Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές OneSavings Bank PLC - OSB CFD

  3.9595
  0.35%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Thursday at 16:30

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Ισολογισμός
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0810
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.025261 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.80)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.025261%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003344 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.64)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003344%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα GBP
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3.9735
  Άνοιγμα* 3.9015
  Μεταβολή 1 έτους* -16.36%
  Εύρος ημέρας* 3.8555 - 3.9755
  Εύρος 52 εβδ. 2.77-5.63
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.37M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 26.24M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.46B
  Αναλογία P/E 6.16
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 392.60M
  Έσοδα 1.31B
  EPS 0.60
  Μέρισμα (Απόδοση %) 5.48977
  Beta 1.84
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 14, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 6, 2023 3.9735 0.2320 6.20% 3.7415 3.9835 3.7040
  Dec 5, 2023 3.7315 0.0475 1.29% 3.6840 3.7395 3.6400
  Dec 4, 2023 3.7060 0.0080 0.22% 3.6980 3.7515 3.6700
  Dec 1, 2023 3.7335 -0.0020 -0.05% 3.7355 3.8415 3.6820
  Nov 30, 2023 3.7280 0.0205 0.55% 3.7075 3.7615 3.6740
  Nov 29, 2023 3.7455 0.0615 1.67% 3.6840 3.7475 3.5760
  Nov 28, 2023 3.6840 0.0500 1.38% 3.6340 3.6880 3.5940
  Nov 27, 2023 3.6660 -0.0835 -2.23% 3.7495 3.7495 3.6160
  Nov 24, 2023 3.7395 0.0895 2.45% 3.6500 3.7835 3.6500
  Nov 23, 2023 3.7220 0.0065 0.17% 3.7155 3.7415 3.6080
  Nov 22, 2023 3.6960 0.0920 2.55% 3.6040 3.7335 3.6040
  Nov 21, 2023 3.6480 -0.0120 -0.33% 3.6600 3.7295 3.6080
  Nov 20, 2023 3.7240 -0.1275 -3.31% 3.8515 3.8715 3.6740
  Nov 17, 2023 3.8535 0.2255 6.22% 3.6280 3.8715 3.6060
  Nov 16, 2023 3.6920 -0.1795 -4.64% 3.8715 3.8835 3.6420
  Nov 15, 2023 3.8555 0.0640 1.69% 3.7915 4.0235 3.7915
  Nov 14, 2023 3.8175 0.3535 10.20% 3.4640 3.8335 3.4520
  Nov 13, 2023 3.5020 0.0780 2.28% 3.4240 3.5140 3.4045
  Nov 10, 2023 3.4400 0.0200 0.58% 3.4200 3.4480 3.3165
  Nov 9, 2023 3.4540 0.1475 4.46% 3.3065 3.4780 3.3045

  OneSavings Bank PLC Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 27566.7 24531.9 22654.5 21417.1 10460.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 40.9 35.1 39.2 41.6 21.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 57.9 49 50.4 50.4 27.9
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -17 -13.9 -11.2 -8.8 -6.1
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 12 18.4 20.6 31.4 7.8
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6.3 5.6 4.7 4.8 3.5
  Other Assets, Total 904.8 195.9 21.4 35.4 17.4
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 10.1 5.5 7.5 10.7 5.7
  Δεδουλευμένα Έξοδα 28 23.2 19.7 23.1 11
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 1 0 41.5 19.2
  Σύνολο Οφειλών 25365.7 22507.5 20977.6 19940.1 9801.8
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 291 496.5 481.7 317.7 48.4
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 281.1 485.8 470 304.4 48.4
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 52.5 2.9 174.2 90.4 28.7
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2201 2024.4 1676.9 1477 658.4
  Κοινή Μετοχή 4.3 4.5 1419.8 64.5 62.4
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2.4 0.7 0 870.7 165.3
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2047.5 1873.2 261.1 546 431.2
  Unrealized Gain (Loss) 0.3 0.6 1 0.5 -0.1
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 148.7 148.9 -1 -1 -0.4
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 27566.7 24531.9 22654.5 21417.1 10460.2
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 429.869 448.628 447.313 445.443 244.488
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 40.1 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 9.9 10.7 11.7 13.3 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 22.3 39.8 48.3 63.1 0
  Treasury Stock - Common -2.2 -3.5 -4 -3.7 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 28784.9 27566.7 25465.2 24531.9 23234.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 44 40.9 34.3 35.1 38.4
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 17.3 12 15.4 18.4 19.1
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.6 6.3 3.9 5.6 5.3
  Other Assets, Total 1192.9 904.8 557.8 195.9 51
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 2.9 1 8.5
  Σύνολο Οφειλών 26821.7 25365.7 23427.8 22507.5 21459.2
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 610.8 291 402.9 496.5 416.6
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 600 281.1 392.8 485.8 405.1
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 10.8 9.9 10.1 10.7 11.5
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 9.4 22.3 29.1 39.8 47.1
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 153.7 52.5 65.5 31.6 73.3
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1963.2 2201 2037.4 2024.4 1775
  Κοινή Μετοχή 4.2 4.3 4.4 4.5 64.5
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2.5 2.4 0.8 0.7 0.1
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1809.9 2047.5 1885.4 1873.2 1715.6
  Treasury Stock - Common -1.6 -2.2 -2.2 -3.5 -3.9
  Unrealized Gain (Loss) 0 0.3 0 0.6 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 148.2 148.7 149 148.9 -1.3
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 28784.9 27566.7 25465.2 24531.9 23234.2
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 422.499 429.869 442.21 448.628 448.407
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 45.2
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -10.1
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 18.8 10.1 9.8
  Δεδουλευμένα Έξοδα 22.1 28 18.8
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 126.2

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  OneSavings Bank Company profile

  Σχετικά με την OneSavings Bank PLC

  Η OSB Group PLC είναι ένας εξειδικευμένος ενυπόθηκος δανειστής με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος επικεντρώνεται κυρίως σε επιλεγμένα επιμέρους τμήματα της αγοράς ενυπόθηκων δανείων. Ο εξειδικευμένος δανεισμός της εταιρείας υποστηρίζεται από τα franchises της Kent Reliance και της Charter Savings Bank για αποταμιεύσεις λιανικής. Οι τομείς της περιλαμβάνουν την OneSavings Bank (OSB) και την Charter Court Financial Services (CCFS). Ο τομέας OSB χορηγεί ενυπόθηκα δάνεια οργανικά μέσω εξειδικευμένων μεσιτών και ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων μέσω των εξειδικευμένων εμπορικών σημάτων της, συμπεριλαμβανομένων των Kent Reliance for Intermediaries και InterBay Commercial. Οι επιμέρους τομείς της OSB περιλαμβάνουν Buy-to-Let, εμπορικά και ημιεμπορικά ενυπόθηκα δάνεια, χρηματοδότηση οικιστικής ανάπτυξης, ειδικά και εξειδικευμένα στεγαστικά δάνεια, εξασφαλισμένες γραμμές χρηματοδότησης και χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων. Ο τομέας CCFS επικεντρώνεται στην παροχή ενυπόθηκων δανείων Buy-to-Let και εξειδικευμένων στεγαστικών δανείων, στην εξυπηρέτηση ενυπόθηκων δανείων, στη διαχείριση και σε προϊόντα αποταμίευσης λιανικής. Ο τομέας αυτός λειτουργεί μέσω των εμπορικών σημάτων του, συμπεριλαμβανομένων των Precise Mortgages και Charter Savings Bank.

  Industry: Retail & Mortgage Banks

  Osb House Quayside
  Chatham Maritime
  ME4 4QZ
  GB

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0013%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου