Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές PayPal Holdings - PYPL CFD

85.21
0.14%
0.48
Χαμηλό: 84.89
Υψηλό: 87.38
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 09:10

Mon: 09:10 - 00:00

Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.48
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

PayPal Holdings Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 85.09
Άνοιγμα* 85.02
Μεταβολή 1 έτους* -34.35%
Εύρος ημέρας* 84.89 - 87.38
Εύρος 52 εβδ. 66.39-129.42
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 12.88M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 292.57M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 97.50B
Αναλογία P/E 43.49
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.14B
Έσοδα 27.05B
EPS 1.97
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.30
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 10, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 85.21 -0.10 -0.12% 85.31 87.64 84.81
Feb 2, 2023 85.31 2.09 2.51% 83.22 88.42 83.22
Feb 1, 2023 83.22 2.20 2.72% 81.02 83.76 79.46
Jan 31, 2023 81.02 1.51 1.90% 79.51 82.28 78.62
Jan 30, 2023 79.57 -0.75 -0.93% 80.32 81.17 79.35
Jan 27, 2023 81.52 1.50 1.87% 80.02 82.35 79.82
Jan 26, 2023 80.12 1.06 1.34% 79.06 80.72 78.37
Jan 25, 2023 79.06 1.24 1.59% 77.82 79.36 77.13
Jan 24, 2023 79.30 0.13 0.16% 79.17 80.20 77.93
Jan 23, 2023 79.17 0.48 0.61% 78.69 79.53 75.92
Jan 20, 2023 78.73 2.33 3.05% 76.40 78.91 75.73
Jan 19, 2023 76.38 -0.55 -0.71% 76.93 77.24 75.64
Jan 18, 2023 76.93 -2.77 -3.48% 79.70 80.53 76.92
Jan 17, 2023 79.60 0.84 1.07% 78.76 80.48 78.57
Jan 13, 2023 79.11 -0.40 -0.50% 79.51 79.75 77.85
Jan 12, 2023 79.51 1.16 1.48% 78.35 80.11 76.83
Jan 11, 2023 78.34 0.88 1.14% 77.46 79.00 77.00
Jan 10, 2023 77.47 0.83 1.08% 76.64 77.84 75.83
Jan 9, 2023 76.62 1.38 1.83% 75.24 78.58 75.07
Jan 6, 2023 76.30 0.22 0.29% 76.08 77.29 73.77

PayPal Holdings Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 10842 13094 15451 17772 21454 25371
Έσοδα 10842 13094 15451 17772 21454 25371
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5701 6794 8337 9785 11453 13450
Ακαθάριστο Εισόδημα 5141 6300 7114 7987 10001 11921
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 9256 10967 13257 15053 18165 21109
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1997 2283 2764 3112 3931 4559
Έρευνα & Ανάπτυξη 834 953 1071 2085 2642 3038
Depreciation / Amortization 724 775 776
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 162 309 71 139 62
Λειτουργικά Έσοδα 1586 2127 2194 2719 3289 4262
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 132 24 129 314 1793 -129
Άλλο, Καθαρό -87 49 53 -35 -17 -34
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1631 2200 2376 2998 5065 4099
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1401 1975 2077 2459 4202 4169
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1401 1975 2077 2459 4202 4169
Καθαρά Κέρδη 1401 1795 2057 2459 4202 4169
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1401 1975 2077 2459 4202 4169
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1401 1795 2057 2459 4202 4169
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1401 1795 2057 2459 4202 4169
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1218 1221 1203 1188 1187 1186
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.15025 1.61753 1.72652 2.06987 3.54002 3.51518
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.15025 1.73664 2.01572 2.17274 3.63717 3.54916
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -180 -20 0
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 6033 6238 6182 6918 6483
Έσοδα 6033 6238 6182 6918 6483
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3066 3214 3336 3834 3720
Ακαθάριστο Εισόδημα 2967 3024 2846 3084 2763
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4991 5111 5139 5868 5772
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1126 1150 1047 1236 1201
Έρευνα & Ανάπτυξη 741 746 755 796 815
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 58 1 1 2 36
Λειτουργικά Έσοδα 1042 1127 1043 1050 711
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -163 239 130 -335 -30
Άλλο, Καθαρό -7 -10 -8 -9 -52
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 872 1356 1165 706 629
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1097 1184 1087 801 509
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1097 1184 1087 801 509
Καθαρά Κέρδη 1097 1184 1087 801 509
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1097 1184 1087 801 509
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1097 1184 1087 801 509
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1097 1184 1087 801 509
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1190 1186 1187 1183 1172
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.92185 0.99831 0.91575 0.67709 0.4343
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.95353 0.99905 0.91654 0.67819 0.45916
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 25733 32645 32963 38495 50995 52574
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4975 5695 9109 10761 13002 9391
Μετρητά & Ισοδύναμα 1590 2883 7575 7349 4794 5197
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3385 2812 1534 3412 8208 4194
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 19925 26237 22907 26934 36764 41787
Accounts Receivable - Trade, Net 214 283 313 435 577 800
Prepaid Expenses 610 647 638 666 1148 1287
Other Current Assets, Total 223 66 309 134 81 109
Total Assets 33103 40774 43332 51333 70379 75803
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1482 1528 1724 2172 2514 2568
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 4500 5158 5907 6895 7716 8249
Accumulated Depreciation, Total -3018 -3630 -4183 -4723 -5202 -5681
Goodwill, Net 4059 4339 6284 6212 9135 11454
Intangibles, Net 211 168 825 778 1048 1332
Long Term Investments 1539 1961 971 2863 6082 6797
Other Long Term Assets, Total 79 133 565 813 605 1078
Total Current Liabilities 16878 22863 25904 26919 38447 43029
Accounts Payable 15355 19999 21843 24759 35670 39038
Accrued Expenses 1400 1563 1935 1978 2648 2756
Notes Payable/Short Term Debt 0 1000 1998 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 123 301 128 182 129 236
Total Liabilities 18391 24780 27946 34448 50360 54076
Total Long Term Debt 0 0 0 4978 8939 8049
Deferred Income Tax 1513 109 89 75 186
Total Equity 14712 15994 15386 16885 20019 21727
Common Stock 0 0 0 0.127 0.128 0.13
Additional Paid-In Capital 13579 14314 14939 15588 16644 17208
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2069 3823 5880 8342 12366 16535
Treasury Stock - Common -995 -2001 -5511 -6872 -8507 -11880
Unrealized Gain (Loss) -68 -12 -13 2 11 -87
Other Equity, Total 127 -130 91 -175.127 -495.128 -49.13
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 33103 40774 43332 51333 70379 75803
Total Common Shares Outstanding 1207 1200 1174 1173 1172 1168
Other Liabilities, Total 1917 1933 2418 2855 2812
Long Term Debt 4978 8939 8049
Minority Interest 44 44 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 999
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 53432 53231 54130 52574 52382
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13086 12395 13292 9500 7965
Μετρητά & Ισοδύναμα 5717 5745 7782 5197 4861
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7369 6650 5510 4303 3104
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 39028 39646 39553 41787 43119
Accounts Receivable - Trade, Net 674 693 736 800 850
Prepaid Expenses 1318 1190 1285 1287 1298
Total Assets 72517 73816 74534 75803 75805
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2469 2486 2545 2568 2554
Goodwill, Net 9117 9564 9550 11454 11370
Intangibles, Net 938 920 808 1332 1185
Long Term Investments 5994 6968 6753 6797 7145
Other Long Term Assets, Total 567 647 748 1078 1169
Total Current Liabilities 41340 41268 41695 43029 43967
Accounts Payable 38514 38630 37990 39038 39886
Accrued Expenses 2731 2489 3554 2756 2829
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 95 149 151 236 253
Total Liabilities 53076 52911 52444 54076 55202
Total Long Term Debt 8942 8945 7949 8049 8222
Long Term Debt 8942 8945 7949 8049 8222
Minority Interest 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 2794 2698 2800 2998 3013
Total Equity 19441 20905 22090 21727 20603
Common Stock 0.129 0.129 0.129 0.13 0.1304
Additional Paid-In Capital 16161 16580 16860 17208 17383
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 13463 14647 15734 16535 17044
Treasury Stock - Common -9830 -10030 -10380 -11880 -13380
Unrealized Gain (Loss) -4 -6 -6 -87 -380
Other Equity, Total -349.129 -286.129 -118.129 -49.13 -64.1304
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 72517 73816 74534 75803 75805
Total Common Shares Outstanding 1174 1175 1174 1168 1161
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 999 999
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1401 1795 2057 2459 4202 4169
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3158 2531 5480 4071 5854 6340
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 724 805 776 912 1189 1265
Deferred Taxes 52 -1299 -171 -269 165 -482
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1462 1811 2199 2044 1250 2490
Cash Taxes Paid 48 117 328 665 565 474
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 4 6 69 78 190 231
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -481 -581 619 -1075 -952 -1102
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -5904 -4485 821 -5742 -16218 -5485
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -669 -667 -823 -704 -866 -908
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -5235 -3818 1644 -5038 -15352 -4577
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 2038 4084 -1240 4187 12492 -764
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 2945 4126 1176 2505 10024 2536
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -886 -862 -3376 -1273 -1498 -3211
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -21 820 960 2955 3966 -89
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0 36 -113 -6 169 -102
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -708 2166 4948 2510 2297 -11
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 1097 2281 3368 4169 509
Cash From Operating Activities 1758 3064 4577 6340 1242
Cash From Operating Activities 300 616 939 1265 328
Deferred Taxes 0 -103 -175 -482 -16
Non-Cash Items 812 1114 1524 2490 858
Cash Taxes Paid 87 380 436 474 47
Cash Interest Paid 12 109 121 231 12
Changes in Working Capital -451 -844 -1079 -1102 -437
Cash From Investing Activities -1583 -2682 -2356 -5485 -751
Capital Expenditures -221 -468 -695 -908 -191
Other Investing Cash Flow Items, Total -1362 -2214 -1661 -4577 -560
Cash From Financing Activities 827 630 -186 -764 -695
Financing Cash Flow Items 2148 2064 1597 2536 620
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1321 -1434 -1783 -3211 -1497
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 -89 182
Foreign Exchange Effects -42 -34 -106 -102 18
Net Change in Cash 960 978 1929 -11 -186
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.3644 95356947 1027498 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.2755 48741428 -379124 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.9201 44690146 590699 2022-09-30 LOW
Comprehensive Financial Management LLC Investment Advisor 2.7869 31771618 -70000 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8144 20684256 423382 2022-09-30 LOW
Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 1.5498 17668310 338368 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.334 15208167 -1706477 2022-12-31 LOW
Polen Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1177 12742055 -227812 2022-09-30 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0167 11591039 2581333 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.9566 10905758 2077360 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8716 9936783 -203482 2021-12-31 LOW
Temasek Holdings Pte. Ltd. Sovereign Wealth Fund 0.8336 9502785 0 2022-09-30 LOW
Lone Pine Capital, L.L.C. Hedge Fund 0.7276 8294340 4005315 2022-09-30 MED
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7033 8017854 -135597 2022-09-30 LOW
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.7007 7987639 1008775 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6736 7678900 -237840 2022-09-30 LOW
Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 0.6706 7645175 -41125 2022-09-30 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.6482 7389695 -114457 2022-09-30 LOW
Public Investment Fund Sovereign Wealth Fund 0.6191 7058407 0 2022-09-30 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.6171 7034646 -479260 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

PayPal Company profile

Σχετικά με την PayPal Holdings

Η PayPal Holdings, Inc. είναι μια τεχνολογική πλατφόρμα που επιτρέπει ψηφιακές πληρωμές και εμπορικές εμπειρίες για λογαριασμό εμπόρων και καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Λειτουργεί ένα παγκόσμιο, αμφίδρομο δίκτυο σε κλίμακα που συνδέει εμπόρους και καταναλωτές με 426 εκατομμύρια ενεργούς λογαριασμούς σε περισσότερες από 200 αγορές. Στα εμπορικά της σήματα περιλαμβάνονται οι PayPal, Braintree, Venmo, Xoom, Zettle, Hyperwallet, Honey, Happy Returns by PayPal, Chargehound, Paidy και Simility. Η Εταιρεία βοηθά τους εμπόρους και τους καταναλωτές να συνδέονται, να πραγματοποιούν συναλλαγές και να ολοκληρώνουν πληρωμές, είτε online είτε αυτοπροσώπως. Επιτρέπει στους καταναλωτές να ανταλλάσσουν χρήματα με εμπόρους χρησιμοποιώντας μια σειρά από πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν έναν τραπεζικό λογαριασμό, ένα υπόλοιπο λογαριασμού PayPal ή Venmo, πιστωτικά προϊόντα με την επωνυμία PayPal και Venmo, μια πιστωτική κάρτα, μια χρεωστική κάρτα, ορισμένα κρυπτονομίσματα ή άλλα προϊόντα αποθηκευμένης αξίας, όπως δωροκάρτες και επιλέξιμες ανταμοιβές πιστωτικών καρτών. Προσφέρει επίσης στους καταναλωτές λύσεις πληρωμών από άτομο σε άτομο (P2P).

Industry: Internet Security & Transactions Services

2211 N 1st St
SAN JOSE
CALIFORNIA 95131
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.41 Price
-2.380% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00326

BTC/USD

23,200.90 Price
-0.990% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου