Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Paylocity Holdng - PCTY CFD

184.82
2.13%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.57
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 180.91
Άνοιγμα* 181.89
Μεταβολή 1 έτους* -11.42%
Εύρος ημέρας* 181.89 - 184.93
Εύρος 52 εβδ. 152.01-276.88
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 546.14K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 9.73M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 10.12B
Αναλογία P/E 106.81
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 55.77M
Έσοδα 1.00B
EPS 1.70
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.09
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 28, 2023 180.91 1.58 0.88% 179.33 182.99 179.33
Mar 27, 2023 181.10 -1.33 -0.73% 182.43 184.38 179.94
Mar 24, 2023 182.04 2.88 1.61% 179.16 183.72 178.79
Mar 23, 2023 180.73 1.02 0.57% 179.71 184.64 176.91
Mar 22, 2023 177.01 -4.48 -2.47% 181.49 183.59 176.96
Mar 21, 2023 182.13 4.70 2.65% 177.43 183.80 177.43
Mar 20, 2023 177.33 0.43 0.24% 176.90 179.52 174.31
Mar 17, 2023 180.40 5.48 3.13% 174.92 180.86 174.92
Mar 16, 2023 178.15 2.37 1.35% 175.78 181.79 174.36
Mar 15, 2023 176.62 1.04 0.59% 175.58 179.37 174.58
Mar 14, 2023 179.99 1.10 0.61% 178.89 182.21 175.31
Mar 13, 2023 176.10 3.55 2.06% 172.55 182.19 171.45
Mar 10, 2023 174.20 -6.92 -3.82% 181.12 181.13 169.36
Mar 9, 2023 182.22 -2.43 -1.32% 184.65 189.20 181.74
Mar 8, 2023 186.14 1.21 0.65% 184.93 187.22 183.89
Mar 7, 2023 186.78 -4.26 -2.23% 191.04 191.75 184.96
Mar 6, 2023 190.95 1.65 0.87% 189.30 194.16 186.12
Mar 3, 2023 190.83 1.56 0.82% 189.27 192.75 188.85
Mar 2, 2023 189.56 1.67 0.89% 187.89 190.83 185.77
Mar 1, 2023 188.76 -3.76 -1.95% 192.52 194.16 188.00

Paylocity Holdng Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 852.651 635.627 561.329 467.633 377.527
Έσοδα 852.651 635.627 561.329 467.633 377.527
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 287.002 219.298 182.01 153.851 149.197
Ακαθάριστο Εισόδημα 565.649 416.329 379.319 313.782 228.33
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 768.057 577.584 495.158 411.409 361.578
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 375.747 279.679 246.682 207.229 174.736
Έρευνα & Ανάπτυξη 102.908 76.707 62.766 50.329 37.645
Λειτουργικά Έσοδα 84.594 58.043 66.171 56.224 15.949
Άλλο, Καθαρό -0.997 -0.939 0.947 1.822 0.802
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 83.597 57.104 67.118 58.046 16.751
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 90.777 70.819 64.455 53.823 38.6066
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 90.777 70.819 64.455 53.823 38.6066
Καθαρά Κέρδη 90.777 70.819 64.455 53.823 38.598
Total Adjustments to Net Income
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 90.777 70.819 64.455 53.823 38.6066
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 90.777 70.819 64.455 53.823 38.598
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 90.777 70.819 64.455 53.823 38.598
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 56.445 56.305 55.807 55.414 54.887
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.60824 1.25777 1.15496 0.97129 0.70338
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.66326 1.27971 1.21863 0.97129 0.70338
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.00863
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.4 1.9 3.7
Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021
Συνολικά έσοδα 228.947 245.97 196.037 181.697 167.451
Έσοδα 228.947 245.97 196.037 181.697 167.451
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 77.394 75.538 70.821 63.249 59.05
Ακαθάριστο Εισόδημα 151.553 170.432 125.216 118.448 108.401
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 210.121 198.592 187.899 171.445 158.351
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 103.843 97.384 91.8 85.12 79.037
Έρευνα & Ανάπτυξη 28.884 25.67 25.278 23.076 20.264
Λειτουργικά Έσοδα 18.826 47.378 8.138 10.252 9.1
Άλλο, Καθαρό -0.197 -0.311 -0.372 -0.117 -0.096
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 18.629 47.067 7.766 10.135 9.004
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 15.146 34.846 9.853 30.932 11.883
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 15.146 34.846 9.853 30.932 11.883
Καθαρά Κέρδη 15.146 34.846 9.853 30.932 11.883
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 15.146 34.846 9.853 30.932 11.883
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 15.146 34.846 9.853 30.932 11.883
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 15.146 34.846 9.853 30.932 11.883
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 56.469 56.367 56.468 56.506 56.206
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.26822 0.6182 0.17449 0.54741 0.21142
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.2763 0.62878 0.17688 0.55665 0.21747
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2032.88 1663.15 1596.19 1378.24 1062.85
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 206.743 285.407 161.79 137.193 103.468
Μετρητά & Ισοδύναμα 202.287 250.851 132.476 137.193 103.468
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 50.497 37.255 26.035 3.453 2.04
Accounts Receivable - Trade, Net 50.497 37.255 26.035 3.453 2.04
Prepaid Expenses 15.966 13.188 13.895 11.98 14.879
Other Current Assets, Total 1759.68 1327.3 1394.47 1225.61 942.459
Total Assets 2414.89 1985.65 1803.94 1507.6 1137.44
Property/Plant/Equipment, Total - Net 103.819 115.395 70.056 62.029 40.756
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 166.573 166.704 108.422 90.758 66.169
Accumulated Depreciation, Total -62.754 -51.309 -38.366 -28.729 -25.413
Goodwill, Net 33.65 21.655 9.59 9.59 6.003
Intangibles, Net 58.045 49.861 38.237 34.096 26.301
Other Long Term Assets, Total 15.825 9.872 8.447 23.644 1.535
Total Current Liabilities 1867.02 1408.94 1456.05 1270.84 974.806
Accounts Payable 4.23 1.755 3.954 2.99 2.046
Accrued Expenses 93.667 71.104 52.053 42.241 30.301
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 1769.12 1336.08 1400.04 1225.61 942.459
Total Liabilities 1937.95 1592.74 1495.98 1294.78 989.828
Total Long Term Debt 0 100 0 0 0
Deferred Income Tax 1.78 8.754 6.943 0 0.401
Other Liabilities, Total 69.159 75.046 32.986 23.93 14.621
Total Equity 476.93 392.908 307.964 212.824 147.613
Redeemable Preferred Stock 0 0
Common Stock 0.055 0.054 0.053 0.053 0.052
Additional Paid-In Capital 241.718 227.907 207.982 219.588 192.837
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 235.091 164.272 99.817 -6.678 -45.276
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2414.89 1985.65 1803.94 1507.6 1137.44
Total Common Shares Outstanding 54.594 53.792 52.758 52.758 51.738
Other Equity, Total 0.066 0.675 0.112 -0.139
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.456 34.556 29.314
Note Receivable - Long Term 170.663 125.711 81.422
Long Term Debt 0 100
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4516.99 2087.09 3332.03 2032.88 2298.32
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 96.465 84.104 69.582 206.743 182.276
Μετρητά & Ισοδύναμα 96.465 84.104 66.431 202.287 175.453
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 3.151 4.456 6.823
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 72.529 60.124 55.022 50.497 49.932
Accounts Receivable - Trade, Net 72.529 60.124 55.022 50.497 49.932
Prepaid Expenses 23.43 22.795 21.903 15.966 14.198
Other Current Assets, Total 4324.57 1920.06 3185.52 1759.68 2051.91
Total Assets 5079.24 2588.59 3811.54 2414.89 2663.55
Property/Plant/Equipment, Total - Net 114.812 112.036 106.514 103.819 107.299
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 184.092 179.719 173.032 166.573 168.771
Accumulated Depreciation, Total -69.28 -67.683 -66.518 -62.754 -61.472
Goodwill, Net 102.183 68.326 68.022 33.65 33.184
Intangibles, Net 105.958 88.282 85.894 58.045 56.759
Note Receivable - Long Term 209.58 191.385 179.079 170.663 156.943
Other Long Term Assets, Total 29.714 41.475 40.001 15.825 11.047
Total Current Liabilities 4438.44 2006.17 3273.45 1867.02 2138.37
Accounts Payable 5.051 6.6 6.91 4.23 3.319
Accrued Expenses 94.494 67.715 70.85 93.667 73.519
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 4338.89 1931.85 3195.69 1769.12 2061.53
Total Liabilities 4513.82 2081.9 3343.96 1937.95 2208.94
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Long Term Debt 0 0
Deferred Income Tax 1.781 1.781 1.928 1.78 0
Other Liabilities, Total 73.6 73.946 68.589 69.159 70.571
Total Equity 565.419 506.693 467.573 476.93 454.609
Common Stock 0.055 0.055 0.055 0.055 0.054
Additional Paid-In Capital 256.204 231.106 201.504 241.718 231.208
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 310.722 275.876 266.023 235.091 223.208
Other Equity, Total -1.562 -0.344 -0.009 0.066 0.139
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5079.24 2588.59 3811.54 2414.89 2663.55
Total Common Shares Outstanding 54.594 55.105 55.019 54.594 54.451
Redeemable Preferred Stock 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 70.819 64.455 53.823 38.598 6.718
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 124.85 112.655 115.032 97.866 61.98
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 42.972 37.913 34.564 30.202 21.027
Deferred Taxes -13.642 2.754 4.134 -21.87 0.152
Μη Χρηματικά Στοιχεία 64.518 46.515 37.272 30.436 27.1
Cash Taxes Paid -0.136 -0.084 0.412 -0.053 0.028
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.87 0.438
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -39.817 -38.982 -14.761 20.5 6.983
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 48.42 -48.757 -43.344 -179.279 -37.824
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -38.055 -42.293 -31.422 -37.314 -34.979
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 86.475 -6.464 -11.922 -141.965 -2.845
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 280.478 2.092 114.724 275.217 -304.347
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 380.332 -97.908 149.63 275.217 -304.381
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.146 -34.906 0 0.034
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -100 100
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 453.748 65.99 186.412 193.804 -280.191
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 75.631 40.785 30.932 70.819 58.936
Cash From Operating Activities 105.394 26.858 -4.132 124.85 85.76
Cash From Operating Activities 36.419 23.383 11.322 42.972 32.07
Deferred Taxes -10.882 -22.952 -20.827 -13.642 -10.656
Non-Cash Items 71.199 46.463 19.758 64.518 48.147
Cash Taxes Paid -0.115 -0.115 0.013 -0.136 -0.222
Cash Interest Paid 0.257 0.126 0.063 0.87 0.82
Changes in Working Capital -66.973 -60.821 -45.317 -39.817 -42.737
Cash From Investing Activities -281.379 -218.337 -198.161 48.42 37.677
Capital Expenditures -41.64 -28.494 -12.379 -38.055 -29.819
Other Investing Cash Flow Items, Total -239.739 -189.843 -185.782 86.475 67.496
Cash From Financing Activities 2503.47 100.391 1364.96 280.478 578.972
Financing Cash Flow Items 2503.47 100.391 1364.96 380.332 678.826
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0.146 0.146
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 -100 -100
Net Change in Cash 2327.49 -91.088 1162.67 453.748 702.409
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Sarowitz (Steven I) Individual Investor 19.1435 10676262 -145689 2023-03-15 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 9.7077 5413962 -2307662 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 7.2992 4070723 88260 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.4308 3586419 136607 2022-12-31 LOW
Beauchamp (Steven Raymond) Individual Investor 3.4338 1915025 -553 2023-02-15 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 3.0867 1721425 156945 2022-12-31 MED
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 2.6992 1505351 34775 2022-12-31 LOW
Wasatch Global Investors Inc Investment Advisor/Hedge Fund 2.3766 1325422 -9844 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.233 1245319 167560 2022-12-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.8096 1009194 -182905 2022-12-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 1.7399 970347 555279 2022-12-31 HIGH
Haske (Michael R.) Individual Investor 1.3199 736127 35792 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2241 682676 24663 2022-12-31 LOW
Riverbridge Partners, LLC Investment Advisor 1.2122 676061 -95661 2022-12-31 LOW
Adams Street Partners, LLC Private Equity 1.0637 593200 0 2022-12-31 LOW
1832 Asset Management L.P. Investment Advisor 0.9688 540300 169500 2022-12-31 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8923 497626 -54879 2022-12-31 LOW
Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8897 496158 150378 2022-12-31 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 0.8002 446249 -58356 2022-12-31 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7944 443050 -44636 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Paylocity Holdng Company profile

Σχετικά με την Paylocity Holdng

Η Paylocity Holding Corporation είναι πάροχος λύσεων λογισμικού μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου (HCM) με βάση το cloud. Οι υπηρεσίες της Εταιρείας παρέχονται σε ένα μοντέλο παροχής λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS) χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της που βασίζεται στο cloud. Η σουίτα προϊόντων της Εταιρείας περιλαμβάνει μισθοδοσία, διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου, διαχείριση εργατικού δυναμικού, διαχείριση ταλέντων, παροχές, σύγχρονες λύσεις εργατικού δυναμικού και analytics & insights, παρέχοντας μια ενιαία πλατφόρμα. Η πλατφόρμα της που βασίζεται στο cloud παρέχει μια ενοποιημένη σουίτα ενοτήτων χρησιμοποιώντας μια αρχιτεκτονική πολλαπλών μισθωτών. Οι ενότητες μισθοδοσίας και HCM παρέχουν λειτουργίες κατά παραγγελία, αναφορές και αναλύσεις. Η πλατφόρμα της παρέχει λειτουργικότητα αυτοεξυπηρέτησης για τους εργαζόμενους και τους διευθυντές σε συνδυασμό με την ενοποίηση όλων των λύσεών της. Η πλατφόρμα της εταιρείας προσφέρει επίσης αυτοματοποιημένη ενσωμάτωση δεδομένων με πάνω από 400 συναφή συστήματα τρίτων συνεργατών, στα οποία περιλαμβάνονται συστήματα ασφαλιστικών φορέων.

Industry: Software (NEC)

1400 American Ln
SCHAUMBURG
ILLINOIS 60173-5452
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

74.06 Price
+0.610% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.55 Price
+3.440% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00517

US100

12,771.40 Price
+1.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,965.48 Price
-0.440% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου