Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Piedmont Office Realty Trust, I - PDM CFD

  6.47
  2.21%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.06
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Piedmont Office Realty Trust Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 6.33
  Άνοιγμα* 6.33
  Μεταβολή 1 έτους* -2.76%
  Εύρος ημέρας* 6.33 - 6.47
  Εύρος 52 εβδ. 4.91-11.37
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 846.57K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 21.12M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 853.62M
  Αναλογία P/E 15.41
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 123.71M
  Έσοδα 579.63M
  EPS 0.45
  Μέρισμα (Απόδοση %) 7.24638
  Beta 1.16
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 7, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 18, 2024 6.33 -0.02 -0.31% 6.35 6.45 6.31
  Apr 17, 2024 6.37 0.04 0.63% 6.33 6.46 6.33
  Apr 16, 2024 6.34 0.01 0.16% 6.33 6.41 6.24
  Apr 15, 2024 6.50 -0.04 -0.61% 6.54 6.62 6.45
  Apr 12, 2024 6.59 0.00 0.00% 6.59 6.72 6.54
  Apr 11, 2024 6.70 0.05 0.75% 6.65 6.77 6.56
  Apr 10, 2024 6.61 0.02 0.30% 6.59 6.66 6.35
  Apr 9, 2024 6.92 0.21 3.13% 6.71 6.94 6.71
  Apr 8, 2024 6.73 0.11 1.66% 6.62 6.75 6.62
  Apr 5, 2024 6.58 0.15 2.33% 6.43 6.65 6.43
  Apr 4, 2024 6.50 -0.19 -2.84% 6.69 6.83 6.48
  Apr 3, 2024 6.66 0.18 2.78% 6.48 6.67 6.48
  Apr 2, 2024 6.59 0.04 0.61% 6.55 6.61 6.46
  Apr 1, 2024 6.68 -0.26 -3.75% 6.94 6.97 6.68
  Mar 28, 2024 7.00 0.30 4.48% 6.70 7.00 6.70
  Mar 27, 2024 6.74 0.29 4.50% 6.45 6.74 6.45
  Mar 26, 2024 6.44 -0.14 -2.13% 6.58 6.68 6.43
  Mar 25, 2024 6.63 0.10 1.53% 6.53 6.74 6.53
  Mar 22, 2024 6.57 0.00 0.00% 6.57 6.70 6.48
  Mar 21, 2024 6.65 0.25 3.91% 6.40 6.68 6.40

  Piedmont Office Realty Trust, I Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, April 30, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Piedmont Office Realty Trust Inc Earnings Release
  Q1 2024 Piedmont Office Realty Trust Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, May 1, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Piedmont Office Realty Trust Inc Earnings Call
  Q1 2024 Piedmont Office Realty Trust Inc Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, May 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Piedmont Office Realty Trust Inc Annual Shareholders Meeting
  Piedmont Office Realty Trust Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, May 9, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Piedmont Office Realty Trust Inc Annual Shareholders Meeting
  Piedmont Office Realty Trust Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, July 18, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Piedmont Office Realty Trust Inc Earnings Release
  Q2 2024 Piedmont Office Realty Trust Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 563.766 528.71 535.024 533.178 525.967
  Έσοδα 563.766 528.71 535.024 533.178 525.967
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 226.058 210.932 214.933 211.38 209.338
  Ακαθάριστο Εισόδημα 337.708 317.778 320.091 321.798 316.629
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 505.719 488.791 455.602 440.909 411.982
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 29.127 30.252 27.464 34.72 29.713
  Depreciation / Amortization 224.553 206.607 203.869 182.681 171.251
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 25.981 41 9.336 12.128 1.68
  Λειτουργικά Έσοδα 58.047 39.919 79.422 92.269 113.985
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -65.656 -51.292 -54.99 -61.594 -61.023
  Άλλο, Καθαρό 2.71 10.206 2.587 1.571 1.638
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 146.83 -1.167 232.685 229.256 130.291
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 146.83 -1.167 232.685 229.256 130.291
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0.014 0.003 0.005 0.005
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 146.83 -1.153 232.688 229.261 130.296
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη 146.83 -1.153 232.688 229.261 130.296
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 146.83 -1.153 232.688 229.261 130.296
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 146.83 -1.153 232.688 229.261 130.296
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 146.83 -1.153 232.688 229.261 130.296
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 123.524 123.978 126.104 126.182 130.636
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.18868 -0.0093 1.84521 1.81691 0.9974
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.17067 0.3214 0.28832 0.35171 0.43085
  Gain (Loss) on Sale of Assets 151.729 0 205.666 197.01 75.691
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 143.072 142.367 147.208 144.1 136.309
  Έσοδα 143.072 142.367 147.208 144.1 136.309
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 58.368 57.791 59.763 59.039 53.634
  Ακαθάριστο Εισόδημα 84.704 84.576 87.445 85.061 82.675
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 123.455 123.31 152.362 123.86 114.513
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.279 7.691 7.915 6.59 7.027
  Depreciation / Amortization 57.808 57.828 58.703 58.231 53.852
  Λειτουργικά Έσοδα 19.617 19.057 -5.154 20.24 21.796
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -23.389 -22.077 -20.739 -17.244 -13.775
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0 0 101.055 0 0.001
  Άλλο, Καθαρό 1.787 1.656 0.408 0.335 -0.057
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.985 -1.364 75.57 3.331 7.965
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.985 -1.364 75.57 3.331 7.965
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.003 -0.003 -0.001 0 0.001
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.988 -1.367 75.569 3.331 7.966
  Καθαρά Κέρδη -1.988 -1.367 75.569 3.331 7.966
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.988 -1.367 75.569 3.331 7.966
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.988 -1.367 75.569 3.331 7.966
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.988 -1.367 75.569 3.331 7.966
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 123.671 123.55 123.416 123.697 123.679
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.01607 -0.01106 0.61231 0.02693 0.06441
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.01607 -0.01106 0.00401 0.02693 0.0644
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 25.981
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16.536 7.419 7.331 13.545 4.571
  Μετρητά & Ισοδύναμα 16.536 7.419 7.331 13.545 4.571
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 176.781 165.627 159.601 159.344 173.389
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 176.781 165.627 159.601 159.344 173.389
  Συνολικό Απόθεμα 0 63.887 0 0 110.552
  Προπληρωθέντα Εξοδα 17.152 20.485 23.277 25.427 25.356
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4085.52 3930.67 3739.81 3516.76 3592.43
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3386.24 3087.04 2965.44 2861.53 2828.37
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3734.01 3418.31 3248.52 3152.72 3093.04
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -915.01 -861.206 -767.542 -797.573 -772.093
  Υπεραξία, Καθαρό 82.937 98.918 98.918 98.918 98.918
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 114.38 94.38 90.594 80.979 77.676
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 287.312 274.405 276.149 277.013 272.402
  Payable/Accrued 110.306 114.453 111.997 117.496 102.519
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 2237.86 2144.87 1843.53 1699.51 1882.06
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1983.68 1877.79 1622 1481.4 1685.47
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1983.68 1877.79 1622 1481.4 1685.47
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.588 1.629 1.683 1.726 1.772
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 116.926 124.951 82.165 72.456 65.326
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1847.67 1785.79 1896.28 1817.25 1710.37
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 1.234 1.231 1.238 1.258 1.262
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3711 3701.8 3694 3686.4 3683.19
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1855.89 -1899.08 -1774.86 -1871.38 -1982.54
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -8.679 -18.154 -24.1 0.967 8.462
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4085.52 3930.67 3739.81 3516.76 3592.43
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 123.44 123.077 123.839 125.783 126.219
  Other Assets, Total 4.183 0 1.199
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 25.357 26.048 25.683 26.427 26.972
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 118.5 118.5
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.044 5.167 170.593 16.536 10.653
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5.044 5.167 170.593 16.536 10.653
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 190.649 185.726 182.6 176.781 180.918
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 190.649 185.726 182.6 176.781 180.918
  Προπληρωθέντα Εξοδα 26.156 23.566 26.81 17.152 23.925
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4073.78 4094.35 4237.46 4085.52 4185.49
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3411.19 3413.76 3380.61 3386.24 3449.06
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3856.96 3827.57 3760.58 3734.01 3796.7
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1013.02 -981.052 -947.209 -915.01 -926.357
  Υπεραξία, Καθαρό 71.98 82.937 82.937 82.937 98.918
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 91.387 98.364 106.183 114.38 123.527
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 271.532 279.132 284.824 287.312 294.728
  Payable/Accrued 120.579 107.629 98.464 110.306 111.262
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0 0 25.357 0
  Σύνολο Οφειλών 2308.28 2298.59 2418.95 2237.86 2389.76
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2050.32 2049.24 2197.96 1983.68 2145.41
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2050.32 2049.24 2197.96 1983.68 2145.41
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.569 1.574 1.585 1.588 1.601
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 135.815 140.15 120.944 116.926 131.492
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1765.5 1795.76 1818.51 1847.67 1795.73
  Κοινή Μετοχή 1.237 1.237 1.236 1.234 1.234
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3714.63 3712.69 3710.77 3711 3709.23
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1943.65 -1911.19 -1883.22 -1855.89 -1905.54
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -6.718 -6.977 -10.266 -8.679 -9.194
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4073.78 4094.35 4237.46 4085.52 4185.49
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 123.696 123.692 123.643 123.44 123.395
  Συνολικό Απόθεμα 0 0
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net
  Other Assets, Total 5.841 5.693 2.899 4.183 3.76
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 146.83 -1.167 232.685 229.256 130.291
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 215.215 242.203 193.284 208.484 202.869
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 133.616 120.615 110.575 106.015 107.956
  Amortization 81.777 78.657 84.534 71.609 58.33
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -116.023 54.701 -188.966 -172.524 -64.529
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -30.985 -10.603 -45.544 -25.872 -29.179
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1.247 -368.932 -197.876 134.375 323.778
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -392.267 -348.637 -529.636 -429.753 -224.019
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 391.02 -20.295 331.76 564.128 547.797
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -203.228 126.375 -1.58 -333.507 -529.368
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -5.274 -4.153 -4.591 -4.156 -3.344
  Total Cash Dividends Paid -104.374 -103.905 -106.309 -106.433 -184.093
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -19.537 -29.986 -16.899 -298.538
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -93.58 253.97 139.306 -206.019 -43.393
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 10.74 -0.354 -6.172 9.352 -2.721
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -1.364 146.83 71.26 67.929 59.964
  Cash From Operating Activities 40.398 215.215 163.984 91.778 39.849
  Cash From Operating Activities 35.797 133.616 98.828 63.887 31.515
  Amortization 19.779 81.777 60.457 39.633 20.111
  Non-Cash Items 2.692 -116.023 -43.056 -45.082 -46.99
  Changes in Working Capital -16.506 -30.985 -23.505 -34.589 -24.751
  Cash From Investing Activities -45.402 -1.247 -120.352 193.295 224.294
  Capital Expenditures -36.184 -392.267 -366.406 -59.122 -32.565
  Other Investing Cash Flow Items, Total -9.218 391.02 246.054 252.417 256.859
  Cash From Financing Activities 160.18 -203.228 -39.648 -286.077 -264.335
  Financing Cash Flow Items -2.094 -5.274 -4.269 -3.783 -3.381
  Total Cash Dividends Paid -51.329 -104.374 -103.799 -77.879 -51.954
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 213.603 -93.58 68.42 -204.415 -209
  Net Change in Cash 155.176 10.74 3.984 -1.004 -0.192

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Piedmont Office Realty Trust, I Company profile

  Σχετικά με την Piedmont Office Realty Trust, I

  Η Piedmont Office Realty Trust, Inc. είναι εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (REIT). Η εταιρεία ασχολείται με την ανάπτυξη, την ανάπλαση, τη διαχείριση και την ιδιοκτησία εμπορικών ακινήτων που βρίσκονται κυρίως σε επιλεγμένες υποαγορές στις αγορές γραφείων των Ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών. Διεξάγει τις δραστηριότητές της κυρίως μέσω της Piedmont Operating Partnership, L.P. (Piedmont OP), καθώς και διαχειρίζεται τα κτίριά της μέσω δύο εξ ολοκλήρου θυγατρικών της: Piedmont Government Services, LLC και Piedmont Office Management, LLC. Η εταιρεία διαχειρίζεται περίπου 54 εν λειτουργία ακίνητα γραφείων, τα οποία περιλαμβάνουν περίπου 16,4 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια. Τα ακίνητά της βρίσκονται στο Ντάλας, την Ατλάντα, την Ουάσινγκτον, τη Μινεάπολη, τη Βοστώνη, το Ορλάντο και τη Νέα Υόρκη.

  Industry: Office REITs

  5565 Glenridge Connector
  Ste 450
  ATLANTA
  GEORGIA 30342
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0192%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου