Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Omni Bridgeway Limited - OBLau CFD

2.70
0.37%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.05
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.021466 %
Charges from borrowed part ($-0.86)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.021466%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.000452 %
Charges from borrowed part ($-0.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.000452%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα AUD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Australia
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2.71
Άνοιγμα* 2.74
Μεταβολή 1 έτους* -19.65%
Εύρος ημέρας* 2.68 - 2.75
Εύρος 52 εβδ. 2.86-4.93
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 244.12K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 10.88M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.18B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 268.64M
Έσοδα 30.24M
EPS -0.17
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.05
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 16, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 2, 2023 2.71 0.10 3.83% 2.61 2.75 2.61
Jun 1, 2023 2.71 0.04 1.50% 2.67 2.75 2.66
May 31, 2023 2.66 0.02 0.76% 2.64 2.71 2.64
May 30, 2023 2.66 0.03 1.14% 2.63 2.70 2.63
May 29, 2023 2.66 0.02 0.76% 2.64 2.70 2.63
May 26, 2023 2.67 0.04 1.52% 2.63 2.73 2.63
May 25, 2023 2.65 0.02 0.76% 2.63 2.69 2.59
May 24, 2023 2.66 0.01 0.38% 2.65 2.72 2.65
May 23, 2023 2.72 0.07 2.64% 2.65 2.72 2.65
May 22, 2023 2.67 -0.03 -1.11% 2.70 2.71 2.65
May 19, 2023 2.70 -0.10 -3.57% 2.80 2.83 2.66
May 18, 2023 2.79 0.03 1.09% 2.76 2.83 2.76
May 17, 2023 2.78 0.10 3.73% 2.68 2.80 2.68
May 16, 2023 2.75 -0.05 -1.79% 2.80 2.80 2.71
May 15, 2023 2.79 0.04 1.45% 2.75 2.79 2.73
May 12, 2023 2.78 0.05 1.83% 2.73 2.79 2.69
May 11, 2023 2.74 0.26 10.48% 2.48 2.74 2.48
May 10, 2023 2.58 0.10 4.03% 2.48 2.63 2.48
May 9, 2023 2.50 -0.11 -4.21% 2.61 2.63 2.49
May 8, 2023 2.63 0.00 0.00% 2.63 2.66 2.62

Omni Bridgeway Limited Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 30.235 15.938 26.707 4.295 2.299
Έσοδα 30.235 15.938 26.707 4.295 2.299
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 89.963 202.257 126.618 53.279 31.404
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 78.375 75.805 66.613 41.314 29.267
Depreciation / Amortization 3.455 3.119 2.912 0.676 0.621
Other Operating Expenses, Total 0.013 2.599 35.026 1.718 1.516
Λειτουργικά Έσοδα -59.728 -186.319 -99.911 -48.984 -29.105
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 7.963 -6 21.625 4.152 4.225
Gain (Loss) on Sale of Assets 49.029 160.051 110.627 -4.247 16.307
Άλλο, Καθαρό 0.944 -0.198 1.148 1.417 0.213
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.792 -32.466 33.489 -47.662 -8.36
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 6.482 -18.431 17.599 -36.148 -3.847
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -45.645 -25.451 -11.542 -36.098 -7.017
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -4
Καθαρά Κέρδη -45.645 -25.451 -11.542 -36.098 -11.017
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -45.645 -25.451 -11.542 -36.098 -7.017
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -45.645 -25.451 -11.542 -36.098 -11.017
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -45.645 -25.451 -11.542 -36.098 -11.017
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 265.85 257.994 235.709 197.825 175.435
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.17169 -0.09865 -0.04897 -0.18247 -0.04
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.07 0.02956
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.27172 -0.19771 -0.29318 -0.13707 -0.10042
Δικαίωμα Μειοψηφίας -52.127 -7.02 -29.141 0.05 -3.17
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 8.12 120.734 22.067 9.571
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 11.024 18.984 11.251 10.586 5.352
Έσοδα 11.024 18.984 11.251 10.586 5.352
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 54.689 15.822 74.141 50.537 151.72
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 49.022 39.287 39.088 38.652 37.153
Depreciation / Amortization 1.95 1.891 1.564 1.421 1.698
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2.651 -21.629 29.749 13.686 107.048
Other Operating Expenses, Total 6.368 -3.727 3.74 -3.222 5.821
Λειτουργικά Έσοδα -43.665 3.162 -62.89 -39.951 -146.368
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.583 5.374 2.589 2.428 -8.428
Gain (Loss) on Sale of Assets 1.195 7.64 41.389 150.423 9.628
Άλλο, Καθαρό -1.512 0.392 0.552 -1.03 0.832
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -43.399 16.568 -18.36 111.87 -144.336
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -30.136 15.212 -8.73 92.357 -110.788
Δικαίωμα Μειοψηφίας -12.657 -33.119 -19.008 -47.915 40.895
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -42.793 -17.907 -27.738 44.442 -69.893
Καθαρά Κέρδη -42.793 -17.907 -27.738 44.442 -69.893
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -42.793 -17.907 -27.738 44.442 -69.893
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -42.793 -17.907 -27.738 44.442 -69.893
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -42.793 -17.907 -27.738 44.442 -69.893
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 271.493 267.541 264.159 262.112 253.876
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.15762 -0.06693 -0.105 0.16955 -0.2753
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.16683 -0.13804 -0.13365 -0.16953 -0.02588
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 293.083 357.985 329.334 247.282 192.787
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 157.28 141.335 193.295 226.46 160.231
Cash 123.069 86.794 99.948 94.446 58.449
Μετρητά & Ισοδύναμα 34.211 54.541 93.347 132.014 101.782
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 128.693 210.328 129.926 18.921 31.145
Accounts Receivable - Trade, Net 102.387 176.594 119.64 15.037 21.529
Prepaid Expenses 2.576 2.216 2.274 0.959 0.694
Other Current Assets, Total 4.534 4.106 3.839 0.942 0.717
Total Assets 1075.25 1066.53 1120.47 708.943 539.251
Property/Plant/Equipment, Total - Net 14.869 5.905 6.922 1.112 1.332
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 26.942 14.181 12.833 3.592 3.119
Accumulated Depreciation, Total -12.073 -8.276 -5.911 -2.48 -1.787
Intangibles, Net 394.684 391.034 517.23 426.977 321.268
Note Receivable - Long Term 39.221 25.438 10.204 5.4 0
Other Long Term Assets, Total 229.723 182.072 149.112 28.172 23.864
Total Current Liabilities 276.329 73.672 89.73 111.554 82.914
Accounts Payable 30.842 18.688 20.333 21.481 16.1
Accrued Expenses 6.458 6.958 7.209 5.086 4.468
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 88.274 45.577 59.318 13.532 12.793
Total Liabilities 746.359 734.659 784.469 489.998 346.919
Total Long Term Debt 11.173 148.916 146.598 72.517 70.909
Long Term Debt 0 145.522 143.784 72.517 70.909
Deferred Income Tax 30.282 19.62 30.747 8.943 17.315
Minority Interest 410.609 430.474 431.2 296.552 175.504
Other Liabilities, Total 17.966 61.977 86.194 0.432 0.277
Total Equity 328.89 331.873 336.001 218.945 192.332
Common Stock 406.963 389.501 347.63 205.558 127.63
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -58.267 -29.223 -0.221 13.814 63.319
Other Equity, Total -19.806 -28.405 -11.408 -0.427 1.383
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1075.25 1066.53 1120.47 708.943 539.251
Total Common Shares Outstanding 268.64 262.18 249.865 207.683 176.475
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 150.755 2.449 2.87 71.455 49.553
Goodwill, Net 95.567 99.645 103.072
Long Term Investments 8.102 4.453 4.596
Capital Lease Obligations 11.173 3.394 2.814
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 208.769 293.083 311.543 357.985 252.342
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 108.782 157.28 164.557 141.335 164.744
Cash 84.63 123.069 94.911 86.794 85.984
Μετρητά & Ισοδύναμα 24.152 34.211 69.646 54.541 78.76
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 89.424 128.693 129.003 210.328 80.161
Accounts Receivable - Trade, Net 59.026 102.387 104.268 176.594 60.933
Prepaid Expenses 3.679 2.576 4.35 2.216 1.595
Other Current Assets, Total 6.884 4.534 13.633 4.106 5.842
Total Assets 1023.71 1075.25 993.868 1066.53 981.178
Property/Plant/Equipment, Total - Net 15.753 14.869 14.99 5.905 7.038
Goodwill, Net 98.967 95.567 98.157 99.645 100.682
Intangibles, Net 371.415 394.684 357.318 391.034 399.927
Long Term Investments 15.27 8.102 4.288 4.453 4.89
Note Receivable - Long Term 45.75 39.221 23.009 25.438 6.496
Other Long Term Assets, Total 267.781 229.723 184.563 182.072 209.803
Total Current Liabilities 141.351 276.329 184.577 73.672 74.922
Payable/Accrued 73.164 41.953 32.673 21.009 27.53
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2.623 150.755 78.118 2.449 2.155
Other Current Liabilities, Total 65.564 83.621 73.786 50.214 45.237
Total Liabilities 704.042 746.359 676.675 734.659 738.886
Total Long Term Debt 153.06 11.173 81.98 148.916 149.207
Long Term Debt 140.727 0 70.428 145.522 144.659
Capital Lease Obligations 12.333 11.173 11.552 3.394 4.548
Deferred Income Tax 38.805 30.282 15.572 19.62 43.364
Minority Interest 358.02 410.609 366.187 430.474 408.906
Other Liabilities, Total 12.806 17.966 28.359 61.977 62.487
Total Equity 319.663 328.89 317.193 331.873 242.292
Common Stock 451.135 406.963 396.046 389.501 389.501
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -121.24 -58.267 -55.641 -29.223 -119.983
Other Equity, Total -10.232 -19.806 -23.212 -28.405 -27.226
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1023.71 1075.25 993.868 1066.53 981.178
Total Common Shares Outstanding 279.093 268.64 264.98 262.18 262.18
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -74.547 -97.925 -74.154 -36.796 -63.625
Cash Payments -74.079 -80.765 -53.374 -35.625 -44.316
Cash Taxes Paid -4.777 -7.843 -3.904 3.459 -13.231
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -7.475 -7.367 -7.46 -8.938 -8.303
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 11.784 -1.95 -9.416 4.308 2.225
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 163.471 46.799 -54.196 -80.862 -19.282
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.85 -0.22 -0.416 -0.364 -0.236
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 165.321 47.019 -53.78 -80.498 -19.046
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -74.294 3.661 94.368 181.093 92.842
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -69.718 15.041 -1.537 78.988 100.935
Total Cash Dividends Paid 0 -7.872 -41.051 0 -8.093
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -4.576 -3.508 -1.515 26 0
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 1.688 -4.271 1.906 2.794 5.405
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 16.318 -51.736 -32.076 66.229 15.34
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 138.471 76.105 0
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities -66.98 -74.547 -35.055 -97.925 -45.216
Cash Payments -63.15 -74.079 -39.338 -80.765 -33.161
Cash Taxes Paid -2.318 -4.777 -1.304 -7.843 -7.488
Cash Interest Paid -5.436 -7.475 -3.646 -7.367 -4.254
Changes in Working Capital 3.924 11.784 9.233 -1.95 -0.313
Cash From Investing Activities 15.859 163.471 142.782 46.799 22.688
Capital Expenditures -0.521 -1.85 -1.473 -0.22 -0.416
Other Investing Cash Flow Items, Total 16.38 165.321 144.255 47.019 23.104
Cash From Financing Activities 4.857 -74.294 -85.344 3.661 0.596
Financing Cash Flow Items 6.428 -69.718 -84.164 15.041 9.774
Total Cash Dividends Paid 0 0 -7.872 -7.872
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.571 -4.576 -1.18 -3.508 -1.306
Foreign Exchange Effects 0.034 1.688 0.624 -4.271 -4.522
Net Change in Cash -46.23 16.318 23.007 -51.736 -26.454
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Greencape Capital Pty. Ltd. Investment Advisor 8.7151 24302371 1494897 2022-07-31 LOW
Perpetual Investment Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 8.2501 23005545 6171078 2023-01-23 MED
Retail Employees Superannuation Pty Ltd Corporation 6.1659 17193738 17193738 2021-10-06 LOW
Amitell Capital Pte. Ltd. Investment Advisor 5.7616 16066449 268312 2022-07-31 HIGH
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0971 14213462 7171985 2023-03-17 LOW
Kabouter Management, L.L.C. Hedge Fund 5.0918 14198583 372597 2023-02-21 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.8616 7979697 1690918 2022-12-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.4837 6925872 190279 2023-04-30 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.6095 4488134 6071 2023-04-30 LOW
Van Hulst (Raymond) Individual Investor 1.569 4375283 0 2023-04-03 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5383 4289544 0 2023-04-30 LOW
Yacktman Asset Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.5169 4230000 1130000 2023-03-31 LOW
CPU Share Plans Pty. Ltd. Corporation 1.1393 3177000 -2931000 2022-07-31
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.0737 2994118 -20044 2023-04-30 LOW
Thompson, Siegel & Walmsley LLC Investment Advisor 0.8744 2438190 -279300 2023-04-30 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.6794 1894408 0 2023-03-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.6357 1772612 182815 2023-04-30 LOW
Fidelity International Investment Advisor 0.6051 1687366 1687366 2023-04-30 LOW
Florida State Board of Administration Pension Fund 0.5637 1571902 -86236 2022-09-30 LOW
GW&K Investment Management, LLC Investment Advisor 0.5575 1554704 7600 2023-04-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Corporate Financial Services (NEC)

50 Gilbert St,
ADELAIDE
SOUTH AUSTRALIA 5000
AU

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,187.15 Price
+1.120% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,980.58 Price
+0.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0101%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.52 Price
+1.910% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00481

Oil - Crude

70.86 Price
+0.670% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0016%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου