Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Phio Pharmaceuticals Corp. - PHIO CFD

  0.97
  7.62%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.05
  Άνοιγμα* 1.03
  Μεταβολή 1 έτους* -80.04%
  Εύρος ημέρας* 0.91 - 1.03
  Εύρος 52 εβδ. 0.61-12.27
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 90.31K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 12.24M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.61M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.44M
  Έσοδα N/A
  EPS -8.17
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.30
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 20, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 29, 2024 1.05 0.09 9.38% 0.96 1.08 0.96
  Feb 28, 2024 0.95 0.00 0.00% 0.95 0.95 0.92
  Feb 27, 2024 0.93 0.03 3.33% 0.90 0.94 0.88
  Feb 26, 2024 0.89 0.06 7.23% 0.83 0.92 0.83
  Feb 23, 2024 0.80 -0.02 -2.44% 0.82 0.82 0.75
  Feb 22, 2024 0.81 0.12 17.39% 0.69 0.86 0.69
  Feb 21, 2024 0.73 0.05 7.35% 0.68 0.73 0.68
  Feb 20, 2024 0.73 0.06 8.96% 0.67 0.77 0.67
  Feb 16, 2024 0.63 0.01 1.61% 0.62 0.64 0.61
  Feb 15, 2024 0.63 -0.02 -3.08% 0.65 0.66 0.61
  Feb 14, 2024 0.64 0.00 0.00% 0.64 0.65 0.62
  Feb 13, 2024 0.63 0.00 0.00% 0.63 0.65 0.62
  Feb 12, 2024 0.66 0.09 15.79% 0.57 0.67 0.56
  Feb 9, 2024 0.57 -0.03 -5.00% 0.60 0.60 0.54
  Feb 8, 2024 0.58 0.02 3.57% 0.56 0.60 0.56
  Feb 7, 2024 0.57 -0.01 -1.72% 0.58 0.58 0.56
  Feb 6, 2024 0.58 0.00 0.00% 0.58 0.60 0.57
  Feb 5, 2024 0.56 -0.01 -1.75% 0.57 0.58 0.55
  Feb 2, 2024 0.60 0.05 9.09% 0.55 0.61 0.55
  Feb 1, 2024 0.58 0.01 1.75% 0.57 0.60 0.53

  Phio Pharmaceuticals Corp. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, March 20, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Phio Pharmaceuticals Corp Earnings Release
  Q4 2023 Phio Pharmaceuticals Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, May 9, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Phio Pharmaceuticals Corp Earnings Release
  Q1 2024 Phio Pharmaceuticals Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0.021 0.138
  Έσοδα 0 0.021 0.138
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11.462 13.278 8.793 9.008 7.502
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4.45 4.625 4.362 4.708 3.176
  Έρευνα & Ανάπτυξη 7.012 8.886 4.431 4.3 4.326
  Λειτουργικά Έσοδα -11.462 -13.278 -8.793 -8.987 -7.364
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.009
  Άλλο, Καθαρό -0.018 -0.001 0.079 0.004
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -11.48 -13.287 -8.794 -8.908 -7.36
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -11.48 -13.287 -8.794 -8.908 -7.36
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -11.48 -13.287 -8.794 -8.908 -7.36
  Καθαρά Κέρδη -11.48 -13.287 -8.794 -8.908 -7.36
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -11.48 -13.287 -8.794 -8.908 -7.36
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -11.48 -13.287 -8.794 -8.908 -7.36
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -11.48 -13.287 -8.794 -8.908 -7.36
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1.13657 1.06919 0.38226 0.0384 0.01067
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -10.1006 -12.4271 -23.0051 -231.984 -689.565
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -10.1006 -12.6451 -23.0051 -231.984 -689.565
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.233 0
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2.547 3.602 2.73 3.571 2.521
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.164 1.468 1.116 1.063 1.217
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.383 2.134 1.614 2.508 1.304
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
  Λειτουργικά Έσοδα -2.547 -3.602 -2.73 -3.571 -2.521
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.549 -3.602 -2.731 -3.576 -2.531
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.549 -3.602 -2.731 -3.576 -2.531
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.549 -3.602 -2.731 -3.576 -2.531
  Καθαρά Κέρδη -2.549 -3.602 -2.731 -3.576 -2.531
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.549 -3.602 -2.731 -3.576 -2.531
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.549 -3.602 -2.731 -3.576 -2.531
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.549 -3.602 -2.731 -3.576 -2.531
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1.72849 1.14221 1.13903 1.13853 1.13818
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.4747 -3.15353 -2.39765 -3.1409 -2.22372
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.4747 -3.15353 -2.39765 -3.1409 -2.22372
  Άλλο, Καθαρό -0.002 0 -0.001 -0.005 -0.01
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 12.446 24.727 15.164 7.3 15.15
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11.781 24.057 14.244 6.934 14.879
  Μετρητά & Ισοδύναμα 11.781 24.057 14.244 6.934 14.879
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.615 0.62 0.87 0.316 0.221
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 12.814 25.17 15.739 8.039 15.322
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.344 0.416 0.557 0.721 0.172
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1.519
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1.175
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.024 0.027 0.018 0.018 0
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1.939 3.068 2.196 1.88 1.744
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.779 0.283 0.728 0.809 0.55
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.16 2.785 1.468 1.071 1.194
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 1.97389 3.238 2.722 2.291 1.744
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0.231 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10.8401 21.932 13.017 5.748 13.578
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.002 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.00011 0.001 0.001 0.001 0.002
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 139.218 138.831 116.629 100.566 99.487
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -128.38 -116.9 -103.613 -94.819 -85.911
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 12.814 25.17 15.739 8.039 15.322
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1.13902 1.12787 0.48173 0.05578 0.02854
  Total Preferred Shares Outstanding
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.03489 0.17 0.295 0.411
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0.231
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9.328 12.035 9.404 12.446 15.377
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8.407 11.307 9.035 11.781 14.484
  Μετρητά & Ισοδύναμα 8.407 11.307 9.035 11.781 14.484
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.871 0.678 0.319 0.615 0.843
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 9.539 12.296 9.707 12.814 15.791
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.208 0.255 0.297 0.344 0.39
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.003 0.006 0.006 0.024 0.024
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2.326 2.392 2.396 1.939 2.194
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.173 0.641 0.902 0.779 0.543
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.153 1.751 1.494 1.16 1.651
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 2.326 2.392 2.396 1.97389 2.264
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0 0 0.03489 0.07
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7.213 9.904 7.311 10.8401 13.527
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0.002 0
  Κοινή Μετοχή 0.00023 0.0002 0.00012 0.00011 0.001
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 144.524 144.435 139.293 139.218 139.175
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -137.311 -134.531 -131.982 -128.38 -125.649
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 9.539 12.296 9.707 12.814 15.791
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2.30739 1.98521 1.15058 1.13902 1.13895
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.00023 -0.0002 -0.00012
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -11.48 -13.287 -8.794 -8.908 -7.36
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -12.129 -11.858 -8.802 -8.645 -7.52
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.071 0.075 0.072 0.067 0.081
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.536 0.364 0.247 0.409 0.282
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1.256 0.99 -0.327 -0.213 -0.523
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.121 -0.051 -0.019 -0.072 -0.005
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.121 -0.051 -0.019 -0.072 -0.005
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.026 21.722 16.131 0.772 18.823
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 21.723 15.944 0.781 18.823
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -12.276 9.813 7.31 -7.945 11.298
  Deferred Taxes 0
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.008 0.006 0 0.003
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.026 -0.001 -0.017 -0.003
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 0.204 -0.006
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -3.602 -11.48 -8.749 -5.173 -2.642
  Cash From Operating Activities -2.708 -12.129 -9.424 -5.898 -3.469
  Cash From Operating Activities 0.016 0.071 0.056 0.041 0.022
  Non-Cash Items 0.142 0.536 0.463 0.329 0.216
  Changes in Working Capital 0.736 -1.256 -1.194 -1.095 -1.065
  Cash From Investing Activities 0 -0.121 -0.121 -0.114 -0.104
  Capital Expenditures 0 -0.121 -0.121 -0.114 -0.104
  Cash From Financing Activities -0.038 -0.026 -0.028 -0.025 -0.025
  Financing Cash Flow Items -0.036 -0.026 -0.028 -0.025 -0.025
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.002 0 0 0 0
  Net Change in Cash -2.746 -12.276 -9.573 -6.037 -3.598
  Issuance (Retirement) of Debt, Net
  Cash Interest Paid

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Phio Pharmaceuticals Corp. Company profile

  Σχετικά με την Phio Pharmaceuticals Corp.

  Η Phio Pharmaceuticals Corp. είναι εταιρεία βιοτεχνολογίας. Η Εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ανοσο-ογκολογικών θεραπευτικών προϊόντων με βάση τη θεραπευτική της πλατφόρμα INTASYL, η οποία παρέχει αυτοδιαχειριζόμενη διεπαφή ριβονουκλεϊκού οξέος (RNAi). Η Εταιρεία έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα προϊόντων με βάση την τεχνολογία INTASYL που επιτρέπει τον επιλεκτικό μη γενετικά τροποποιημένο προγραμματισμό των κυττάρων της υιοθετικής κυτταρικής θεραπείας (ACT) και του μικροπεριβάλλοντος του όγκου (TME), με αποτέλεσμα τη μειωμένη αναστολή του ανοσοποιητικού συστήματος και τη βελτίωση της ανοσοθεραπείας. Το κύριο υποψήφιο προϊόν της, το PH-762, είναι μια ένωση INTASYL που στοχεύει την πρωτεΐνη σημείου ελέγχου PD-1, η οποία δρα ως ένα είδος διακόπτη που εμποδίζει τα Τ κύτταρα να επιτεθούν σε ορισμένα κύτταρα, όπως τα καρκινικά κύτταρα, στο σώμα. Το δεύτερο υποψήφιο προϊόν της, PH-894, είναι μια ένωση INTASYL που στοχεύει το BRD4, το οποίο είναι ένας ρυθμιστής της γονιδιακής έκφρασης που επηρεάζει τη διαφοροποίηση των κυττάρων. Αναπτύσσει επίσης το PH-804, το οποίο στοχεύει τον κατασταλτικό ανοσολογικό υποδοχέα TIGIT.

  Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

  257 Simarano Dr Ste 101
  MARLBOROUGH
  MASSACHUSETTS 01752-3070
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου