Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Palisade Bio, Inc. - PALI CFD

  0.51
  1.92%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.52
  Άνοιγμα* 0.52
  Μεταβολή 1 έτους* 23.81%
  Εύρος ημέρας* 0.5 - 0.53
  Εύρος 52 εβδ. 0.07-2.86
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.02M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 123.43M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.83M
  Αναλογία P/E 0.22
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 71.24M
  Έσοδα N/A
  EPS 0.37
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.80
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 16, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 22, 2023 0.52 -0.03 -5.45% 0.55 0.55 0.52
  Sep 21, 2023 0.55 -0.02 -3.51% 0.57 0.57 0.54
  Sep 20, 2023 0.57 0.00 0.00% 0.57 0.57 0.56
  Sep 19, 2023 0.56 -0.01 -1.75% 0.57 0.58 0.55
  Sep 18, 2023 0.58 -0.01 -1.69% 0.59 0.60 0.57
  Sep 15, 2023 0.59 -0.01 -1.67% 0.60 0.60 0.58
  Sep 14, 2023 0.60 0.00 0.00% 0.60 0.63 0.58
  Sep 13, 2023 0.62 -0.05 -7.46% 0.67 0.67 0.61
  Sep 12, 2023 0.66 -0.03 -4.35% 0.69 0.69 0.61
  Sep 11, 2023 0.70 0.00 0.00% 0.70 0.73 0.68
  Sep 8, 2023 0.73 0.02 2.82% 0.71 0.78 0.68
  Sep 7, 2023 0.76 -0.05 -6.17% 0.81 0.85 0.68
  Sep 6, 2023 1.41 -0.13 -8.44% 1.54 1.90 1.33
  Sep 5, 2023 0.66 0.01 1.54% 0.65 0.66 0.64
  Sep 1, 2023 0.64 0.00 0.00% 0.64 0.65 0.62
  Aug 31, 2023 0.66 0.00 0.00% 0.66 0.66 0.65
  Aug 30, 2023 0.68 0.07 11.48% 0.61 0.69 0.60
  Aug 29, 2023 0.62 0.02 3.33% 0.60 0.63 0.60
  Aug 28, 2023 0.60 0.02 3.45% 0.58 0.60 0.58
  Aug 25, 2023 0.58 -0.01 -1.69% 0.59 0.60 0.58

  Palisade Bio, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, November 13, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 Palisade Bio Inc Earnings Release
  Q3 2023 Palisade Bio Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Συνολικά έσοδα 0 0.01352 0.01539 0.26 0.26
  Έσοδα 0.01352 0.01539 0.26 0.26
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 42.261 10.6891 8.64709 8.51946 13.5671
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9.307 8.67061 4.58564 4.55927 5.47101
  Έρευνα & Ανάπτυξη 2.43 2.01845 4.06145 3.96019 8.0961
  Λειτουργικά Έσοδα -42.261 -10.6756 -8.6317 -8.25946 -13.3071
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 20.635 0.02881 0.55795 3.34023 -1.55898
  Άλλο, Καθαρό -4.99 -5.62009 -0.27791 -0.00539 -0.79991
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -26.616 -16.2668 -8.35165 -4.92462 -15.666
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -26.616 -16.2668 -8.35165 -4.92462 -15.666
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -26.616 -16.2668 -8.35165 -4.92462 -15.666
  Καθαρά Κέρδη -26.616 -16.2668 -8.35165 -4.92462 -15.666
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -26.616 -16.2668 -8.35165 -4.92462 -15.666
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -26.616 -16.2668 -8.35165 -4.92462 -15.666
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -26.616 -16.2668 -8.35165 -4.92462 -15.666
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 9.30977 2.31155 0.36625 0.12631 0.10887
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.85893 -7.03721 -22.8034 -38.9883 -143.893
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.41977 -7.03721 -22.8034 -38.9883 -143.893
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 30.524
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3.888 4.027 3.016 32.858 2.36
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.929 3.227 2.392 2.427 1.261
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.959 0.8 0.624 0.314 0.692
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 30.117 0.407
  Λειτουργικά Έσοδα -3.888 -4.027 -3.016 -32.858 -2.36
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.792 5.089 12.738 4.478 -1.67
  Άλλο, Καθαρό -1.109 0.011 -1.635 -3.366 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -4.205 1.073 8.087 -31.746 -4.03
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -4.205 1.073 8.087 -31.746 -4.03
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -4.205 1.073 8.087 -31.746 -4.03
  Καθαρά Κέρδη -4.205 1.073 8.087 -31.746 -4.03
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4.205 1.073 8.087 -31.746 -4.03
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4.205 1.073 8.087 -31.746 -4.03
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4.205 1.073 8.087 -31.746 -4.03
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 16.2237 13.5328 12.1068 8.9842 7.43177
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.25919 0.07929 0.66797 -3.53354 -0.54227
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.25919 0.07929 0.66797 -0.18132 -0.4875
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 12.374 12.8808 5.64688 6.50839 12.4488
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10.495 10.5292 5.11492 5.78711 11.6749
  Μετρητά & Ισοδύναμα 10.495 10.5292 5.11492 5.78711 6.67494
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 5
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.15 0.11628 0.02106 0.358 0.37159
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0 0.11628 0.02106 0.29406 0.3128
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.703 1.39979 0.5109 0.36329 0.40227
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 12.512 13.0491 6.58389 7.68445 13.8845
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.112 0.01078 0.04104 0.09031 0.17289
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 0.99145 0.99481
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.95042 -0.82193
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.14713 0.66894 0.76354 0.88346
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0.29824 0.36546
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.026 0.01044 0.22704 0.02397 0.01385
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2.496 3.20593 1.22476 1.05117 1.51457
  Payable/Accrued 0.64935 0.82441 0.83256 0.87507
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.086 2.32224 0.13569 0 0.41863
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.087 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.23434 0.26467 0.2186 0.22088
  Σύνολο Οφειλών 5.147 3.28123 1.4579 1.6349 5.36933
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.651 0.0753 0.23314 0.58373 3.85476
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7.365 9.76792 5.12599 6.04955 8.51513
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.002 0.002 0.002 0.01 0.01
  Κοινή Μετοχή 0.143 0.17296 0.03867 0.18205 0.1516
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 101.862 247.836 227.067 219.482 217.05
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -94.642 -238.242 -221.976 -213.624 -208.699
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.00073 -0.00619 -0.00041 0.00263
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 12.512 13.0491 6.58389 7.68445 13.8845
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 14.2392 2.88268 0.64442 0.15171 0.12634
  Total Preferred Shares Outstanding 0.2 0.2 0.2 1 1
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.026 0.83548
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.323
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8.258 12.374 16.092 14.725 8.7556
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6.644 10.495 14.104 12.653 6.56095
  Μετρητά & Ισοδύναμα 6.644 10.495 14.104 12.653 6.56095
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.086 0 0 0.059 0.02526
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0 0 0.059 0.02526
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.42 1.879 1.988 2.013 1.30869
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.108 0.8607
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 8.35 12.512 16.274 14.949 8.91492
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.066 0.112 0.156 0.198 0.00724
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.14164
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.026 0.026 0.026 0.026 0.01044
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1.864 2.496 2.92 3.85 1.01493
  Payable/Accrued 0.52091
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.717 1.086 0.969 1.303 0.31626
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.17776
  Σύνολο Οφειλών 3.558 5.147 12.354 24.393 1.18613
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.694 2.651 9.434 20.543 0.1712
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4.792 7.365 3.92 -9.444 7.72879
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
  Κοινή Μετοχή 0.183 0.143 0.13 0.114 0.02883
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 103.454 101.862 99.503 94.242 248.228
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -98.847 -94.642 -95.715 -103.802 -240.527
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.00278
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 8.35 12.512 16.274 14.949 8.91492
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 18.2335 14.2392 12.9299 11.3987 2.88262
  Total Preferred Shares Outstanding 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.147 1.323 1.383 1.406
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0.087 0.568 1.141
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -26.616 -16.2668 -8.35165 -4.92462 -15.666
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -14.773 -9.02513 -7.25568 -7.69242 -13.4162
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.002 0.09227 0.14386 0.1858 0.28921
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 16.597 6.19578 0.74383 -2.61672 4.11447
  Cash Taxes Paid 0
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -4.756 0.95364 0.20829 -0.33688 -2.15385
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.054 0 4.99829 -0.09405
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 0 -0.00171 -0.09405
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.054 0 5 0
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 24.609 14.4659 6.58951 1.81423 4.99078
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.218
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 25.01 14.6982 6.55308 1.828 8.73602
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.183 -0.2323 0.03643 -0.01377 -3.74524
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.00119 -0.00602 -0.00793 -0.00058
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 9.782 5.4396 -0.67219 -0.88783 -8.52001
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line -4.205 -26.616 -27.689 -35.776 -2.28508
  Cash From Operating Activities -3.764 -14.773 -11.718 -8.972 -3.94124
  Cash From Operating Activities 0.001 0.002 0.002 0.002 0.00903
  Non-Cash Items 0.72 16.597 21.342 32.167 0.3439
  Changes in Working Capital -0.28 -4.756 -5.373 -5.365 -2.00908
  Cash From Investing Activities 0 -0.054 -0.054 0.294 0
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -0.054 -0.054 0.294 0
  Cash From Financing Activities -0.087 24.609 25.163 20.618 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 25.01 25.01 19.801 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.087 -0.183 0.301 0.965 0
  Foreign Exchange Effects -0.00104
  Net Change in Cash -3.851 9.782 13.391 11.94 -3.94228
  Capital Expenditures 0
  Financing Cash Flow Items -0.218 -0.148 -0.148

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Palisade Bio, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Palisade Bio, Inc.

  Η Palisade Bio, Inc., πρώην Seneca Biopharma, Inc., είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη θεραπειών που βοηθούν ασθενείς με οξέα και χρόνια γαστρεντερικά προβλήματα από μετεγχειρητική βλάβη των πεπτικών ενζύμων. Το υποψήφιο προϊόν της, LB1148, είναι ένας αναστολέας πρωτεάσης έτοιμος για φάση ΙΙΙ, ο οποίος αναπτύσσεται για τη μείωση των κοιλιακών συμφύσεων και την αποκατάσταση της λειτουργίας του εντέρου μετά από χειρουργική επέμβαση. Ασχολείται με την ανάπτυξη υποψηφίων προϊόντων από το στόμα για τη θεραπεία καταστάσεων που οδηγούνται από πρωτεάση (εντερικά πεπτικά ένζυμα) που διαφεύγουν από το έντερο, συμπεριλαμβανομένων χειρουργικών προβλημάτων και φλεγμονωδών καταστάσεων. Το LB1148 της είναι ένα από του στόματος σκεύασμα ενός αναστολέα πρωτεάσης σερίνης που έχει σχεδιαστεί για να εξουδετερώνει τη δραστηριότητα ισχυρών πεπτικών πρωτεασών που απελευθερώνονται από το έντερο κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης.

  Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

  7750 El Camino Real, Suite 5200
  92009

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0539%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0758%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου