Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Playtech - PTEC CFD

  4.17
  0.95%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 12:00 12:03 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.09
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.025261 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.80)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.025261%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003344 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.64)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003344%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα GBP
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Playtech PLC ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 4.21
  Άνοιγμα* 4.22
  Μεταβολή 1 έτους* -22.71%
  Εύρος ημέρας* 4.17 - 4.25
  Εύρος 52 εβδ. 3.65-6.40
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 280.10K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 7.24M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.32B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 309.29M
  Έσοδα 1.45B
  EPS -0.08
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.75
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 21, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 5, 2023 4.21 0.04 0.96% 4.17 4.23 4.11
  Dec 4, 2023 4.15 0.08 1.97% 4.07 4.29 4.07
  Dec 1, 2023 4.14 0.08 1.97% 4.06 4.16 4.01
  Nov 30, 2023 4.08 -0.01 -0.24% 4.09 4.11 4.04
  Nov 29, 2023 4.14 -0.05 -1.19% 4.19 4.21 4.12
  Nov 28, 2023 4.19 -0.04 -0.95% 4.23 4.24 4.15
  Nov 27, 2023 4.25 0.09 2.16% 4.16 4.25 4.14
  Nov 24, 2023 4.24 0.00 0.00% 4.24 4.25 4.20
  Nov 23, 2023 4.25 -0.04 -0.93% 4.29 4.29 4.16
  Nov 22, 2023 4.23 0.09 2.17% 4.14 4.27 4.14
  Nov 21, 2023 4.21 -0.08 -1.86% 4.29 4.29 4.18
  Nov 20, 2023 4.31 0.09 2.13% 4.22 4.32 4.19
  Nov 17, 2023 4.23 0.15 3.68% 4.08 4.29 4.08
  Nov 16, 2023 4.19 -0.04 -0.95% 4.23 4.26 4.14
  Nov 15, 2023 4.29 -0.03 -0.69% 4.32 4.41 4.27
  Nov 14, 2023 4.30 0.25 6.17% 4.05 4.35 4.05
  Nov 13, 2023 4.13 0.09 2.23% 4.04 4.16 4.00
  Nov 10, 2023 4.07 0.02 0.49% 4.05 4.09 3.98
  Nov 9, 2023 4.12 -0.04 -0.96% 4.16 4.20 4.09
  Nov 8, 2023 4.14 0.06 1.47% 4.08 4.16 4.05

  Playtech Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, March 21, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  07:00

  Χώρα

  IM

  Γεγονός

  Full Year 2023 Playtech PLC Earnings Release
  Full Year 2023 Playtech PLC Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1601.8 1205.4 1078.46 1440.53 1225.31
  Έσοδα 1601.8 1205.4 1078.46 1440.53 1225.31
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1446.7 1114.8 1091.45 1296.67 1086.1
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1214.6 921.9 839.204 1095.97 935.363
  Depreciation / Amortization 170.1 169.1 188.106 187.949 150.735
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 62 23.8 64.14 12.75 0
  Λειτουργικά Έσοδα 155.1 90.6 -12.99 143.867 139.209
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -36.7 534 -47.331 -51.81 60.292
  Άλλο, Καθαρό -22.8 -19.6 -14.418 -3.812 -11.755
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 95.6 605 -52.657 88.245 187.746
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 40.6 686.7 -73.039 56.477 134.094
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0.087 -0.603 -5.97
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 40.6 686.7 -72.952 55.874 128.124
  Καθαρά Κέρδη 87.6 674.6 -297.279 -19.571 123.809
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 40.6 686.7 -72.952 55.874 128.124
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 87.6 674.6 -297.279 -19.571 123.809
  Ρύθμιση Αραίωσης 0 12.17
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 87.6 674.6 -297.279 -19.571 135.979
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 311.852 312.113 298.357 301.79 353.682
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.13019 2.20017 -0.24451 0.18514 0.39667
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.061 0.241
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.25466 2.27972 -0.14192 0.2163 0.45624
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 47 -12.1 -224.327 -75.445 -4.315
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0 22.082 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 859.6 809.5 792.3 748 457.4
  Έσοδα 859.6 809.5 792.3 748 457.4
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 742 731.9 714.8 668.1 446.7
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 649.1 617.4 597.2 580.4 341.5
  Depreciation / Amortization 89.7 89.6 80.5 85.1 84
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.2 24.9 37.1 2.6 21.2
  Λειτουργικά Έσοδα 117.6 77.6 77.5 79.9 10.7
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -22 -72.3 34 259.3 275.5
  Gain (Loss) on Sale of Assets 1.7 0 0
  Άλλο, Καθαρό -17.7 -13.4 -7.8 -12.3 -8.1
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 79.6 -8.1 103.7 326.9 278.1
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3.1 -30.8 71.4 284.8 401.9
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3.1 -30.8 71.4 284.8 401.9
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 8.1 38.9 -25.3 13.2
  Καθαρά Κέρδη 3.1 -22.7 110.3 259.5 415.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3.1 -30.8 71.4 284.8 401.9
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3.1 -22.7 110.3 259.5 415.1
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3.1 -22.7 110.3 259.5 415.1
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 311.341 300.499 312.219 310.218 314.007
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00996 -0.1025 0.22869 0.91806 1.27991
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02269 -0.00689 0.33277 0.95963 1.32835
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 723.1 1353.3 1404.2 1042.3 992.524
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 426.5 575.4 683.7 671.5 622.197
  Μετρητά 426.4 572.4 677.6 613.738
  Μετρητά & Ισοδύναμα 0.1 3 6.1 671.5 8.459
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 244.5 235.4 203.3 331.1 344.023
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 163.9 192.6 162.1 192.8 229.387
  Προπληρωθέντα Εξοδα 27 30.2 43.6 26.304
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3022.4 3652.3 3071.5 3104.7 3093.73
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 413 403.5 423.8 451.1 410.088
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 650.3 613.3 605.9 525.69
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -237.3 -209.8 -182.1 -115.602
  Υπεραξία, Καθαρό 609.8 648.5 655.3 961.11
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 371.1 397.6 448.8 1506.3 683.023
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 45.8 13.3 28 31 31.041
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 30.7 24.2 23.2 13.6 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 828.9 811.9 88.2 60.4 15.942
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 756.4 835.1 822.9 777.3 1017.57
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 61.2 41.3 47.6 62.4 72.956
  Δεδουλευμένα Έξοδα 155.1 163.3 139.1 121.065
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 308.7 610.2 615.2 689.2 535.913
  Σύνολο Οφειλών 1321.4 2071.4 2175.6 1881.8 1751.02
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 402 1111.9 1243.5 1000.9 523.912
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 348 1042.1 1182 935.6 523.912
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 124.8 88.9 85.8 88.9 73.392
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0.3 0.3 -4.3 7.797
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 38.2 35.2 23.1 19 128.346
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1701 1580.9 895.9 1222.9 1342.71
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 606 606 592.1 601 627.764
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1111.9 1020.8 339.6 639.5 695.569
  Treasury Stock - Common -17.2 -23.2 -14.5 -16.2 -17.863
  Unrealized Gain (Loss) 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.3 -22.7 -21.3 -1.4 37.239
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3022.4 3652.3 3071.5 3104.7 3093.73
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 306.357 306.357 299.328 303.792 317.345
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 231.4 20.3 21 25.7 287.638
  Συνολικό Απόθεμα 5.5 4.9 4.7 2.9
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 19.6 507.4 468.9 36.8
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 54 69.8 61.5 65.3
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1052 723.1 1469.8 1353.3 1287.7
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 786 426.5 681.2 575.4 540.8
  Μετρητά & Ισοδύναμα 786 426.5 681.2 575.4 540.8
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 240.3 271.5 240.7 265.6 241.3
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 149.5 163.9 154.6 178.5 166.7
  Συνολικό Απόθεμα 6.3 5.5 4 4.9 5.5
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 19.4 19.6 543.9 507.4 500.1
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3408.1 3022.4 3780.7 3652.3 3297.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 403.7 413 393.8 403.5 375.9
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 965.7 980.9 1005.9 1046.1 1068
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 130.2 45.8 10.9 13.3 12.1
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.7 1.1 1.6 6.6 11
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 855.8 858.5 898.7 829.5 542.6
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 781.5 756.4 849.2 835.1 765.6
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 58.1 61.2 35 41.3 38.4
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 238.1 231.4 28.4 20.3 17.7
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 485.3 463.8 785.8 773.5 709.5
  Σύνολο Οφειλών 1704.6 1321.4 2080.1 2071.4 1975.6
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 736.9 402 1095 1111.9 1146.5
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 691.5 348 1040.1 1042.1 1088.4
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 45.4 54 54.9 69.8 58.1
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 146.2 124.8 108.5 88.9 43.3
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0.3 0.3 0.3
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 40 38.2 27.1 35.2 19.9
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1703.5 1701 1700.6 1580.9 1321.7
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 611.8 606 606 606 606
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1116.7 1111.9 1134.4 1020.8 767.3
  Treasury Stock - Common -20.3 -17.2 -20.9 -23.2 -29.8
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -4.7 0.3 -18.9 -22.7 -21.8
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3408.1 3022.4 3780.7 3652.3 3297.3
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 309.294 306.357 306.357 306.357 306.357
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 87.6 674.6 -297.366 -18.968 129.779
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 410.9 225 366.924 320.938 387.132
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 63 63.1 70.792 73.681 42.688
  Amortization 109.8 109.3 149.076 148.506 110.178
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 131 -575.5 335.978 153.501 9.866
  Cash Taxes Paid 13.8 30.6 27.857 49.793 28.29
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 42.4 45 45.643 35.789 22.137
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 19.5 -46.5 108.444 -35.782 94.621
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -358.3 -127.6 -89.347 -152.801 49.246
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -125.4 -114.2 -119.455 -151.233 -118.438
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -232.9 -13.4 30.108 -1.568 167.684
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -566.9 -218.4 104.619 -117.321 -393.559
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -48.3 -45.7 -109.363 -88.272 -22.137
  Total Cash Dividends Paid 0 -55.545 -113.288
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -10.149 -65.132 -0.465
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -518.6 -172.7 224.131 91.628 -257.669
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.9 1.9 4.797 1.173 -4.579
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -515.2 -119.1 386.993 51.989 38.24
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line 87.6 110.3 674.6 415.1 -297.366
  Cash From Operating Activities 410.9 237.2 225 38.7 366.924
  Cash From Operating Activities 63 31.1 63.1 30.1 70.792
  Amortization 109.8 50.9 109.3 54.4 149.076
  Non-Cash Items 129.4 29.4 -575.5 -381.2 335.978
  Cash Taxes Paid 13.8 5.6 30.6 15 27.857
  Cash Interest Paid 42.4 22.4 45 23 45.643
  Changes in Working Capital 21.1 15.5 -46.5 -79.7 108.444
  Cash From Investing Activities -358.3 -64 -127.6 -45.7 -89.347
  Capital Expenditures -125.4 -51.8 -114.2 -43.9 -119.455
  Other Investing Cash Flow Items, Total -232.9 -12.2 -13.4 -1.8 30.108
  Cash From Financing Activities -566.9 -38.1 -218.4 -134.9 104.619
  Financing Cash Flow Items -48.3 -26.4 -45.7 -23.8 -109.363
  Total Cash Dividends Paid 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -10.149
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -518.6 -11.7 -172.7 -111.1 224.131
  Foreign Exchange Effects -0.9 -3.3 1.9 2.7 4.797
  Net Change in Cash -515.2 131.8 -119.1 -139.2 386.993
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Albula Investment Fund Ltd. Corporation 5.3653 16594432 1011258 2023-03-21 LOW
  Setanta Asset Management Ltd. Investment Advisor 4.9491 15307229 -642338 2023-03-21 LOW
  TT. Bond Partners Corporation 4.9267 15237921 0 2023-03-21 LOW
  Future Growth Opportunity Fund SPC Corporation 4.8498 15000000 0 2023-03-21 LOW
  Suen (Cho Hung, Paul) Individual Investor 4.5636 14115010 0 2023-03-21 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.4569 13784973 489261 2023-03-21 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.8559 11925947 -344397 2023-03-21 LOW
  Stanley (Choi Chiu Fai) Individual Investor 3.7237 11517241 2366806 2023-03-21
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.3474 10353214 -263736 2023-03-21 LOW
  Tang (Hao) Individual Investor 2.9471 9115160 0 2022-02-15
  Kivisik (Rain) Individual Investor 2.8368 8774200 0 2023-10-02 LOW
  Boussard & Gavaudan Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.7798 8597892 0 2022-07-13 MED
  Sand Grove Capital Management LLP Hedge Fund 2.3253 7192086 854432 2022-07-07 HIGH
  Playtech Plc Employee Benefit Trust Corporation 2.2791 7049163 20824 2022-02-15
  Profit Tone Global Investments Ltd Corporation 2.032 6284853 0 2022-02-14 LOW
  T. Rowe Price International Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 2.0053 6202188 -34542 2022-07-13 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.8302 5660758 -121581 2022-05-12 LOW
  Aberdeen Standard Investments (Edinburgh) Investment Advisor 1.8174 5621176 -20239 2022-07-12 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.801 5570439 6032 2022-07-07 LOW
  Fidelity Investments Canada ULC Investment Advisor 1.5592 4822363 -46511 2022-05-04 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Playtech Company profile

  Σχετικά με την Playtech

  Η Playtech plc παρέχει λογισμικό online τυχερών παιχνιδιών. Η εταιρεία και οι θυγατρικές της αναπτύσσουν πλατφόρμες λογισμικού για τον κλάδο των διαδικτυακών και επίγειων τυχερών παιχνιδιών. Οι εφαρμογές τυχερών παιχνιδιών της περιλαμβάνουν διαδικτυακό καζίνο, πόκερ και άλλα παιχνίδια που πληρώνουν για να παίξουν, μπίνγκο, κινητά, ζωντανά παιχνίδια, επίγεια τερματικά και παιχνίδια σταθερών στοιχημάτων. Οι τομείς της περιλαμβάνουν τα τυχερά παιχνίδια και τα χρηματοοικονομικά. Ο τομέας Τυχερών Παιχνιδιών της περιλαμβάνει Καζίνο, Υπηρεσίες, Αθλητισμός, Μπίνγκο, Πόκερ και Χερσαία τερματικά. Ο χρηματοοικονομικός τομέας περιλαμβάνει τα συμβόλαια επί της διαφοράς (CFD). Η προσφορά λογισμικού επιχειρηματικών τυχερών παιχνιδιών της περιλαμβάνει καζίνο, ζωντανό καζίνο, μπίνγκο, πόκερ και αθλητικά στοιχήματα. Η εταιρεία παρέχει λογισμικό και υπηρεσίες μέσω διαδικτυακών, λιανικών και κινητών φορέων εκμετάλλευσης, ομάδων επίγειων καζίνο και φορέων που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση. Η σουίτα προϊόντων της επιτρέπει στους παίκτες να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακά, ραδιοτηλεοπτικά, κινητά και τερματικά τυχερών παιχνιδιών που βασίζονται σε διακομιστές μέσω ενός ενιαίου λογαριασμού. Οι θυγατρικές της περιλαμβάνουν την Playtech Software Limited, την OU Playtech (Εσθονία) και την Techplay Marketing Limited.

  Industry: Casinos & Gaming (NEC)

  Ground Floor,
  St George's Court,
  DOUGLAS
  IM1 1EE
  IM

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου