Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές PennantPark Investment Corporation - PNNT CFD

7.81
2.49%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 7.62
Άνοιγμα* 7.73
Μεταβολή 1 έτους* -1.02%
Εύρος ημέρας* 7.7 - 7.82
Εύρος 52 εβδ. 5.33-8.02
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 201.32K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 6.47M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 393.30M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 65.22M
Έσοδα 104.97M
EPS -0.39
Μέρισμα (Απόδοση %) 10.9453
Beta 1.64
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Apr 13, 2022 7.81 0.10 1.30% 7.71 7.82 7.70
Apr 12, 2022 7.62 -0.02 -0.26% 7.64 7.76 7.59
Apr 11, 2022 7.70 -0.03 -0.39% 7.73 7.76 7.63
Apr 8, 2022 7.75 0.04 0.52% 7.71 7.79 7.68
Apr 7, 2022 7.69 0.01 0.13% 7.68 7.73 7.59
Apr 6, 2022 7.67 -0.11 -1.41% 7.78 7.84 7.64
Apr 5, 2022 7.81 0.00 0.00% 7.81 7.89 7.81
Apr 4, 2022 7.83 -0.09 -1.14% 7.92 7.93 7.80
Apr 1, 2022 7.94 0.16 2.06% 7.78 7.96 7.78
Mar 31, 2022 7.75 0.02 0.26% 7.73 7.81 7.68
Mar 30, 2022 7.71 -0.06 -0.77% 7.77 7.84 7.70
Mar 29, 2022 7.76 -0.04 -0.51% 7.80 7.82 7.71
Mar 28, 2022 7.79 0.07 0.91% 7.72 7.79 7.68
Mar 25, 2022 7.71 0.09 1.18% 7.62 7.73 7.61
Mar 24, 2022 7.62 -0.04 -0.52% 7.66 7.68 7.61
Mar 23, 2022 7.64 0.15 2.00% 7.49 7.76 7.49
Mar 22, 2022 7.74 0.09 1.18% 7.65 7.75 7.64
Mar 21, 2022 7.63 0.09 1.19% 7.54 7.70 7.54
Mar 18, 2022 7.51 -0.09 -1.18% 7.60 7.64 7.48
Mar 17, 2022 7.60 0.11 1.47% 7.49 7.62 7.48

PennantPark Investment Corporation Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 142.071 124.534 108.278 112.107 100.225 81.5873
Έσοδα 142.071 124.534 108.278 112.107 100.225 81.5873
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 68.4729 61.9381 51.7798 54.4778 55.3834 40.4164
Ακαθάριστο Εισόδημα 73.5979 62.5962 56.4982 57.6289 44.8414 41.171
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 69.106 62.5294 54.9439 59.2295 60.2946 44.5104
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.17259 6.23864 4.59135 4.75172 4.649 4.094
Other Operating Expenses, Total -6.53948 -5.64736 -1.42725 0 -1.92199
Λειτουργικά Έσοδα 72.9648 62.0049 53.3341 52.8772 39.9302 37.077
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -51.8781 5.27319 -5.62069 -28.6722 -54.7 130.14
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 21.0867 63.4115 47.7135 17.1248 -14.7697 167.217
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 18.7367 61.7115 47.7135 15.9248 -15.9698 166.617
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 18.7367 61.7115 47.7135 15.9248 -15.9698 166.617
Καθαρά Κέρδη 18.7367 61.7115 47.7135 15.9248 -15.9698 166.617
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 18.7367 61.7115 47.7135 15.9248 -15.9698 166.617
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 18.7367 61.7115 47.7135 15.9248 -15.9698 166.617
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 18.7367 61.7115 47.7135 15.9248 -15.9698 166.617
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 71.6215 71.0608 70.6863 67.7087 67.0451 67.0451
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.26161 0.86843 0.675 0.2352 -0.23819 2.48515
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.12 0.82 0.72 0.72 0.6 0.48
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.26161 0.86843 0.675 0.2352 -0.23819 2.48515
Άλλο, Καθαρό -3.86663 0 -7.08021 0
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 2.18413
Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2022
Συνολικά έσοδα 19.2332 20.4932 23.1285 28.348 24.339
Έσοδα 19.2332 20.4932 23.1285 28.348 24.339
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 9.17198 11.2998 10.826 14.653 11.479
Ακαθάριστο Εισόδημα 10.0612 9.19347 12.3024 13.695 12.86
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10.3205 12.1983 11.7246 17.295 13.584
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.1485 0.8985 0.8985 0.973 0.973
Λειτουργικά Έσοδα 8.91268 8.29497 11.4039 11.053 10.755
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 29.7325 23.7351 13.8541 14.655 -7.395
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 38.6451 32.03 25.258 25.709 3.359
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 38.4951 31.88 25.108 25.509 3.159
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 38.4951 31.88 25.108 25.509 3.159
Καθαρά Κέρδη 38.4951 31.88 25.108 25.509 3.159
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 38.4951 31.88 25.108 25.508 3.16
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 38.4951 31.88 25.108 25.508 3.16
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 38.4951 31.88 25.108 25.508 3.16
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 67.0451 67.0451 67.0451 66.8225 66.7473
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.57417 0.4755 0.37449 0.38173 0.04734
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.12 0.12 0.12 0.12 0.14
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.57417 0.4755 0.37449 0.40651 0.06329
Other Operating Expenses, Total 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.669 1.132
Άλλο, Καθαρό 0.001 -0.001
Total Adjustments to Net Income -0.001 0.001
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 75.6081 38.2021 19.5061 59.5162 25.806 20.357
Μετρητά & Ισοδύναμα 75.6081 38.2021 19.5061 59.5162 25.806 20.357
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7.03286 5.90698 7.60696 6.22654 6.39943 19.4452
Prepaid Expenses 2.61523 4.50929 0.92024 0.66244 0.37603 0
Total Assets 1238.94 1202.2 1160.12 1285.84 1114.35 1295.09
Long Term Investments 1153.68 1153.58 1132.09 1219.43 1081.77 1255.29
Accounts Payable 0 1.014 0 5.46151 8.40729
Accrued Expenses 8.14299 8.40018 7.39457 3.46487 2.45526 6.00017
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 27.8373 19.9062 19.4808 16.7096 12.415 13.2004
Total Liabilities 595.569 555.387 531.217 703.932 588.644 634.948
Total Long Term Debt 559.589 526.067 504.342 683.758 568.312 607.34
Long Term Debt 559.589 526.067 504.342 683.758 568.312 607.34
Total Equity 643.367 646.808 628.902 581.906 525.709 660.144
Common Stock 0.07106 0.07106 0.06905 0.06705 0.06705 0.06705
Additional Paid-In Capital 819.984 818.738 803.729 788.192 787.625 786.993
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 3.11938 3.3332 6.00336 -206.354 -261.983 -126.916
Unrealized Gain (Loss) -95.0354 -58.7352 -110.212
Other Equity, Total -84.7718 -116.598 -70.6876
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1238.94 1202.2 1160.12 1285.84 1114.35 1295.09
Total Common Shares Outstanding 71.0608 71.0608 69.054 67.0451 67.0451 67.0451
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 33.8555 14.2122 20.357 39.5814 26.251
Μετρητά & Ισοδύναμα 33.8555 14.2122 20.357 39.5814 26.251
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.36812 6.57521 19.4452 32.8372 5.814
Prepaid Expenses 0.37693 0 0
Total Assets 1215.84 1168.99 1295.09 1517.81 1246.02
Long Term Investments 1175.24 1148.2 1255.29 1445.39 1213.96
Accounts Payable 18.582 3.0175 8.40729 0.59535 9.62
Accrued Expenses 2.51519 4.90766 6.00017 5.22868 7.523
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 12.3275 12.4033 13.2004 15.8109 14.367
Total Liabilities 596.591 525.904 634.948 840.199 581.697
Total Long Term Debt 563.166 505.576 607.34 813.519 550.187
Long Term Debt 563.166 505.576 607.34 813.519 550.187
Total Equity 619.247 643.081 660.144 677.609 664.325
Common Stock 0.06705 0.06705 0.06705 0.06705 0.066
Additional Paid-In Capital 787.625 787.625 786.993 786.993 779.938
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -168.445 -144.611 -126.916 -109.451 -115.679
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1215.84 1168.99 1295.09 1517.81 1246.02
Total Common Shares Outstanding 67.0451 67.0451 67.0451 67.0451 66.1317
Deferred Income Tax 5.04514
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 18.7367 61.7115 47.7135 15.9248 -15.9698 166.617
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 157.707 69.2486 66.9408 -81.1238 -129.598 7.90821
Μη Χρηματικά Στοιχεία 32.1289 -27.8549 -6.33967 14.7743 39.4159 -146.423
Cash Taxes Paid 2.54939 1.26706 0.32725 1.14338 1.04938 0.98371
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 27.0932 26.1515 21.3885 31.8796 31.1835 17.1348
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 106.841 35.392 25.567 -111.823 -153.045 -12.2855
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -132.67 -107.587 -85.5759 121.083 95.7787 -13.4242
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.15188 -1.51388 -1.72175 -2.75
Total Cash Dividends Paid -80.3134 -65.376 -50.9707 -48.8109 -44.2498 -32.1816
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -12.1805 0 -15.0106 -14.4717 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -39.0246 -40.6968 -17.8729 187.116 140.029 18.7574
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.95232 0.93195 -0.06079 0.05049 0.1095 0.06706
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 25.9889 -37.4061 -18.6959 40.0101 -33.7102 -5.44899
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 109.629 141.509 166.617 25.5107 28.669
Cash From Operating Activities 46.7667 95.7207 7.90821 -177.35 89.753
Non-Cash Items -100.563 -128.242 -146.423 -25.6516 -19.673
Cash Taxes Paid 0.65571 0.65832 0.98371 0.69528 5.055
Cash Interest Paid 9.22049 13.0814 17.1348 7.25172 10.594
Changes in Working Capital 37.7008 82.4538 -12.2855 -182.255 80.757
Cash From Financing Activities -38.7979 -107.379 -13.4242 196.572 -83.859
Total Cash Dividends Paid -16.0908 -24.1362 -32.1816 -8.04541 -16.091
Issuance (Retirement) of Debt, Net -22.7071 -83.2426 18.7574 204.618 -60.714
Foreign Exchange Effects 0.08074 0.06443 0.06706 0.00261 0
Net Change in Cash 8.04949 -11.5938 -5.44899 19.2244 5.894
Deferred Taxes 5.04514
Financing Cash Flow Items 0.001
Issuance (Retirement) of Stock, Net -7.055
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Ares Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 7.4253 4843110 0 2022-09-30 LOW
Almitas Capital LLC Investment Advisor 4.0395 2634738 186582 2022-09-30 LOW
Callodine Capital Management LLC Hedge Fund 2.819 1838680 25000 2022-09-30 MED
LSV Asset Management Investment Advisor 2.7152 1771003 -98600 2022-09-30 LOW
Barwon Investment Partners Pty Ltd. Investment Advisor 2.5483 1662097 -27003 2022-03-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 2.3893 1558398 1558398 2022-12-31 LOW
Penn (Arthur H) Individual Investor 1.7353 1131833 0 2022-11-30 LOW
Relative Value Partners Group, LLC Investment Advisor 1.5932 1039177 -903 2022-09-30 MED
Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.2201 795818 -88904 2022-09-30 LOW
Confluence Investment Management LLC Investment Advisor 1.1058 721246 466 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.9222 601514 -461573 2022-09-30 HIGH
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.7786 507839 -17262 2022-09-30 LOW
First Republic Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.7148 466236 -22740 2022-09-30 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7103 463313 -2776 2022-12-31 LOW
Advisors Asset Management, Inc. Investment Advisor 0.6924 451638 47633 2022-09-30 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.691 450676 -14862 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6647 433526 41731 2022-09-30 LOW
Marshall Wace LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.5072 330819 800 2022-09-30 HIGH
Muzinich & Co., Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4729 308432 0 2022-09-30 MED
Flug (Jeffrey) Individual Investor 0.4593 299560 -9500 2022-11-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

PennantPark Investment Corporation Company profile

Σχετικά με την PennantPark Investment Corporation

Η PennantPark Investment Corporation είναι μια κλειστού τύπου, εξωτερικά διαχειριζόμενη και μη διαφοροποιημένη επενδυτική εταιρεία. Η εταιρεία είναι μια εταιρεία ανάπτυξης επιχειρήσεων, οι στόχοι της οποίας είναι να παράγει τόσο τρέχον εισόδημα όσο και υπεραξία κεφαλαίου, επιδιώκοντας παράλληλα τη διατήρηση του κεφαλαίου μέσω επενδύσεων σε χρέος και μετοχές. Επενδύει κυρίως σε εταιρείες μεσαίας αγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών με τη μορφή εξασφαλισμένου χρέους πρώτης εξασφάλισης, εξασφαλισμένου χρέους δεύτερης εξασφάλισης, χρέους μειωμένης εξασφάλισης σε μικρότερο βαθμό και επενδύσεων σε μετοχές. Οι επενδύσεις χρέους της Εταιρείας κυμαίνονται σε διάρκεια από 3 έως 10 έτη και πραγματοποιούνται σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών και, σε περιορισμένο βαθμό, σε εταιρείες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, προσωπικές εταιρείες και άλλες επιχειρηματικές οντότητες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους και γεωγραφικές περιοχές. Επενδύει σε τομείς, όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ξενοδοχεία, τα μοτέλ, τα πανδοχεία και τα τυχερά παιχνίδια, η αεροδιαστημική και η άμυνα, τα δομικά υλικά, οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες, η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και η φροντίδα παιδιών, τα καταναλωτικά προϊόντα και ο τομέας των αυτοκινήτων.

Industry: Closed End Funds

590 Madison Avenue
15Th Floor
NEW YORK
NEW YORK 10022
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

XRP/USD

0.41 Price
-0.820% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00327

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου