Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 75% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Penns Woods - PWOD CFD

  22.38
  0.45%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.16
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02629 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-5.00)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02629%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004068 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.77)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004068%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο 22.28
  Άνοιγμα 21.97
  Μεταβολή 1 έτους -16.05%
  Εύρος ημέρας 21.8 - 22.46
  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Jul 19, 2024 22.28 0.26 1.18% 22.02 22.47 22.02
  Jul 18, 2024 22.28 0.15 0.68% 22.13 23.19 21.95
  Jul 17, 2024 22.83 1.02 4.68% 21.81 22.91 21.76
  Jul 16, 2024 22.44 1.15 5.40% 21.29 22.54 21.29
  Jul 15, 2024 21.70 1.21 5.91% 20.49 22.01 20.49
  Jul 12, 2024 20.90 0.31 1.51% 20.59 21.15 20.17
  Jul 11, 2024 20.97 1.20 6.07% 19.77 21.10 19.77
  Jul 10, 2024 20.34 1.07 5.55% 19.27 20.36 18.83
  Jul 9, 2024 19.25 0.10 0.52% 19.15 19.47 18.81
  Jul 8, 2024 19.43 -0.09 -0.46% 19.52 19.89 19.15
  Jul 5, 2024 19.60 -0.37 -1.85% 19.97 19.97 19.42
  Jul 3, 2024 19.80 -0.39 -1.93% 20.19 20.19 19.80
  Jul 2, 2024 20.17 0.19 0.95% 19.98 20.32 19.70
  Jul 1, 2024 20.05 0.08 0.40% 19.97 20.84 19.97
  Jun 28, 2024 20.52 0.09 0.44% 20.43 21.30 20.22
  Jun 27, 2024 20.97 0.13 0.62% 20.84 21.14 20.19
  Jun 26, 2024 20.99 0.51 2.49% 20.48 21.32 20.48
  Jun 25, 2024 20.77 0.70 3.49% 20.07 20.93 20.05
  Jun 24, 2024 20.69 0.81 4.07% 19.88 20.87 19.88
  Jun 21, 2024 19.79 0.32 1.64% 19.47 19.96 19.47

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Penns Woods Company profile

  Σχετικά με την Penns Woods

  Η Penns Woods Bancorp, Inc. είναι τραπεζική εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της: Jersey Shore State Bank (JSSB) και Luzerne Bank (Luzerne) (οι Τράπεζες). Η Εταιρεία ασχολείται με τη διαχείριση και την εποπτεία των Τραπεζών. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινοτικής τραπεζικής. Οι Τράπεζες δραστηριοποιούνται σε εμπορικές τραπεζικές δραστηριότητες πλήρους εξυπηρέτησης, διαθέτοντας στην κοινότητα ένα φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων δανείων με δόσεις, πιστωτικών καρτών, ενυπόθηκων και στεγαστικών δανείων, πιστωτικών γραμμών, χρηματοδότησης κατασκευών, αγροτικών δανείων, δανείων κοινοτικής ανάπτυξης, δανείων προς μη κερδοσκοπικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση, και διαφόρων τύπων καταθέσεων όψεως και προθεσμίας, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών επιταγών, λογαριασμών ταμιευτηρίου, λογαριασμών καταθέσεων χρηματαγοράς, πιστοποιητικών καταθέσεων και ατομικών συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων (IRA). Οι θυγατρικές της εταιρείας περιλαμβάνουν επίσης τις Woods Real Estate Development Co., Inc., Woods Investment Company, Inc., The M Group Inc. και United Insurance Solutions, LLC.

  Industry: Corporate Banks

  300 Market Street
  WILLIAMSPORT
  PENNSYLVANIA 17701
  US

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 630.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου