing Cash Flow Items -5 -24 -25 -16 -25
  Total Cash Dividends Paid -146 -570 -424 -279 -139
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -190 -179 -164 -34
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 428 375 572 672 641
  Foreign Exchange Effects 29 1 -50 -1 -1
  Net Change in Cash 327 94 24 -74 -45

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  PPG Company profile

  Σχετικά με την PPG Industries

  Η PPG Industries, Inc. κατασκευάζει και διανέμει μια σειρά χρωμάτων, επιχρισμάτων και ειδικών υλικών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Performance Coatings και Industrial Coatings. Ο τομέας Performance Coatings προμηθεύει κυρίως μια σειρά από προστατευτικά και διακοσμητικά επιχρίσματα, στεγανωτικά και φινιρίσματα μαζί με προϊόντα σήμανσης οδοστρωμάτων, αποχρωματιστές, λεκέδες και συναφή χημικά, καθώς και διαφάνειες και διαφανείς θωρακίσεις. Ο τομέας Industrial Coatings παρέχει κυρίως μια σειρά προστατευτικών και διακοσμητικών επιστρώσεων και τελειωμάτων μαζί με συγκολλητικά, στεγανωτικά, προϊόντα προεπεξεργασίας μετάλλων, οπτικά μονομερή και επιστρώσεις, επιστρώσεις χαμηλής τριβής, κατακρημνισμένο πυρίτιο και άλλα ειδικά υλικά. Στις μάρκες Performance Coatings περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι PPG, GLIDDEN, COMEX, OLYMPIC, DULUX, SIGMA, HISTOR, SEIGNEURIE, PEINTURES GAUTHIER και JOHNSTONE'S. Τα εμπορικά σήματα βιομηχανικών επιχρισμάτων της περιλαμβάνουν την PPG και την TESLIN. Προμηθεύει τα προϊόντα της σε πελάτες σε μια σειρά από τελικές χρήσεις.

  Industry: Paints & Coatings

  One Ppg Pl 40 East
  PITTSBURGH
  PENNSYLVANIA 15272
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0192%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου