Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Pixelworks - PXLW CFD

  2.76
  5.34%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Pixelworks Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 2.62
  Άνοιγμα* 2.63
  Μεταβολή 1 έτους* 64.38%
  Εύρος ημέρας* 2.58 - 2.76
  Εύρος 52 εβδ. 1.01-2.32
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 131.38K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.50M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 72.00M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 56.69M
  Έσοδα 56.49M
  EPS -0.44
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.67
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 7, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 29, 2024 2.62 0.04 1.55% 2.58 2.66 2.53
  Feb 28, 2024 2.54 -0.14 -5.22% 2.68 2.72 2.54
  Feb 27, 2024 2.73 -0.09 -3.19% 2.82 2.83 2.68
  Feb 26, 2024 2.79 0.14 5.28% 2.65 2.84 2.65
  Feb 23, 2024 2.69 0.06 2.28% 2.63 2.75 2.52
  Feb 22, 2024 2.60 -0.19 -6.81% 2.79 2.79 2.54
  Feb 21, 2024 2.74 0.12 4.58% 2.62 2.95 2.62
  Feb 20, 2024 2.67 -0.02 -0.74% 2.69 2.72 2.59
  Feb 16, 2024 2.68 0.10 3.88% 2.58 2.70 2.53
  Feb 15, 2024 2.57 -0.19 -6.88% 2.76 2.79 2.32
  Feb 14, 2024 2.71 0.13 5.04% 2.58 2.89 2.54
  Feb 13, 2024 2.63 0.12 4.78% 2.51 2.86 2.40
  Feb 12, 2024 2.61 0.45 20.83% 2.16 2.66 2.16
  Feb 9, 2024 2.18 0.19 9.55% 1.99 2.22 1.98
  Feb 8, 2024 2.22 0.06 2.78% 2.16 2.24 2.08
  Feb 7, 2024 2.08 -0.02 -0.95% 2.10 2.11 1.99
  Feb 6, 2024 2.14 0.12 5.94% 2.02 2.15 1.89
  Feb 5, 2024 2.01 0.07 3.61% 1.94 2.07 1.87
  Feb 2, 2024 2.00 -0.02 -0.99% 2.02 2.11 1.83
  Feb 1, 2024 2.11 0.35 19.89% 1.76 2.16 1.69

  Pixelworks Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, May 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Pixelworks Inc Earnings Release
  Q1 2024 Pixelworks Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, May 10, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  19:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Pixelworks Inc Annual Shareholders Meeting
  Pixelworks Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 70.146 55.102 40.855 68.755 76.554
  Έσοδα 70.146 55.102 40.855 68.755 76.554
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 34.265 27.409 20.497 34.248 36.601
  Ακαθάριστο Εισόδημα 35.881 27.693 20.358 34.507 39.953
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 86.963 75.104 66.795 81.878 80.102
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 22.159 20.226 19.536 20.89 19.549
  Έρευνα & Ανάπτυξη 30.521 27.25 25.04 26.018 22.881
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 1.418 0.41 0.667
  Λειτουργικά Έσοδα -16.817 -20.002 -25.94 -13.123 -3.548
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.62 0.211 -0.152 0.169 -0.142
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -16.117 -19.545 -25.931 -8.624 -3.465
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -15.233 -19.412 -26.529 -9.077 -3.913
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -16.03 -19.821 -26.529 -9.077 -3.913
  Καθαρά Κέρδη -16.03 -19.821 -26.529 -9.077 -3.913
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -16.03 -19.821 -26.529 -9.077 -3.913
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -16.03 -19.821 -26.529 -9.077 -3.913
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -16.03 -19.821 -26.529 -9.077 -3.913
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 54.335 52.509 40.712 37.851 35.959
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.29502 -0.37748 -0.65163 -0.23981 -0.10882
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.29502 -0.37748 -0.62899 -0.29983 -0.09676
  Depreciation / Amortization 0.018 0.219 0.304 0.312 0.404
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0 3.905 0
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
  Άλλο, Καθαρό 0.08 0.246 0.161 0.425 0.225
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.797 -0.409
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 13.605 9.966 16.888 17.552 19.078
  Έσοδα 13.605 9.966 16.888 17.552 19.078
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8.121 5.599 7.914 8.756 9.73
  Ακαθάριστο Εισόδημα 5.484 4.367 8.974 8.796 9.348
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 20.096 20.337 19.896 22.283 24.275
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.468 6.072 5.587 5.082 6.024
  Έρευνα & Ανάπτυξη 6.507 8.666 6.395 8.445 8.521
  Depreciation / Amortization 0 0 0 0 0
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
  Λειτουργικά Έσοδα -6.491 -10.371 -3.008 -4.731 -5.197
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.456 0.563 0.264 0.155 0.085
  Άλλο, Καθαρό 0.017 0.108 0.008 0.01 0.016
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -6.018 -9.7 -2.736 -4.566 -5.096
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -6.144 -9.734 -1.607 -4.496 -5.008
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -6.037 -9.396 -1.934 -4.496 -5.008
  Καθαρά Κέρδη -6.037 -9.396 -1.934 -4.496 -5.008
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -6.037 -9.396 -1.934 -4.496 -5.008
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -6.037 -9.396 -1.934 -4.496 -5.008
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -6.037 -9.396 -1.934 -4.496 -5.008
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 55.917 55.72 54.98 54.826 54.12
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.10796 -0.16863 -0.03518 -0.082 -0.09254
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.10796 -0.16863 -0.03518 -0.082 -0.09254
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.107 0.338 -0.327 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 72.373 74.496 39.634 32.237 35.443
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 56.821 61.587 31.507 14.232 24.013
  Μετρητά & Ισοδύναμα 56.821 61.587 31.257 7.257 17.944
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.047 8.708 4.672 10.915 6.982
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 10.047 8.708 4.672 10.915 6.982
  Συνολικό Απόθεμα 1.76 1.469 2.445 5.401 2.954
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.745 2.732 1.01 1.689 1.494
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 102.323 106.6 72.038 64.657 65.341
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 7.963 10.445 11.709 10.042 6.151
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 24.123 26.606 28.897 28.3 22.882
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -16.16 -16.161 -17.188 -18.258 -16.731
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.58 3.162 1.081 1.267 1.132
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 12.511 16.438 10.594 9.674 12.635
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3.143 2.747 0.995 0.818 2.116
  Δεδουλευμένα Έξοδα 6.37 9.464 7.225 6.594 6.679
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2.998 4.227 2.374 2.262 3.84
  Σύνολο Οφειλών 69.901 66.379 19.168 17.128 15.951
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 17.562 19.036 8.574 7.454 3.316
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 32.422 40.221 52.87 47.529 49.39
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 481.229 475.644 467.957 436.122 428.903
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -450.985 -434.955 -415.134 -388.605 -379.528
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 2.178 -0.468 0.047 0.012 0.015
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 102.323 106.6 72.038 64.657 65.341
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 55.1132 53.3671 51.0789 38.4345 36.9375
  Υπεραξία, Καθαρό 18.407 18.407 18.407 18.407 18.407
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0 0.09 1.207 2.704 4.208
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0.25 6.975 6.069
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 39.828 30.905
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 68.695 70.122 75.578 72.373 72.623
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 50.318 54.477 62.841 56.821 57.615
  Μετρητά & Ισοδύναμα 50.318 54.477 62.841 56.821 57.615
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.165 7.422 7.917 10.047 10.77
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 10.165 7.422 7.917 10.047 10.77
  Συνολικό Απόθεμα 5.905 5.53 2.307 1.76 2.716
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.307 2.693 2.513 3.745 1.522
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 101.174 104.043 109.797 102.323 102.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 11.927 12.831 12.915 7.963 7.512
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 25.084 24.942 24.514 20.792 19.704
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -18.522 -17.751 -17.089 -16.16 -15.879
  Υπεραξία, Καθαρό 18.407 18.407 18.407 18.407 18.407
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0 0 0 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.145 2.683 2.897 3.58 3.758
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 14.697 10.88 10.842 12.511 12.572
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4.356 1.431 2.203 3.143 2.354
  Δεδουλευμένα Έξοδα 7.774 6.877 5.933 6.37 6.082
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2.567 2.572 2.706 2.998 4.136
  Σύνολο Οφειλών 84.947 82.453 85.782 69.901 68.577
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 18.866 19.614 20.521 17.562 17.065
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16.227 21.59 24.015 32.422 33.723
  Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 485.205 483.81 482.551 481.229 480.069
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -473.417 -466.418 -460.381 -450.985 -449.051
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 4.439 4.198 1.845 2.178 2.705
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 101.174 104.043 109.797 102.323 102.3
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 56.6935 56.1164 55.7197 55.1132 54.836
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 51.384 51.959 54.419 39.828 38.94
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -15.233 -19.412 -26.529 -9.077 -4.621
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -12.834 -9.157 -3.711 -10.38 0.955
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4.657 3.648 3.737 3.837 3.555
  Deferred Taxes 0.428 -0.768 0.026 0.045 -0.062
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 3.035 6.092 6.97 2.535 4.903
  Cash Taxes Paid 0.188 0.376 0.397 0.547 0.657
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.196 0.162 0.217 0.142 0.501
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -5.811 0.165 10.589 -9.224 -4.416
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3.007 -3.225 3.94 -0.051 -8.123
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3.007 -3.475 -2.789 -3.495 -2.096
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 11.075 42.712 23.771 -0.256 -2.411
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 10.688 42.305 6.21 -0.826 -1.874
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.387 1.602 17.772 0.57 1.683
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.195 -0.211 0 -2.22
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -4.766 30.33 24 -10.687 -9.579
  Amortization 0.09 1.118 1.496 1.504 1.596
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 0.25 6.729 3.444 -6.027
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -9.734 -15.233 -13.626 -9.13 -4.122
  Cash From Operating Activities -6.505 -12.834 -11.503 -9.815 -5.218
  Cash From Operating Activities 1.081 4.657 3.49 2.166 1.04
  Amortization 0 0.09 0.09 0.09 0.09
  Deferred Taxes 0 0.428 0.396 0.374 0.364
  Non-Cash Items 1.164 3.035 3.917 2.623 0.928
  Cash Taxes Paid 0.146 0.188 0.017 0.131 0.108
  Cash Interest Paid 0.043 0.196 0.153 0.101 0.041
  Changes in Working Capital 0.984 -5.811 -5.77 -5.938 -3.518
  Cash From Investing Activities -2.005 -3.007 -2.702 -1.796 -1.057
  Capital Expenditures -2.005 -3.007 -2.702 -1.796 -1.057
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0 0 0
  Cash From Financing Activities 14.53 11.075 10.233 -0.408 -0.15
  Financing Cash Flow Items 14.374 10.688 9.846 -0.625 -0.367
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.156 0.387 0.387 0.217 0.217
  Issuance (Retirement) of Debt, Net
  Net Change in Cash 6.02 -4.766 -3.972 -12.019 -6.425
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.2552 2954208 -140302 2023-06-30 LOW
  Cushner (Alex Scott) Individual Investor 4.8932 2750701 2750701 2022-12-31
  Baird Investment Management Investment Advisor 4.6813 2631592 56504 2023-06-30 LOW
  PENN Capital Management Company, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.17 1219848 207753 2023-06-30 LOW
  Debonis Todd A Individual Investor 1.8207 1023477 -16441 2023-08-18 LOW
  Viex Capital Advisors, LLC Hedge Fund 1.5196 854217 -100122 2022-09-30 MED
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.4797 831832 21763 2023-06-30 LOW
  Barclays Bank PLC Investment Advisor 1.2185 685000 0 2023-06-30 MED
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.1494 646160 42016 2023-06-30 HIGH
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.0227 574900 50000 2023-06-30 HIGH
  D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 1.0066 565832 30465 2023-06-30 MED
  Jacobs Levy Equity Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8725 490494 0 2023-06-30 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8068 453548 -28329 2023-06-30 LOW
  Heneghan (Daniel J) Individual Investor 0.6779 381072 60959 2023-05-15 MED
  Gibson (Charles Scott) Individual Investor 0.5553 312181 50959 2023-05-11 LOW
  Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.4432 249154 84796 2023-06-30 MED
  Tupman (David J) Individual Investor 0.4352 244634 50959 2023-05-11 LOW
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.3831 215354 67041 2023-06-30 LOW
  UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.3679 206834 -3862 2023-06-30 LOW
  CAPTRUST Financial Advisors Investment Advisor 0.3558 200000 0 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Pixelworks Company profile

  Σχετικά με την Pixelworks

  Η Pixelworks, Inc. είναι πάροχος λύσεων οπτικής επεξεργασίας. Η εταιρεία αναπτύσσει και εμπορεύεται λύσεις ημιαγωγών και λογισμικού που επιτρέπουν, εμπειρίες θέασης σε μια σειρά εφαρμογών από τον κινηματογράφο έως τα smartphones. Οι κύριες αγορές-στόχοι της εταιρείας περιλαμβάνουν κινητά, συμπεριλαμβανομένων των smartphone, των παιχνιδιών και των tablet, οικιακή ψυχαγωγία, συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης, των προσωπικών συσκευών εγγραφής βίντεο (PVR), των over-the-air (OTA) και των βιντεοπροβολέων, περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, του remastering και της παράδοσης, και επιχειρήσεις και εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των βιντεοπροβολέων. Τα προϊόντα και οι λύσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν επεξεργαστές και λογισμικό Visual, λύσεις μετακωδικοποίησης XCode και επεξεργαστές Visual, πλατφόρμα TrueCut για δημιουργούς περιεχομένου/παρόχους βίντεο και επεξεργαστές Visual.

  Industry: Semiconductors (NEC)

  16760 Sw Upper Boones Ferry Rd.
  Suite 101
  PORTLAND
  OREGON 97224
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0482%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου