Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Petros Pharmaceuticals, Inc. - PTPI CFD

  1.33
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.08
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026346 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-5.01)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026346%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004124 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.78)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004124%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.33
  Άνοιγμα* 1.34
  Μεταβολή 1 έτους* -63.09%
  Εύρος ημέρας* 1.21 - 1.35
  Εύρος 52 εβδ. 0.37-5.20
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 76.89K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.81M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 8.83M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 20.71M
  Έσοδα 4.33M
  EPS -1.51
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 6, 2023 1.33 0.01 0.76% 1.32 1.36 1.21
  Dec 5, 2023 1.34 -0.19 -12.42% 1.53 1.60 1.24
  Dec 4, 2023 1.35 -0.03 -2.17% 1.38 1.38 1.23
  Dec 1, 2023 1.45 -0.18 -11.04% 1.63 1.63 1.37
  Nov 30, 2023 1.56 0.15 10.64% 1.41 1.90 1.40
  Nov 29, 2023 1.28 0.15 13.27% 1.13 1.33 1.13
  Nov 28, 2023 1.22 0.02 1.67% 1.20 1.22 1.20
  Nov 27, 2023 1.25 0.04 3.31% 1.21 1.25 1.18
  Nov 24, 2023 1.21 -0.01 -0.82% 1.22 1.22 1.20
  Nov 22, 2023 1.25 0.05 4.17% 1.20 1.26 1.20
  Nov 21, 2023 1.28 0.05 4.07% 1.23 1.28 1.23
  Nov 20, 2023 1.28 0.08 6.67% 1.20 1.28 1.20
  Nov 17, 2023 1.26 -0.02 -1.56% 1.28 1.28 1.23
  Nov 16, 2023 1.22 -0.06 -4.69% 1.28 1.29 1.20
  Nov 15, 2023 1.31 0.03 2.34% 1.28 1.32 1.28
  Nov 14, 2023 1.29 0.04 3.20% 1.25 1.29 1.20
  Nov 13, 2023 1.23 0.01 0.82% 1.22 1.27 1.22
  Nov 10, 2023 1.28 0.05 4.07% 1.23 1.29 1.23
  Nov 9, 2023 1.23 -0.06 -4.65% 1.29 1.29 1.20
  Nov 8, 2023 1.31 0.00 0.00% 1.31 1.32 1.31

  Petros Pharmaceuticals, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 7.81126 9.55947 15.5772 14.0512
  Έσοδα 7.81126 9.55947 15.5772 14.0512
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1.59957 4.04647 7.42711 2.41583
  Ακαθάριστο Εισόδημα 6.21169 5.513 8.15006 11.6354
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 25.8593 26.8415 34.8894 39.6899
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 15.5932 15.675 19.7272 11.2618
  Depreciation / Amortization 6.87799 6.66044 5.29111 8.06499
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 2.44393 17.9473
  Λειτουργικά Έσοδα -18.048 -17.282 -19.3122 -25.6387
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 9.06134 -4.73088 -13.845 -11.8568
  Άλλο, Καθαρό 0 5.00947
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -8.98668 -22.0129 -33.1572 -32.4861
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -8.98668 -20.5859 -32.5113 -32.4727
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -8.98668 -20.5859 -32.5113 -32.4727
  Καθαρά Κέρδη -8.98668 -20.5859 -32.5113 -32.4727
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -8.98668 -20.5859 -32.5113 -32.4727
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -8.98668 -20.5859 -32.5113 -32.4727
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -8.98668 -20.5859 -32.5113 -32.4727
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 10.8898 9.70766 9.70774 9.70774
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.82524 -2.12059 -3.34901 -3.34503
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.82524 -2.12059 -3.18537 -2.14334
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.78849 0.45964
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 2.46517 7.81126 2.14517 2.45765 4.07561
  Έσοδα 2.46517 7.81126 2.14517 2.45765 4.07561
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.47234 1.59957 0.31916 0.39329 0.64339
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1.99283 6.21169 1.82601 2.06436 3.43222
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2.94637 25.8593 5.74179 6.73834 6.27311
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.89774 15.5932 3.41322 4.11617 3.88172
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.40536 1.78849 0.28058 0.50005 0.01918
  Depreciation / Amortization 1.56087 6.87799 1.72883 1.72883 1.72883
  Λειτουργικά Έσοδα -0.4812 -18.048 -3.59662 -4.28069 -2.1975
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.30697 9.06134 1.90206 2.17447 5.20659
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.17422 -8.98668 -1.69455 -2.10622 3.00908
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.17422 -8.98668 -1.6969 -2.11292 3.00908
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.17422 -8.98668 -1.6969 -2.11292 3.00908
  Καθαρά Κέρδη -0.17422 -8.98668 -1.6969 -2.11292 3.00908
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.17422 -8.98668 -1.6969 -2.11292 3.00908
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.17422 -8.98668 -1.6969 -2.11292 3.00908
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.17422 -8.98668 -1.6969 -2.11292 3.00908
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 20.6847 10.8898 9.8266 9.80231 9.75469
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.00842 -0.82524 -0.17268 -0.21555 0.30848
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.17231 -0.82524 -0.17268 -0.21555 0.30848
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -3.38994
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 30.5427 25.9051 12.0875 15.808
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 23.8476 17.1443 2.14814 4.20121
  Μετρητά 23.8476 17.1397 2.14581 2.79413
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0.00458 0.00233 1.40708
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.45539 5.15297 2.60513 3.51207
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2.45539 5.15297 2.60513 3.51207
  Συνολικό Απόθεμα 0.51965 0.76053 2.20443 6.49024
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.58132 1.42796 3.19392 1.46502
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.13876 1.41933 1.9359 0.13947
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 67.3901 69.854 58.3663 66.8861
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.52495 0.64379 0.74208 0
  Υπεραξία, Καθαρό 0 2.44393
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 25.2931 32.1609 38.8111 44.1005
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 11.0293 11.1443 6.72556 4.53364
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 30.9801 41.894 41.1043 38.5409
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4.55797 5.60956 3.77644 1.7522
  Δεδουλευμένα Έξοδα 23.5402 26.7291 23.6406 17.076
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 7.17503 6.68194 19.341
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2.88194 2.38032 7.00536 0.37166
  Σύνολο Οφειλών 31.8451 52.385 50.3471 68.5674
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 7.06103 27.8911
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 7.06103 27.8911
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1.43217 2.07803
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.86502 10.4909 0.74955 0.0574
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 35.545 17.469 8.01922 -1.68127
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 20.0182 0
  Κοινή Μετοχή 0.00207 0.00097 29.1172 0
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -70.6888 -61.7021 -41.1162 -1.68127
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 67.3901 69.854 58.3663 66.8861
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 20.6847 9.70766 9.70774 9.70774
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 106.232 79.1702
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 26.8381 30.5427 13.3543 16.2341 23.9637
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17.6719 23.8476 8.13518 11.0312 14.5713
  Μετρητά 17.6719 23.8476 8.13518 11.0312 14.5667
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 0 0.00458
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3.74078 2.45539 1.95242 2.02092 6.1942
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3.74078 2.45539 1.95242 2.02092 6.1942
  Συνολικό Απόθεμα 1.94287 0.51965 0.51848 0.43923 0.56086
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.37845 1.58132 0.83102 1.30183 1.23569
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.10414 2.13876 1.91721 1.4409 1.40162
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 55.8642 67.3901 52.0353 56.6702 66.154
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.49444 0.52495 0.55465 0.58356 0.61144
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 23.7348 25.2931 26.9821 28.7084 30.4347
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.79677 11.0293 11.1443 11.1443 11.1443
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 10.2887 30.9801 33.5006 34.4899 40.2204
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3.70033 4.55797 5.31234 2.59789 5.27628
  Δεδουλευμένα Έξοδα 5.29205 23.5402 21.3846 25.2862 26.8111
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.72398 0 1.74075 3.42538 5.06126
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.57239 2.88194 5.06293 3.1805 3.07176
  Σύνολο Οφειλών 20.1376 31.8451 34.1883 37.1795 45.2309
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 9.47778 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.37105 0.86502 0.68775 2.68957 5.01051
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 35.7266 35.545 17.847 19.4907 20.9231
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.00207 0.00207 0.00098 0.00098 0.00098
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 106.588 106.232 80.3489 80.2957 79.6152
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -70.863 -70.6888 -62.5029 -60.806 -58.6931
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 55.8642 67.3901 52.0353 56.6702 66.154
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 20.6847 20.6847 9.8266 9.8266 9.79826
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 9.47778
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -8.98668 -20.5859 -32.5113 -32.4727
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -11.862 -15.3053 2.53248 8.02077
  Amortization 6.65022 5.2894 8.06499
  Deferred Taxes 0 -1.43217 -0.64587 -0.00694
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -8.05974 5.65288 17.3305 27.5022
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.42182 1.1914 2.04097 2.73842
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1.69361 -5.60055 13.068 4.93318
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 0 -0.00463 -0.07154 -1.87566
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 0 -0.00463 -0.07154 -1.87566
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 18.5699 30.3038 -3.10925 -2.54776
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 25.7574 0.02055 2.90401 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -7.18753 8.78391 -6.01326 -2.54776
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 6.70788 14.9939 -0.64831 3.59734
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 6.87799 0.01022 0.0017
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 21.4994
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line -0.17422 -8.98668 -0.80073 0.89616 3.00908
  Cash From Operating Activities -5.2757 -11.862 -3.55773 -2.34637 -0.44658
  Cash From Operating Activities 1.56087 6.87799 5.18649 3.45766 1.72883
  Deferred Taxes 0 0 0 0
  Non-Cash Items -3.57792 -8.05974 -8.38788 -6.82428 -4.84613
  Cash Interest Paid 0 0.42182 0.39358 0.3095 0.17668
  Changes in Working Capital -3.08443 -1.69361 0.44439 0.1241 -0.33837
  Cash From Investing Activities 0 0 0 0
  Capital Expenditures 0 0 0 0
  Cash From Financing Activities -0.9 18.5699 -5.44678 -3.76215 -2.1264
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.9 -7.18753 -5.44678 -3.76215 -2.1264
  Net Change in Cash -6.1757 6.70788 -9.00451 -6.10852 -2.57298
  Financing Cash Flow Items 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 25.7574

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Petros Pharmaceuticals, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Petros Pharmaceuticals, Inc.

  Η Petros Pharmaceuticals, Inc. είναι μια φαρμακευτική εταιρεία που επικεντρώνεται σε θεραπευτικά προϊόντα για την υγεία των ανδρών με μια σειρά εμπορικών δυνατοτήτων, όπως πωλήσεις, μάρκετινγκ, κανονιστικές και ιατρικές υποθέσεις, χρηματοοικονομικά, εμπορικές σχέσεις, φαρμακοεπαγρύπνηση, σχέσεις πρόσβασης στην αγορά, παραγωγή και διανομή. Το Stendraas της είναι το εγκεκριμένο από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών (FDA) συνταγογραφούμενο φάρμακο αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης 5 (PDE-5) για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας (ED) και είναι ο μόνος αναστολέας PDE-5 που προστατεύεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην αγορά. Η εταιρεία εμπορεύεται επίσης τη δική της σειρά προϊόντων ED με τη μορφή προϊόντων συσκευής στύσης υπό κενό (VED) μέσω των θυγατρικών της, Timm Medical, Inc. Επιπλέον, τα προϊόντα ED της Εταιρείας δεσμεύονται να εντοπίσουν και να αναπτύξουν άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για την προώθηση της υγείας των ανδρών, τα οποία είναι το H100, το οποίο είναι το υποψήφιο τοπικό σκεύασμα για τη θεραπεία της οξείας νόσου Peyronie.

  Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

  1185 Avenue Of The Americas, 3Rd Floor
  Suite 570
  10036

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0205%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0014%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου