Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Pan American Silver Corp. - PAAS CFD

17.13
7.1%
0.06
Χαμηλό: 17.1
Υψηλό: 17.94
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.06
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 18.44
Άνοιγμα* 17.91
Μεταβολή 1 έτους* -17.39%
Εύρος ημέρας* 17.1 - 17.94
Εύρος 52 εβδ. 18.14-38.51
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 611.62K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 16.24M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.19B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 210.54M
Έσοδα 2.05B
EPS -0.98
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.17803
Beta 1.07
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 17.13 -0.47 -2.67% 17.60 17.99 17.07
Feb 2, 2023 18.44 -0.44 -2.33% 18.88 19.04 18.11
Feb 1, 2023 18.74 0.66 3.65% 18.08 18.90 17.84
Jan 31, 2023 18.21 0.31 1.73% 17.90 18.37 17.67
Jan 30, 2023 18.11 -0.30 -1.63% 18.41 18.59 18.09
Jan 27, 2023 18.56 0.09 0.49% 18.47 18.62 18.26
Jan 26, 2023 18.77 -0.37 -1.93% 19.14 19.15 18.46
Jan 25, 2023 19.11 0.40 2.14% 18.71 19.19 18.66
Jan 24, 2023 18.99 0.39 2.10% 18.60 19.04 18.39
Jan 23, 2023 18.77 0.06 0.32% 18.71 18.86 18.33
Jan 20, 2023 19.07 0.61 3.30% 18.46 19.12 18.30
Jan 19, 2023 18.55 0.38 2.09% 18.17 18.68 17.99
Jan 18, 2023 18.14 -0.45 -2.42% 18.59 19.17 18.11
Jan 17, 2023 18.38 -0.25 -1.34% 18.63 18.65 18.25
Jan 13, 2023 18.78 0.41 2.23% 18.37 18.81 18.35
Jan 12, 2023 18.49 -0.05 -0.27% 18.54 18.63 17.96
Jan 11, 2023 18.23 -0.07 -0.38% 18.30 18.49 17.98
Jan 10, 2023 18.05 0.47 2.67% 17.58 18.06 16.86
Jan 9, 2023 17.55 -0.34 -1.90% 17.89 18.00 17.55
Jan 6, 2023 17.71 -0.01 -0.06% 17.72 17.96 17.21

Pan American Silver Corp. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 774.775 816.828 784.495 1350.76 1338.81 1632.75
Έσοδα 774.775 816.828 784.495 1350.76 1338.81 1632.75
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 575.896 644.559 683.598 1121.47 978.635 1264.81
Ακαθάριστο Εισόδημα 198.879 172.269 100.897 229.288 360.177 367.938
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 590.303 628.499 741.806 1223.66 1128.83 1311.84
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 23.663 21.397 22.649 55.414 62.182 66.632
Έρευνα & Ανάπτυξη 11.334 19.755 11.138 11.684 7.096 11.071
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 6.052 -4.481 -9.283 -13.557 -8.598 1.527
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -25.1 -58.236 30.045 43.707 68.376 -32.167
Other Operating Expenses, Total -1.542 5.505 3.659 4.936 21.144 -0.036
Λειτουργικά Έσοδα 184.472 188.329 42.689 127.104 209.977 320.911
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.765 2.52 -0.684 67.811 52.923 -63.382
Άλλο, Καθαρό -7.436 -8.364 -8.817 -12.403 -10.888 -12.538
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 176.271 182.485 33.188 182.512 252.012 244.991
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 101.825 123.451 12.041 111.244 176.455 98.562
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1.74 -2.46 -1.747 -0.506 1.427 -1.134
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 100.085 120.991 10.294 110.738 177.882 97.428
Καθαρά Κέρδη 100.085 120.991 10.294 110.738 177.882 97.428
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 100.085 120.991 10.294 110.738 177.882 97.428
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 100.085 120.991 10.294 110.738 177.882 97.428
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 100.085 120.991 10.294 110.738 177.882 97.428
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 152.504 153.353 153.315 201.571 210.295 210.435
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.65628 0.78897 0.06714 0.54937 0.84587 0.46298
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.0875 0.0875 0.13 0.14 0.185 0.31
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.5612 0.53207 0.52603 0.97915 1.27336 0.38239
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 368.099 382.132 460.349 422.17 439.888
Έσοδα 368.099 382.132 460.349 422.17 439.888
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 278.135 279.084 361.462 346.131 373.133
Ακαθάριστο Εισόδημα 89.964 103.048 98.887 76.039 66.755
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 294.81 288.36 359.201 369.468 349.248
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 15.318 17.222 16.571 17.521 20.561
Έρευνα & Ανάπτυξη 2.48 2.103 2.412 4.076 2.799
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.166 -4.192 2.166 3.719 -46.341
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.11 -4.146 -28.462 0.551 0.177
Other Operating Expenses, Total -0.847 -1.711 5.052 -2.53 -1.081
Λειτουργικά Έσοδα 73.289 93.772 101.148 52.702 90.64
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -40.076 9.862 -26.263 -6.905 1.931
Άλλο, Καθαρό -2.798 -2.797 -4.281 -2.662 -4.3
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 30.415 100.837 70.604 43.135 88.271
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -7.562 71.241 20.219 14.664 76.831
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.236 -0.302 0.032 -0.628 -0.314
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -7.798 70.939 20.251 14.036 76.517
Καθαρά Κέρδη -7.798 70.939 20.251 14.036 76.517
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -7.798 70.939 20.251 14.036 76.517
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -7.798 70.939 20.251 14.036 76.517
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -7.798 70.939 20.251 14.036 76.517
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 210.279 210.438 210.419 210.447 210.55
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.03708 0.3371 0.09624 0.0667 0.36341
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.07 0.07 0.07 0.1 0.1
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.00073 0.34376 -0.01043 0.04978 0.46872
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 612.853 595.47 548.374 788.919 856.924 1001.17
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 217.61 227.543 212.514 238.34 279.059 335.273
Μετρητά & Ισοδύναμα 180.881 175.953 138.51 120.564 167.113 283.55
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 36.729 51.59 74.004 117.776 111.946 51.723
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 147.577 126.737 109.199 185.962 149.807 148.432
Accounts Receivable - Trade, Net 129.049 109.195 95.674 168.24 127.204 127.483
Total Inventory 237.329 218.715 214.465 346.507 406.191 500.462
Prepaid Expenses 10.337 13.434 11.556 16.838 14.055 13.007
Total Assets 1898.14 1993.33 1937.48 3461.68 3433.88 3518.58
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1222.73 1336.68 1301 2504.9 2415.01 2344.55
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3469.67 3639.05 3710.84 5181.33 5452.67 5612.12
Accumulated Depreciation, Total -2246.95 -2302.37 -2409.84 -2676.43 -3037.66 -3267.57
Goodwill, Net 3.057 3.057 3.057 4.987 4.171 3.899
Long Term Investments 49.734 55.017 70.566 84.319 71.56 78.657
Note Receivable - Long Term 7.755 0.161 1.973 17.9 4.009 8.711
Other Long Term Assets, Total 2.015 2.944 12.504 60.656 82.205 81.597
Total Current Liabilities 184.286 184.714 150.528 271.67 361.756 387.675
Accounts Payable 45.344 47.138 52.201 66.924 80.28 77.461
Payable/Accrued 48.767 29.69 32.896 59.295 94.6 107.207
Accrued Expenses 44.746 57.974 44.642 83.003 88.892 97.306
Notes Payable/Short Term Debt 0 3 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 3.559 5.734 5.356 14.198 12.829 14.063
Other Current Liabilities, Total 41.87 41.178 15.433 48.25 85.155 91.638
Total Liabilities 501.843 476.482 429.264 998.583 831.356 887.03
Total Long Term Debt 39.742 1.825 1.32 302.01 20.736 31.798
Long Term Debt 36.2 0 275 0 11.9
Capital Lease Obligations 3.542 1.825 1.32 27.01 20.736 19.898
Deferred Income Tax 170.863 171.228 148.819 176.808 175.311 184.785
Minority Interest 2.706 4.201 5.137 4.747 3.32 4.454
Other Liabilities, Total 104.246 114.514 123.46 243.348 270.233 278.318
Total Equity 1396.3 1516.85 1508.21 2463.1 2602.52 2631.55
Common Stock 2303.98 2318.25 2321.5 3123.51 3132.14 3136.21
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -908.114 -803.007 -813.494 -660.415 -529.621 -504.66
Unrealized Gain (Loss) 0.434 1.605 0.208 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1898.14 1993.33 1937.48 3461.68 3433.88 3518.58
Total Common Shares Outstanding 152.335 153.303 153.448 209.836 210.259 210.458
Other Current Assets, Total 9.041 0.64 1.272 7.812 3.995
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 837.863 937.268 983.942 1001.17 982.623
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 206.41 240.367 315.447 335.273 326.286
Μετρητά & Ισοδύναμα 133.497 157.125 257.509 283.55 271.876
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 72.913 83.242 57.938 51.723 54.41
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 147.604 153.542 155.296 148.432 161.794
Accounts Receivable - Trade, Net 123.915 128.833 128.605 128.15 139.513
Total Inventory 458.582 521.334 498.015 500.462 472.959
Prepaid Expenses 16.236 11.809 8.522 13.007 14.441
Other Current Assets, Total 9.031 10.216 6.662 3.995 7.143
Total Assets 3362.61 3455.01 3479.32 3518.58 3540.3
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2361.78 2344.7 2322.85 2344.55 2330.16
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 5400.3 5465.1 5516.21 5661.96
Accumulated Depreciation, Total -3038.53 -3120.4 -3193.36 -3331.81
Goodwill, Net 4.183 4.191 3.878 3.899 5.348
Long Term Investments 72.822 78.392 78.692 78.657 124.677
Note Receivable - Long Term 4.706 8.719 8.033 8.711 9.044
Other Long Term Assets, Total 81.259 81.746 81.923 81.597 88.449
Total Current Liabilities 324.818 334.168 365.181 387.675 361.96
Accounts Payable 77.414 85.164 68.198 77.461 75.153
Payable/Accrued 101.224 88.754 101.826 107.207 108.167
Accrued Expenses 79.094 83.787 93.345 97.306 89.682
Notes Payable/Short Term Debt 0 3.4 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 12.087 11.654 13.985 14.063 15.374
Other Current Liabilities, Total 54.999 61.409 87.827 91.638 73.584
Total Liabilities 782.876 818.711 844.034 887.03 857.096
Total Long Term Debt 18.753 32.642 30.992 31.798 31.672
Capital Lease Obligations 18.753 19.042 18.242 19.898 20.622
Deferred Income Tax 185.971 190.303 193.716 184.785 171.433
Minority Interest 3.556 3.858 3.826 4.454 4.768
Other Liabilities, Total 249.778 257.74 250.319 278.318 287.263
Total Equity 2579.73 2636.3 2635.29 2631.55 2683.2
Common Stock 3132.19 3132.87 3132.87 3136.21 3136.63
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -552.452 -496.569 -497.582 -504.66 -453.425
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3362.61 3455.01 3479.32 3518.58 3540.3
Total Common Shares Outstanding 210.262 210.299 210.299 210.458 210.484
Long Term Debt 13.6 12.75 11.9 11.05
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 101.825 123.451 12.041 111.244 176.455 98.562
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 214.804 224.559 154.978 282.028 462.315 392.108
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 115.955 122.888 147.289 253.453 272.444 302.958
Deferred Taxes 30.415 -3.843 -32.754 -20.861 -22.798
Μη Χρηματικά Στοιχεία -10.823 20.104 107.624 64.883 30.832 195.924
Cash Taxes Paid 15.852 48.845 75.221 82.579 81.636 129.205
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2.553 2.367 1.684 16.944 10.217 5.234
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -22.568 -38.041 -79.222 -126.691 5.382 -205.336
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -139.897 -177.821 -159.172 -402.168 -83.918 -186.662
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -202.661 -162.451 -151.848 -207.352 -178.556 -243.478
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 62.764 -15.37 -7.324 -194.816 94.638 56.816
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -28.218 -51.502 -33.134 103.255 -329.587 -85.91
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.428 -1.052 -2.02 -0.924 0 -0.933
Total Cash Dividends Paid -7.606 -15.314 -21.284 -29.332 -46.223 -71.5
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2.399 2.606 1.081 2.781 4.737 0.619
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -22.583 -37.742 -10.911 130.73 -288.101 -14.096
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.229 -0.164 -0.115 -1.061 -2.261 -3.099
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 46.918 -4.928 -37.443 -17.946 46.549 116.437
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -7.562 63.679 83.898 98.562 76.831
Cash From Operating Activities 29.85 116.993 274.01 392.108 68.758
Cash From Operating Activities 75.093 143.633 226.817 302.958 84.526
Non-Cash Items 72.148 78.777 134.662 195.924 -17.916
Cash Taxes Paid 61.333 82.352 106.395 129.205 58.273
Cash Interest Paid 1.215 2.46 3.711 5.234 1.37
Changes in Working Capital -109.829 -169.096 -171.367 -205.336 -74.683
Cash From Investing Activities -44.462 -90.389 -120.337 -186.662 -51.072
Capital Expenditures -47.971 -111.141 -173.331 -243.478 -61.453
Other Investing Cash Flow Items, Total 3.509 20.752 52.994 56.816 10.381
Cash From Financing Activities -17.974 -35.573 -60.853 -85.91 -29.201
Financing Cash Flow Items -0.313 -0.635 -0.89 -0.933 0
Total Cash Dividends Paid -14.718 -29.438 -50.468 -71.5 -25.255
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.039 0.335 0.335 0.619 0.323
Issuance (Retirement) of Debt, Net -2.982 -5.835 -9.83 -14.096 -4.269
Foreign Exchange Effects -1.03 -1.019 -2.424 -3.099 -0.159
Net Change in Cash -33.616 -9.988 90.396 116.437 -11.674
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 10.2509 21582103 0 2022-12-20 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.3057 6959710 237360 2022-09-30 LOW
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 2.4303 5116645 522372 2022-09-30 LOW
Slate Path Capital LP Investment Advisor 1.8467 3888000 0 2022-09-30 MED
Fidelity Investments Canada ULC Investment Advisor 1.6638 3502982 696326 2022-09-30 LOW
Sprott Asset Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.252 2635880 -157883 2022-09-30 LOW
Kopernik Global Investors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.2113 2550299 866157 2022-12-31 LOW
RBC Global Asset Management Inc. Investment Advisor 1.0778 2269199 -201926 2022-09-30 LOW
ETF Managers Group, LLC Investment Advisor 1.0681 2248694 -3630 2022-09-30 MED
Ninety One UK Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.053 2217004 280926 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0339 2176665 682040 2022-09-30 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.0105 2127404 -830200 2022-09-30 HIGH
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9118 1919733 146478 2022-09-30 MED
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8867 1866885 -125327 2021-12-31 LOW
Konwave AG Investment Advisor 0.8797 1852055 -24000 2022-12-31 LOW
Baker Steel Capital Managers LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.8185 1723200 -69640 2022-11-30 HIGH
azValor Asset Management SGIIC, SAU Investment Advisor 0.8007 1685697 430663 2022-09-30 MED
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.6033 1270133 554465 2022-09-30 HIGH
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.5699 1199869 -102700 2022-09-30 LOW
Ninety One SA Pty Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5664 1192570 -181581 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Pan American Silver Corp. Company profile

Σχετικά με την Pan American Silver Corp.

Η Pan American Silver Corp. είναι μεταλλευτική εταιρεία. Η εταιρεία ασχολείται με την παραγωγή και την πώληση αργύρου, χρυσού, ψευδαργύρου, μολύβδου και χαλκού, καθώς και με άλλες συναφείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, της εξόρυξης, της επεξεργασίας, του εξευγενισμού και της αποκατάστασης. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς του αργύρου και του χρυσού. Διαθέτει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων εξόρυξης και εξερεύνησης που βρίσκονται σε όλη την αμερικανική ήπειρο. Η Εταιρεία κατέχει περίπου 10 μεταλλευτικές δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν τις La Colorada, Dolores, Huaron, Morococha, San Vicente, Manantial Espejo, Shahuindo, La Arena, Timmins και Escobal. Τα προϊόντα της Εταιρείας παράγονται από ορυχεία στον Καναδά, το Περού, το Μεξικό, την Αργεντινή και τη Βολιβία. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει δραστηριότητες ανάπτυξης έργων στον Καναδά, το Περού, το Μεξικό και την Αργεντινή, καθώς και δραστηριότητες εξερεύνησης σε όλη τη Νότια Αμερική, τον Καναδά και το Μεξικό.

Industry: Silver Mining

1500-625 Howe Street
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA V6C 2T6
CA

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

BTC/USD

23,383.30 Price
-0.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.41 Price
+0.250% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00268

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου