Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Phoenix Group Holdings - PHNX CFD

6.270
0.32%
0.030
Χαμηλό: 6.255
Υψηλό: 6.295
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Thursday at 12:00

Mon - Fri: 08:00 - 12:00 12:03 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.030
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.028007 %
Charges from borrowed part ($-1.12)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.028007%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.015829 %
Charges from borrowed part ($-0.63)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.015829%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Phoenix Group Holdings PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 6.25
Άνοιγμα* 6.275
Μεταβολή 1 έτους* -5.92%
Εύρος ημέρας* 6.255 - 6.295
Εύρος 52 εβδ. 5.01-6.90
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.45M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 43.71M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6.24B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.00B
Έσοδα -14.69B
EPS -1.05
Μέρισμα (Απόδοση %) 7.95637
Beta 0.85
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 13, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 8, 2023 6.250 -0.070 -1.11% 6.320 6.350 6.245
Feb 7, 2023 6.285 0.035 0.56% 6.250 6.350 6.245
Feb 6, 2023 6.370 -0.025 -0.39% 6.395 6.410 6.315
Feb 3, 2023 6.430 0.015 0.23% 6.415 6.445 6.375
Feb 2, 2023 6.445 0.080 1.26% 6.365 6.455 6.360
Feb 1, 2023 6.350 -0.040 -0.63% 6.390 6.415 6.335
Jan 31, 2023 6.390 0.045 0.71% 6.345 6.420 6.325
Jan 30, 2023 6.340 -0.070 -1.09% 6.410 6.410 6.280
Jan 27, 2023 6.395 0.030 0.47% 6.365 6.395 6.345
Jan 26, 2023 6.355 -0.005 -0.08% 6.360 6.390 6.325
Jan 25, 2023 6.320 -0.040 -0.63% 6.360 6.370 6.300
Jan 24, 2023 6.320 0.070 1.12% 6.250 6.350 6.250
Jan 23, 2023 6.265 0.035 0.56% 6.230 6.305 6.205
Jan 20, 2023 6.240 0.055 0.89% 6.185 6.265 6.185
Jan 19, 2023 6.200 0.020 0.32% 6.180 6.270 6.180
Jan 18, 2023 6.250 0.020 0.32% 6.230 6.315 6.230
Jan 17, 2023 6.270 0.010 0.16% 6.260 6.330 6.255
Jan 16, 2023 6.255 0.045 0.72% 6.210 6.280 6.195
Jan 13, 2023 6.255 -0.040 -0.64% 6.295 6.340 6.250
Jan 12, 2023 6.270 0.085 1.37% 6.185 6.295 6.185

Phoenix Group Holdings Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 2841 3163 -7122 28866 21435 24089
Other Revenue, Total 26 9 -13034 17519 7969 13549
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2911 3170 -7381 28515 20165 24519
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 476 575 1056 1372 1661 2038
Depreciation / Amortization 90 126 214 420 515 575
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 122 132 142 162 234 242
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -13 21 -141 159 -472 0
Other Operating Expenses, Total -3281 -231 -8245 14322 8102 16610
Λειτουργικά Έσοδα -70 -7 259 351 1270 -430
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -70 -7 259 351 1270 -430
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -100 -27 410 116 834 -709
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 0 -31 -31 -36 -128
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -101 -27 379 85 798 -837
Καθαρά Κέρδη -101 -27 379 85 798 -837
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -101 -27 367 62 775 -860
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -101 -27 367 62 775 -860
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -101 -27 367 62 775 -860
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 328.048 436 551 722 846 998
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.30788 -0.06193 0.66606 0.08587 0.91608 -0.86172
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.41913 0.45143 0.46 0.468 0.475 0.489
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.33364 -0.02317 0.68376 0.24522 0.68631 -0.75752
Total Premiums Earned 1032 1119 2586 4288 4825 6453
Net Investment Income 1783 2035 3200 5802 5817 6995
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 5517 2547 -407 12080 10125 5054
Total Adjustments to Net Income -12 -23 -23 -23
Realized Gains (Losses) 126 1257 2824 -2908
Q4 2019 Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 8753 3067 18693 10246 14208
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8619 2456 18034 10700 14184
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 904 697 977 963 1093
Depreciation / Amortization 200 187 300 285 272
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 83 106 128 123 119
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -457 -92 92
Other Operating Expenses, Total 3776 -3460 11887 9736 7239
Λειτουργικά Έσοδα 134 611 659 -454 24
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 134 611 659 -454 24
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 77 486 348 -667 -42
Δικαίωμα Μειοψηφίας -29 20 -56 -51 -77
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 48 506 292 -718 -119
Καθαρά Κέρδη 48 506 292 -718 -119
Total Adjustments to Net Income -11 -12 -11 -12 -11
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 37 494 281 -730 -130
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 37 494 281 -730 -130
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 37 494 281 -730 -130
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 723 722 970 998 998
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.05118 0.68421 0.28969 -0.73146 -0.13026
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.234 0.234 0.241 0.241 0.248
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.11555 0.75141 0.1035 -0.73602 -0.02149
Total Premiums Earned 2315 2533 2292 2141 4312
Net Investment Income 6438 534 16401 8105 9896
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 3656 4926 5199 -315 5369
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cash 1073 1181 2124 2706 6355 5246
Μετρητά & Ισοδύναμα 593 1064 2802 1760 4643 3866
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 513 580 687 819 1109 1384
Total Assets 85999 83443 229980 242677 334325 333799
Property/Plant/Equipment, Total - Net 25 26 48 109 119 130
Goodwill, Net 57 57 57 57 57 10
Intangibles, Net 1621 1500 4254 3922 5184 4555
Long Term Investments 67884 66107 202221 211859 289944 284239
Note Receivable - Long Term 44 47 145 75 263 419
Other Long Term Assets, Total 7033 6407 5672 9195 9570 19964
Other Assets, Total 7108 6435 11840 12037 16765 13739
Accrued Expenses 204 179 337 384 521 567
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 114 149 893 1043 1266 740
Total Liabilities 82666 80288 224325 237398 326794 327490
Total Long Term Debt 2036 1778 2186 2192 4640 4314
Long Term Debt 2036 1778 2186 2119 4567 4225
Deferred Income Tax 378 366 843 873 1036 1399
Minority Interest 0 294 314 341 460
Other Liabilities, Total 29688 28742 116529 123547 168425 176749
Total Equity 3333 3155 5655 5279 7531 6309
Additional Paid-In Capital 1643 1413 3077 2 4 6
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1597 1615 1923 4651 6837 5650
Treasury Stock - Common -7 -2 -6 -7 -6 -12
Unrealized Gain (Loss) 4 5 5 5
Other Equity, Total 96 85 584 556 596 565
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 85999 83443 229980 242677 334325 333799
Total Common Shares Outstanding 436.861 436.789 720.011 720.901 998.279 997.65
Common Stock 39 72 72 100 100
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 50 129 167 184
Accumulated Depreciation, Total -2 -20 -48 -53
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 11 11 10
Capital Lease Obligations 73 73 89
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Μετρητά & Ισοδύναμα 4466 6505 10998 9112 9112
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1233 1561 1622 3361 1805
Total Assets 242677 244492 334325 332123 333799
Property/Plant/Equipment, Total - Net 109 103 119 131 130
Goodwill, Net 57 57 57 57 10
Intangibles, Net 3922 3653 5184 4843 4555
Long Term Investments 211479 209073 289512 278298 283926
Note Receivable - Long Term 75 103 263 451 419
Other Long Term Assets, Total 9195 8900 9570 22407 19964
Other Assets, Total 12037 14437 16765 13081 13739
Accrued Expenses 384 362 521 507 567
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 1043 1294 1266 2543 740
Total Liabilities 237398 238871 326794 325531 327490
Total Long Term Debt 2203 3726 4651 4416 4324
Long Term Debt 2119 3649 4567 4318 4225
Capital Lease Obligations 84 77 84 98 99
Deferred Income Tax 873 782 1036 1319 1399
Minority Interest 314 289 341 387 460
Other Liabilities, Total 123547 118813 168425 174239 176749
Total Equity 5279 5621 7531 6592 6309
Common Stock 72 72 100 100 100
Additional Paid-In Capital 2 3 4 5 6
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 4651 4945 6837 5930 5650
Treasury Stock - Common -7 -11 -6 -9 -12
Unrealized Gain (Loss) 5 5
Other Equity, Total 556 607 596 566 565
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 242677 244492 334325 332123 333799
Total Common Shares Outstanding 720.901 721.062 998.279 999.385 997.65
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -70 -7 260 351 1270 -430
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -1897 1121 -353 68 6754 -1096
Amortization 90 126 214 402 487 644
Μη Χρηματικά Στοιχεία -4420 -2706 12941 -18724 -10708 -10540
Cash Taxes Paid 52 35 29 205 562 149
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 79 83 94 103 176 237
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 2503 3708 -13768 18039 15705 9230
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1229 0 1607 0 -979 304
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1229 0 1607 0 -979 304
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 852 -542 1427 -528 757 -1094
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -88 -83 -96 -148 -240 -264
Total Cash Dividends Paid -126 -193 -262 -338 -403 -482
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 908 2 936 2 2 2
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 158 -268 849 -44 1398 -350
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -2274 579 2681 -460 6532 -1886
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line 351 611 1270 -454 -430
Cash From Operating Activities 68 859 6754 -1403 -1096
Amortization 402 187 487 303 644
Non-Cash Items -18724 2698 -10708 -4407 -10540
Cash Taxes Paid 205 234 562 104 149
Cash Interest Paid 103 58 176 124 237
Changes in Working Capital 18039 -2637 15705 3155 9230
Cash From Investing Activities 0 -979 115 304
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -979 115 304
Cash From Financing Activities -528 1180 757 -598 -1094
Financing Cash Flow Items -148 -77 -240 -138 -264
Total Cash Dividends Paid -338 -169 -403 -241 -482
Issuance (Retirement) of Stock, Net 2 1 2 1 2
Issuance (Retirement) of Debt, Net -44 1425 1398 -220 -350
Net Change in Cash -460 2039 6532 -1886 -1886
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. Corporation 14.4825 144877304 0 2022-03-08 LOW
Aberdeen Standard Investments (Edinburgh) Investment Advisor 10.6987 107025201 -21149 2022-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 5.1233 51251518 1204140 2022-03-08 LOW
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 4.0217 40231474 -394986 2022-11-26 LOW
Kingdom Holding Company Investment Advisor 4.0002 40016311 6490983 2022-09-07 MED
Artemis Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 3.1875 31886326 452135 2022-11-26 MED
Fidelity International Investment Advisor 2.4792 24801127 0 2023-01-02 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3996 24004480 227553 2022-11-26 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.1593 21601115 -156289 2023-01-02 LOW
INVESCO Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 2.0471 20478524 0 2023-01-02 LOW
Aegon Asset Management Ltd Investment Advisor 1.5875 15881049 0 2023-01-02 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 1.4951 14955892 -5254 2023-01-02 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.4533 14538243 278312 2023-01-02 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.1701 11705118 -313 2023-01-02 LOW
J O Hambro Capital Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.99 9903545 -237048 2023-01-02 MED
Franklin Templeton Fund Management Limited Investment Advisor 0.8493 8495600 3811600 2022-11-26 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4952 4953934 -48072 2023-01-02 LOW
Hargreaves Lansdown Asset Management Limited Investment Advisor 0.4883 4885208 4885208 2022-09-30 LOW
Newton Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.4667 4669139 1566131 2022-11-26 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4199 4200911 67541 2022-11-26 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Phoenix Company profile

Σχετικά με την Phoenix Group Holdings

Η Phoenix Group Holdings plc είναι εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των μακροπρόθεσμων αποταμιεύσεων και των συνταξιοδοτήσεων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων επιχειρηματικών τομέων: UK Heritage, UK Open Europe και Management Services. Ο τομέας UK Heritage παρέχει μια σειρά προϊόντων ζωής και συντάξεων. Τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση στην ανοικτή δραστηριότητά της διακρατούνται σε τρεις σειρές προϊόντων: Workplace, Retail pensions και Wrap. Περιλαμβάνει επίσης προϊόντα ελαφρού κεφαλαίου. Η δραστηριότητα UK Open αφορά τα συνταξιοδοτικά και μακροπρόθεσμα αποταμιευτικά προϊόντα της που πωλούνται υπό το εμπορικό σήμα της Standard Life. Ο ευρωπαϊκός τομέας διανέμει προϊόντα ασφάλισης ζωής συνδεδεμένα με μονάδες, τα οποία δεν έχουν ουσιαστικές εγγυήσεις. Ο τομέας Management Services περιλαμβάνει εταιρείες ζωής και εταιρείες χαρτοφυλακίου. Η μάρκα της SunLife παρέχει στους πελάτες της μια σειρά από εξειδικευμένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης ζωής, της αποδέσμευσης κεφαλαίων και των προγραμμάτων κηδείας.

Industry: Life & Health Insurance (NEC)

1 Wythall Green Way
Wythall Green
BIRMINGHAM
B47 6WG
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.40 Price
-1.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00330

BTC/USD

22,714.55 Price
-1.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,658.30 Price
+1.220% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0077%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Natural Gas

2.45 Price
-0.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0878%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου