Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Penns Woods - PWOD CFD

  20.33
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.14
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Penns Woods Bancorp Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 20.33
  Άνοιγμα* 20.4
  Μεταβολή 1 έτους* -20.53%
  Εύρος ημέρας* 20.33 - 20.44
  Εύρος 52 εβδ. 20.00-28.00
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 16.88K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 394.31K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 146.78M
  Αναλογία P/E 9.43
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 7.16M
  Έσοδα 84.28M
  EPS 2.17
  Μέρισμα (Απόδοση %) 6.24695
  Beta 0.46
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 29, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 29, 2023 20.33 0.01 0.05% 20.32 20.44 20.32
  Nov 28, 2023 20.33 0.10 0.49% 20.23 20.38 20.20
  Nov 27, 2023 20.34 0.11 0.54% 20.23 20.37 20.23
  Nov 24, 2023 20.27 -0.05 -0.25% 20.32 20.48 20.23
  Nov 22, 2023 20.33 0.15 0.74% 20.18 20.42 20.17
  Nov 21, 2023 20.33 -0.26 -1.26% 20.59 20.71 20.17
  Nov 20, 2023 20.59 -0.19 -0.91% 20.78 20.80 20.44
  Nov 17, 2023 20.82 0.65 3.22% 20.17 20.87 20.17
  Nov 16, 2023 20.51 -0.21 -1.01% 20.72 20.78 20.20
  Nov 15, 2023 20.70 -0.10 -0.48% 20.80 21.06 20.44
  Nov 14, 2023 21.03 0.24 1.15% 20.79 21.32 20.48
  Nov 13, 2023 21.19 0.22 1.05% 20.97 21.20 20.48
  Nov 10, 2023 20.93 0.01 0.05% 20.92 20.93 20.36
  Nov 9, 2023 20.93 0.01 0.05% 20.92 21.33 20.92
  Nov 8, 2023 21.30 0.37 1.77% 20.93 21.35 20.93
  Nov 7, 2023 21.05 -0.25 -1.17% 21.30 21.30 20.87
  Nov 6, 2023 21.24 0.37 1.77% 20.87 21.30 20.87
  Nov 3, 2023 21.30 0.00 0.00% 21.30 21.46 21.23
  Nov 2, 2023 21.45 0.39 1.85% 21.06 21.45 20.97
  Nov 1, 2023 21.05 0.87 4.31% 20.18 21.09 20.17

  Penns Woods Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, January 29, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Penns Woods Bancorp Inc Earnings Release
  Q4 2023 Penns Woods Bancorp Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, April 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Penns Woods Bancorp Inc Earnings Release
  Q1 2024 Penns Woods Bancorp Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 21.585 19.842 18.698 18.824 17.529
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 17.422 16.048 15.224 15.686 14.71
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 17.422 16.033 15.206 15.672 14.704
  Καθαρά Κέρδη 17.422 16.033 15.206 15.672 14.704
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 17.422 16.033 15.206 15.672 14.704
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 17.422 16.033 15.206 15.672 14.704
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 17.422 16.033 15.206 15.672 14.704
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7.05944 7.06182 7.04454 7.11334 7.03535
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.4679 2.27038 2.15855 2.20318 2.09002
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.28 1.28 1.28 1.26001 1.25334
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.54256 2.27038 2.15855 2.31436 2.09002
  Interest Income, Bank 64.928 58.414 62.638 66.774 58.746
  Total Interest Expense 7.148 8.696 14.415 15.959 10.936
  Net Interest Income 57.78 49.718 48.223 50.815 47.81
  Loan Loss Provision 1.91 0.64 2.625 2.735 1.735
  Net Interest Income after Loan Loss Provision 55.87 49.078 45.598 48.08 46.075
  Non-Interest Income, Bank 8.713 11.669 12.168 10.452 9.461
  Non-Interest Expense, Bank -42.998 -40.905 -39.068 -39.708 -38.007
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -0.015 -0.018 -0.014 -0.006
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2.663 5.159 5.586 5.803 6.44
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2.224 4.171 4.658 4.509 5.25
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2.224 4.171 4.658 4.509 5.25
  Καθαρά Κέρδη 2.224 4.171 4.658 4.509 5.25
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2.224 4.171 4.658 4.509 5.25
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2.224 4.171 4.658 4.509 5.25
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2.224 4.171 4.658 4.509 5.25
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7.22894 7.06202 7.3342 7.05514 7.05123
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.30765 0.59062 0.63511 0.63911 0.74455
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.30765 0.59062 0.63511 0.71103 0.74455
  Interest Income, Bank 23.921 21.893 19.864 18.605 16.864
  Total Interest Expense 10.589 8.507 5.566 3.057 1.332
  Net Interest Income 13.332 13.386 14.298 15.548 15.532
  Loan Loss Provision 1.372 -0.614 0.071 0.575 0.855
  Net Interest Income after Loan Loss Provision 11.96 14 14.227 14.973 14.677
  Non-Interest Income, Bank 1.875 2.022 2.257 2.081 2.083
  Non-Interest Expense, Bank -11.172 -10.863 -10.898 -11.251 -10.32
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2000.08 1940.81 1834.64 1665.32 1684.77
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 34.495 36.876 35.838 37.083 27.58
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 55.64 56.578 53.615 53.068 42.031
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -21.145 -19.702 -17.777 -15.985 -14.451
  Υπεραξία, Καθαρό 16.45 17.104 17.104 17.104 17.104
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.327 0.48 0.671 0.898 1.162
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 8.656 4.607
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6.868 2.946 2.526 3.338 5.154
  Other Assets, Total 36.292 31.772 32.156 31.245 28.456
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.603 0.651 1.112 1.671 1.15
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.421 0.42 0.282 0.281 0.029
  Σύνολο Οφειλών 1832.42 1768.54 1670.5 1510.36 1541.23
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 7.362 7.543 5.193 5.306 0.288
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 7.362 7.543 5.193 5.306 0.288
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 16.512 11.961 13.048 13.655 13.367
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 167.665 172.274 164.142 154.96 143.536
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 42.039 41.945 41.847 41.782 41.763
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 54.252 53.795 52.523 51.487 50.737
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 98.147 89.761 82.769 76.583 69.787
  Treasury Stock - Common -12.815 -12.115 -12.115 -12.115 -12.115
  Unrealized Gain (Loss) -9.819 2.373 4.714 2.455 -1.36
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -4.139 -3.485 -5.596 -5.232 -5.276
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2000.08 1940.81 1834.64 1665.32 1684.77
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 7.05659 7.07005 7.05235 7.04052 7.03729
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0.004 0.022 0.008
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.708 2.898 3.175 4.17
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2176.47 2135.32 2065.14 2000.08 1905.12
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 33.308 33.766 34.237 34.495 34.926
  Υπεραξία, Καθαρό 16.45 16.45 16.45 16.45 17.104
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.235 0.26 0.292 0.327 0.361
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6.961 6.332 5.741 6.868 7.187
  Other Assets, Total 46.561 43.095 36.542 36.292 32.317
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.716 2.129 1.172 0.603 0.427
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.619 2.642 2.69 2.708 2.753
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.421 0.105
  Σύνολο Οφειλών 2001.93 1960.92 1891.17 1832.42 1740.63
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 7.645 7.692 7.738 7.362 7.724
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 7.645 7.692 7.738 7.362 7.724
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 17.935 19.287 18.636 16.512 13.302
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 174.54 174.402 173.97 167.665 164.489
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 42.335 42.077 42.057 42.039 42.019
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 55.89 54.869 54.572 54.252 53.958
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 104.067 104.104 102.194 98.147 95.896
  Treasury Stock - Common -12.815 -12.815 -12.815 -12.815 -12.815
  Unrealized Gain (Loss) -10.886 -9.753 -7.928 -9.819 -11.125
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -4.051 -4.08 -4.11 -4.139 -3.444
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2176.47 2135.32 2065.14 2000.08 1905.12
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 7.11003 7.06349 7.05986 7.05659 7.05298
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 8.275 8.402 8.529 8.656 4.771
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 17.422 16.048 15.224 15.686 14.704
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 23.893 17.923 22 14.05 17.27
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.466 3.711 3.076 2.951 2.515
  Amortization 0.154 0.191 0.227 0.264 0.3
  Deferred Taxes -0.681 -0.359 0.309 0.814 -0.324
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 2.807 1.241 0.953 1.637 0.284
  Cash Taxes Paid 3.001 4.236 2.945 3.567 10.288
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 7.196 9.157 14.974 15.438 2.35
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.725 -2.909 2.211 -7.302 -0.209
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -297.647 -55.979 -10.739 18.475 -177.722
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.377 -1.137 -2.668 -2.706 -2.005
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -297.27 -54.842 -8.071 21.181 -175.717
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 50.225 88.56 153.508 -50.678 199.951
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 82.747 127.358 170.402 104.102 73.583
  Total Cash Dividends Paid -9.036 -9.041 -9.02 -8.876 -8.818
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.306 0.408 0.247 0.089 0.097
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -23.18 -30.165 -8.121 -145.993 135.089
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -223.529 50.504 164.769 -18.153 39.499
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 4.658 17.422 12.913 7.663 3.432
  Cash From Operating Activities 11.106 23.893 18.634 10.375 7.09
  Cash From Operating Activities 0.807 3.466 2.66 1.833 0.948
  Amortization 0.035 0.154 0.119 0.085 0.043
  Deferred Taxes 0.624 -0.681 -0.653 -0.458 -0.175
  Non-Cash Items -0.162 2.807 1.868 1.445 0.8
  Cash Taxes Paid 0.007 3.001 1.074 1.121 0.01
  Cash Interest Paid 4.997 7.196 4.315 2.958 1.602
  Changes in Working Capital 5.144 0.725 1.727 -0.193 2.042
  Cash From Investing Activities -63.703 -297.647 -209.583 -133.128 -28.911
  Capital Expenditures -0.255 -0.377 -0.263 -0.157 -0.092
  Other Investing Cash Flow Items, Total -63.448 -297.27 -209.32 -132.971 -28.819
  Cash From Financing Activities 53.91 50.225 -36.051 -50.117 -23.238
  Financing Cash Flow Items 26.128 82.747 -5.746 -32.019 -8.033
  Total Cash Dividends Paid -2.258 -9.036 -6.778 -4.521 -2.265
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.085 -0.306 -0.393 -0.488 0.105
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 29.955 -23.18 -23.134 -13.089 -13.045
  Net Change in Cash 1.313 -223.529 -227 -172.87 -45.059
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.5328 322286 26991 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 4.135 294000 2632 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.0381 287110 235942 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8372 130625 66810 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.508 107219 -3738 2023-06-30 HIGH
  Hudock Capital Group, LLC Investment Advisor 1.2187 86653 -5413 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.1255 80026 54319 2023-06-30 LOW
  Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.9672 68765 620 2023-06-30 MED
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7552 53693 37924 2023-06-30 LOW
  Cetera Advisor Networks LLC Investment Advisor 0.6937 49320 1320 2023-06-30 LOW
  Commonwealth Financial Network Investment Advisor 0.6747 47970 1090 2023-09-30 LOW
  Edwards (William) Individual Investor 0.6655 47318 1307 2023-05-05 LOW
  Nestlerode (R Edward Jr) Individual Investor 0.6247 44419 853 2023-03-01 LOW
  Kranich (Charles E. II) Individual Investor 0.4497 31977 668 2023-08-28
  Casale (Michael J Jr.) Individual Investor 0.4369 31062 145 2023-07-31 LOW
  Berkshire Asset Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.3723 26468 -40 2023-06-30
  Schwartz (Jill Fortinsky) Individual Investor 0.3376 24000 0 2023-03-01 LOW
  Furey (James M II) Individual Investor 0.2814 20009 0 2023-03-01 LOW
  ETF Architect Investment Advisor 0.2654 18870 18870 2023-06-30 HIGH
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.2521 17926 15676 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Penns Woods Company profile

  Σχετικά με την Penns Woods

  Η Penns Woods Bancorp, Inc. είναι τραπεζική εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της: Jersey Shore State Bank (JSSB) και Luzerne Bank (Luzerne) (οι Τράπεζες). Η Εταιρεία ασχολείται με τη διαχείριση και την εποπτεία των Τραπεζών. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινοτικής τραπεζικής. Οι Τράπεζες δραστηριοποιούνται σε εμπορικές τραπεζικές δραστηριότητες πλήρους εξυπηρέτησης, διαθέτοντας στην κοινότητα ένα φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων δανείων με δόσεις, πιστωτικών καρτών, ενυπόθηκων και στεγαστικών δανείων, πιστωτικών γραμμών, χρηματοδότησης κατασκευών, αγροτικών δανείων, δανείων κοινοτικής ανάπτυξης, δανείων προς μη κερδοσκοπικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση, και διαφόρων τύπων καταθέσεων όψεως και προθεσμίας, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών επιταγών, λογαριασμών ταμιευτηρίου, λογαριασμών καταθέσεων χρηματαγοράς, πιστοποιητικών καταθέσεων και ατομικών συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων (IRA). Οι θυγατρικές της εταιρείας περιλαμβάνουν επίσης τις Woods Real Estate Development Co., Inc., Woods Investment Company, Inc., The M Group Inc. και United Insurance Solutions, LLC.

  Industry: Corporate Banks

  300 Market Street
  WILLIAMSPORT
  PENNSYLVANIA 17701
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0164%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0055%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου