Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές OptiNose - OPTN CFD

  0.87
  3.33%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  OptiNose Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.9
  Άνοιγμα* 0.91
  Μεταβολή 1 έτους* -54.5%
  Εύρος ημέρας* 0.87 - 0.93
  Εύρος 52 εβδ. 0.90-2.07
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 222.37K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 6.26M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 147.13M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 112.31M
  Έσοδα 71.98M
  EPS -0.39
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -0.29
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 5, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 19, 2024 0.87 -0.02 -2.25% 0.89 0.94 0.86
  Apr 18, 2024 0.90 -0.12 -11.76% 1.02 1.03 0.89
  Apr 17, 2024 0.99 -0.09 -8.33% 1.08 1.10 0.99
  Apr 16, 2024 1.07 -0.08 -6.96% 1.15 1.16 1.07
  Apr 15, 2024 1.17 0.01 0.86% 1.16 1.19 1.14
  Apr 12, 2024 1.19 0.00 0.00% 1.19 1.22 1.13
  Apr 11, 2024 1.22 0.01 0.83% 1.21 1.22 1.20
  Apr 10, 2024 1.22 0.04 3.39% 1.18 1.22 1.18
  Apr 9, 2024 1.20 -0.11 -8.40% 1.31 1.31 1.20
  Apr 8, 2024 1.31 0.03 2.34% 1.28 1.31 1.28
  Apr 5, 2024 1.30 -0.03 -2.26% 1.33 1.38 1.28
  Apr 4, 2024 1.34 -0.02 -1.47% 1.36 1.37 1.32
  Apr 3, 2024 1.36 -0.01 -0.73% 1.37 1.41 1.36
  Apr 2, 2024 1.38 0.00 0.00% 1.38 1.43 1.36
  Apr 1, 2024 1.41 0.00 0.00% 1.41 1.46 1.40
  Mar 28, 2024 1.44 0.00 0.00% 1.44 1.46 1.39
  Mar 27, 2024 1.46 0.05 3.55% 1.41 1.46 1.41
  Mar 26, 2024 1.45 -0.04 -2.68% 1.49 1.54 1.44
  Mar 25, 2024 1.47 -0.14 -8.70% 1.61 1.61 1.44
  Mar 22, 2024 1.60 -0.01 -0.62% 1.61 1.64 1.55

  OptiNose Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, May 9, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 OptiNose Inc Earnings Release
  Q1 2024 OptiNose Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, June 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  OptiNose Inc Annual Shareholders Meeting
  OptiNose Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 76.276 74.652 49.117 34.631 7.065
  Έσοδα 76.276 74.652 49.117 34.631 7.065
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 132.172 141.102 136.336 137.387 107.305
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 107.649 106.633 105.438 104.155 95.618
  Έρευνα & Ανάπτυξη 15.26 25.318 23.378 20.783 10.099
  Λειτουργικά Έσοδα -55.896 -66.45 -87.219 -102.756 -100.24
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -17.541 -15.921 -12.566 -7.297 -6.824
  Άλλο, Καθαρό -1.396 0.075 0 0.406
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -74.833 -82.296 -99.785 -110.053 -106.658
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -74.833 -82.296 -99.785 -110.053 -106.658
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -74.833 -82.296 -99.785 -110.053 -106.658
  Καθαρά Κέρδη -74.833 -82.296 -99.785 -110.053 -106.658
  Total Adjustments to Net Income 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -74.833 -82.296 -99.785 -110.053 -106.658
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -74.833 -82.296 -99.785 -110.053 -106.658
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -74.833 -82.296 -99.785 -110.053 -106.658
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 85.9001 56.8519 48.2752 41.8775 39.766
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.87116 -1.44755 -2.067 -2.62797 -2.68214
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.87116 -1.44755 -2.067 -2.45712 -2.68214
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 9.263 9.151 7.52 5.294 1.588
  Ακαθάριστο Εισόδημα 67.013 65.501 41.597 29.337 5.477
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 7.155 0
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 19.454 11.845 20.856 20.078 20.582
  Έσοδα 19.454 11.845 20.856 20.078 20.582
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.571 1.706 2.981 2.125 2.143
  Ακαθάριστο Εισόδημα 16.883 10.139 17.875 17.953 18.439
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 23.626 26.215 29.212 30.878 35.927
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 20.104 22.724 23.31 25.486 29.514
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.951 1.785 2.921 3.267 4.27
  Λειτουργικά Έσοδα -4.172 -14.37 -8.356 -10.8 -15.345
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 6.798 -4.48 -5.397 -4.154 -4.052
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2.626 -18.85 -15.149 -14.954 -19.397
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2.626 -18.85 -15.149 -14.954 -19.397
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2.626 -18.85 -15.149 -14.954 -19.397
  Καθαρά Κέρδη 2.626 -18.85 -15.149 -14.954 -19.397
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2.573 -18.797 -15.149 -14.954 -19.397
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2.573 -18.797 -15.149 -14.954 -19.397
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2.573 -18.797 -15.149 -14.954 -19.397
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 112.042 111.96 95.06 83.3207 82.7401
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02296 -0.16789 -0.15936 -0.17948 -0.23443
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02296 -0.16789 -0.15936 -0.17948 -0.23443
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0 0
  Άλλο, Καθαρό -1.396
  Total Adjustments to Net Income -0.053 0.053
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 140.484 160.379 180.652 168.06 212.857
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 94.244 110.502 144.156 147.144 200.99
  Μετρητά & Ισοδύναμα 94.244 110.502 144.156 147.144 200.99
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 33.932 35.449 23.394 13.818 2.552
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 33.932 35.449 23.394 13.818 2.552
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.865 2.568 4.037 3.593 2.162
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 144.222 166.071 188.813 172.65 216.989
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3.24 5.398 8.006 4.438 3.884
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 7.805 9.681 11.792 6.685 5.035
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4.565 -4.283 -3.786 -2.247 -1.151
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.498 0.294 0.155 0.152 0.248
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 178.73 59.235 52.172 36.139 25.697
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 5.291 8.013 5.489 3.625 7.116
  Δεδουλευμένα Έξοδα 44.864 51.222 46.683 32.514 18.421
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 128.575 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0.16
  Σύνολο Οφειλών 200.846 187.843 182.025 111.067 98.378
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 126.418 125.202 74.531 72.5
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 126.418 125.202 74.531 72.5
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 22.116 2.19 4.651 0.397 0.181
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -56.624 -21.772 6.788 61.583 118.611
  Redeemable Preferred Stock
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net
  Κοινή Μετοχή 0.111 0.082 0.053 0.046 0.041
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 628.242 588.288 534.585 489.565 436.554
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -684.893 -610.061 -527.765 -427.98 -317.927
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.084 -0.081 -0.085 -0.048 -0.057
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 144.222 166.071 188.813 172.65 216.989
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 111.493 82.2389 52.9459 41.2275 37.8026
  Συνολικό Απόθεμα 9.443 11.847 9.042 3.484 7.132
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.013 0.023 0.021 0.021
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 98.62 103.61 112.171 140.484 100.931
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 66.845 71.311 83.928 94.244 61.08
  Μετρητά & Ισοδύναμα 66.845 71.311 83.928 94.244 61.08
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 21.373 22.128 16.979 33.932 26.616
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 21.373 22.128 16.979 33.932 26.616
  Συνολικό Απόθεμα 8.043 7.732 8.303 9.443 10.415
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.359 2.439 2.961 2.865 2.779
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.041
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 101.407 106.068 114.925 144.222 105.27
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.882 0.723 0.722 3.24 0.901
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 5.659 5.422 5.347 7.805 5.354
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4.777 -4.699 -4.625 -4.565 -4.453
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.905 1.735 2.032 0.498 3.438
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 163.981 164.299 166.303 178.73 177.795
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 5.006 6.482 6.244 5.291 8.403
  Δεδουλευμένα Έξοδα 29.162 28.423 31.08 44.864 41.285
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 129.813 129.394 128.979 128.575 128.107
  Σύνολο Οφειλών 179.022 175.728 188.71 200.846 178.686
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 15.041 11.429 22.407 22.116 0.891
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -77.615 -69.66 -73.785 -56.624 -73.416
  Κοινή Μετοχή 0.112 0.112 0.112 0.111 0.084
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 632.765 631.426 629.927 628.242 596.329
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -710.408 -701.114 -703.74 -684.893 -669.745
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 101.407 106.068 114.925 144.222 105.27
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 112.312 112.092 111.956 111.493 83.5205
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -74.833 -82.296 -99.785 -110.053 -106.658
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -67.651 -76.935 -86.206 -90.815 -91.817
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.532 0.646 1.456 1.108 0.539
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 12.406 11.498 12.219 17.673 8.947
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -5.756 -6.783 -0.096 0.457 5.355
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.063 -0.062 -0.546 -0.557 -1.69
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.063 -0.167 -0.546 -0.557 -1.69
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 51.436 43.32 83.81 37.529 59.579
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.298 -0.227 -0.883 -5.776 -6.617
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 51.18 43.179 88.275 45.888 66.196
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.554 0.368 -3.582 -2.583 0
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.007 0.013 -0.044 -0.003 0.064
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -16.271 -33.664 -2.986 -53.846 -33.864
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 15.091 14.17 11.561 8.785 8.253
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 0.105
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -18.847 -74.833 -59.684 -44.73 -25.333
  Cash From Operating Activities -10.478 -67.651 -49.971 -32.473 -19.335
  Cash From Operating Activities 0.072 0.532 0.4 0.256 0.119
  Non-Cash Items 2.438 12.406 9.08 6.509 2.533
  Changes in Working Capital 5.859 -5.756 0.233 5.492 3.346
  Cash From Investing Activities 0 -0.063 -0.06 -0.05 -0.048
  Capital Expenditures 0 -0.063 -0.06 -0.05 -0.048
  Cash From Financing Activities 0.162 51.436 0.649 0.276 0.249
  Financing Cash Flow Items -0.298 0 0.027 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0.554
  Foreign Exchange Effects 0 0.007 -0.012 0.003 -0.003
  Net Change in Cash -10.316 -16.271 -49.394 -32.244 -19.137
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.162 51.18 0.649 0.249 0.249
  Cash Interest Paid 4.255

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  OptiNose Company profile

  Σχετικά με την OptiNose

  Η OptiNose, Inc. είναι μια εξειδικευμένη φαρμακευτική εταιρεία που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εμπορία προϊόντων για ασθενείς που αντιμετωπίζονται από ειδικούς σε θέματα ωτορινολαρυγγολογίας (ΩΡΛ) και αλλεργιών. Τα υποψήφια προϊόντα της εταιρείας περιλαμβάνουν το XHANCE (προπιονική φλουτικαζόνη) και το ONZETRA Xsail. Το προϊόν της Εταιρείας, το ρινικό σπρέι XHANCE (προπιονική φλουτικαζόνη), 93 mcg, είναι θεραπευτικό χρησιμοποιώντας την ιδιόκτητη συσκευή του συστήματος παροχής εκπνοής (EDS) που παρέχει ένα κορτικοστεροειδές τοπικής δράσης για τη θεραπεία της χρόνιας ρινοκολπίτιδας με ρινικούς πολύποδες και, εάν εγκριθεί, της χρόνιας ρινοκολπίτιδας χωρίς ρινικούς πολύποδες. Το Onzetra Xsail είναι μια ρινική σκόνη σουματριπτάνης και πωλείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

  Industry: Pharmaceuticals (NEC)

  1020 Stony Hill Rd Ste 300
  YARDLEY
  PENNSYLVANIA 19067-5539
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0192%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου