Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Genuit Group - GENG CFD

2.770
0.36%
0.040
Χαμηλό: 2.743
Υψηλό: 2.79
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.040
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.022491 %
Charges from borrowed part ($-0.90)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.022491%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.000573 %
Charges from borrowed part ($0.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.000573%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Genuit Group PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2.78
Άνοιγμα* 2.78
Μεταβολή 1 έτους* -44.13%
Εύρος ημέρας* 2.743 - 2.79
Εύρος 52 εβδ. 2.44-5.05
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 725.32K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 15.02M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 695.18M
Αναλογία P/E 19.16
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 249.17M
Έσοδα 622.20M
EPS 0.15
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.4086
Beta 1.33
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 14, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 31, 2023 2.770 -0.010 -0.36% 2.780 2.790 2.733
Mar 30, 2023 2.780 0.057 2.09% 2.723 2.805 2.673
Mar 29, 2023 2.725 0.042 1.57% 2.683 2.730 2.638
Mar 28, 2023 2.670 -0.020 -0.74% 2.690 2.715 2.645
Mar 27, 2023 2.685 -0.040 -1.47% 2.725 2.725 2.633
Mar 24, 2023 2.690 -0.010 -0.37% 2.700 2.720 2.658
Mar 23, 2023 2.700 0.050 1.89% 2.650 2.710 2.638
Mar 22, 2023 2.695 -0.035 -1.28% 2.730 2.735 2.658
Mar 21, 2023 2.740 0.002 0.07% 2.738 2.835 2.725
Mar 20, 2023 2.700 0.037 1.39% 2.663 2.720 2.558
Mar 17, 2023 2.705 0.070 2.66% 2.635 2.835 2.635
Mar 16, 2023 2.635 0.085 3.33% 2.550 2.635 2.503
Mar 15, 2023 2.550 0.000 0.00% 2.550 2.590 2.418
Mar 14, 2023 2.595 -0.165 -5.98% 2.760 2.820 2.590
Mar 13, 2023 2.765 -0.090 -3.15% 2.855 2.885 2.705
Mar 10, 2023 2.875 0.060 2.13% 2.815 2.880 2.783
Mar 9, 2023 2.915 0.035 1.22% 2.880 2.925 2.863
Mar 8, 2023 2.925 0.025 0.86% 2.900 2.930 2.855
Mar 7, 2023 2.890 -0.015 -0.52% 2.905 2.960 2.875
Mar 6, 2023 2.938 -0.109 -3.58% 3.047 3.054 2.930

Genuit Group Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 622.2 594.3 398.6 447.6 433.2
Έσοδα 622.2 594.3 398.6 447.6 433.2
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 372.1 348.8 242.5 255.2 251.8
Ακαθάριστο Εισόδημα 250.1 245.5 156.1 192.4 181.4
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 569.2 527.2 368.2 380 367.4
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 151.7 150.1 113.9 114.3 107.4
Depreciation / Amortization 15.4 14.3 7.8 7.5 5.9
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 30 14 4 3 2.3
Λειτουργικά Έσοδα 53 67.1 30.4 67.6 65.8
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -7 -3.2 -4.7 -6.8 -6.2
Άλλο, Καθαρό -0.6 -1 -1.9 -0.7 -1.4
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 45.4 62.9 23.8 60.1 58.2
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 36.5 41 18.5 49.6 48.8
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 36.5 41 18.5 49.6 48.8
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0.3
Καθαρά Κέρδη 36.5 41 18.5 49.6 49.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 36.5 41 18.5 49.6 48.8
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 36.5 41 18.5 49.6 49.1
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 36.5 41 18.5 49.6 49.1
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 250.415 248.266 220.668 201.594 201.102
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.14576 0.16515 0.08384 0.24604 0.24266
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.123 0.122 0.048 0.04 0.116
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.28353 0.19697 0.11012 0.26836 0.26156
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 304.2 318 298.7 295.6 225
Έσοδα 304.2 318 298.7 295.6 225
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 177.7 194.4 175.2 173.6 132.2
Ακαθάριστο Εισόδημα 126.5 123.6 123.5 122 92.8
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 286.9 282.3 267.9 259.3 200.8
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 75.5 76.2 76.7 73.4 61.1
Depreciation / Amortization 7.9 7.5 7.7 6.6 3.8
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 25.8 4.2 8.3 5.7 3.7
Λειτουργικά Έσοδα 17.3 35.7 30.8 36.3 24.2
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.6 -2.4 -1.7 -1.5 -1.3
Άλλο, Καθαρό -0.2 -0.4 0 -1 -1.4
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 12.5 32.9 29.1 33.8 21.5
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 11.5 25 21.9 19.1 17.1
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 11.5 25 21.9 19.1 17.1
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Καθαρά Κέρδη 11.5 25 21.9 19.1 17.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 11.5 25 21.9 19.1 17.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 11.5 25 21.9 19.1 17.1
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 11.5 25 21.9 19.1 17.1
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 249.801 251.03 250.475 246.057 230.289
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.04604 0.09959 0.08743 0.07762 0.07425
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.082 0.041 0.082 0.04 0.048
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.17734 0.10636 0.12217 0.07437 0.09466
Ρύθμιση Αραίωσης 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 210.9 158.9 148.2 141.7 147.7
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 52.3 44.1 47.7 46.2 35.7
Cash 52.3 44.1 47.7 46.2 35.7
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 70.8 52.7 36.4 31.5 28.6
Accounts Receivable - Trade, Net 69.7 51.6 36.1 31.3 28.6
Total Inventory 80.8 52.6 59.7 58.1 53.5
Prepaid Expenses 7 9.5 4.4 5.9 5.9
Other Current Assets, Total 0 24
Total Assets 1026 699.8 690.6 662 602.8
Property/Plant/Equipment, Total - Net 172.3 147.1 140.6 118.4 98.6
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 262.5 227.6 255.9 225.6 195
Accumulated Depreciation, Total -90.2 -80.5 -115.3 -107.2 -96.4
Goodwill, Net 467.7 345.4 345.6 343 319.7
Intangibles, Net 175.1 48.4 56.2 58.9 36.8
Total Current Liabilities 140.6 119.1 108.1 108.7 108.8
Accounts Payable 94.1 75.1 74.2 76.7 68.5
Accrued Expenses 41.4 37.1 23.3 22.9 19.1
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.6 3.4 7.7 9.1 21.2
Total Liabilities 408.3 198.9 329.2 330.8 300.8
Total Long Term Debt 213.5 68.3 209.6 210.4 184.1
Long Term Debt 197.4 58.9 197.7 210.4 184.1
Deferred Income Tax 48.5 10.8 10.5 11 7
Other Liabilities, Total 5.7 0.7 1 0.7 0.9
Total Equity 617.7 500.9 361.4 331.2 302
Common Stock 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 524 500.3 361.5 335.2 307.5
Treasury Stock - Common 0 -3.8 -4.3
Other Equity, Total -0.1 0.4 -0.3 -0.4 -1.4
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1026 699.8 690.6 662 602.8
Total Common Shares Outstanding 248.169 228.465 200.997 199.779 199.597
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4.5 3.5 2.9
Capital Lease Obligations 16.1 9.4 11.9
Additional Paid-In Capital 93.6
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 210.9 192.6 158.9 320.2 148.2
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 52.3 27.6 44.1 201.7 47.7
Μετρητά & Ισοδύναμα 52.3 27.6 44.1 201.7 47.7
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 77.8 100.6 62.2 62.7 40.8
Accounts Receivable - Trade, Net 76.7 99.4 61.6 60.2 40.8
Total Inventory 80.8 64.4 52.6 55.8 59.7
Total Assets 1026 1003.8 699.8 858.4 690.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 172.3 166.8 147.1 140.4 140.6
Intangibles, Net 642.8 644.4 393.8 397.8 401.8
Total Current Liabilities 140.6 135 119.1 182.5 108.1
Payable/Accrued 135.5 129 112.2 78.1 97.5
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 99.5 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4.5 4.3 3.5 3.3 2.9
Other Current Liabilities, Total 0.6 1.7 3.4 1.6 7.7
Total Liabilities 408.3 400.6 198.9 378 329.2
Total Long Term Debt 213.5 214.7 68.3 183.6 209.6
Long Term Debt 197.4 197.2 58.9 173.4 197.7
Capital Lease Obligations 16.1 17.5 9.4 10.2 11.9
Deferred Income Tax 48.5 46.9 10.8 11 10.5
Other Liabilities, Total 5.7 4 0.7 0.9 1
Total Equity 617.7 603.2 500.9 480.4 361.4
Common Stock 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 524 509 500.3 479.7 361.5
Treasury Stock - Common 0 0
Other Equity, Total -0.1 0.4 0.4 0.5 -0.3
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1026 1003.8 699.8 858.4 690.6
Total Common Shares Outstanding 248.169 247.669 228.465 227.965 200.997
Additional Paid-In Capital 93.6 93.6
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 62.9 23.8 60.1 58.2 55.6
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 74.9 53.3 77 78.8 67.8
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 22.8 19.8 19.8 15.6 16.2
Amortization 14.3 7.8 7.5 5.9 5.5
Μη Χρηματικά Στοιχεία 11.4 8.6 7.9 6.5 13.1
Cash Taxes Paid 9.5 8.2 12.4 11.2 12.6
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2.9 5.4 7.4 6.1 6.6
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -36.5 -6.7 -18.3 -7.4 -22.6
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -270.5 -26.3 -33.6 -65.7 -23.2
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -33.1 -25.1 -22.3 -24.1 -23.4
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -237.4 -1.2 -11.3 -41.6 0.2
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 203.9 -30.6 -41.8 -2.7 -35.3
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -5.7 -9.4 -4 -7.7 -6.6
Total Cash Dividends Paid -21.7 0 -23.7 -22.3 -21
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 98.4 122.1 2.4 0.3 -0.7
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 132.9 -143.3 -16.5 27 -7
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.1 0 -0.1 0.1 -0.1
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 8.2 -3.6 1.5 10.5 9.2
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
Net income/Starting Line 62.9 33.8 23.8 2.3 60.1
Cash From Operating Activities 74.9 18.3 53.3 -23 77
Cash From Operating Activities 22.8 11.4 19.8 9.7 19.8
Amortization 14.3 6.6 7.8 4 7.5
Non-Cash Items 11.4 2.9 8.6 3.4 7.9
Cash Taxes Paid 9.5 5.3 8.2 7.3 12.4
Cash Interest Paid 2.9 1.2 5.4 2.6 7.4
Changes in Working Capital -36.5 -36.4 -6.7 -42.4 -18.3
Cash From Investing Activities -270.5 -251.2 -26.3 -10.1 -33.6
Capital Expenditures -33.1 -15.1 -25.1 -8.5 -22.3
Other Investing Cash Flow Items, Total -237.4 -236.1 -1.2 -1.6 -11.3
Cash From Financing Activities 203.9 216.5 -30.6 186.9 -41.8
Financing Cash Flow Items -5.7 -4 -9.4 -6.5 -4
Total Cash Dividends Paid -21.7 -11.9 0 0 -23.7
Issuance (Retirement) of Stock, Net 98.4 96.9 122.1 120.1 2.4
Issuance (Retirement) of Debt, Net 132.9 135.5 -143.3 73.3 -16.5
Foreign Exchange Effects -0.1 -0.1 0 0.2 -0.1
Net Change in Cash 8.2 -16.5 -3.6 154 1.5
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Impax Asset Management Ltd. Investment Advisor 6.5406 16297219 0 2022-03-09 LOW
Aberdeen Standard Investments (Edinburgh) Investment Advisor 6.108 15219382 -9660600 2022-11-04 LOW
Liontrust Investment Partners LLP Investment Advisor 4.8593 12107926 -682794 2023-01-25 LOW
Lansdowne Partners (UK) LLP Investment Advisor/Hedge Fund 4.585 11424402 -122895 2022-03-09 LOW
Franklin Templeton Fund Management Limited Investment Advisor 3.892 9697699 806000 2022-03-09 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.1017 7728462 214664 2022-03-09 LOW
Standard Life Assurance Limited Insurance Company 2.7622 6882671 -2878619 2023-02-27 MED
Aegon Asset Management Ltd Investment Advisor 2.5476 6347864 -15995 2023-03-01 LOW
The National Farmers Union Mutual Insurance Society Limited Insurance Company 2.3702 5905708 -82492 2023-01-26 LOW
Martin Currie Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.107 5250000 300000 2023-01-26 LOW
T. Rowe Price International Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 2.0079 5003155 1340 2023-01-26 MED
Liontrust Portfolio Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.9758 4923108 -109099 2023-02-01 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.7912 4463061 -66400 2023-03-01 LOW
Newton Investment Management Ltd. Investment Advisor 1.7887 4456942 1289899 2023-01-27 LOW
Montanaro Asset Management Limited Investment Advisor 1.6961 4226146 -964545 2023-01-26 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6212 4039630 -45991 2023-03-01 LOW
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 1.3292 3311926 83052 2023-02-01 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2203 3040609 0 2023-02-01 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1771 2932916 0 2023-02-01 LOW
INVESCO Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.0651 2653833 22932 2023-02-01 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Genuit Group Company profile

Σχετικά με την Genuit Group

Η Genuit Group PLC, πρώην Polypipe Group plc, είναι μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία παρέχει βιώσιμες λύσεις διαχείρισης νερού και κλίματος για το δομημένο περιβάλλον. Η εταιρεία προσφέρει συστήματα σωληνώσεων για τον οικιακό, τον εμπορικό, τον αστικό και τον τομέα των υποδομών. Παρέχει επίσης σχεδιασμό και κατασκευή συστημάτων ενεργειακού εξαερισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διαθέτει εγκαταστάσεις και κατασκευάζει το φάσμα λύσεων για θέρμανση, υδραυλικά, αποχέτευση και εξαερισμό. Η εταιρεία στοχεύει κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ευρωπαϊκές αγορές κτιρίων και κατασκευών με παρουσία στην Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Ιρλανδία και τη Μέση Ανατολή.

Industry: Construction Supplies & Fixtures (NEC)

Broomhouse Lane
DONCASTER
SOUTH YORKSHIRE DN12 1ES
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,435.30 Price
+0.030% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.20 Price
+3.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4092%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.3873%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου