Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Oxley - 5UXsg CFD

0.1414
0.71%
0.0022
Χαμηλό: 0.1394
Υψηλό: 0.1414
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 01:00

Mon - Fri: 01:00 - 04:00 05:00 - 09:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0022
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.026389 %
Charges from borrowed part ($-1.06)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.026389%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.018056 %
Charges from borrowed part ($-0.72)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.018056%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα SGD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Singapore
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.1404
Άνοιγμα* 0.1404
Μεταβολή 1 έτους* -22.13%
Εύρος ημέρας* 0.1394 - 0.1414
Εύρος 52 εβδ. 0.14-0.19
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 216.27K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 5.59M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 610.20M
Αναλογία P/E 157.14
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 4.29B
Έσοδα 857.88M
EPS 0.00
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.74825
Beta 1.15
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 0.1404 0.0000 0.00% 0.1404 0.1404 0.1394
Feb 2, 2023 0.1404 0.0000 0.00% 0.1404 0.1424 0.1384
Feb 1, 2023 0.1424 0.0000 0.00% 0.1424 0.1444 0.1414
Jan 31, 2023 0.1414 -0.0020 -1.39% 0.1434 0.1464 0.1414
Jan 30, 2023 0.1424 -0.0020 -1.39% 0.1444 0.1444 0.1424
Jan 27, 2023 0.1424 -0.0010 -0.70% 0.1434 0.1474 0.1424
Jan 26, 2023 0.1454 0.0050 3.56% 0.1404 0.1464 0.1394
Jan 25, 2023 0.1404 -0.0010 -0.71% 0.1414 0.1424 0.1404
Jan 20, 2023 0.1394 0.0000 0.00% 0.1394 0.1394 0.1394
Jan 19, 2023 0.1394 0.0000 0.00% 0.1394 0.1394 0.1374
Jan 18, 2023 0.1404 0.0000 0.00% 0.1404 0.1404 0.1384
Jan 17, 2023 0.1384 0.0000 0.00% 0.1384 0.1384 0.1384
Jan 16, 2023 0.1394 0.0000 0.00% 0.1394 0.1414 0.1394
Jan 12, 2023 0.1394 0.0020 1.46% 0.1374 0.1404 0.1374
Jan 11, 2023 0.1374 -0.0030 -2.14% 0.1404 0.1404 0.1374
Jan 10, 2023 0.1384 -0.0010 -0.72% 0.1394 0.1394 0.1384
Jan 9, 2023 0.1384 -0.0040 -2.81% 0.1424 0.1424 0.1384
Jan 6, 2023 0.1414 0.0000 0.00% 0.1414 0.1434 0.1404
Jan 5, 2023 0.1414 0.0000 0.00% 0.1414 0.1414 0.1404
Jan 4, 2023 0.1414 -0.0030 -2.08% 0.1444 0.1444 0.1404

Oxley Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 981.361 1343.02 1188.61 686.068 1232.96 1364.17
Έσοδα 981.361 1343.02 1188.61 686.068 1232.96 1364.17
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 687.49 956.822 1003.02 547.287 988.411 1067.68
Ακαθάριστο Εισόδημα 293.871 386.197 185.59 138.781 244.549 296.495
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 643.171 1002.19 921.721 407.957 1346.08 1150.35
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 42.349 53.592 66.883 85.799 80.622 48.971
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -94.186 -22.312 -149.722 -218.598 165.626 -9.287
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 12.939 18.264 0.462 -11.195 0.929
Other Operating Expenses, Total -5.421 -4.175 1.075 2.982 107.665 42.995
Λειτουργικά Έσοδα 338.19 340.828 266.892 278.111 -113.125 213.816
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 25.216 -41.376 38.752 -171.668 -143.913 -104.721
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 363.406 299.452 305.339 105.417 -258.326 109.095
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 295.395 227.65 282.123 95.976 -275.089 89.505
Δικαίωμα Μειοψηφίας -89.392 -9.545 2.905 0.787 -5.523 -36.413
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 206.003 218.105 285.028 96.763 -280.612 53.092
Καθαρά Κέρδη 206.003 218.105 285.028 96.763 -280.612 13.093
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 206.003 218.105 285.028 96.763 -280.612 53.092
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 206.003 218.105 285.028 96.763 -280.612 13.093
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 206.003 218.105 285.028 96.763 -280.612 13.093
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3883.71 3862.53 3922.85 4086.39 4185.45 4238.97
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.05304 0.05647 0.07266 0.02368 -0.06704 0.01252
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.01439 0.01136 0.015 0.0168 0.0082 0.0025
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.05575 0.06006 0.07277 0.02119 -0.0669 0.01877
Άλλο, Καθαρό -0.305 -1.026 -1.288
Depreciation / Amortization 1.682 2.832
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -39.999
Q1 2019 Q2 2019 Q4 2020 Q2 2020 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 282.797 594.038 638.922 582.252 781.919
Έσοδα 282.797 594.038 638.922 582.252 781.919
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 224.483 498.795 489.616 491.873 575.803
Ακαθάριστο Εισόδημα 58.314 95.243 149.306 90.379 206.116
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 221.209 502.661 843.424 477.904 672.451
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 14.698 40.515 42.939 20.31 28.661
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -2.764 -5.118 -5.203 -4.736 -4.551
Other Operating Expenses, Total -15.208 -31.531 316.072 -29.543 72.538
Λειτουργικά Έσοδα 61.588 91.377 -204.502 104.348 109.468
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -43.746 -68.591 -76.61 -53.231 -51.49
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 17.842 22.786 -281.112 51.117 57.978
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 9.384 12.918 -288.007 43.544 45.961
Δικαίωμα Μειοψηφίας 2.777 2.798 -8.321 -5.909 -30.504
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 12.161 15.716 -296.328 37.635 15.457
Καθαρά Κέρδη 12.161 15.716 -296.328 34.122 -21.029
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 12.161 15.716 -296.328 37.635 15.457
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 12.161 15.716 -296.328 34.122 -21.029
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 12.161 15.716 -296.328 34.122 -21.029
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4155.74 4203.13 4167.77 4237.78 4236.58
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00293 0.00374 -0.0711 0.00888 0.00365
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.0032 0.005 0 0.0025
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.00293 0.00374 -0.07096 0.00881 0.00975
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -3.513 -36.486
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3392.33 2962.24 2973.72 3718.87 3549.51 2586.74
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 551.253 413.545 254.98 474.407 384.722 215.839
Μετρητά & Ισοδύναμα 551.253 413.545 254.98 474.407 384.722 215.839
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 358.896 481.166 417.293 614.966 629.973 378.895
Accounts Receivable - Trade, Net 256.083 378.538 273.431 180.726 449.857 378.895
Total Inventory 2460.66 2012.65 2143.77 2594.11 2490.38 1953.95
Prepaid Expenses 6.077 29.049 23.233 25.618 36.194
Other Current Assets, Total 15.449 25.826 134.446 9.764 8.241 38.049
Total Assets 4732.5 4607.89 5995.49 6099.62 5147.62 4166.72
Property/Plant/Equipment, Total - Net 690.084 910.639 66.518 1021.34 944.555 945.571
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 691.307 912.048 69.895 1027.39 967.606
Accumulated Depreciation, Total -1.223 -1.409 -3.377 -6.053 -23.051
Long Term Investments 608.209 703.124 1881.28 1168.73 423.425 429.77
Note Receivable - Long Term 32.631 31.046 167.036 171.542 178.175 188.986
Other Long Term Assets, Total 9.241 0.846 1.53 19.14 24.774 15.655
Total Current Liabilities 2406.2 1582.95 1239.86 2381.55 2770.72 1349.04
Accounts Payable 252.29 384.33 381.329 428.391 405.247 489.127
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 450 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1398.99 609.349 246.364 892.376 1750.56 784.089
Other Current Liabilities, Total 754.917 589.276 612.167 610.781 614.914 75.822
Total Liabilities 3947.83 3563.08 4559.75 4693.72 4100.22 3166.66
Total Long Term Debt 1234.59 1849.56 3213.76 2237.58 1266.22 1725.47
Long Term Debt 1234.59 1849.56 3213.76 2237.49 1265.92 1725.47
Deferred Income Tax 126.484 86.498 64.85 69.748 45.151 42.051
Minority Interest 180.557 44.072 41.282 4.674 18.124 50.096
Total Equity 784.663 1044.81 1435.73 1405.89 1047.4 1000.06
Common Stock 163.88 163.88 242.05 275.922 300.7 304.558
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 502.959 690.347 929.25 902.419 581.674 703.14
Treasury Stock - Common -7.855 -9.517 -2.575 -3.943 -7.638 -7.638
Unrealized Gain (Loss) 154.202 227.316 269.7 245.679 180.898
Other Equity, Total -28.523 -27.217 -2.691 -14.184 -8.236
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4732.5 4607.89 5995.49 6099.62 5147.62 4166.72
Total Common Shares Outstanding 3866.93 3861.65 4042.75 4155.74 4218.47 4236.58
Intangibles, Net 905.4 0 27.182 0
Capital Lease Obligations 0.094 0.303
Other Liabilities, Total 0.17 0
Sep 2019 Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3737.92 3701.01 3549.51 3016.99 2586.74
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 449.128 323.755 384.722 232.589 215.839
Μετρητά & Ισοδύναμα 449.128 323.755 384.722 232.589 215.839
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 686.175 728.899 629.973 462.96 378.895
Accounts Receivable - Trade, Net 686.175 728.899 629.973 462.96 378.895
Total Inventory 2569.99 2600.41 2490.38 2269.1 1953.95
Other Current Assets, Total 32.627 47.945 44.435 52.344 38.049
Total Assets 6151.71 5729.03 5147.62 4704.62 4166.72
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1017.89 1036.27 944.555 1008.03 945.571
Long Term Investments 1208.22 769.412 423.425 444.806 429.77
Note Receivable - Long Term 175.036 177.649 178.175 184.521 188.986
Other Long Term Assets, Total 12.644 18.938 24.774 25.014 15.655
Total Current Liabilities 2503.33 1931.91 2770.72 1791.37 1349.04
Accounts Payable 468.515 527.169 558.295 510.999 489.127
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1454.62 828.256 1759.63 926.338 784.089
Other Current Liabilities, Total 580.2 576.489 452.795 354.037 75.822
Total Liabilities 4743.86 4297.81 4100.22 3654.66 3166.66
Total Long Term Debt 2170.42 2287.68 1266.22 1791.37 1725.47
Long Term Debt 2170.42 2287.68 1266.22 1791.37 1725.47
Deferred Income Tax 68.885 69.508 45.151 48.228 42.051
Minority Interest 1.218 8.704 18.124 23.693 50.096
Total Equity 1407.85 1431.22 1047.4 1049.96 1000.06
Common Stock 275.922 299.263 300.7 300.7 304.558
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1135.87 1135.9 754.336 756.896 703.14
Treasury Stock - Common -3.943 -3.943 -7.638 -7.638 -7.638
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 6151.71 5729.03 5147.62 4704.62 4166.72
Total Common Shares Outstanding 4155.74 4228.68 4218.47 4218.47 4236.58
Intangibles, Net 25.752 27.182 25.264 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 363.406 299.452 305.339 105.417 -258.326 109.095
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 328.573 461.288 115.098 -325.104 38.889 623.572
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.499 0.67 14.068 14.766 16.105 17.611
Μη Χρηματικά Στοιχεία -138.022 20.311 -201.388 -65.761 426.295 153.697
Cash Taxes Paid 19.752 28.345 98.111 0.5 36.787 27.649
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 131.924 100.16 113.474 120.973 120.827 89.827
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 102.69 140.855 -2.921 -379.526 -145.185 343.169
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -120.133 -190.85 -1154.34 121.476 650.69 -44.854
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -33.017 -124.302 -30.89 -50.287 -4.475 -2.165
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -87.116 -66.548 -1123.45 171.763 655.165 -42.689
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 14.021 -410.089 878.654 338.895 -766.041 -711.055
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -142.896 -182.833 -164.054 -216.839 -105.394 -55.84
Total Cash Dividends Paid -60.662 -30.717 -49.754 -10.82 -16.954 -59.419
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -7.855 -1.662 90.539 0 -3.695
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 225.434 -194.877 1001.92 566.554 -639.998 -595.796
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -15.182 1.943 2.025 -1.81 0.988 -0.234
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 207.279 -137.708 -158.565 133.457 -75.474 -132.571
Sep 2019 Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021
Net income/Starting Line 17.842 22.786 -258.326 47.604 109.095
Cash From Operating Activities -8.096 -87.055 38.889 268.115 623.572
Cash From Operating Activities 3.735 7.865 16.105 8.73 17.611
Non-Cash Items 26.751 34.269 426.295 41.563 153.697
Cash Taxes Paid 0.161 0.219 36.787 22.228 27.649
Cash Interest Paid 29.788 64.367 120.827 43.828 89.827
Changes in Working Capital -56.424 -151.975 -145.185 168.3 343.169
Cash From Investing Activities -9.386 510.169 650.69 -12.686 -44.854
Capital Expenditures -0.228 -3.445 -4.475 -1.96 -2.165
Other Investing Cash Flow Items, Total -9.158 513.614 655.165 -10.726 -42.689
Cash From Financing Activities -9.544 -574.017 -766.041 -373.496 -711.055
Financing Cash Flow Items -29.892 -64.49 -105.394 -8.489 -55.84
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 -3.695
Issuance (Retirement) of Debt, Net 20.348 -504.609 -639.998 -365.007 -595.796
Foreign Exchange Effects 1.747 0.251 0.988 1.114 -0.234
Net Change in Cash -25.279 -150.652 -75.474 -116.953 -132.571
Total Cash Dividends Paid -4.918 -16.954 0 -59.419
Amortization 1.918
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Ching (Chiat Kwong) Individual Investor 41.4663 1792278951 0 2022-09-15 LOW
Low (See Ching) Individual Investor 27.5955 1192748214 0 2022-09-15 LOW
Tee (Wee Sien) Individual Investor 10.9178 471896172 0 2022-09-15 LOW
Tan (Yong Hoa) Individual Investor 0.9175 39654697 517415 2022-09-15 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.386 16683965 0 2022-12-31 LOW
Lian Bee Metal Pte. Ltd. Corporation 0.3173 13713944 178939 2022-09-15
Tan (Ah Seng) Individual Investor 0.2488 10754460 10754460 2022-09-15
Yap (Boh Sim) Individual Investor 0.2341 10120000 10120000 2022-09-15 LOW
LRI Invest S.A. Investment Advisor 0.0393 1700000 1700000 2021-06-30 MED
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0275 1187459 0 2022-12-31 MED
Ng (Weng Sui Harry) Individual Investor 0.0122 525627 0 2022-07-21 LOW
Ching (Wei Hung) Individual Investor 0.0056 242398 0 2022-07-21 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0004 19100 0 2022-12-31 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 0.0001 5736 0 2021-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Oxley Company profile

Σχετικά με την Oxley

Η Oxley Holdings Limited είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου με έδρα τη Σιγκαπούρη. Η εταιρεία ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης. Η Εταιρεία είναι εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων. Η Εταιρεία ειδικεύεται στην ανάπτυξη οικιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών έργων. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τομέων όπως η ανάπτυξη ακινήτων, οι επενδύσεις σε ακίνητα, τα ξενοδοχεία, οι κατασκευές και οι εταιρίες. Ο τομέας ανάπτυξης ακινήτων ασχολείται με την ανάπτυξη ακινήτων προς πώληση. Ο τομέας επενδύσεων σε ακίνητα ασχολείται με την εκμίσθωση εμπορικών ακινήτων. Ο τομέας Ξενοδοχείων ασχολείται με την εκμετάλλευση ιδιόκτητων ξενοδοχείων. Ο τομέας κατασκευών ασχολείται με την κατασκευή εμπορικών και οικιστικών ακινήτων. Η εταιρεία διαθέτει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με έργα ανάπτυξης ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Κύπρο, την Καμπότζη, τη Μαλαισία, τη Μιανμάρ, την Κίνα, το Βιετνάμ και την Αυστραλία.

Industry: Real Estate Rental, Development & Operations (NEC)

138 Robinson Road
#30-01 the Corporate Office
068906
SG

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

23,559.00 Price
+0.400% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.41 Price
+0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00329

Natural Gas

2.53 Price
+2.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1001%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0692%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.006

Oil - Crude

76.22 Price
+0.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0219%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου