Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Pembina Pipeline Corporation - PPLca CFD

43.31
0.49%
0.39
Χαμηλό: 42.87
Υψηλό: 43.28
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Thursday at 20:00

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.39
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.02448 %
Charges from borrowed part ($-0.98)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.02448%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002562 %
Charges from borrowed part ($0.10)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002562%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα CAD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Canada
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Pembina Pipeline Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 43.14
Άνοιγμα* 43.25
Μεταβολή 1 έτους* -7.21%
Εύρος ημέρας* 42.87 - 43.28
Εύρος 52 εβδ. 40.82-53.58
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.46M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 47.99M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 23.49B
Αναλογία P/E 8.34
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 550.34M
Έσοδα 11.61B
EPS 5.12
Μέρισμα (Απόδοση %) 6.11384
Beta 1.58
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 29, 2023 43.14 0.27 0.63% 42.87 43.31 42.67
Mar 28, 2023 42.35 0.08 0.19% 42.27 42.73 42.00
Mar 27, 2023 42.36 0.15 0.36% 42.21 42.50 41.76
Mar 24, 2023 41.60 0.33 0.80% 41.27 41.99 40.49
Mar 23, 2023 41.53 -1.03 -2.42% 42.56 42.87 41.41
Mar 22, 2023 42.29 0.12 0.28% 42.17 43.35 42.17
Mar 21, 2023 42.55 -0.24 -0.56% 42.79 43.13 42.18
Mar 20, 2023 41.97 0.92 2.24% 41.05 42.39 41.05
Mar 17, 2023 41.45 -0.54 -1.29% 41.99 42.23 41.11
Mar 16, 2023 41.86 0.37 0.89% 41.49 42.28 40.74
Mar 15, 2023 41.78 -0.71 -1.67% 42.49 42.78 40.92
Mar 14, 2023 43.49 -0.25 -0.57% 43.74 44.66 43.07
Mar 13, 2023 44.33 -0.24 -0.54% 44.57 44.91 43.55
Mar 10, 2023 45.03 -0.51 -1.12% 45.54 45.94 44.74
Mar 9, 2023 45.69 -0.81 -1.74% 46.50 46.81 45.64
Mar 8, 2023 46.07 -0.22 -0.48% 46.29 46.86 45.82
Mar 7, 2023 45.94 -0.45 -0.97% 46.39 46.72 45.77
Mar 6, 2023 46.18 -0.17 -0.37% 46.35 46.62 45.98
Mar 3, 2023 46.14 0.17 0.37% 45.97 46.68 45.61
Mar 2, 2023 45.71 0.44 0.97% 45.27 46.18 44.96

Pembina Pipeline Corporation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 11611 8627 5953 6372 7351
Έσοδα 11611 8627 5953 6372 7351
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8488 5980 3631 3930 5024
Ακαθάριστο Εισόδημα 3123 2647 2322 2442 2327
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7906 6512 5949 4541 5330
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 360 267 208 260 253
Depreciation / Amortization 39 39 38 36 26
Other Operating Expenses, Total 129 -248 -18 15 27
Λειτουργικά Έσοδα 3705 2115 4 1831 2021
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -470 -434 -405 -281 -267
Άλλο, Καθαρό -16 -16 -15 -8 -12
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3219 1665 -416 1542 1742
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2971 1242 -316 1507 1278
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2971 1242 -316 1507 1278
Καθαρά Κέρδη 2971 1242 -316 1507 1278
Total Adjustments to Net Income -129 -144 -160 -131 -125
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2842 1098 -476 1376 1153
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2842 1098 -476 1376 1153
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2842 1098 -476 1376 1157
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 554 551 550 514 509
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 5.12996 1.99274 -0.86545 2.67704 2.27308
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.5425 2.52 2.51 2.35 2.23
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.50229 2.79961 1.59155 3.20943 2.27308
Ρύθμιση Αραίωσης 4
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1110 474 2090 300
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 2699 2779 3095 3038 2560
Έσοδα 2699 2779 3095 3038 2560
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2018 1905 2384 2180 1775
Ακαθάριστο Εισόδημα 681 874 711 858 785
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2256 898 2456 2296 2320
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 116 67 80 97 62
Depreciation / Amortization 10 9 10 10 10
Other Operating Expenses, Total 112 27 -18 9 34
Λειτουργικά Έσοδα 443 1881 639 742 240
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -109 -136 -120 -105 -103
Άλλο, Καθαρό -4 -4 -4 -4 -4
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 330 1741 515 633 133
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 243 1829 418 481 80
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 243 1829 418 481 80
Καθαρά Κέρδη 243 1829 418 481 80
Total Adjustments to Net Income -29 -34 -33 -33 -36
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 214 1795 385 448 44
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 214 1795 385 448 44
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 214 1795 385 448 44
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 551 556 557 552 551
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.38838 3.22842 0.6912 0.81159 0.07985
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.6525 0.63 0.63 0.63 0.63
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.53138 1.9705 0.65332 0.835 0.66062
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -1110 0 439
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1245 989 989 1013 1022
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 43 81 129 157 321
Μετρητά & Ισοδύναμα 43 81 129 157 321
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 780 638 669 588 512
Accounts Receivable - Trade, Net 750 578 575 177 177
Total Inventory 376 221 126 198 168
Other Current Assets, Total 14 25 40 54 4
Total Assets 31456 31416 32755 26664 25566
Property/Plant/Equipment, Total - Net 18774 19200 19053 14730 13546
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 22699 22295 21684 17080 15576
Accumulated Depreciation, Total -3925 -3095 -2631 -2350 -2030
Intangibles, Net 1545 1646 1745 531 843
Long Term Investments 4622 4377 5974 6368 6229
Other Long Term Assets, Total 366 372 150 144 55
Total Current Liabilities 2390 1781 1449 1490 1150
Payable/Accrued 411 346 288 284 212
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1088 699 186 480 256
Other Current Liabilities, Total 239 302 258 207 217
Total Liabilities 17153 16461 15947 12320 11785
Total Long Term Debt 10874 10951 10785 7057 7300
Long Term Debt 10239 10276 10078 7057 7300
Capital Lease Obligations 635 675 707
Deferred Income Tax 3011 2925 2945 2774 2376
Other Liabilities, Total 818 744 708 939 899
Total Equity 14303 14955 16808 14344 13781
Redeemable Preferred Stock 2517 2946 2956 2423 2424
Common Stock 15678 15644 15539 13662 13447
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -3920 -3637 -1785 -2058 -2083
Other Equity, Total 28 2 98 317 -7
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 31456 31416 32755 26664 25566
Total Common Shares Outstanding 550 550 548 508 503
Total Preferred Shares Outstanding 105 122 122 100 100
Prepaid Expenses 32 24 25 16 17
Goodwill, Net 4693 4694 4699 3878 3871
Accounts Payable 652 434 717 519 465
Minority Interest 60 60 60 60 60
Note Receivable - Long Term 211 138 145
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1323 1245 1278 1109 1022
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 28 43 112 57 45
Μετρητά & Ισοδύναμα 28 43 112 57 45
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1022 812 826 751 773
Accounts Receivable - Trade, Net 1022 812 826 751 773
Total Inventory 227 376 310 276 184
Other Current Assets, Total 46 14 30 25 20
Total Assets 31376 31456 31739 31396 31324
Property/Plant/Equipment, Total - Net 18639 18774 19165 19079 19168
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 22656 22699 22613 22398 22385
Accumulated Depreciation, Total -4017 -3925 -3448 -3319 -3217
Intangibles, Net 6214 1545 6284 6278 6307
Long Term Investments 4553 4622 4379 4346 4323
Note Receivable - Long Term 220 211 213 215 136
Other Long Term Assets, Total 427 366 420 369 368
Total Current Liabilities 2407 2390 2355 1609 1521
Payable/Accrued 1059 1063 1008 820 762
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1034 1088 990 491 497
Other Current Liabilities, Total 314 239 357 298 262
Total Liabilities 16930 17153 17157 17149 16651
Total Long Term Debt 10766 10874 10883 11665 11356
Long Term Debt 10152 10239 10228 10999 10714
Capital Lease Obligations 614 635 655 666 642
Deferred Income Tax 3034 3011 3021 2979 2964
Minority Interest 60 60 60 60 60
Other Liabilities, Total 663 818 838 836 750
Total Equity 14446 14303 14582 14247 14673
Redeemable Preferred Stock 2514 2517 2519 2522 2773
Common Stock 15762 15678 15670 15661 15652
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -3828 -3920 -3617 -3827 -3699
Other Equity, Total -2 28 10 -109 -53
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 31376 31456 31739 31396 31324
Total Common Shares Outstanding 552 550 550 550 550
Total Preferred Shares Outstanding 105 105 105 105 115
Goodwill, Net 4693
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1242 -316 1492 1278 883
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2650 2252 2532 2256 1513
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 723 700 511 417 382
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1558 2639 833 929 449
Cash Taxes Paid 355 295 141 26 30
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 443 429 311 294 216
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -873 -771 -304 -368 -201
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1039 -1483 -3910 -1311 -3332
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -658 -1029 -1645 -1226 -1839
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -381 -454 -2265 -85 -1493
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1665 -809 1351 -1126 2105
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -11 -14 -8 -23
Total Cash Dividends Paid -1521 -1530 -1323 -1247 -781
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -421 88 151 61 446
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 277 644 2537 68 2463
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -38 -48 -28 -164 286
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 16 -8 -1 17 0
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 481 1242 1162 574 320
Cash From Operating Activities 655 2650 1953 1040 456
Cash From Operating Activities 177 723 543 363 175
Non-Cash Items 36 1558 916 573 276
Cash Taxes Paid 355 265 196 127
Cash Interest Paid 8 443 352 211 118
Changes in Working Capital -39 -873 -668 -470 -315
Cash From Investing Activities -204 -1039 -562 -376 -157
Capital Expenditures -179 -658 -482 -273 -127
Other Investing Cash Flow Items, Total -25 -381 -80 -103 -30
Cash From Financing Activities -466 -1665 -1369 -694 -336
Total Cash Dividends Paid -378 -1521 -1142 -765 -383
Issuance (Retirement) of Stock, Net 69 -421 -414 -417 -169
Issuance (Retirement) of Debt, Net -157 277 187 488 216
Foreign Exchange Effects 0 16 9 6 1
Net Change in Cash -15 -38 31 -24 -36
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.5961 19790648 479395 2022-12-31 LOW
RBC Dominion Securities, Inc. Investment Advisor 3.2353 17804941 -981802 2022-12-31 LOW
Fidelity Investments Canada ULC Investment Advisor 2.8533 15702533 1058270 2022-12-31 LOW
Bank of Nova Scotia Bank and Trust 2.4352 13401942 -354995 2022-12-31 MED
Deutsche Asset & Wealth Management Investment Advisor 2.3761 13076496 -286930 2022-12-31 LOW
RBC Wealth Management, International Bank and Trust 2.3357 12854056 -859276 2022-12-31 LOW
CIBC World Markets Inc. Research Firm 1.9737 10861856 383162 2022-12-31 LOW
Mackenzie Financial Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.9689 10835492 679729 2022-12-31 LOW
Harvest Fund Advisors LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.9505 10734559 -662878 2022-12-31 LOW
BMO Asset Management Inc. Investment Advisor 1.8282 10061219 -1617523 2022-12-31 LOW
RBC Global Asset Management Inc. Investment Advisor 1.5042 8277990 1159617 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.3486 7421635 134484 2022-12-31 LOW
ClearBridge Investments Limited Investment Advisor 1.3436 7394314 94137 2022-12-31 MED
National Bank of Canada Bank and Trust 1.3397 7373100 5424965 2022-12-31 HIGH
CIBC Asset Management Inc. Investment Advisor 1.3193 7260579 385520 2022-12-31 LOW
TD Securities, Inc. Research Firm 1.165 6411593 -245786 2022-12-31 MED
BMO Capital Markets (US) Research Firm 1.1586 6375988 -38434 2022-12-31 MED
HOOPP Investment Management Pension Fund 1.0421 5735000 470978 2022-12-31 HIGH
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.0384 5714554 108265 2022-12-31 LOW
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9455 5203207 455560 2022-12-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Pembina Pipeline Company profile

Σχετικά με την Pembina Pipeline Corporation

Η Pembina Pipeline Corporation ("Pembina") είναι μια εταιρεία με έδρα τον Καναδά, η οποία παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς και midstream που εξυπηρετούν την ενεργειακή βιομηχανία της Βόρειας Αμερικής. Οι τομείς της εταιρείας είναι οργανωμένοι σε τρεις τομείς: Αγωγοί, Εγκαταστάσεις και Μάρκετινγκ & Νέες Επιχειρήσεις. Ο τομέας Pipelines παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες μεταφοράς με αγωγούς, τερματισμού, αποθήκευσης και σιδηροδρομικές υπηρεσίες σε βασικούς κόμβους της αγοράς στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες για αργό πετρέλαιο, συμπυκνώματα, υγρά φυσικού αερίου και φυσικό αέριο. Ο Τομέας Εγκαταστάσεων περιλαμβάνει υποδομές που παρέχουν στους πελάτες της Pembina υπηρεσίες φυσικού αερίου, συμπυκνωμάτων και υγρών φυσικού αερίου (NGL). Η Διεύθυνση Marketing & New Ventures επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση της αξίας των υγρών υδρογονανθράκων και του φυσικού αερίου που προέρχονται από τις λεκάνες στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η Εταιρεία κατέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αγωγών που μεταφέρουν διάφορα υγρά υδρογονανθράκων και προϊόντα φυσικού αερίου που παράγονται κυρίως στον δυτικό Καναδά.

Industry: Oil & Gas Transportation Services (NEC)

(Room #39-095) 4000, 585 8Th Avenue S.W.
3800, 525 - 8Th Avenue S.W.
T2P 1G1

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.54 Price
-1.670% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00443

BTC/USD

28,544.80 Price
+0.630% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

73.57 Price
+1.040% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0162%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0057%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,966.65 Price
+0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου