Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Philip Morris International Inc - PM CFD

102.50
0.84%
0.53
Χαμηλό: 101.77
Υψηλό: 102.78
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.53
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Philip Morris International Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 103.37
Άνοιγμα* 102.77
Μεταβολή 1 έτους* -1%
Εύρος ημέρας* 101.77 - 102.78
Εύρος 52 εβδ. 82.85-112.48
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.96M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 100.21M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 159.04B
Αναλογία P/E 18.27
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.55B
Έσοδα 31.71B
EPS 5.61
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.95175
Beta 0.71
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 9, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 102.50 -0.94 -0.91% 103.44 103.59 101.60
Feb 2, 2023 103.37 -0.88 -0.84% 104.25 104.72 102.70
Feb 1, 2023 105.03 0.74 0.71% 104.29 105.55 103.76
Jan 31, 2023 104.10 0.57 0.55% 103.53 104.19 103.06
Jan 30, 2023 103.74 0.68 0.66% 103.06 104.51 103.06
Jan 27, 2023 103.65 -0.23 -0.22% 103.88 104.34 103.33
Jan 26, 2023 104.25 1.58 1.54% 102.67 104.26 101.86
Jan 25, 2023 103.05 1.62 1.60% 101.43 103.94 101.43
Jan 24, 2023 100.93 0.13 0.13% 100.80 101.75 99.98
Jan 23, 2023 100.92 -0.81 -0.80% 101.73 102.31 100.69
Jan 20, 2023 101.73 0.34 0.34% 101.39 101.90 100.27
Jan 19, 2023 101.04 1.62 1.63% 99.42 101.87 98.96
Jan 18, 2023 99.17 -1.36 -1.35% 100.53 101.32 98.48
Jan 17, 2023 100.89 -1.02 -1.00% 101.91 102.36 100.80
Jan 13, 2023 101.63 0.55 0.54% 101.08 101.69 100.97
Jan 12, 2023 101.02 -0.74 -0.73% 101.76 102.47 100.99
Jan 11, 2023 102.01 0.21 0.21% 101.80 102.85 100.85
Jan 10, 2023 101.86 0.48 0.47% 101.38 102.56 101.38
Jan 9, 2023 102.17 -0.91 -0.88% 103.08 103.81 101.97
Jan 6, 2023 103.01 1.35 1.33% 101.66 104.19 101.00

Philip Morris International Inc Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 26685 28748 29625 29805 28694 31405
Έσοδα 26685 28748 29625 29805 28694 31405
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 9391 10432 10758 10513 9569 10030
Ακαθάριστο Εισόδημα 17294 18316 18867 19292 19125 21375
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 15782 17167 18248 19274 17026 18430
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6317 6647 7408 7840 7235 8088
Depreciation / Amortization 74 88 82 66 73 96
Λειτουργικά Έσοδα 10903 11581 11377 10531 11668 12975
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -891 -914 -665 -570 -618 -628
Άλλο, Καθαρό -88 -78 -41 -89 -97 -115
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 9924 10589 10671 9872 10953 12232
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 7156 7882 8257 7579 8576 9561
Δικαίωμα Μειοψηφίας -283 -306 -375 -543 -536 -601
Equity In Affiliates 94 59 60 149 16 149
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 6967 7635 7942 7185 8056 9109
Καθαρά Κέρδη 6967 6035 7911 7185 8056 9109
Total Adjustments to Net Income -19 -14 -16 -17 -20 -26
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 6948 7621 7926 7168 8036 9083
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6948 6021 7895 7168 8036 9083
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6948 6021 7895 7168 8036 9083
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1551 1553 1555 1556 1558 1559
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.47969 4.90728 5.09711 4.60668 5.15789 5.82617
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 4.1 4.19 4.42 4.59 4.71 4.85
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.47969 4.90728 5.09711 5.02854 5.32991 6.04105
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -1600 -31
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 855 149 216
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 7585 7594 8122 8104 7746
Έσοδα 7585 7594 8122 8104 7746
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2274 2353 2596 2807 2582
Ακαθάριστο Εισόδημα 5311 5241 5526 5297 5164
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4141 4465 4667 5157 4448
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1801 2014 2010 2263 1786
Depreciation / Amortization 18 19 18 41 38
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 48 79 43 46 42
Λειτουργικά Έσοδα 3444 3129 3455 2947 3298
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -167 -161 -154 -146 -154
Άλλο, Καθαρό -28 -27 -27 -33 -4
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3249 2941 3274 2768 3140
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2552 2295 2539 2175 2521
Δικαίωμα Μειοψηφίας -177 -126 -162 -136 -134
Equity In Affiliates 43 3 49 54 -56
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2418 2172 2426 2093 2331
Καθαρά Κέρδη 2418 2172 2426 2093 2331
Total Adjustments to Net Income -7 -6 -7 -5 -7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2411 2166 2419 2088 2324
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2411 2166 2419 2088 2324
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2411 2166 2419 2088 2324
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1560 1560 1560 1557 1552
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.54551 1.38846 1.55064 1.34104 1.49742
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.2 1.2 1.2 1.25 1.25
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.56968 1.42798 1.57202 1.44701 1.51915
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 17608 21594 19442 20514 21492 17717
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4239 8447 6593 6861 7280 4496
Μετρητά & Ισοδύναμα 4239 8447 6593 6861 7280 4496
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3499 3738 3564 3717 3761 3940
Accounts Receivable - Trade, Net 3499 3194 2950 3080 2905 3123
Total Inventory 9017 8806 8804 9235 9591 8720
Other Current Assets, Total 853 603 481 701 860 561
Total Assets 36851 42968 39801 42875 44815 41290
Property/Plant/Equipment, Total - Net 6064 7271 7201 7397 7062 6694
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 12360 14566 14557 15212 15606 15258
Accumulated Depreciation, Total -6296 -7295 -7356 -7815 -8544 -8564
Goodwill, Net 7324 7666 7189 5858 5964 6680
Intangibles, Net 2470 2432 2278 2113 2019 2818
Long Term Investments 1011 1074 1269 4635 4798 4463
Other Long Term Assets, Total 2374 2931 2422 2358 3480 2918
Total Current Liabilities 16467 15962 17191 18833 19615 19255
Accounts Payable 1666 2242 2068 2299 2780 3331
Accrued Expenses 9005 8000 7887 9425 10496 9918
Notes Payable/Short Term Debt 643 499 730 338 244 225
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2573 2506 4054 4051 3124 2798
Other Current Liabilities, Total 2580 2715 2452 2720 2971 2983
Total Liabilities 49539 55054 52260 54452 57382 51396
Total Long Term Debt 25851 31334 26975 26656 28168 24783
Long Term Debt 25851 31334 26975 26656 28168 24783
Deferred Income Tax 1897 799 898 908 684 726
Minority Interest 1788 1856 1720 1978 1936 1898
Other Liabilities, Total 3536 5103 5476 6077 6979 4734
Total Equity -12688 -12086 -12459 -11577 -12567 -10106
Common Stock 0 0 0 0 0 0
Additional Paid-In Capital 1964 1972 1939 2019 2105 2225
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 30397 29859 31014 30987 31638 33082
Treasury Stock - Common -35490 -35382 -35301 -35220 -35129 -35836
Other Equity, Total -9559 -8535 -10111 -9363 -11181 -9577
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 36851 42968 39801 42875 44815 41290
Total Common Shares Outstanding 1551.39 1553.22 1554.58 1555.89 1557.37 1550.17
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 17910 18743 17846 17717 18724
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3902 4915 4491 4496 4622
Μετρητά & Ισοδύναμα 3902 4915 4491 4496 4622
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4087 4445 4182 3940 4418
Accounts Receivable - Trade, Net 3303 3536 3379 3123 3650
Total Inventory 9019 8690 8173 8720 8684
Other Current Assets, Total 902 693 1000 561 1000
Total Assets 39804 40686 41589 41290 41733
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5952 5975 6061 6694 6004
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 14249 14615 14906 14732 14563
Accumulated Depreciation, Total -8297 -8640 -8845 -8564 -8559
Goodwill, Net 5768 5842 6814 6680 6632
Intangibles, Net 1952 1958 2893 2818 2786
Long Term Investments 4637 4633 4624 4463 4312
Other Long Term Assets, Total 3585 3535 3351 2918 3275
Total Current Liabilities 15215 15884 17877 19255 20417
Accounts Payable 2537 2630 2810 3331 3203
Accrued Expenses 7652 8841 8816 9918 9014
Notes Payable/Short Term Debt 192 136 223 225 2441
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1930 1608 3114 2798 2897
Other Current Liabilities, Total 2904 2669 2914 2983 2862
Total Liabilities 51352 51799 52140 51396 51831
Total Long Term Debt 27276 27414 25768 24783 24019
Long Term Debt 27276 27414 25768 24783 24019
Deferred Income Tax 511 505 720 726 751
Minority Interest 1974 1913 1919 1898 1895
Other Liabilities, Total 6376 6083 5856 4734 4749
Total Equity -11548 -11113 -10551 -10106 -10098
Common Stock 0 0 0 0 0
Additional Paid-In Capital 2080 2143 2181 2225 2118
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 32178 32465 32935 33082 33468
Treasury Stock - Common -35060 -35056 -35147 -35836 -35924
Other Equity, Total -10746 -10665 -10520 -9577 -9760
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 39804 40686 41589 41290 41733
Total Common Shares Outstanding 1558.51 1558.58 1557.7 1550.17 1550.08
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 7250 6341 8286 7728 8592 9710
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 8077 8912 9478 10090 9812 11967
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 743 875 989 964 981 998
Deferred Taxes 182 -501 -100 -141 -143 -17
Cash Taxes Paid 2829 3403 2749 2430 2785 2936
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1052 1050 882 800 728 716
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -98 2197 303 1168 396 1298
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -834 -3083 -998 -1811 -1154 -2358
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1172 -1548 -1436 -852 -602 -748
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 338 -1535 438 -959 -552 -1610
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -5413 -2769 -9651 -8061 -8496 -11977
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -166 -421 -537 -357 -776 -580
Total Cash Dividends Paid -6378 -6520 -6885 -7161 -7364 -7580
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1131 4172 -2229 -543 -356 -3042
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -965 1085 -685 27 258 -417
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 865 4145 -1856 245 420 -2785
Μη Χρηματικά Στοιχεία 371 -14 -22
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -775
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 2595 4893 7481 9710 2465
Cash From Operating Activities 435 4065 7935 11967 1118
Cash From Operating Activities 245 484 719 998 253
Deferred Taxes 33 2 -18 -17 -1
Non-Cash Items -36 -26 -34 -22 -28
Changes in Working Capital -2402 -1288 -213 1298 -1571
Cash From Investing Activities 55 -128 -2018 -2358 -196
Capital Expenditures -179 -307 -459 -748 -229
Other Investing Cash Flow Items, Total 234 179 -1559 -1610 33
Cash From Financing Activities -3649 -6123 -8176 -11977 -701
Financing Cash Flow Items -89 -284 -457 -580 -265
Total Cash Dividends Paid -1879 -3752 -5628 -7580 -1952
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1681 -2087 -1997 -3042 1725
Foreign Exchange Effects -220 -179 -226 -417 -95
Net Change in Cash -3379 -2365 -2485 -2785 126
Issuance (Retirement) of Stock, Net -94 -775 -209
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.5075 131882813 1442665 2022-09-30 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 5.4763 84894187 1794580 2022-09-30 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 5.3338 82684671 1276936 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.7592 73777365 1402242 2022-09-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 4.0689 63076628 -3311231 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.7271 57777797 389746 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 2.1575 33445125 4535659 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9253 29846451 618237 2022-09-30 LOW
Morgan Stanley Investment Management Ltd. (UK) Investment Advisor 1.8637 28891446 -290486 2022-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.3512 20947044 -1567841 2022-09-30 LOW
GQG Partners, LLC Investment Advisor 1.124 17423624 -13020106 2022-09-30 HIGH
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.0928 16940201 -93400 2022-09-30 LOW
Fundsmith LLP Investment Advisor 1.0637 16489067 10642 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.0124 15694893 -313695 2022-09-30 LOW
CIBC World Markets Corp. Research Firm 0.8746 13557716 -1101983 2022-09-30 MED
Fayez Sarofim & Co. Investment Advisor 0.8723 13523003 -21968 2022-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.846 13114529 1382687 2022-09-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.8402 13024333 284670 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6787 10521466 -107276 2022-09-30 LOW
Ninety One UK Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6295 9757914 932616 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Philip Morris Company profile

Σχετικά με την Philip Morris International Inc

Η Philip Morris International Inc. είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση τσιγάρων, καθώς και προϊόντων χωρίς καπνό, ηλεκτρονικών συσκευών και αξεσουάρ και άλλων προϊόντων που περιέχουν νικοτίνη σε αγορές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι τομείς της περιλαμβάνουν την περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης (EE), την περιοχή της Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ME&A), την περιοχή της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας (S&SA), την περιοχή της Ανατολικής Ασίας και Αυστραλίας (EA&A) και την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και του Καναδά (LA&C). Επικεφαλής του χαρτοφυλακίου των διεθνών και τοπικών εμπορικών σημάτων της είναι η Marlboro. Οι άλλες μάρκες τσιγάρων της περιλαμβάνουν τις Bond Street, Chesterfield, L&M, Lark και Philip Morris. Διαθέτει διάφορες τοπικές μάρκες τσιγάρων, όπως τα Dji Sam Soe, Sampoerna A και Sampoerna U στην Ινδονησία και τα Fortune και Jackpot στις Φιλιππίνες. Η μάρκα προϊόντων χωρίς καπνό IQOS περιλαμβάνει προϊόντα ατμού θερμαινόμενου καπνού και προϊόντα ατμού που περιέχουν νικοτίνη. Αναπτύσσει επίσης έναν αγωγό εισπνεόμενων θεραπευτικών προϊόντων και χορήγησης αναπνευστικών φαρμάκων.

Industry: Tobacco (NEC)

677 Washington Blvd, Ste. 1100
STAMFORD
CONNECTICUT 06901
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

ETH/USD

1,640.56 Price
-2.530% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 5.00

TSLA

190.15 Price
+2.990% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0308%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.11

US100

12,526.60 Price
-0.300% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.40 Price
-3.160% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00337

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου