Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Polynovo Limited - PNVau CFD

  1.960
  1.75%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 23:06

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:06 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:06 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.015
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.995
  Άνοιγμα* 1.97
  Μεταβολή 1 έτους* -14.12%
  Εύρος ημέρας* 1.935 - 2.015
  Εύρος 52 εβδ. 0.84-2.25
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.32M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 46.73M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.26B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 661.69M
  Έσοδα 41.44M
  EPS 0.00
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.66
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 23, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 22, 2024 1.960 0.010 0.51% 1.950 1.979 1.935
  Feb 21, 2024 1.955 -0.014 -0.71% 1.969 2.015 1.930
  Feb 20, 2024 1.965 0.011 0.56% 1.954 1.995 1.919
  Feb 19, 2024 1.950 -0.055 -2.74% 2.005 2.005 1.909
  Feb 18, 2024 1.995 0.000 0.00% 1.995 2.005 1.965
  Feb 16, 2024 2.015 0.011 0.55% 2.004 2.025 1.995
  Feb 15, 2024 1.995 0.051 2.62% 1.944 2.025 1.910
  Feb 14, 2024 1.945 0.110 5.99% 1.835 1.975 1.835
  Feb 13, 2024 1.835 -0.170 -8.48% 2.005 2.005 1.810
  Feb 12, 2024 1.995 0.046 2.36% 1.949 2.005 1.915
  Feb 11, 2024 1.950 0.030 1.56% 1.920 1.960 1.920
  Feb 9, 2024 1.905 0.015 0.79% 1.890 1.935 1.880
  Feb 8, 2024 1.895 -0.029 -1.51% 1.924 1.935 1.895
  Feb 7, 2024 1.925 -0.005 -0.26% 1.930 1.935 1.900
  Feb 6, 2024 1.930 0.051 2.71% 1.879 1.935 1.865
  Feb 5, 2024 1.875 -0.049 -2.55% 1.924 1.955 1.845
  Feb 4, 2024 1.920 -0.030 -1.54% 1.950 1.955 1.915
  Feb 2, 2024 1.960 0.035 1.82% 1.925 1.965 1.905
  Feb 1, 2024 1.920 0.070 3.78% 1.850 1.930 1.830
  Jan 31, 2024 1.850 -0.070 -3.65% 1.920 1.940 1.835

  Polynovo Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 66.1111 41.4405 29.159 22.1914 13.6833
  Έσοδα 66.1111 41.4405 29.159 22.1914 13.6833
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4.4337 2.20269 1.55539 1.70352 1.29415
  Ακαθάριστο Εισόδημα 61.6774 39.2378 27.6036 20.4879 12.3892
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 71.0026 42.6222 32.1251 26.2595 17.2184
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 54.1152 29.4994 24.3253 19.8857 12.459
  Έρευνα & Ανάπτυξη 7.42882 5.74716 3.64742 2.3527 3.24843
  Depreciation / Amortization 2.03746 1.58902 0.92068 0.83718 0.3096
  Other Operating Expenses, Total 3.41129 2.65826 1.85658 1.48036 -0.0927
  Λειτουργικά Έσοδα -4.89148 -1.18172 -2.96609 -4.06803 -3.53511
  Gain (Loss) on Sale of Assets
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -4.9331 -1.15092 -4.5504 -4.1271 -3.18989
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -4.92454 -1.19253 -4.60503 -4.19374 -3.18989
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -4.92454 -1.19253 -4.60503 -4.19374 -3.18989
  Καθαρά Κέρδη -4.92454 -1.19253 -4.60503 -4.19374 -3.18989
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4.92454 -1.19253 -4.60503 -4.19374 -3.18989
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4.92454 -1.19253 -4.60503 -4.19374 -3.18989
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4.92454 -1.19253 -4.60503 -4.19374 -3.18989
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 684.454 660.874 661.19 661.088 659.663
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.00719 -0.0018 -0.00696 -0.00634 -0.00484
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.0076 -0.00089 -0.00714 -0.00634 -0.00484
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.04162 0.0308 -1.58431 -0.05918 0.34522
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Άλλο, Καθαρό 0.00011
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.42392 0.92574 -0.1803
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 36.6731 29.438 23.342 18.0985 16.5541
  Έσοδα 36.6731 29.438 23.342 18.0985 16.5541
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.82145 1.61224 1.33487 0.86781 0.78165
  Ακαθάριστο Εισόδημα 33.8516 27.8258 22.0071 17.2307 15.7725
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 37.3836 32.9464 26.0134 16.2627 18.8768
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 29.5294 27.3246 19.4863 12.3251 15.252
  Έρευνα & Ανάπτυξη 4.39162 3.0372 3.37052 2.37664 2.37165
  Depreciation / Amortization 1.04923 0.98823 0.83999 0.74903 0.46035
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.40808 -0.01584 0.98168 -0.05594 0.01115
  Λειτουργικά Έσοδα -0.71053 -3.50841 -2.67141 1.83585 -2.32266
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.36722 -0.34694 -0.17212 -0.14325 1.28252
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.07775 -3.85535 -2.84352 1.6926 -1.04014
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.10075 -3.82379 -2.81108 1.61855 -1.06729
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.10075 -3.82379 -2.81108 1.61855 -1.06729
  Καθαρά Κέρδη -1.10075 -3.82379 -2.81108 1.61855 -1.06729
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.10075 -3.82379 -2.81108 1.61855 -1.06729
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.10075 -3.82379 -2.81108 1.61855 -1.06729
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.10075 -3.82379 -2.81108 1.61855 -1.06729
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 704.64 664.268 660.361 663.347 661.292
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.00156 -0.00576 -0.00426 0.00244 -0.00161
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.00194 -0.00577 -0.00329 0.00236 -0.0016
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 67.3542 16.1895 16.2442 19.278 19.9015
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 46.8969 6.15219 7.73855 11.6977 13.9707
  Μετρητά 46.847 6.10219 7.68855 11.6477 13.9207
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 14.0237 6.24004 5.81337 3.92152 4.40505
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 12.6731 5.67417 5.1689 2.90135 2.48342
  Συνολικό Απόθεμα 4.53029 2.53529 1.95984 1.21704 1.21545
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.90334 1.26199 0.7324 2.44174 0.31032
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 92.6207 34.9715 38.3393 37.8569 28.2285
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 23.3676 16.7516 19.8232 16.5369 6.00822
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 31.173 22.5182 23.8148 20.0633 9.14156
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -7.80533 -5.76671 -3.9916 -3.52637 -3.13334
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1.15662 1.40447 1.65232 1.90017 2.14802
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.55926 0.2968 0.14414 0.14187 0.17077
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 12.6673 7.75629 8.64963 9.47453 2.064
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.73798 1.87081 1.81422 1.61195 0.5817
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.64229 1.00061 0.73901 0.60872 0.31217
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0.38399 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 6.39695 3.09707 3.22102 1.62562 1.17013
  Σύνολο Οφειλών 27.2375 17.2564 15.9873 14.0449 2.12904
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 14.1536 9.20666 7.12167 4.40355 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.41661 0.29349 0.21596 0.16683 0.06504
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 65.3831 17.7151 22.3521 23.812 26.0995
  Κοινή Μετοχή 191.591 139.43 139.251 139.07 139.07
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -125.192 -121.381 -116.709 -114.73 -112.595
  Unrealized Gain (Loss)
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 92.6207 34.9715 38.3393 37.8569 28.2285
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 690.233 661.688 661.388 661.088 661.088
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.01579 -0.33437 -0.18992 -0.52807 -0.37594
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.50615 1.78781 2.87537 5.62825
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.78877 2.80294 5.05834 1.98349
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 12.3648 6.40372 2.06333 2.42006
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.18289 0.32921 0.47552
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 67.3542 64.895 16.1895 14.6331 16.2442
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 46.8969 50.5292 6.15219 3.33721 7.73855
  Μετρητά 46.847 50.4792 6.10219 3.28721 7.68855
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 14.0237 8.68161 6.24004 6.37564 5.81337
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 12.6731 8.01835 5.67417 5.67486 5.1689
  Συνολικό Απόθεμα 4.53029 2.64813 2.53529 2.26816 1.95984
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.90334 3.03612 1.26199 2.6521 0.7324
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 92.6207 89.2351 34.9715 36.5932 38.3393
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 23.3676 22.2411 16.7516 19.8848 19.8232
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1.15662 1.28055 1.40447 1.5284 1.65232
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.55926 0.56239 0.2968 0.14414
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.18289 0.25605 0.32921 0.40237 0.47552
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 12.6673 11.0983 7.75629 8.962 8.64963
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.73798 2.08234 1.87081 1.28748 4.96115
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.64229 1.3013 1.00061 0.87852 0.73901
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0.38399 1.66261 0 1.43306 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.50615 1.4173 1.78781 2.12251 2.87537
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 6.39695 4.6347 3.09707 3.24042 0.07409
  Σύνολο Οφειλών 27.2375 26.3392 17.2564 16.5244 15.9873
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 14.1536 14.8089 9.20666 7.32427 7.12167
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.78877 2.29995 2.80294 5.43493 5.05834
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 12.3648 12.509 6.40372 1.88934 2.06333
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.41661 0.43204 0.29349 0.23816 0.21596
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 65.3831 62.8959 17.7151 20.0688 22.3521
  Κοινή Μετοχή 191.591 188.02 139.43 139.251 139.251
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -125.192 -125.124 -121.381 -119.182 -116.709
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.01579 -0.33437 -0.18992
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 92.6207 89.2351 34.9715 36.5932 38.3393
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 690.233 688.004 661.688 661.388 661.388
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 31.173 28.9839 21.3213 24.4056
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -7.80533 -6.74283 -4.56979 -4.52083
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.14455
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -2.05703 -0.25022 -0.42732 -3.36973 -6.87796
  Cash Receipts 41.1048 29.1604 21.8055 12.0922 4.48639
  Cash Payments -43.0942 -29.1369 -22.828 -16.2562 -12.3727
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.24772 0.03696 0.69418 0.79426 1.00838
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 5.85847 -3.56723 -8.84446 13.0614 -19.1832
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.49193 -3.56872 -8.86922 -6.5202 -0.21998
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 6.3504 0.00148 0.02476 19.5816 -18.9632
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -5.38831 -0.07037 7.02728 0.95 23.6441
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.18 0.18 0 0.95 23.6441
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.00052 -0.07133 -0.02849 0.13199 0.06753
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1.58636 -3.95915 -2.27299 10.7736 -2.34953
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -0.31537 -0.31069 -0.09898
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -5.56831 -0.25037 7.02728
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities -2.72437 -2.05703 -3.26927 -0.25022 -1.37157
  Cash Receipts 27.3818 41.1048 17.5076 29.1604 12.401
  Cash Payments -29.7649 -43.0942 -20.6336 -29.1369 -13.6467
  Cash Interest Paid -0.34131 -0.31537 -0.14325 -0.31069 -0.16278
  Changes in Working Capital 0.24772 0 0.03696 0.03696
  Cash From Investing Activities -0.03707 5.85847 -0.23099 -3.56723 -2.3648
  Capital Expenditures -0.05375 -0.49193 -0.23101 -3.56872 -2.36562
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.01668 6.3504 0.00002 0.00148 0.00081
  Cash From Financing Activities 46.9693 -5.38831 -1.03845 -0.07037 -0.13613
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.79473 -5.56831 -1.03845 -0.25037 -0.13613
  Foreign Exchange Effects 0.16911 0.00052 0.13737 -0.07133 -0.11352
  Net Change in Cash 44.377 -1.58636 -4.40134 -3.95915 -3.98602
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 48.764 0.18 0.18
  Financing Cash Flow Items 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Williams (David John) Individual Investor 3.1035 21421385 36953 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4428 16861017 11640 2023-09-30 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.6957 11704176 464348 2023-09-30 LOW
  Allianz Global Investors Asia Pacific Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.6762 11570000 0 2023-08-31 MED
  Lateral Innovations Pty. Ltd. Corporation 1.5827 10924103 0 2023-08-07 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.2171 8400671 32242 2023-09-30 LOW
  Kittel (Anthony Shane) Individual Investor 1.1671 8055789 15789 2023-08-07 LOW
  Fidelity International Investment Advisor 0.9956 6872209 -5 2023-04-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9739 6722104 -1231540 2022-12-31 LOW
  FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Investment Advisor 0.9654 6663539 6663539 2023-07-31 HIGH
  Endeavor Asset Management Pty Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 0.8315 5739049 5739049 2023-08-07 LOW
  Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 0.6196 4276587 464311 2023-08-07 LOW
  Beks (Simone Maree) Individual Investor 0.6063 4185095 0 2023-08-07
  Brennan (Paul Gerard) Individual Investor 0.6063 4185095 -945777 2023-08-07
  Commonwealth Scientific & Industrial Research Organisation Corporation 0.5913 4081250 0 2023-08-07 LOW
  Avery (Mathew James) Individual Investor 0.5261 3631338 621941 2023-08-07
  BetaShares Capital Ltd. Investment Advisor 0.52 3588882 473893 2023-09-30 LOW
  Li Tsai (Hsien) Individual Investor 0.477 3292698 15789 2023-08-07 LOW
  Rathie (Bruce) Individual Investor 0.4709 3250000 0 2023-06-30 LOW
  Kenley (David) Individual Investor 0.4549 3139855 0 2023-08-07 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Medical Equipment, Supplies & Distribution (NEC)

  2/320 Lorimer Street
  MELBOURNE
  VICTORIA 3207
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0187%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0105%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου