Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Pioneer Pow - PPSI CFD

5.54
2.98%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.09
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 5.71
Άνοιγμα* 5.7
Μεταβολή 1 έτους* 18.5%
Εύρος ημέρας* 5.5 - 5.9
Εύρος 52 εβδ. 2.33-6.90
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 110.58K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.85M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 54.70M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 9.77M
Έσοδα 29.15M
EPS -0.28
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.23
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 14, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 5.54 -0.11 -1.95% 5.65 5.90 5.47
May 25, 2023 5.71 0.10 1.78% 5.61 5.79 5.61
May 24, 2023 5.60 0.11 2.00% 5.49 5.68 5.48
May 23, 2023 5.62 -0.24 -4.10% 5.86 5.93 5.55
May 22, 2023 5.91 -0.08 -1.34% 5.99 6.25 5.86
May 19, 2023 5.94 0.39 7.03% 5.55 6.03 5.54
May 18, 2023 5.62 0.34 6.44% 5.28 5.73 5.28
May 17, 2023 5.41 0.25 4.84% 5.16 5.46 5.10
May 16, 2023 5.23 -0.25 -4.56% 5.48 5.48 4.73
May 15, 2023 5.37 -0.26 -4.62% 5.63 5.73 5.28
May 12, 2023 5.88 0.18 3.16% 5.70 5.98 5.51
May 11, 2023 5.73 -0.45 -7.28% 6.18 6.18 5.54
May 10, 2023 6.15 -0.17 -2.69% 6.32 6.40 6.09
May 9, 2023 6.13 0.40 6.98% 5.73 6.13 5.58
May 8, 2023 5.81 0.10 1.75% 5.71 5.84 5.54
May 5, 2023 5.67 0.48 9.25% 5.19 5.84 5.17
May 4, 2023 5.27 -0.06 -1.13% 5.33 5.35 5.13
May 3, 2023 5.44 0.17 3.23% 5.27 5.55 5.26
May 2, 2023 5.29 -0.19 -3.47% 5.48 5.54 5.16
May 1, 2023 5.54 0.54 10.80% 5.00 5.61 4.98

Pioneer Pow Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, August 14, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Pioneer Power Solutions Inc Earnings Release
Q2 2023 Pioneer Power Solutions Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 13, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Pioneer Power Solutions Inc Earnings Release
Q3 2023 Pioneer Power Solutions Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Friday, November 17, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

17:15

Χώρα

US

Γεγονός

Pioneer Power Solutions Inc Annual Shareholders Meeting
Pioneer Power Solutions Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 27 18.311 19.49 20.582 20.127
Έσοδα 27 18.311 19.49 20.582 20.127
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 22.393 16.918 18.063 19.417 18.233
Ακαθάριστο Εισόδημα 4.607 1.393 1.427 1.165 1.894
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 31.029 20.773 23.774 28.128 29.252
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.636 5.255 5.028 9.581 9.494
Depreciation / Amortization 0.137 0.237 1.525
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1.4 0.546 -1.107 0
Λειτουργικά Έσοδα -4.029 -2.462 -4.284 -7.546 -9.125
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.465 0.387 0.334 -0.396 -0.916
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.631 -2.183 -2.981 -10.759 -10.105
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3.638 -2.167 -2.986 -12.037 -9.309
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.638 -2.167 -2.986 -12.037 -9.309
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 11.005 3.645
Καθαρά Κέρδη -3.638 -2.167 -2.986 -1.032 -5.664
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -3.638 -2.167 -2.986 -12.037 -9.309
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -3.638 -2.167 -2.986 -1.032 -5.664
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -3.638 -2.167 -2.986 -1.032 -5.664
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 9.72754 8.858 8.726 8.726 8.726
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.37399 -0.24464 -0.3422 -1.37944 -1.06681
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.37399 -0.34737 -0.30152 -1.4619 -1.06681
Άλλο, Καθαρό -0.067 -0.108 0.969 -2.817 -0.064
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 8.507 9.524 6.251 11.225 6.362
Έσοδα 8.507 9.524 6.251 11.225 6.362
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6.294 6.764 5.39 10.239 5.439
Ακαθάριστο Εισόδημα 2.213 2.76 0.861 0.986 0.923
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8.452 8.764 7.695 14.57 7.185
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.158 2 2.305 4.331 1.746
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
Λειτουργικά Έσοδα 0.055 0.76 -1.444 -3.345 -0.823
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.054 0.143 0.116 0.206 0.101
Άλλο, Καθαρό 0.013 0.045 0.017 -0.129 -0.011
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.122 0.948 -1.311 -3.268 -0.733
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.122 0.948 -1.311 -3.275 -0.74
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.122 0.948 -1.311 -3.275 -0.74
Καθαρά Κέρδη 0.122 0.948 -1.311 -3.275 -0.74
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.122 0.948 -1.311 -3.275 -0.74
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.122 0.948 -1.311 -3.275 -0.74
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.122 0.948 -1.311 -3.275 -0.74
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 9.76957 9.77117 9.77 9.7415 9.64055
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.01249 0.09702 -0.13419 -0.33619 -0.07676
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.01249 0.09702 -0.13419 -0.33619 -0.07676
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 33.036 25.135 13.956 20.374 46.924
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10.296 9.924 7.567 9.149 0.2
Μετρητά & Ισοδύναμα 10.296 9.924 7.567 8.213 0.2
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 11.139 8.207 3.089 5.876 3.384
Accounts Receivable - Trade, Net 11.139 8.207 2.587 3.716 3.384
Total Inventory 8.748 4.16 2.403 4.554 3.678
Prepaid Expenses 2.853 1.069 0.897 0.795 1.995
Other Current Assets, Total 0 1.775 37.667
Total Assets 37.175 27.927 21.287 28.479 72.511
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3.977 2.753 1.938 2.446 0.878
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 6.151 4.701 3.926 4.255 2.418
Accumulated Depreciation, Total -2.174 -1.948 -1.988 -1.809 -1.54
Goodwill, Net 2.969
Intangibles, Net 0.124
Other Long Term Assets, Total 0.162 0.039 0.015 0.563 21.616
Total Current Liabilities 18.962 6.582 5.538 9.844 52.415
Payable/Accrued 1.624 3.352 3.312 7.533 8.951
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0.374 20.833
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.355 0.202 1.064 1.174
Other Current Liabilities, Total 10.665 2.423 0.731 1.937 21.457
Total Liabilities 20.242 8.375 7.428 11.637 60.56
Total Long Term Debt 0.418 0.411 1.075 0 2.619
Long Term Debt 0 0.633 2.619
Deferred Income Tax 1.592
Other Liabilities, Total 0.862 1.382 0.815 1.793 3.934
Total Equity 16.933 19.552 13.859 16.842 11.951
Common Stock 0.01 0.01 0.009 0.009 0.009
Additional Paid-In Capital 32.859 31.84 23.981 23.978 23.966
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -15.95 -12.312 -10.145 -7.159 -6.127
Other Equity, Total 0.014 0.014 0.014 0.014 -5.897
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 37.175 27.927 21.287 28.479 72.511
Total Common Shares Outstanding 9.64455 9.64055 8.72605 8.72605 8.72605
Capital Lease Obligations 0.418 0.411 0.442
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0.936
Note Receivable - Long Term 0 5.378 5.096
Accrued Expenses 0.703 0.605 0.431
Accounts Payable 5.615
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 31.908 33.036 26.451 31.08 32.162
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11.556 10.296 7.21 9.785 13.138
Μετρητά & Ισοδύναμα 11.556 10.296 7.21 9.785 13.138
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7.863 11.139 9.922 11.204 10.031
Accounts Receivable - Trade, Net 7.863 11.139 9.922 11.204 10.031
Total Inventory 9.589 8.748 8.479 9.017 6.965
Prepaid Expenses 2.9 2.853 0.84 1.074 1.523
Other Current Assets, Total 0 0 0 0.505
Total Assets 35.857 37.175 29.445 34.116 34.983
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3.799 3.977 2.91 2.956 2.772
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 6.103 6.151 4.969 4.975 4.756
Accumulated Depreciation, Total -2.304 -2.174 -2.059 -2.019 -1.984
Note Receivable - Long Term
Other Long Term Assets, Total 0.15 0.162 0.084 0.08 0.049
Total Current Liabilities 17.614 18.962 12.299 15.696 14.719
Payable/Accrued 1.591 1.624 4.706 5.431 6.554
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.316 0.355 0.351 0.345 0.204
Other Current Liabilities, Total 10.095 10.665 6.621 9.289 7.318
Total Liabilities 18.673 20.242 13.603 17.136 16.145
Total Long Term Debt 0.386 0.418 0.47 0.518 0.352
Long Term Debt
Other Liabilities, Total 0.673 0.862 0.834 0.922 1.074
Total Equity 17.184 16.933 15.842 16.98 18.838
Common Stock 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Additional Paid-In Capital 33.002 32.859 32.716 32.573 31.914
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -15.828 -15.95 -16.898 -15.617 -13.1
Other Equity, Total 0 0.014 0.014 0.014 0.014
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 35.857 37.175 29.445 34.116 34.983
Total Common Shares Outstanding 9.76955 9.64455 9.64455 9.64455 9.64455
Accrued Expenses 0.718 0.703 0.621 0.631 0.643
Capital Lease Obligations 0.386 0.418 0.47 0.518 0.352
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
Accounts Payable 4.894 5.615
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -3.638 -2.167 -2.986 -1.439 -5.664
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -5.772 -2.341 -3.613 -5.573 2.153
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.466 0.438 0.464 0.607 1.222
Amortization 0 0.15 1.46
Deferred Taxes 1.245 0.075
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.07 -0.782 0.884 -5.366 1.707
Cash Taxes Paid -0.02 -0.395 0.507 0.477 0.587
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.004 0.003 0.028 1.106 2.603
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -3.67 0.17 -1.975 -0.77 3.353
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 4.722 -0.237 2.63 39.77 0.173
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.512 -0.237 -0.153 -0.589
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 6.234 0 2.63 39.923 0.762
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.353 6.71 0.337 -26.23 -3.412
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.129 -0.1 -0.397 0.585 -0.018
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.017 8.721 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.241 -0.864 0.734 -26.815 -3.394
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.036 1.079
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1.403 4.132 -0.646 8.003 -0.007
Total Cash Dividends Paid 0 -1.047
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 0.122 -3.638 -4.586 -3.305 -0.788
Cash From Operating Activities 1.525 -5.772 -3.936 -1.621 2.087
Cash From Operating Activities 0.203 0.466 0.29 0.197 0.087
Non-Cash Items 0.311 1.07 0.893 0.689 0.141
Cash Taxes Paid -0.02
Changes in Working Capital 0.889 -3.67 -0.533 0.798 2.647
Cash From Investing Activities -0.194 4.722 -0.391 -0.174 -0.112
Capital Expenditures -0.194 -1.512 -0.391 -0.174 -0.112
Cash From Financing Activities -0.071 -0.353 -0.162 -0.119 -0.031
Financing Cash Flow Items -0.129 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.071 -0.241 -0.179 -0.136 -0.048
Net Change in Cash 1.26 -1.403 -4.489 -1.914 1.944
Other Investing Cash Flow Items, Total 6.234
Total Cash Dividends Paid 0 0
Cash Interest Paid 0.004
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0.017 0.017 0.017 0.017
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Mazurek (Nathan J) Individual Investor 20.4848 2000859 100000 2023-05-16 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4571 142322 -23068 2023-03-31 LOW
Michalec (Wojciech) Individual Investor 1.2797 125000 0 2023-04-11 LOW
Klink (Thomas) Individual Investor 1.1671 114000 0 2023-04-11 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.4482 43782 -4510 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3533 34507 0 2023-03-31 LOW
William Blair & Company, L.L.C. (Research) Research Firm 0.3403 33240 0 2023-03-31 LOW
Insight Advisors, LLC Investment Advisor 0.3403 33240 0 2023-03-31 MED
T. Rowe Price International Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 0.2846 27800 0 2023-03-31 MED
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.2846 27800 27800 2023-03-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1807 17648 0 2023-03-31 LOW
Tesler (David) Individual Investor 0.1612 15750 0 2023-04-11 LOW
Thompson, Davis & Co., Inc. (Asset Management) Investment Advisor 0.131 12800 12800 2023-03-31 LOW
Schonfeld Strategic Advisors LLC Hedge Fund 0.128 12500 200 2023-03-31 HIGH
Tulkoff (Jonathan) Individual Investor 0.1126 11000 0 2023-04-11 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1098 10728 0 2023-03-31 LOW
Stratos Wealth Advisors, LLC Investment Advisor 0.1024 10000 10000 2023-03-31 MED
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.042 4101 -1000 2023-03-31 LOW
Advisor Group, Inc Investment Advisor 0.0217 2124 51 2023-03-31 LOW
Cohn (Yossi) Individual Investor 0.0102 1000 0 2023-04-11 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Pioneer Pow Company profile

Σχετικά με την Pioneer Pow

Η Pioneer Power Solutions, Inc. κατασκευάζει, πωλεί και συντηρεί μια σειρά από ειδικό εξοπλισμό μεταφοράς, διανομής και επιτόπιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εφαρμογές στις αγορές κοινής ωφέλειας, βιομηχανίας, εμπορίου και εφεδρικής ενέργειας. Τα κύρια προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρείας περιλαμβάνουν διακοπτικούς μηχανισμούς και συστήματα ελέγχου μηχανών-γεννητριών, τα οποία συμπληρώνονται από ένα εθνικό δίκτυο επιτόπιων υπηρεσιών για τη συντήρηση και την επισκευή περιουσιακών στοιχείων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Transmission and Distribution Solutions (T&D Solutions) και Critical Power Solutions (Critical Power). Ο τομέας T&D Solutions ασχολείται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διανομή διακοπτικών διατάξεων που χρησιμοποιούνται κυρίως από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις για τη διαχείριση των αναγκών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τομέας Critical Power παρέχει νέο και μεταχειρισμένο εξοπλισμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μεταγενέστερες υπηρεσίες πεδίου κυρίως για να βοηθήσει τους πελάτες να διασφαλίσουν την τροφοδοσία των επιχειρήσεων σε περιόδους έκτακτης ανάγκης.

Industry: Heavy Electrical Equipment (NEC)

400 Kelby Street, 12Th Floor
FORT LEE
NEW JERSEY 07024
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,946.90 Price
+0.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.60

US100

14,326.80 Price
+2.750% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

BTC/USD

27,882.55 Price
+4.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.48 Price
+2.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00451

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου