Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Origin Materials, Inc. - ORGN CFD

  0.53
  10.42%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.48
  Άνοιγμα* 0.48
  Μεταβολή 1 έτους* -90.3%
  Εύρος ημέρας* 0.48 - 0.54
  Εύρος 52 εβδ. 0.55-6.26
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.90M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 32.02M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 79.05M
  Αναλογία P/E 1.55
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 144.28M
  Έσοδα 15.74M
  EPS 0.35
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.22
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 19, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 0.48 -0.02 -4.00% 0.50 0.50 0.48
  Feb 22, 2024 0.49 0.00 0.00% 0.49 0.50 0.48
  Feb 21, 2024 0.49 -0.01 -2.00% 0.50 0.50 0.49
  Feb 20, 2024 0.50 -0.03 -5.66% 0.53 0.53 0.49
  Feb 16, 2024 0.52 -0.03 -5.45% 0.55 0.55 0.51
  Feb 15, 2024 0.55 0.04 7.84% 0.51 0.55 0.51
  Feb 14, 2024 0.50 0.03 6.38% 0.47 0.51 0.47
  Feb 13, 2024 0.47 -0.03 -6.00% 0.50 0.50 0.46
  Feb 12, 2024 0.52 0.00 0.00% 0.52 0.53 0.52
  Feb 9, 2024 0.52 0.03 6.12% 0.49 0.53 0.49
  Feb 8, 2024 0.50 0.02 4.17% 0.48 0.50 0.48
  Feb 7, 2024 0.48 -0.02 -4.00% 0.50 0.50 0.48
  Feb 6, 2024 0.49 0.01 2.08% 0.48 0.49 0.48
  Feb 5, 2024 0.48 -0.03 -5.88% 0.51 0.51 0.48
  Feb 2, 2024 0.51 -0.04 -7.27% 0.55 0.55 0.50
  Feb 1, 2024 0.57 -0.01 -1.72% 0.58 0.59 0.55
  Jan 31, 2024 0.57 -0.02 -3.39% 0.59 0.59 0.57
  Jan 30, 2024 0.59 0.00 0.00% 0.59 0.60 0.58
  Jan 29, 2024 0.60 -0.03 -4.76% 0.63 0.63 0.57
  Jan 26, 2024 0.61 0.00 0.00% 0.61 0.63 0.61

  Origin Materials, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, February 29, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Origin Materials Inc Earnings Release
  Q4 2023 Origin Materials Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  22:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Origin Materials Inc Earnings Call
  Q4 2023 Origin Materials Inc Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, May 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:01

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Origin Materials Inc Earnings Release
  Q1 2024 Origin Materials Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα -38.947 -26.933 -11.18 0
  Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 78.569 42.09 -30.302 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 38.947 26.933 11.18
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 24.095 17.265 6.563
  Έρευνα & Ανάπτυξη 14.141 9.124 4.138
  Depreciation / Amortization 0.711 0.544 0.479
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 8.382 -2.751 -1.429
  Άλλο, Καθαρό 109.134 71.774 -17.693
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 78.569 42.09 -30.302
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 78.569 42.09 -30.302
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 78.569 42.09 -30.302
  Καθαρά Κέρδη 78.569 42.09 -30.302
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 78.569 42.09 -30.302
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 78.569 42.09 -30.302
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 142.147 141.302 141.248
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.55273 0.29787 -0.21453
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.55273 0.29787 -0.21453
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 6.898 1.704 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 21.176 13.979 12.973 9.746 8.673
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.619 7.656 7.326 5.834 5.864
  Έρευνα & Ανάπτυξη 5.396 5.075 5.424 3.732 2.649
  Depreciation / Amortization 0.347 0.288 0.223 0.18 0.16
  Λειτουργικά Έσοδα -14.278 -12.275 -12.973 -9.746 -8.673
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.26 2.974 0.58 3.438 3.366
  Άλλο, Καθαρό 5.683 19.07 28.386 14.607 52.238
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -6.335 9.769 15.993 8.299 46.931
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -6.464 9.769 15.993 8.299 46.931
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -6.464 9.769 15.993 8.299 46.931
  Καθαρά Κέρδη -6.464 9.769 15.993 8.299 46.931
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -6.464 9.769 15.993 8.299 46.931
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -6.464 9.769 15.993 8.299 46.931
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -6.464 9.769 15.993 8.299 46.931
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 139.265 138.651 142.183 142.197 142.196
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.04642 0.07046 0.11248 0.05836 0.33005
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.04642 0.07046 0.11248 0.05836 0.33005
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Έσοδα 6.898 1.704
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6.814 0.96
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0.084 0.744
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 331.499 451.173 2.005
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 323.322 444.095 1.309
  Μετρητά 107.858 46.637 1.309
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 215.464 397.458 0
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4.346 2.612 0.048
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.341 3.774 0.083
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.49 0.692 0.565
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 493.7 510.417 47.429
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 156.962 58.967 45.104
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.16 0.215 0.258
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.079 0.062 0.062
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 19.812 4.187 7.764
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 10.384 2.451 2.7
  Δεδουλευμένα Έξοδα 9.033 1.253 0.593
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 3.232
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.395 0.483 1.239
  Σύνολο Οφειλών 116.795 206.907 47.306
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 5.847 5.189 6.095
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 5.847 5.189 6.095
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 91.136 197.531 33.447
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 376.905 303.51 0.123
  Κοινή Μετοχή 0.014 0.016 0.006
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 371.072 361.542 98.62
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 21.772 -56.797 -98.887
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -15.953 -1.251 0.384
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 493.7 510.417 47.429
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 143.034 141.302 141.248
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 161.655 66.507
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4.693 -7.54
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 209.152 236.052 277.034 331.499 372.803
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 189.536 217.693 263.925 323.322 361.698
  Μετρητά 66.106 65.523 86.954 107.858 102.965
  Προπληρωθέντα Εξοδα 6.041 3.268 3.891 3.341 5.237
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 471.041 476.704 483.47 493.7 492.472
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 16.736 12.127 15.024 19.812 16.191
  Payable/Accrued
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 46.954 84.201 92.328 116.795 140.442
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3.459 5.189 5.189 5.847 5.802
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 26.759 66.885 72.115 91.136 118.449
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 424.087 392.503 391.142 376.905 352.03
  Κοινή Μετοχή 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 380.295 377.059 374.01 371.072 366.332
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 56.008 25.077 31.541 21.772 5.779
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 471.041 476.704 483.47 493.7 492.472
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 144.199 143.499 143.268 143.034 142.704
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 12.477 14.095 7.923 4.346 3.537
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.277 0.65 0.967 0.49 2.331
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 238.727 223.286 193.294 156.962 114.421
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 244.435 228.643 198.253 161.655 122.344
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5.708 -5.357 -4.959 -4.693 -7.923
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.129 0.142 0.15 0.16 0.168
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4.991 6.755 7.922 10.384 7.646
  Δεδουλευμένα Έξοδα 7.475 4.966 6.31 9.033 5.951
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3.459 5.189 5.189 5.847 5.802
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -12.23 -9.647 -14.423 -15.953 -20.095
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 123.43 152.17 176.971 215.464 258.733
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 23.033 17.224 12.992 5.079 5.08
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 4.27 0.406 0.792 0.395 2.594
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 10.625 7.28 1.479
  Συνολικό Απόθεμα 0.821 0.346 0.328
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 78.569 42.09 -30.302
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -26.092 -22.043 -5.461
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.711 0.544 0.479
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -99.165 -61.365 21.407
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -6.207 -3.312 2.955
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 88.847 -411.638 -2.054
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -83.936 -12.469 -2.054
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1.248 478.948 5.829
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.399 0.074 0.001
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.849 11.344 5.828
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -2.782 -0.014 -0.052
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 61.221 45.253 -1.738
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 172.783 -399.169
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 467.53
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 9.769 78.569 62.576 54.277 7.346
  Cash From Operating Activities -19.067 -26.092 -9.462 -3.032 -1.29
  Non-Cash Items -17.22 -99.165 -76.789 -63.335 -11.625
  Changes in Working Capital -11.904 -6.207 4.263 5.718 2.841
  Cash From Financing Activities 0.033 1.248 0.371 0.268 0.034
  Financing Cash Flow Items
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0.01 0.849 0 0 0
  Net Change in Cash -20.904 61.221 56.343 32.419 11.304
  Cash From Operating Activities 0.288 0.711 0.488 0.308 0.148
  Cash From Investing Activities -1.83 88.847 69.983 38.663 13.093
  Capital Expenditures -40.963 -83.936 -57.958 -25.092 -10.4
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.023 0.399 0.371 0.268 0.034
  Foreign Exchange Effects -0.04 -2.782 -4.549 -3.48 -0.533
  Other Investing Cash Flow Items, Total 39.133 172.783 127.941 63.755 23.493
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Amram (Lior I) Individual Investor 8.4827 12173939 2400265 2022-12-31
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.9518 7106570 354026 2023-06-30 LOW
  BNP Paribas Asset Management UK Limited Investment Advisor 4.5615 6546523 -69384 2023-06-30 MED
  Drucker (Charles D) Individual Investor 4.09 5869811 0 2023-05-22 HIGH
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.0484 5810157 6754 2023-06-30 LOW
  Sim (Boon) Individual Investor 3.5072 5033311 -1300 2023-02-01 HIGH
  Artius Acquisition Partners, L.L.C. Corporation 3.247 4660000 0 2023-05-22 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6393 2352594 159307 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.4564 2090095 72480 2023-06-30 LOW
  BNP Paribas Asset Management France SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.9514 1365478 -104294 2022-05-31 LOW
  Riley (Richard J) Individual Investor 0.8061 1156915 0 2023-05-22 LOW
  Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.6798 975581 147016 2023-06-30 MED
  BofA Global Research (US) Research Firm 0.6462 927458 410644 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6112 877109 40057 2023-06-30 LOW
  Bissell (John) Individual Investor 0.5935 851814 -30000 2023-06-30 LOW
  Candriam S.A. (France) Investment Advisor 0.5748 824860 0 2023-09-30 MED
  Candriam Belgium S.A. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5748 824860 0 2023-06-30 LOW
  Apollo Capital Management, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5727 821959 821959 2023-06-30 MED
  Hightower Advisors, LLC Investment Advisor 0.5122 735111 675 2023-06-30 LOW
  SG Americas Securities, L.L.C. Research Firm 0.4078 585196 585196 2023-09-30 HIGH

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Origin Materials, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Origin Materials, Inc.

  Η Origin Materials, Inc. είναι μια εταιρεία υλικών με αρνητικό ισοζύγιο άνθρακα. Έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα για τη μετατροπή του άνθρακα που βρίσκεται στη μη διατροφική βιομάζα σε χρήσιμα υλικά, με ταυτόχρονη δέσμευση άνθρακα κατά τη διαδικασία. Αντικαθιστά υλικά με βάση το πετρέλαιο με υλικά χωρίς άνθρακα σε μια σειρά από τελικά προϊόντα, όπως συσκευασίες τροφίμων και ποτών, ρούχα, υφάσματα, πλαστικά, εξαρτήματα αυτοκινήτων, μοκέτες, ελαστικά, κόλλες, βελτιωτικά εδάφους και άλλα. Έχει αναπτύξει μια τεχνολογία πλατφόρμας για τη μετατροπή της βιομάζας, ή του άνθρακα με βάση τα φυτά, στα χημικά συστατικά χλωρομεθυλική φουρφουράλη (CMF) και υδροθερμικό άνθρακα (HTC), τα οποία αναφέρονται ως φουρανικά ενδιάμεσα προϊόντα, καθώς και σε άλλα δευτερεύοντα προϊόντα. Η τεχνολογία της μετατρέπει βιώσιμες πρώτες ύλες, όπως υπολείμματα ξύλου βιώσιμης συγκομιδής, γεωργικά απόβλητα, απορρίμματα ξύλου, ακόμη και κυματοειδές χαρτόνι, σε υλικά και προϊόντα που παράγονται από ορυκτές πρώτες ύλες, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Αυτές οι βιώσιμες πρώτες ύλες δεν χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων.

  Industry: Commodity Chemicals (NEC)

  930 Riverside Parkway
  Suite 10
  WEST SACRAMENTO
  CALIFORNIA 95605
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0052%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0272%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου