Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Plains GP Holdings, L.P. - PAGP CFD

12.53
1.88%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 12.77
Άνοιγμα* 12.73
Μεταβολή 1 έτους* 11.08%
Εύρος ημέρας* 12.53 - 12.85
Εύρος 52 εβδ. 9.39-14.17
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.80M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 54.64M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.49B
Αναλογία P/E 14.79
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 769.06M
Έσοδα 57.34B
EPS 0.87
Μέρισμα (Απόδοση %) 8.35285
Beta 1.60
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 22, 2023 12.53 -0.17 -1.34% 12.70 12.86 12.52
Mar 21, 2023 12.77 0.44 3.57% 12.33 12.86 12.33
Mar 20, 2023 12.23 -0.01 -0.08% 12.24 12.58 12.23
Mar 17, 2023 12.23 0.01 0.08% 12.22 12.37 11.99
Mar 16, 2023 12.43 0.44 3.67% 11.99 12.43 11.76
Mar 15, 2023 12.22 -0.38 -3.02% 12.60 12.65 12.04
Mar 14, 2023 12.99 0.06 0.46% 12.93 13.30 12.85
Mar 13, 2023 12.87 -0.15 -1.15% 13.02 13.26 12.78
Mar 10, 2023 13.31 -0.19 -1.41% 13.50 13.65 13.27
Mar 9, 2023 13.54 -0.26 -1.88% 13.80 13.89 13.53
Mar 8, 2023 13.74 0.05 0.37% 13.69 13.76 13.53
Mar 7, 2023 13.68 -0.17 -1.23% 13.85 13.86 13.67
Mar 6, 2023 13.91 -0.15 -1.07% 14.06 14.06 13.89
Mar 3, 2023 14.04 0.07 0.50% 13.97 14.13 13.86
Mar 2, 2023 14.01 0.25 1.82% 13.76 14.01 13.65
Mar 1, 2023 13.76 -0.05 -0.36% 13.81 13.83 13.58
Feb 28, 2023 13.87 0.01 0.07% 13.86 14.05 13.75
Feb 27, 2023 13.83 0.11 0.80% 13.72 13.83 13.62
Feb 24, 2023 13.66 0.28 2.09% 13.38 13.68 13.38
Feb 23, 2023 13.58 0.03 0.22% 13.55 13.61 13.36

Plains GP Holdings, L.P. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 42078 23290 33669 34055 26223
Έσοδα 42078 23290 33669 34055 26223
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 38504 20431 29452 29793 22985
Ακαθάριστο Εισόδημα 3574 2859 4217 4262 3238
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 41234 25855 31418 31583 25076
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 281 276 1619 1581 1453
Depreciation / Amortization 777 656 604 521 628
Other Operating Expenses, Total 1065 1076
Λειτουργικά Έσοδα 844 -2565 2251 2472 1147
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -134 -48 -35 -70 -207
Άλλο, Καθαρό 2 6 22 7 -44
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 712 -2607 2238 2409 896
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 600 -2440 2062 2107 782
Δικαίωμα Μειοψηφίας -540 1872 -1731 -1773 -690
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 60 -568 331 334 92
Καθαρά Κέρδη 60 -568 331 334 -731
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 60 -568 331 334 92
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 60 -568 331 334 -731
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 60 -568 333 334 -731
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 194 186 170 158.294 145
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.30928 -3.05376 1.95882 2.11 0.63448
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.72 0.9 1.38 1.2 1.95
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.01112 9.9672 0.64182 0.37502 0.63448
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -14 2 10
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -823
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 607 3416 -243 -314
Ρύθμιση Αραίωσης 2
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 13694 12989 10776 9930 8383
Έσοδα 13694 12989 10776 9930 8383
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 12785 11761 10074 9277 7392
Ακαθάριστο Εισόδημα 909 1228 702 653 991
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13403 12391 10816 10169 7859
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 83 77 66 71 68
Depreciation / Amortization 231 224 179 197 178
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -42 10 223 372 2
Other Operating Expenses, Total 346 319 274 252 219
Λειτουργικά Έσοδα 291 598 -40 -239 524
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -47 -17 -48 9 -79
Άλλο, Καθαρό 1 1 1 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 244 582 -87 -229 445
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 209 470 -50 -212 392
Δικαίωμα Μειοψηφίας -187 -386 26 143 -322
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 22 84 -24 -69 70
Καθαρά Κέρδη 22 84 -24 -69 70
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 22 84 -24 -69 70
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 22 84 -24 -69 70
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 22 84 -24 -69 70
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 194 194 194 194 194
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.1134 0.43299 -0.12371 -0.35567 0.36082
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.07204 0.53706 0.62345 0.89072 0.36991
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6140 3668 4614 3536 4003
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 452 25 47 69 40
Μετρητά & Ισοδύναμα 452 25 47 69 40
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4705 2553 3614 2454 3029
Accounts Receivable - Trade, Net 4705 2553 3614 2454 3029
Total Inventory 783 647 604 640 713
Other Current Assets, Total 200 443 349 373 221
Total Assets 29978 25951 29969 26830 26753
Property/Plant/Equipment, Total - Net 16209 15980 16814 15718 14977
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 19685 18998 19449 17905 16901
Accumulated Depreciation, Total -4383 -4000 -3616 -3103 -2796
Goodwill, Net 0 2540 2521 2566
Intangibles, Net 1960 805 707 772 844
Long Term Investments 3805 3764 3683 2702 2756
Other Long Term Assets, Total 1864 1734 1611 1581 1607
Total Current Liabilities 6234 4255 5019 3458 4533
Accounts Payable 4811 2425 3687 2705 3459
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 822 831 504 66 737
Other Current Liabilities, Total 524 921 734 687 337
Total Liabilities 28445 24487 27814 24984 25058
Total Long Term Debt 8398 9382 9187 9143 9183
Long Term Debt 8339 9312 9138 9143 9183
Minority Interest 12644 9726 12330 11473 10663
Other Liabilities, Total 692 1124 1278 910 679
Total Equity 1533 1464 2155 1846 1695
Common Stock 1533 1464 2155 1846 1695
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 29978 25951 29969 26830 26753
Total Common Shares Outstanding 775.435 792.409 797.462 796.028 794.021
Accrued Expenses 77 78 94
Capital Lease Obligations 59 70 49
Deferred Income Tax 477
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8100 6140 4877 5678 4426
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 117 452 194 26 32
Μετρητά & Ισοδύναμα 117 452 194 26 32
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7136 4705 3765 3897 3401
Accounts Receivable - Trade, Net 7136 4705 3765 3897 3401
Total Inventory 527 783 681 675 484
Other Current Assets, Total 320 200 237 1080 509
Total Assets 31991 29978 25627 26812 26747
Property/Plant/Equipment, Total - Net 16175 16209 14365 14711 15936
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 19434 19292 17318 17577 18751
Accumulated Depreciation, Total -4565 -4383 -4228 -4119 -4159
Long Term Investments 3807 3805 3710 3745 3777
Other Long Term Assets, Total 2008 1864 2675 2678 2608
Total Current Liabilities 8572 6234 5399 6163 4679
Accounts Payable 6871 4811 3877 4113 3399
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 900 822 808 1456 254
Other Current Liabilities, Total 801 601 714 594 1026
Total Liabilities 30451 28445 24275 25391 25224
Total Long Term Debt 7986 8398 8388 8389 9338
Long Term Debt 7986 8398 8388 8389 9338
Minority Interest 12661 12644 9373 9640 9976
Other Liabilities, Total 1232 1169 1115 1199 1231
Total Equity 1540 1533 1352 1421 1523
Common Stock 1540 1533 1352 1421 1523
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 31991 29978 25627 26812 26747
Total Common Shares Outstanding 773.317 775.435 781.565 792.482 792.456
Intangibles, Net 1901 1960
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 600 -2440 2062 2107 -41
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1991 1510 2500 2604 2496
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 777 656 604 521 628
Deferred Taxes 62 -218 64 236 909
Μη Χρηματικά Στοιχεία 348 3198 -619 -549 -246
Cash Taxes Paid 76 111 136 21 50
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 401 428 397 400 486
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 204 314 389 289 1246
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 386 -1093 -1765 -813 -1570
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -336 -752 -1255 -1679 -1026
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 722 -341 -510 866 -544
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1979 -430 -717 -1753 -940
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -749 -641 -902 -863 -1117
Total Cash Dividends Paid -140 -166 -231 -189 -271
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -178 -50 0 0 2452
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -912 427 416 -701 -2004
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -5 -8 -3 -9 4
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 393 -21 15 29 -10
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 209 600 130 181 392
Cash From Operating Activities 339 1991 1358 1023 789
Cash From Operating Activities 231 777 553 375 178
Deferred Taxes 16 62 -11 33 52
Non-Cash Items -91 348 432 252 -13
Cash Taxes Paid 23 76 32 27 24
Cash Interest Paid 74 401 265 202 65
Changes in Working Capital -26 204 254 182 180
Cash From Investing Activities -81 386 478 -283 -108
Capital Expenditures -101 -336 -257 -182 -97
Other Investing Cash Flow Items, Total 20 722 735 -101 -11
Cash From Financing Activities -596 -1979 -1704 -772 -686
Financing Cash Flow Items -168 -749 -569 -323 -75
Total Cash Dividends Paid -35 -140 -105 -70 -35
Issuance (Retirement) of Debt, Net -368 -912 -913 -326 -576
Foreign Exchange Effects 3 -5 2 2 0
Net Change in Cash -335 393 134 -30 -5
Issuance (Retirement) of Stock, Net -25 -178 -117 -53
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 6.6905 13006794 620619 2022-12-31 LOW
Tortoise Capital Advisors, LLC Investment Advisor 6.5741 12780537 -785938 2022-12-31 LOW
Energy Income Partners LLC Investment Advisor/Hedge Fund 5.5936 10874422 1916462 2022-12-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 4.6913 9120318 274051 2022-12-31 LOW
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 4.2238 8211394 162354 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 3.582 6963771 507781 2022-12-31 HIGH
Chickasaw Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0478 5925088 -1009679 2022-12-31 LOW
NXG Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.9914 5815503 -99190 2022-12-31 LOW
RR Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.8816 5602000 22000 2022-12-31 LOW
Kayne Anderson Capital Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2518 4377691 -115041 2022-12-31 LOW
Westwood Management Corp. (Texas) Investment Advisor 2.2263 4328015 4328015 2022-12-31 MED
Brookfield Public Securities Group LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.9606 3811531 -179097 2022-12-31 LOW
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 1.9083 3709894 -265048 2022-12-31 MED
Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.787 3474054 0 2022-12-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.6743 3254876 1322722 2022-12-31 HIGH
PIMCO (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.5077 2931000 353200 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4141 2749209 149930 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.3495 2623453 815124 2022-12-31 HIGH
Assenagon Asset Management S.A. Investment Advisor 1.2977 2522838 61864 2022-12-31 HIGH
Mackenzie Financial Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.2134 2359006 566942 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Plains GP Holdings, L.P. Company profile

Σχετικά με την Plains GP Holdings, L.P.

Η Plains GP Holdings, L.P. κατέχει και λειτουργεί ενεργειακές υποδομές midstream και παρέχει υπηρεσίες logistics για αργό πετρέλαιο, υγρά φυσικού αερίου (NGL) και φυσικό αέριο. Διαθέτει δίκτυο αγωγών μεταφοράς, τερματισμού, αποθήκευσης και συλλογής σε λεκάνες παραγωγής αργού πετρελαίου και NGL, σε διαδρόμους μεταφοράς και σε κόμβους αγοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Στους τομείς της περιλαμβάνονται οι τομείς Μεταφορά, Εγκαταστάσεις και Εφοδιασμός και Εφοδιαστική. Ο τομέας Μεταφορά αποτελείται από δραστηριότητες βάσει αμοιβής που σχετίζονται με τη μεταφορά αργού πετρελαίου και NGL σε αγωγούς, συστήματα συλλογής και φορτηγά. Οι δραστηριότητες του τομέα Εγκαταστάσεων συνίστανται σε δραστηριότητες βάσει αμοιβής που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, τερματισμού και διακίνησης αργού πετρελαίου, NGL και φυσικού αερίου, καθώς και υπηρεσιών κλασματοποίησης και ισομερισμού NGL και υπηρεσιών επεξεργασίας φυσικού αερίου και συμπυκνωμάτων. Ο τομέας Supply and Logistics περιλαμβάνει την αγορά, την εφοδιαστική και τη μεταπώληση αργού πετρελαίου και NGL στη Βόρεια Αμερική.

Industry: Oil & Gas Transportation Services (NEC)

Suite 1600
333 Clay St
HOUSTON
TEXAS 77002
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

70.36 Price
+0.770% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0050%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.43 Price
+1.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00353

Gold

1,981.28 Price
+0.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0086%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0004%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,708.50 Price
+1.130% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου