Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Organovo Holdings, Inc. - ONVO CFD

  1.16
  10.77%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.06
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.3
  Άνοιγμα* 1.25
  Μεταβολή 1 έτους* -40.19%
  Εύρος ημέρας* 1.1 - 1.25
  Εύρος 52 εβδ. 1.00-3.40
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 113.04K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.72M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 10.20M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 9.81M
  Έσοδα 368.00K
  EPS -2.15
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.91
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 8, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 16, 2024 1.16 -0.09 -7.20% 1.25 1.26 1.09
  Apr 15, 2024 1.30 -0.36 -21.69% 1.66 1.71 1.18
  Apr 12, 2024 0.99 0.00 0.00% 0.99 1.00 0.98
  Apr 11, 2024 1.01 0.02 2.02% 0.99 1.01 0.99
  Apr 10, 2024 1.01 0.02 2.02% 0.99 1.01 0.99
  Apr 9, 2024 1.01 0.00 0.00% 1.01 1.02 1.01
  Apr 8, 2024 1.02 0.02 2.00% 1.00 1.02 1.00
  Apr 5, 2024 1.00 0.00 0.00% 1.00 1.02 0.99
  Apr 4, 2024 1.02 0.04 4.08% 0.98 1.03 0.98
  Apr 3, 2024 1.01 0.01 1.00% 1.00 1.02 0.98
  Apr 2, 2024 1.00 0.02 2.04% 0.98 1.00 0.98
  Apr 1, 2024 1.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 0.99
  Mar 28, 2024 1.01 0.02 2.02% 0.99 1.02 0.99
  Mar 27, 2024 0.99 -0.01 -1.00% 1.00 1.03 0.99
  Mar 26, 2024 1.02 0.03 3.03% 0.99 1.06 0.97
  Mar 25, 2024 1.01 0.03 3.06% 0.98 1.17 0.98
  Mar 22, 2024 0.99 0.02 2.06% 0.97 0.99 0.97
  Mar 21, 2024 1.01 -0.01 -0.98% 1.02 1.02 0.99
  Mar 20, 2024 1.01 -0.02 -1.94% 1.03 1.07 0.97
  Mar 19, 2024 1.05 -0.03 -2.78% 1.08 1.10 1.03

  Organovo Holdings, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, July 11, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Organovo Holdings Inc Earnings Release
  Q4 2023 Organovo Holdings Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 0.37 1.5 0 2.196 3.091
  Έσοδα 0.37 1.5 0 2.196 3.091
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0 0.328 0.482
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0 1.868 2.609
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 18.101 12.979 16.826 23.671 30.365
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9.088 9.631 12.9 14.423 15.131
  Έρευνα & Ανάπτυξη 8.72 3.206 1.077 5.051 14.752
  Λειτουργικά Έσοδα -17.731 -11.479 -16.826 -21.475 -27.274
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.483 0.008 0.015 0.594 0.705
  Gain (Loss) on Sale of Assets -0.009 0 -0.019 0.113 -0.063
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -17.257 -11.446 -16.824 -18.708 -26.632
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -17.259 -11.448 -16.826 -18.71 -26.635
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -17.259 -11.448 -16.826 -18.71 -26.635
  Καθαρά Κέρδη -17.259 -11.448 -16.826 -18.71 -26.635
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -17.259 -11.448 -16.826 -18.71 -26.635
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -17.259 -11.448 -16.826 -18.71 -26.635
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -17.259 -11.448 -16.826 -18.71 -26.635
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 8.71303 8.7036 6.902 6.47781 5.769
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.98083 -1.31532 -2.43784 -2.88832 -4.61692
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.98015 -1.31532 -2.17161 -2.62603 -4.60982
  Άλλο, Καθαρό 0 0.025 0.006 2.06 0
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Depreciation / Amortization 0.293 0.142 0.041 1.142
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 2.808 2.727
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0.075 0.162 0.131 0.077 0
  Έσοδα 0.075 0.162 0.131 0.077
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο
  Ακαθάριστο Εισόδημα
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4.27 7.941 3.49 3.431 3.239
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.591 2.478 2.22 2.185 2.205
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.612 5.404 1.14 1.191 0.984
  Depreciation / Amortization 0.067 0.059 0.13 0.055 0.05
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
  Λειτουργικά Έσοδα -4.195 -7.779 -3.359 -3.354 -3.239
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.169 0.329 0.095 0.033 0.026
  Gain (Loss) on Sale of Assets -0.009
  Άλλο, Καθαρό 0 0 0 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -4.026 -7.459 -3.264 -3.321 -3.213
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -4.028 -7.459 -3.264 -3.321 -3.215
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -4.028 -7.459 -3.264 -3.321 -3.215
  Καθαρά Κέρδη -4.028 -7.459 -3.264 -3.321 -3.215
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4.028 -7.459 -3.264 -3.321 -3.215
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4.028 -7.459 -3.264 -3.321 -3.215
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4.028 -7.459 -3.264 -3.321 -3.215
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 8.71723 8.71525 8.71362 8.71228 8.71097
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.46207 -0.85586 -0.37459 -0.38119 -0.36907
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.46207 -0.85482 -0.37459 -0.38119 -0.36907
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 17.048 29.533 38.398 28.318 38.574
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16.007 28.675 37.364 27.356 36.477
  Μετρητά & Ισοδύναμα 15.301 28.675 37.364 27.356 36.477
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.152 0 0.111 0.558
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.152 0 0.111 0.503
  Συνολικό Απόθεμα 0 0.49
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.889 0.858 1.034 0.851 1.049
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 20.313 33.296 39.917 28.441 40.623
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2.607 2.815 0.381 0 1.832
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3.883 3.886 1.383 0.415 6.413
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1.276 -1.071 -1.002 -0.415 -4.581
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.013 0.094 0.109 0.123 0.137
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.645 0.854 1.029 0 0.08
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3.671 1.383 0.721 1.81 3.737
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.331 0.415 0.281 0.72 0.628
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.34 0.968 0.44 1.09 2.584
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0.525
  Σύνολο Οφειλών 4.984 3.087 0.721 1.81 4.325
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.313 1.704 0 0.588
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15.329 30.209 39.196 26.631 36.298
  Κοινή Μετοχή 0.009 0.009 0.009 0.131 0.124
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 340.317 337.94 335.479 305.965 296.929
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -324.998 -307.739 -296.291 -279.465 -260.755
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.002
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 20.313 33.296 39.917 28.441 40.623
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 8.71691 8.71063 8.67049 6.52791 6.20077
  Treasury Stock - Common -0.001 -0.001 -0.001
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.706
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8.296 11.695 17.048 21.614 24.357
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7.617 10.754 16.007 20.75 23.838
  Μετρητά & Ισοδύναμα 7.617 10.754 15.301 20.196 13.265
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.055 0.149 0.152 0.076
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.055 0.149 0.152 0.076
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.624 0.792 0.889 0.788 0.519
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 11.161 14.756 20.313 25.079 27.91
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2.313 2.456 2.607 2.545 2.716
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.552 0.605 0.658 0.92 0.837
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1.6 1.77 3.671 1.376 1.389
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.435 0.488 0.331 0.242 0.441
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.165 1.282 3.34 1.134 0.948
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 2.705 2.98 4.984 2.79 2.904
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8.456 11.776 15.329 22.289 25.006
  Κοινή Μετοχή 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 341.467 340.792 340.317 339.817 339.273
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -333.02 -329.026 -324.998 -317.539 -314.275
  Treasury Stock - Common -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 11.161 14.756 20.313 25.079 27.91
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 8.71945 8.7182 8.71691 8.71459 8.71327
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.105 1.21 1.313 1.414 1.515
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 0.706 0.554 10.573
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.001 0.002 0.002 0.003
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -11.448 -16.826 -18.71 -26.635 -34.803
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -8.453 -13.323 -14.882 -20.375 -28.857
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.142 0.041 1.142 0.98 1.267
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 2.256 5.575 3.684 5.13 6.767
  Cash Taxes Paid 0.002 -0.002 -0.002 -0.003 0.002
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.597 -2.113 -0.998 0.15 -2.088
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.409 -0.393 0.747 -0.076 -0.292
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.409 -0.405 0 -0.079 -0.296
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 0.012 0.747 0.003 0.004
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0.205 23.835 4.935 13.154 10.113
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.251 23.839 4.996 13.377 10.113
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0 0.011
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -8.657 10.119 -9.2 -7.297 -19.025
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.046 -0.004 -0.061 -0.223
  Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
  Net income/Starting Line -9.8 -6.536 -3.215 -11.448 -9.537
  Cash From Operating Activities -7.675 -4.631 -2.414 -8.453 -6.912
  Cash From Operating Activities 0.234 0.104 0.05 0.142 0.096
  Non-Cash Items 1.896 1.346 0.655 2.256 1.429
  Cash Taxes Paid 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
  Changes in Working Capital -0.005 0.455 0.096 0.597 1.1
  Cash From Investing Activities -0.804 -10.779 -10.693 -0.409 -0.356
  Capital Expenditures -0.234 -0.193 -0.074 -0.409 -0.356
  Other Investing Cash Flow Items, Total -0.57 -10.586 -10.619 0 0
  Cash From Financing Activities 0 0 0 0.205 0.205
  Financing Cash Flow Items 0 0 -0.046 -0.046
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0.251 0.251
  Net Change in Cash -8.479 -15.41 -13.107 -8.657 -7.063

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Organovo Holdings, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Organovo Holdings, Inc.

  Η Organovo Holdings, Inc. είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας σε πρώιμο στάδιο. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην κατασκευή υψηλής πιστότητας, τρισδιάστατων (3D) ιστών που αναπαριστούν βασικές πτυχές των ανθρώπινων ασθενειών. Η εταιρεία στοχεύει στο έντερο και αναπτύσσει τρισδιάστατους ιστούς για την ελκώδη κολίτιδα (UC) και τη νόσο του Crohn (CD). Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την τεχνολογία της πλατφόρμας της για την κατασκευή λειτουργικών τρισδιάστατων ανθρώπινων ιστών που μιμούνται βασικές πτυχές της σύνθεσης, της αρχιτεκτονικής, της λειτουργίας και της ασθένειας των φυσικών ανθρώπινων ιστών. Οι βιοεκτυπωτές της NovoGen Bioprinters είναι αυτοματοποιημένες συσκευές που επιτρέπουν την κατασκευή τρισδιάστατων ζωντανών ιστών που αποτελούνται από κύτταρα θηλαστικών. Οι NovoGen Bioprinters μπορούν να διανέμουν καθαρά σκευάσματα υδρογέλης και χρησιμεύουν επίσης ως σημαντικά στοιχεία της πλατφόρμας πρωτοτυποποίησης και κατασκευής ιστών της εταιρείας. Η εταιρεία σκοπεύει επίσης να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα βιοεκτύπωσης καθώς και τις τρισδιάστατες τεχνολογίες για τη θεραπεία των ασθενειών-στόχων της.

  Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

  Suite 110
  6275 Nancy Ridge Drive
  SAN DIEGO
  CALIFORNIA 92121
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου