Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Peloton Interactive Inc - PTON CFD

  4.62
  2.33%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Thursday at 00:00

  Mon: 09:10 - 00:00

  Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

  Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.10
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Peloton Interactive Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 4.73
  Άνοιγμα* 4.7
  Μεταβολή 1 έτους* -63.57%
  Εύρος ημέρας* 4.57 - 4.71
  Εύρος 52 εβδ. 4.28-17.83
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 22.24M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 259.51M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.09B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 360.45M
  Έσοδα 2.78B
  EPS -2.89
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 2.04
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 1, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 28, 2024 4.60 0.00 0.00% 4.60 4.60 4.60
  Feb 27, 2024 4.71 0.23 5.13% 4.48 4.75 4.45
  Feb 26, 2024 4.48 0.20 4.67% 4.28 4.55 4.26
  Feb 23, 2024 4.29 0.06 1.42% 4.23 4.34 4.14
  Feb 22, 2024 4.23 -0.07 -1.63% 4.30 4.33 4.18
  Feb 21, 2024 4.24 -0.06 -1.40% 4.30 4.33 4.21
  Feb 20, 2024 4.28 -0.19 -4.25% 4.47 4.49 4.25
  Feb 16, 2024 4.48 -0.10 -2.18% 4.58 4.64 4.39
  Feb 15, 2024 4.63 0.00 0.00% 4.63 4.78 4.54
  Feb 14, 2024 4.63 0.23 5.23% 4.40 4.69 4.34
  Feb 13, 2024 4.40 -0.34 -7.17% 4.74 4.83 4.38
  Feb 12, 2024 4.80 0.24 5.26% 4.56 5.02 4.52
  Feb 9, 2024 4.54 0.08 1.79% 4.46 4.66 4.34
  Feb 8, 2024 4.46 0.16 3.72% 4.30 4.54 4.23
  Feb 7, 2024 4.30 0.00 0.00% 4.30 4.43 4.26
  Feb 6, 2024 4.30 0.26 6.44% 4.04 4.40 3.93
  Feb 5, 2024 4.03 -0.06 -1.47% 4.09 4.21 3.93
  Feb 2, 2024 4.20 -0.11 -2.55% 4.31 4.46 4.07
  Feb 1, 2024 4.31 -1.29 -23.04% 5.60 5.88 4.13
  Jan 31, 2024 5.60 -0.13 -2.27% 5.73 6.00 5.53

  Peloton Interactive Inc Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, May 2, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2024 Peloton Interactive Inc Earnings Release
  Q3 2024 Peloton Interactive Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 2800.2 3582.1 4021.8 1825.9 915
  Έσοδα 2800.2 3582.1 4021.8 1825.9 915
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1876.7 2883.8 2569.8 989.1 531.4
  Ακαθάριστο Εισόδημα 923.5 698.3 1452 836.8 383.6
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3997.3 6316.1 4209.6 1906.7 1117.3
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1388.9 1907 1364.8 808.7 521.8
  Έρευνα & Ανάπτυξη 307 338.8 237.9 88.7 54.8
  Depreciation / Amortization 68.8 96 37.2 20.2 9.2
  Other Operating Expenses, Total 22 337.4 -0.1 0 0.1
  Λειτουργικά Έσοδα -1197.1 -2734 -187.8 -80.8 -202.3
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -63.7 -72.5 -10.4 16.2 7
  Άλλο, Καθαρό 2.8 -1.6 0 -3.8 -0.3
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1258 -2808.1 -198.2 -68.4 -195.6
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1261.7 -2827.7 -189 -71.7 -195.7
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1261.7 -2827.7 -189 -71.7 -195.7
  Καθαρά Κέρδη -1261.7 -2827.7 -189 -71.7 -195.7
  Total Adjustments to Net Income 0.1 -50
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1261.7 -2827.7 -189 -71.6 -245.7
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1261.7 -2827.7 -189 -71.6 -245.7
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1261.7 -2827.7 -189 -71.6 -245.7
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 346.671 322.369 293.893 220.952 279.391
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -3.63948 -8.77163 -0.64309 -0.32405 -0.87941
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.8188 -7.00291 -0.47699 -0.12224 -0.87941
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 333.9 753.1
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 642.1 748.9 792.7 616.5 678.7
  Έσοδα 642.1 748.9 792.7 616.5 678.7
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 441.1 478.7 557.6 399.3 708.5
  Ακαθάριστο Εισόδημα 201 270.2 235.1 217.2 -29.8
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 867.9 1014.9 1124 990.5 1891.5
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 287.6 389.9 394.8 316.6 369.2
  Έρευνα & Ανάπτυξη 69.3 75.3 77.1 85.3 79.5
  Depreciation / Amortization 15.8 16.8 17.8 18.4 26.4
  Λειτουργικά Έσοδα -225.8 -266 -331.3 -374 -1212.8
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -15.6 -9.6 -4.6 -33.9 -28
  Άλλο, Καθαρό -0.2 0.4 2.4 0.2 -2.3
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -241.6 -275.2 -333.5 -407.7 -1243.1
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -241.8 -276 -335.4 -408.5 -1255.2
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -241.8 -276 -335.4 -408.5 -1255.2
  Καθαρά Κέρδη -241.8 -276 -335.4 -408.5 -1255.2
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -241.8 -275.9 -335.4 -408.5 -1255.3
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -241.8 -275.9 -335.4 -408.5 -1255.3
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -241.8 -275.9 -335.4 -408.5 -1255.3
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 355.421 350.427 341.931 339.011 337.738
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.68032 -0.78733 -0.9809 -1.20498 -3.71679
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.58888 -0.54026 -0.83224 -0.86695 -2.94446
  Other Operating Expenses, Total 0 2.8 18 1.1 337.7
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 54.1 51.4 58.7 169.8 370.2
  Total Adjustments to Net Income 0.1 -0.1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1639.1 2634.6 2818.1 2158.6 581.7
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 813.9 1253.9 1606.8 1755 378.1
  Μετρητά & Ισοδύναμα 813.9 1253.9 1134.8 1035.5 162.1
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 472 719.5 216
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 97.2 83.6 71.4 34.6 18.5
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 97.2 83.6 71.4 34.6 18.5
  Συνολικό Απόθεμα 522.6 1104.5 937.1 244.5 136.6
  Προπληρωθέντα Εξοδα 205.4 192.5 202.8 124.5 48.4
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.1 0.1
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2769.1 4028.5 4485.6 2981.8 864.5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 968.9 1273.4 1172 734.8 249.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1176.5 1446.4 1265 798.7 275.4
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -207.6 -173 -93 -64 -25.6
  Υπεραξία, Καθαρό 41.2 41.2 210.1 39.1 4.3
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 25.6 41.3 247.9 16 19.5
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 94.3 38 37.5 33.3 9.3
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 761.4 1105.5 1243 772.2 290.8
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 76.5 93 364.4 135.8 92.2
  Δεδουλευμένα Έξοδα 485.4 568.5 686.6 262.8 104.5
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 192 214.2 192 373.6 94.1
  Σύνολο Οφειλών 3064.2 3435.6 2731.5 1303.8 462
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1678.9 1554 829.8 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 623.9 776.1 658.7 531.6 171.2
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -295.1 592.9 1754.1 1678 402.5
  Redeemable Preferred Stock 0 961.9
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net -20.8
  Κοινή Μετοχή 0.00885 0.009 0.008 0.007
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 4619.8 4291.3 2618.9 2361.8 90.7
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -4931.8 -3710.6 -883 -693.9 -629.5
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 16.8911 12.191 18.192 10.093 0.2
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2769.1 4028.5 4485.6 2981.8 864.5
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 356.768 338.274 300.147 288.057 279.391
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1678.9 1554 829.8
  Payable/Accrued 222.3
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 7.5 7.5
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1587.5 1639.1 1817.6 2058.3 2292.9
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 748.5 813.9 873.6 871 938.5
  Μετρητά & Ισοδύναμα 748.5 813.9 873.6 871 938.5
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 99.8 97.2 108.3 125.1 81.9
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 99.8 97.2 108.3 125.1 81.9
  Συνολικό Απόθεμα 514.6 522.6 625.7 790.6 993.2
  Προπληρωθέντα Εξοδα 224.5 205.4 210 271.6 279.2
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2672.8 2769.1 3016.3 3301.1 3592.5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 935.3 968.9 1024.3 1058.5 1112
  Υπεραξία, Καθαρό 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 22.8 25.6 29.3 33.3 37.3
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 86 94.3 103.9 109.8 109.1
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 750 761.4 813.2 903.2 927.2
  Payable/Accrued 485.5 478.4 514.9 591.7 622.3
  Δεδουλευμένα Έξοδα 79.7 83.5 87.9 86.3 89.8
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 177.3 192 202.9 217.7 207.6
  Σύνολο Οφειλών 3043.7 3064.2 3143.3 3270.6 3334
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1680.3 1678.9 1677.5 1676.1 1674.7
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1680.3 1678.9 1677.5 1676.1 1674.7
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 613.4 623.9 652.6 691.3 732.1
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -370.9 -295.1 -127 30.5 258.5
  Κοινή Μετοχή 0.00895 0.00885 0.0085 0.0085 0.0087
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 4701.4 4619.8 4543 4423.4 4320
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -5091 -4931.8 -4690 -4414 -4078.6
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 18.691 16.8911 19.9915 21.0915 17.0913
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2672.8 2769.1 3016.3 3301.1 3592.5
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 360.423 356.768 354.236 344.569 339.84
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.1 0.1
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -2827.7 -189 -71.6 -195.6 -47.9
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -2020 -239.7 376.3 -108.6 49.7
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 142.8 63.8 40.2 21.7 6.6
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1063.7 286 142.9 88.1 9.5
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1 1.3 1.9 1.1 0.3
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -398.8 -400.5 264.8 -22.8 81.5
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 153.3 -585.1 -741.3 -297.5 -56.7
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -337.3 -252.2 -156.4 -83 -28
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 490.6 -332.9 -584.9 -214.5 -28.7
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 2015.1 916.8 1240.2 417.2 3.1
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 17.3 -117.2 7.1 -0.9 -1.2
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1303.1 57.6 1233.1 418.1 7.4
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 694.7 976.4 0 0 -3.1
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -26.5 6.7 -1.2 0.2 0
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 121.9 98.7 874 11.3 -3.9
  Cash Taxes Paid 15.2 3.5 4.1
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -1019.9 -743.9 -408.5 -2827.7 -1572.4
  Cash From Operating Activities -332.2 -291.2 -202.7 -2020 -1677.8
  Cash From Operating Activities 93.1 60.9 29 142.8 102.4
  Non-Cash Items 512.8 393 287.5 1063.7 581.1
  Cash Taxes Paid 12.9 7.6 2.6 15.2 13.7
  Cash Interest Paid 56.7 33.1 16.8 1 1
  Changes in Working Capital 81.8 -1.2 -110.7 -398.8 -788.9
  Cash From Investing Activities -51.4 -49.5 -43.6 153.3 223
  Capital Expenditures -63.8 -49.5 -43.6 -337.3 -267.7
  Other Investing Cash Flow Items, Total 12.4 0 0 490.6 490.7
  Cash From Financing Activities 70 27.9 2.1 2015.1 1309
  Financing Cash Flow Items 5 2.8 0.4 17.3 14.8
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 72.6 29.9 4.1 1303.1 1295.5
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -7.6 -4.8 -2.4 694.7 -1.3
  Foreign Exchange Effects 8.9 7.1 3.2 -26.5 -23.6
  Net Change in Cash -304.7 -305.7 -241 121.9 -169.4
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.5541 29292173 739591 2023-06-30 LOW
  Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) Investment Advisor/Hedge Fund 7.4462 25498349 -970822 2023-06-30 LOW
  Capital World Investors Investment Advisor 6.5225 22335334 12922 2023-06-30 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 6.4463 22074387 -61168 2023-09-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 6.0108 20583028 -389684 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 5.2007 17809158 5717185 2023-06-30 LOW
  Dragoneer Investment Group, LLC Private Equity 4.1889 14344188 4847696 2023-06-30 LOW
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 3.9309 13460629 384160 2023-06-30 HIGH
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.8065 13034690 1450882 2023-06-30 LOW
  Fidelity Investments Canada ULC Investment Advisor 3.6125 12370499 5289770 2023-06-30 MED
  Eminence Capital, LP Hedge Fund 2.242 7677228 1290388 2023-06-30 MED
  Jackson Square Partners, LLC Investment Advisor 2.1462 7349336 -254015 2023-06-30
  DNB Asset Management AS Investment Advisor/Hedge Fund 1.8593 6366744 5098791 2023-09-30 LOW
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.831 6269970 30710 2023-09-30 LOW
  Technology Crossover Ventures Venture Capital 1.8158 6218039 0 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4291 4893709 94536 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.4246 4878171 -92726 2023-06-30 LOW
  Foley (John Paul) Individual Investor 1.3977 4786232 4586232 2022-12-31
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.0765 3686400 -25500 2023-06-30 HIGH
  Scopia Capital Management LP Hedge Fund 1.0631 3640513 -166817 2023-06-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Peloton Interactive Company profile

  Σχετικά με την Peloton Interactive Inc

  Η Peloton Interactive, Inc. είναι πάροχος διαδραστικής πλατφόρμας γυμναστικής. Η εταιρεία παρέχει συνδεδεμένη, τεχνολογικά υποστηριζόμενη γυμναστική και τη ροή καθηλωτικών, καθοδηγούμενων από εκπαιδευτές μαθημάτων μπουτίκ στους πελάτες της. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τα συνδεδεμένα προϊόντα γυμναστικής και τη συνδρομή. Ο τομέας Connected Fitness Products περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας με συνδεδεμένα προϊόντα γυμναστικής και συναφή αξεσουάρ, προϊόντα γυμναστικής με την επωνυμία Precor, υπηρεσίες παράδοσης και εγκατάστασης, ένδυση με την επωνυμία της Εταιρείας, εκτεταμένες συμφωνίες εγγύησης και εμπορικές συμβάσεις υπηρεσιών. Ο τομέας Συνδρομές παρέχει πρόσβαση στο περιεχόμενο της βιβλιοθήκης της με ζωντανά και κατά παραγγελία μαθήματα γυμναστικής. Τα προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα Peloton Bike, Peloton Bike+, Tread και Tread+. Τα αξεσουάρ της περιλαμβάνουν ποδηλατικά παπούτσια, αλτήρες, ταινίες αντίστασης, αντιστρεπτή προπόνηση, στρώμα ποδηλάτου, μετρητή καρδιακού ρυθμού, μπλοκ γιόγκα, ιμάντες γιόγκα, πέλματα, πετάλια, βάρη ποδηλάτου και μεταξύ άλλων.

  Industry: Sporting & Outdoor Goods

  125 W. 25Th St., 11Th Floor
  NEW YORK
  NEW YORK 10001
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0111%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0330%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου