Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Piedmont Office Realty Trust, I - PDM CFD

6.06
0.98%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.06
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Piedmont Office Realty Trust Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 6.12
Άνοιγμα* 6.08
Μεταβολή 1 έτους* -58.36%
Εύρος ημέρας* 5.97 - 6.08
Εύρος 52 εβδ. 5.99-14.84
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.50M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 33.96M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 754.22M
Αναλογία P/E 8.81
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 123.64M
Έσοδα 569.98M
EPS 0.69
Μέρισμα (Απόδοση %) 13.7705
Beta 0.97
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 25, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 6.06 0.08 1.34% 5.98 6.13 5.96
May 25, 2023 6.12 0.09 1.49% 6.03 6.23 6.02
May 24, 2023 6.47 -0.23 -3.43% 6.70 6.71 6.41
May 23, 2023 6.74 0.11 1.66% 6.63 6.99 6.63
May 22, 2023 6.61 0.18 2.80% 6.43 6.65 6.40
May 19, 2023 6.40 0.00 0.00% 6.40 6.54 6.37
May 18, 2023 6.35 0.13 2.09% 6.22 6.38 6.16
May 17, 2023 6.32 0.24 3.95% 6.08 6.35 5.99
May 16, 2023 6.08 -0.19 -3.03% 6.27 6.35 6.08
May 15, 2023 6.33 0.07 1.12% 6.26 6.45 6.26
May 12, 2023 6.34 -0.10 -1.55% 6.44 6.49 6.25
May 11, 2023 6.48 0.08 1.25% 6.40 6.50 6.32
May 10, 2023 6.55 0.01 0.15% 6.54 6.67 6.43
May 9, 2023 6.54 0.20 3.15% 6.34 6.61 6.25
May 8, 2023 6.47 -0.02 -0.31% 6.49 6.62 6.37
May 5, 2023 6.61 0.32 5.09% 6.29 6.62 6.29
May 4, 2023 6.26 0.22 3.64% 6.04 6.31 5.96
May 3, 2023 6.17 0.10 1.65% 6.07 6.43 6.07
May 2, 2023 6.35 0.14 2.25% 6.21 6.42 6.01
May 1, 2023 6.41 0.10 1.58% 6.31 6.52 6.30

Piedmont Office Realty Trust, I Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, July 25, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

20:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Piedmont Office Realty Trust Inc Earnings Release
Q2 2023 Piedmont Office Realty Trust Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, October 31, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Piedmont Office Realty Trust Inc Earnings Release
Q3 2023 Piedmont Office Realty Trust Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 563.766 528.71 535.024 533.178 525.967
Έσοδα 563.766 528.71 535.024 533.178 525.967
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 226.058 210.932 214.933 211.38 209.338
Ακαθάριστο Εισόδημα 337.708 317.778 320.091 321.798 316.629
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 505.719 488.791 455.602 440.909 411.982
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 29.127 30.252 27.464 34.72 29.713
Depreciation / Amortization 224.553 206.607 203.869 182.681 171.251
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 25.981 41 9.336 12.128 1.68
Λειτουργικά Έσοδα 58.047 39.919 79.422 92.269 113.985
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -65.656 -51.292 -54.99 -61.594 -61.023
Άλλο, Καθαρό 2.71 10.206 2.587 1.571 1.638
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 146.83 -1.167 232.685 229.256 130.291
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 146.83 -1.167 232.685 229.256 130.291
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0.014 0.003 0.005 0.005
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 146.83 -1.153 232.688 229.261 130.296
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Καθαρά Κέρδη 146.83 -1.153 232.688 229.261 130.296
Total Adjustments to Net Income
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 146.83 -1.153 232.688 229.261 130.296
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 146.83 -1.153 232.688 229.261 130.296
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 146.83 -1.153 232.688 229.261 130.296
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 123.524 123.978 126.104 126.182 130.636
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.18868 -0.0093 1.84521 1.81691 0.9974
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.17067 0.3214 0.28832 0.35171 0.43085
Gain (Loss) on Sale of Assets 151.729 0 205.666 197.01 75.691
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 142.367 147.208 144.1 136.309 136.149
Έσοδα 142.367 147.208 144.1 136.309 136.149
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 57.791 59.763 59.039 53.634 53.622
Ακαθάριστο Εισόδημα 84.576 87.445 85.061 82.675 82.527
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 123.31 152.362 123.86 114.513 114.984
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.691 7.915 6.59 7.027 7.595
Depreciation / Amortization 57.828 58.703 58.231 53.852 53.767
Λειτουργικά Έσοδα 19.057 -5.154 20.24 21.796 21.165
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -22.077 -20.739 -17.244 -13.775 -13.898
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 101.055 0 0.001 50.673
Άλλο, Καθαρό 1.656 0.408 0.335 -0.057 2.024
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.364 75.57 3.331 7.965 59.964
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.364 75.57 3.331 7.965 59.964
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.003 -0.001 0 0.001 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.367 75.569 3.331 7.966 59.964
Καθαρά Κέρδη -1.367 75.569 3.331 7.966 59.964
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.367 75.569 3.331 7.966 59.964
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.367 75.569 3.331 7.966 59.964
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.367 75.569 3.331 7.966 59.964
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 123.55 123.416 123.697 123.679 123.51
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.01106 0.61231 0.02693 0.06441 0.4855
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.01106 0.00401 0.02693 0.0644 0.07522
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 25.981
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16.536 7.419 7.331 13.545 4.571
Μετρητά & Ισοδύναμα 16.536 7.419 7.331 13.545 4.571
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 176.781 165.627 159.601 159.344 173.389
Accounts Receivable - Trade, Net 176.781 165.627 159.601 159.344 173.389
Total Inventory 0 63.887 0 0 110.552
Prepaid Expenses 17.152 20.485 23.277 25.427 25.356
Total Assets 4085.52 3930.67 3739.81 3516.76 3592.43
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3386.24 3087.04 2965.44 2861.53 2828.37
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3734.01 3418.31 3248.52 3152.72 3093.04
Accumulated Depreciation, Total -915.01 -861.206 -767.542 -797.573 -772.093
Goodwill, Net 82.937 98.918 98.918 98.918 98.918
Intangibles, Net 114.38 94.38 90.594 80.979 77.676
Long Term Investments 0
Other Long Term Assets, Total 287.312 274.405 276.149 277.013 272.402
Payable/Accrued 110.306 114.453 111.997 117.496 102.519
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 2237.86 2144.87 1843.53 1699.51 1882.06
Total Long Term Debt 1983.68 1877.79 1622 1481.4 1685.47
Long Term Debt 1983.68 1877.79 1622 1481.4 1685.47
Minority Interest 1.588 1.629 1.683 1.726 1.772
Other Liabilities, Total 116.926 124.951 82.165 72.456 65.326
Total Equity 1847.67 1785.79 1896.28 1817.25 1710.37
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 1.234 1.231 1.238 1.258 1.262
Additional Paid-In Capital 3711 3701.8 3694 3686.4 3683.19
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1855.89 -1899.08 -1774.86 -1871.38 -1982.54
Other Equity, Total -8.679 -18.154 -24.1 0.967 8.462
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4085.52 3930.67 3739.81 3516.76 3592.43
Total Common Shares Outstanding 123.44 123.077 123.839 125.783 126.219
Other Assets, Total 4.183 0 1.199
Other Current Liabilities, Total 25.357 26.048 25.683 26.427 26.972
Note Receivable - Long Term 0 118.5 118.5
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 170.593 16.536 10.653 6.397 7.211
Μετρητά & Ισοδύναμα 170.593 16.536 10.653 6.397 7.211
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 182.6 176.781 180.918 173.961 167.871
Accounts Receivable - Trade, Net 182.6 176.781 180.918 173.961 167.871
Prepaid Expenses 26.81 17.152 23.925 26.955 21.318
Total Assets 4237.46 4085.52 4185.49 3695.55 3699.64
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3380.61 3386.24 3449.06 3060.85 3061.01
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3760.58 3734.01 3796.7 3431.19 3402.53
Accumulated Depreciation, Total -947.209 -915.01 -926.357 -892.131 -863.306
Goodwill, Net 82.937 82.937 98.918 98.918 98.918
Intangibles, Net 106.183 114.38 123.527 78.735 86.353
Note Receivable - Long Term 0 0 0 0
Other Long Term Assets, Total 284.824 287.312 294.728 248.74 256.96
Payable/Accrued 98.464 110.306 111.262 99.724 83.609
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0 25.357 0 0 0
Total Liabilities 2418.95 2237.86 2389.76 1881.5 1870.79
Total Long Term Debt 2197.96 1983.68 2145.41 1674.78 1669.55
Long Term Debt 2197.96 1983.68 2145.41 1674.78 1669.55
Minority Interest 1.585 1.588 1.601 1.608 1.623
Other Liabilities, Total 120.944 116.926 131.492 105.389 116.004
Total Equity 1818.51 1847.67 1795.73 1814.06 1828.85
Common Stock 1.236 1.234 1.234 1.234 1.233
Additional Paid-In Capital 3710.77 3711 3709.23 3707.83 3706.21
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1883.22 -1855.89 -1905.54 -1882.96 -1865.02
Other Equity, Total -10.266 -8.679 -9.194 -12.05 -13.573
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4237.46 4085.52 4185.49 3695.55 3699.64
Total Common Shares Outstanding 123.643 123.44 123.395 123.39 123.331
Total Inventory 0 0 0 0
Preferred Stock - Non Redeemable, Net
Other Assets, Total 2.899 4.183 3.76 0.996
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 146.83 -1.167 232.685 229.256 130.291
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 215.215 242.203 193.284 208.484 202.869
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 133.616 120.615 110.575 106.015 107.956
Amortization 81.777 78.657 84.534 71.609 58.33
Μη Χρηματικά Στοιχεία -116.023 54.701 -188.966 -172.524 -64.529
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -30.985 -10.603 -45.544 -25.872 -29.179
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1.247 -368.932 -197.876 134.375 323.778
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -392.267 -348.637 -529.636 -429.753 -224.019
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 391.02 -20.295 331.76 564.128 547.797
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -203.228 126.375 -1.58 -333.507 -529.368
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -5.274 -4.153 -4.591 -4.156 -3.344
Total Cash Dividends Paid -104.374 -103.905 -106.309 -106.433 -184.093
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -19.537 -29.986 -16.899 -298.538
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -93.58 253.97 139.306 -206.019 -43.393
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 10.74 -0.354 -6.172 9.352 -2.721
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -1.364 146.83 71.26 67.929 59.964
Cash From Operating Activities 40.398 215.215 163.984 91.778 39.849
Cash From Operating Activities 35.797 133.616 98.828 63.887 31.515
Amortization 19.779 81.777 60.457 39.633 20.111
Non-Cash Items 2.692 -116.023 -43.056 -45.082 -46.99
Changes in Working Capital -16.506 -30.985 -23.505 -34.589 -24.751
Cash From Investing Activities -45.402 -1.247 -120.352 193.295 224.294
Capital Expenditures -36.184 -392.267 -366.406 -59.122 -32.565
Other Investing Cash Flow Items, Total -9.218 391.02 246.054 252.417 256.859
Cash From Financing Activities 160.18 -203.228 -39.648 -286.077 -264.335
Financing Cash Flow Items -2.094 -5.274 -4.269 -3.783 -3.381
Total Cash Dividends Paid -51.329 -104.374 -103.799 -77.879 -51.954
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 213.603 -93.58 68.42 -204.415 -209
Net Change in Cash 155.176 10.74 3.984 -1.004 -0.192
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 16.1259 19938503 309258 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 8.6321 10673044 1069007 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.0363 6227041 85434 2023-03-31 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 3.4491 4264594 -25070 2023-03-31 LOW
Fuller & Thaler Asset Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.9374 3631875 7328 2023-03-31 LOW
Private Management Group, Inc. Investment Advisor 2.7053 3344859 1135776 2023-03-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 2.4983 3088975 -5298 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1597 2670325 124367 2023-03-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 2.1152 2615309 1143631 2023-03-31 LOW
Numeric Investors LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.6411 2029129 44911 2023-03-31 MED
Adage Capital Management, L.P. Hedge Fund 1.5771 1950000 1150000 2023-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.4256 1762698 472132 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4062 1738666 61650 2023-03-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.2577 1555000 -120100 2023-03-31 HIGH
Systematic Financial Management, L.P. Investment Advisor 1.1433 1413565 253686 2023-03-31 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.115 1378646 749849 2023-03-31 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 1.0715 1324853 830315 2023-03-31 MED
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.9732 1203298 77767 2023-03-31 HIGH
Mesirow Institutional Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9227 1140915 1140915 2023-03-31 HIGH
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9206 1138206 -9834 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Piedmont Office Realty Trust, I Company profile

Σχετικά με την Piedmont Office Realty Trust, I

Η Piedmont Office Realty Trust, Inc. είναι εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (REIT). Η εταιρεία ασχολείται με την ανάπτυξη, την ανάπλαση, τη διαχείριση και την ιδιοκτησία εμπορικών ακινήτων που βρίσκονται κυρίως σε επιλεγμένες υποαγορές στις αγορές γραφείων των Ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών. Διεξάγει τις δραστηριότητές της κυρίως μέσω της Piedmont Operating Partnership, L.P. (Piedmont OP), καθώς και διαχειρίζεται τα κτίριά της μέσω δύο εξ ολοκλήρου θυγατρικών της: Piedmont Government Services, LLC και Piedmont Office Management, LLC. Η εταιρεία διαχειρίζεται περίπου 54 εν λειτουργία ακίνητα γραφείων, τα οποία περιλαμβάνουν περίπου 16,4 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια. Τα ακίνητά της βρίσκονται στο Ντάλας, την Ατλάντα, την Ουάσινγκτον, τη Μινεάπολη, τη Βοστώνη, το Ορλάντο και τη Νέα Υόρκη.

Industry: Office REITs

5565 Glenridge Connector
Ste 450
ATLANTA
GEORGIA 30342
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

72.81 Price
-0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0146%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0073%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.49 Price
+2.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00376

BTC/USD

27,822.35 Price
+0.800% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,944.09 Price
-0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου