Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Oriental Petroleum and Minerals Corporation - OPTBF CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 0.01-0.01
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.67M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 551.10M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.12B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 200.00B
Έσοδα 191.53M
EPS 0.00
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.54545
Beta 0.55
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 11, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Oriental Petroleum and Minerals Corporation Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 8.67435 7.64419 7.69155 4.24833 1.27727 3.50619
Έσοδα 8.67435 7.64419 7.69155 4.24833 1.27727 3.50619
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4.68239 5.18318 7.51686 4.60382 1.67797 2.94096
Ακαθάριστο Εισόδημα 3.99196 2.46101 0.17469 -0.35549 -0.4007 0.56523
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6.87153 7.3634 9.48793 5.70603 1.18564 3.60607
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.78255 0.65078 0.64889 0.62623 0.65847 0.66511
Depreciation / Amortization 1.24627 1.51666 1.08438 1.50328 0.71971
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.16034 0.01279 0.2378 -1.02729 -1.87051
Λειτουργικά Έσοδα 1.80282 0.28079 -1.79638 -1.4577 0.09163 -0.09988
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.35464 1.61446 2.01403 2.36636 2.05449 1.79744
Άλλο, Καθαρό 0.86804 0.70562 0.68719 1.35009 1.86277 0.00007
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4.02549 2.60086 0.90483 2.25874 4.0089 1.69762
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2.76531 2.2192 0.85529 2.33109 2.49545 1.65997
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2.76531 2.2192 0.85529 2.33109 2.49545 1.65997
Καθαρά Κέρδη 2.76531 2.2192 0.85529 2.33109 2.49545 1.65997
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2.76531 2.2192 0.85529 2.33109 2.49545 1.65997
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2.76531 2.2192 0.85529 2.33109 2.49545 1.65997
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2.76531 2.2192 0.85529 2.33109 2.49545 1.65997
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 200000 200000 200000 200000 200000 200000
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00001 0.00001 0 0.00001 0.00001 0.00001
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.00001 0.00001 0 0.00001 0.00001 0.00001
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.00001 0.00001 0.00001
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 0 1.11326 1.15491 1.23802 0.9623
Έσοδα 0 1.11326 1.15491 1.23802 0.9623
Κόστος Εσόδων, Σύνολο -0.08582 0.83921 1.12832 1.05925 0.54828
Ακαθάριστο Εισόδημα 0.08582 0.27405 0.02659 0.17877 0.41402
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 0.03726 0.9952 1.26595 1.30767 0.68148
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.12308 0.15599 0.13763 0.24841 0.1332
Λειτουργικά Έσοδα -0.03726 0.11806 -0.11104 -0.06965 0.28082
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.58385 0.70984 -0.73436 1.23812 0.08214
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.54659 0.8279 -0.8454 1.16853 0.36296
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.54659 0.8279 -0.8454 1.13088 0.36296
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.54659 0.8279 -0.8454 1.13088 0.36296
Καθαρά Κέρδη 0.54659 0.8279 -0.8454 1.13088 0.36296
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.54659 0.8279 -0.8454 1.13088 0.36296
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.54659 0.8279 -0.8454 1.13088 0.36296
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.54659 0.8279 -0.8454 1.13088 0.36296
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 200000 200000 200000 200000 200000
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0 0 0 0.00001 0
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0.00001 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0 0 0 0.00001 0
Άλλο, Καθαρό 0.00007
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 18.6143 18.1723 53.2758 21.0508 20.2389 21.9088
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16.0682 15.6681 50.5231 19.3897 18.4148 19.9401
Μετρητά & Ισοδύναμα 11.1954 5.41282 10.5231 17.8878 15.2988 16.0011
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.87276 10.2552 40 1.5019 3.11595 3.93902
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.32931 1.02976 0.96924 0.98249 1.56424 1.64691
Accounts Receivable - Trade, Net 1.32931 1.02976 0.96924 0.98249 1.56424 1.64691
Total Inventory 1.20692 1.46265 1.77307 0.66815 0.24987 0.31209
Other Current Assets, Total 0.00985 0.01179 0.01034 0.01044 0.01001 0.00967
Total Assets 90.7481 92.1053 92.2884 93.4121 96.4495 94.7922
Property/Plant/Equipment, Total - Net 14.5811 14.7512 13.7178 13.3259 12.6456 12.1752
Long Term Investments 56.8899 58.519 24.632 58.3726 62.9021 59.1513
Other Long Term Assets, Total 0.66284 0.66284 0.66284 0.66284 0.66284 1.55683
Total Current Liabilities 1.28804 0.65155 2.73141 1.64278 0.44302 0.56174
Payable/Accrued 0.62489 0.52851 0.49689 0.82577 0.44302 0.56174
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.66315 0.12305 2.23452 0.81701
Total Liabilities 3.33451 2.61536 4.18302 2.52323 2.54933 3.38354
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax 1.62355 1.57481 1.06447 0.35812 1.45652 1.13397
Other Liabilities, Total 0.42292 0.38899 0.38714 0.52234 0.64979 1.68784
Total Equity 87.4136 89.49 88.1053 90.8889 93.9002 91.4086
Common Stock 82.269 82.269 82.269 82.269 82.269 82.269
Additional Paid-In Capital 3.65048 3.65048 3.65048 3.65048 3.65048 3.65048
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1.00016 3.21936 4.08083 4.28291 4.78127 4.3838
Unrealized Gain (Loss) -0.05119 -0.38569 -2.66808 -0.13618 2.40632 0.26851
Other Equity, Total 0.54521 0.73684 0.77314 0.82269 0.79312 0.83685
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 90.7481 92.1053 92.2884 93.4121 96.4495 94.7922
Total Common Shares Outstanding 200000 200000 200000 200000 200000 200000
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 18.6416 23.229 21.0234 21.9088 20.0278
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17.1165 21.9363 19.9975 19.9401 18.2479
Μετρητά & Ισοδύναμα 17.0959 21.9157 19.9975 16.0011 14.3089
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.02063 0.0206 0 3.93902 3.93902
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.41603 0.395 0.4147 1.64691 1.25535
Accounts Receivable - Trade, Net 0.41603 0.395 0.4147 1.64691 1.25535
Total Inventory 1.09936 0.8881 0.60174 0.31209 0.49821
Other Current Assets, Total 0.00969 0.00964 0.00945 0.00967 0.0263
Total Assets 97.7232 98.1379 93.6081 94.7922 93.8292
Property/Plant/Equipment, Total - Net 12.3992 12.2098 12.0884 12.1752 12.0089
Long Term Investments 66.0196 62.0363 59.8335 59.1513 60.198
Other Long Term Assets, Total 0.66284 0.66284 0.66284 1.55683 1.59466
Total Current Liabilities 0.61398 2.49183 0.42648 0.56174 0.55054
Payable/Accrued 0.37584 0.19409 0.21088 0.56174 0.19567
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.23814 2.29775 0.2156 0.35487
Total Liabilities 2.71455 4.59137 2.49554 3.38354 2.76212
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax 1.45652 1.45652 1.45652 1.13397 1.13397
Other Liabilities, Total 0.64405 0.64301 0.61254 1.68784 1.07762
Total Equity 95.0087 93.5465 91.1126 91.4086 91.0671
Common Stock 85.6417 85.6417 85.6417 82.269 85.6417
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 5.60557 4.37603 3.53063 4.3838 5.02447
Unrealized Gain (Loss) 2.96824 2.73562 1.14711 0.26851 -0.43594
Other Equity, Total 0.79312 0.79312 0.79312 0.83685 0.83685
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 97.7232 98.1379 93.6081 94.7922 93.8292
Total Common Shares Outstanding 200000 200000 200000 200000 200000
Additional Paid-In Capital 3.65048
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 4.02549 2.60086 0.90483 2.25874 4.0089 1.69762
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -0.28695 0.93663 0.82243 -1.1267 -3.10248 0.15845
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.24627 1.51666 1.08438 1.50328 0.71971 0.68006
Μη Χρηματικά Στοιχεία -1.76326 -2.25426 -2.40197 -3.29772 -5.47317 -1.70014
Cash Taxes Paid 0 0.83352 0.50257 0.66999 0.40558 0.35726
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -3.79544 -0.92662 1.23519 -1.59101 -2.35793 -0.51909
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -39.4933 -6.69525 4.28453 10.1529 1.80312 2.87978
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.14105 -1.68675 -0.05099 -1.11136 -0.03946 -0.00427
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -39.3523 -5.00851 4.33551 11.2642 1.84258 2.88405
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0 0.00001 0 -1.8454 -1.83766 -1.94285
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 0.00001 0 0.09567 0.00003 0
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.02983 -0.024 0.00335 0.18396 0.54801 -0.3931
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -39.8101 -5.78262 5.1103 7.36473 -2.58902 0.70228
Total Cash Dividends Paid -1.94107 -1.8377 -1.94285
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 0.54659 1.37449 0.52909 1.69762 0.36296
Cash From Operating Activities 1.47224 1.85628 1.12939 0.15845 -0.09532
Cash From Operating Activities 0.24643 0.43586 0.55723 0.68006 0.16638
Non-Cash Items -0.58385 -1.29365 -0.59711 -1.70014 -0.08249
Changes in Working Capital 1.26308 1.33958 0.64018 -0.51909 -0.54217
Cash From Investing Activities 0.32481 4.85804 6.10754 2.87978 -1.54346
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.32481 4.85804 6.10754 2.88405 -1.54346
Cash From Financing Activities 0 -2.05744 -1.94285
Financing Cash Flow Items 0 0
Net Change in Cash 1.79705 6.61685 4.69872 0.70228 -1.69221
Foreign Exchange Effects -0.09747 -0.48077 -0.3931 -0.05343
Total Cash Dividends Paid -2.05744 -1.94285
Cash Taxes Paid 0.35726
Capital Expenditures -0.00427
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
JG Summit Capital Services Corp. Corporation 35.8195 28655561021 0 2022-09-30 LOW
Prudential Guarantee and Assurance, Inc. Corporation 9.2131 7370493083 0 2022-09-30 LOW
JG Summit Holdings Inc Corporation 1.4276 1142109175 0 2022-09-30 LOW
Coyiuto (Robert G. Jr.) Individual Investor 0.1771 141687685 0 2022-09-30 LOW
Madrid (Apollo P.) Individual Investor 0.0001 100795 0 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Oriental Petroleum and Minerals Corporation Company profile

Σχετικά με την Oriental Petroleum and Minerals Corporation

Η Oriental Petroleum and Minerals Corporation είναι εταιρεία ερευνών. Η εταιρεία ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή πετρελαίου και ορυκτών πόρων στις Φιλιππίνες. Δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης πετρελαίου. Οι επιχειρησιακές δραστηριότητες της Εταιρείας εξαρτώνται κυρίως από τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με την κυβέρνηση. Η Εταιρεία, μαζί με άλλες εταιρείες εξερεύνησης πετρελαίου, συνάπτει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠ) με την κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μέσω του Υπουργείου Ενέργειας (DOE), για την εξερεύνηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ορισμένων συμβατικών περιοχών που βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή Palawan. Οι κύριες ιδιοκτησίες της Εταιρείας αποτελούνται από περιοχές εξερεύνησης πετρελαίου στις Φιλιππίνες, χερσαίες και υπεράκτιες. Η θυγατρική της, Linapacan Oil Gas and Power Corporation (LOGPOCOR), διεξάγει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εξερεύνηση, την εξόρυξη, την παραγωγή, τη μεταφορά, την εμπορία, τη χρήση, τη διατήρηση και την αποθήκευση κάθε μορφής ενεργειακών προϊόντων και πόρων.

Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

40/F c/o JG Summit, Robinson`s Equitable Tower, ADB Ave., Ortigas Center
PASIG
1600
PH

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.45 Price
-0.410% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0878%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

78.92 Price
+0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0163%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0021%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

22,721.30 Price
-1.160% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.40 Price
-1.110% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00316

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου