Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Oji Holdings Corporation - 3861 CFD

586.4
0.02%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 5.3
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.022094 %
Charges from borrowed part ($-0.88)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.022094%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.022351 %
Charges from borrowed part ($-0.89)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.022351%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα JPY
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Japan
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 587
Άνοιγμα* 579.4
Μεταβολή 1 έτους* -8.8%
Εύρος ημέρας* 579.4 - 587.9
Εύρος 52 εβδ. 513.00-633.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.17M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 42.53M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 524.44B
Αναλογία P/E 8.55
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 991.18M
Έσοδα 1,681.27B
EPS 60.50
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.90135
Beta 0.76
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 11, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 30, 2022 586.4 6.0 1.03% 580.4 588.8 579.4
Jun 29, 2022 587.0 2.3 0.39% 584.7 592.4 584.3
Jun 28, 2022 590.5 5.2 0.89% 585.3 590.6 584.4
Jun 27, 2022 587.4 1.0 0.17% 586.4 591.4 584.4
Jun 24, 2022 570.6 3.1 0.55% 567.5 574.1 566.5
Jun 23, 2022 570.4 0.9 0.16% 569.5 575.9 566.5
Jun 22, 2022 572.4 -6.0 -1.04% 578.4 581.8 571.5
Jun 21, 2022 579.4 8.9 1.56% 570.5 581.6 568.5
Jun 20, 2022 565.4 -0.1 -0.02% 565.5 570.5 560.5
Jun 17, 2022 566.5 9.0 1.61% 557.5 569.8 554.6
Jun 16, 2022 567.4 1.9 0.34% 565.5 571.7 564.5
Jun 15, 2022 561.4 0.9 0.16% 560.5 566.5 558.5
Jun 14, 2022 556.6 3.0 0.54% 553.6 562.7 553.6
Jun 13, 2022 561.5 4.0 0.72% 557.5 563.3 554.9
Jun 10, 2022 559.5 -1.0 -0.18% 560.5 565.1 558.5
Jun 9, 2022 564.5 8.0 1.44% 556.5 566.7 555.6
Jun 8, 2022 563.5 -1.9 -0.34% 565.4 568.2 563.5
Jun 7, 2022 562.5 1.0 0.18% 561.5 566.6 561.4
Jun 6, 2022 557.5 3.1 0.56% 554.4 558.9 554.4
Jun 3, 2022 561.5 -9.0 -1.58% 570.5 571.6 558.5

Oji Holdings Corporation Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Συνολικά έσοδα 1439860 1485900 1550990 1507610 1358980 1470160
Έσοδα 1439860 1485900 1550990 1507610 1358980 1470160
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1105390 1144160 1175090 1143660 1031550 1126210
Ακαθάριστο Εισόδημα 334468 341738 375898 363942 327432 343954
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1368480 1422240 1470440 1409700 1277280 1358490
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 259262 265023 260534 252234 236295 218210
Depreciation / Amortization 4962 5932 5151 5582 6343 5624
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1134 7123 29664 8220 3083 8445
Other Operating Expenses, Total 1 2 1 1 1 1
Λειτουργικά Έσοδα 71377 63658 80548 97905 81710 111674
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -10942 -1847 9686 1532 2258 16194
Gain (Loss) on Sale of Assets 8083 5252 906 1955
Άλλο, Καθαρό -3097 -2064 563 -1299 -3991 -561
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 65421 64999 90797 98138 80883 129262
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 41018 43368 66130 64501 51698 92401
Δικαίωμα Μειοψηφίας -746 -7145 -14152 -6319 -2062 -4890
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 40272 36223 51978 58182 49636 87511
Καθαρά Κέρδη 40272 36223 51978 58182 49636 87511
Total Adjustments to Net Income -2 -1 -1 -1 -1 -2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 40270 36222 51977 58181 49635 87509
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 40270 36222 51977 58181 49635 87509
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 40270 36222 51977 58181 49635 87509
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 989.365 989.24 990.294 990.507 990.837 991.03
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 40.7029 36.616 52.4864 58.7386 50.094 88.3011
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 10 10 12 14 14 14
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 36.6933 40.02 76.0048 66.1092 52.6075 93.7936
Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022
Συνολικά έσοδα 355230 342721 365808 377085 384547
Έσοδα 355230 342721 365808 377085 384547
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 263136 259713 276244 288344 301906
Ακαθάριστο Εισόδημα 92094 83008 89564 88741 82641
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 327332 312005 334322 344453 366151
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 63147 54953 53937 57139 57805
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1049 -2662 4141 -1030 6440
Λειτουργικά Έσοδα 27898 30716 31486 32632 18396
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 7874 3072 1608 1285 8673
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 43 1273 763 -124
Άλλο, Καθαρό -1436 63 -437 -939 752
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 34336 33894 33930 33741 27697
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 24581 23627 24929 21756 22089
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1092 -3016 43 -694 -1223
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 23489 20611 24972 21062 20866
Καθαρά Κέρδη 23489 20611 24972 21062 20866
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 23489 20610 24972 21063 20864
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 23489 20610 24972 21063 20864
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 23489 20610 24972 21063 20864
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 990.942 990.955 991.033 990.547 991.069
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 23.7037 20.7981 25.198 21.264 21.052
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 7 0 7 0 7
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 24.7381 19.1587 27.5159 20.2766 26.5107
Other Operating Expenses, Total 1 0
Total Adjustments to Net Income -1 1 -2
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 579698 625056 673465 640484 668770 645795
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 53620 62763 88227 84324 136254 55823
Μετρητά & Ισοδύναμα 43833 50357 78756 73943 130529 44749
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9787 12406 9471 10381 5725 11074
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 313300 347243 353839 323852 319975 345990
Accounts Receivable - Trade, Net 291167 323862 333014 299871 296043 262424
Total Inventory 191180 203154 216792 216896 194803 225176
Other Current Assets, Total 21598 11896 14607 15412 17738 18806
Total Assets 1901030 1960750 1951370 1885280 1981440 2053750
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1070120 1056640 984759 1015790 1041410 1127320
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3542780 3577540 3570750 3647300 3701010 3875860
Accumulated Depreciation, Total -2472660 -2520890 -2586000 -2631510 -2659600 -2748540
Goodwill, Net 9503 9664 6682 4672 3122 3472
Intangibles, Net 12170 11626 9904 8388 9049 8080
Long Term Investments 152384 162336 186287 150831 163961 168545
Note Receivable - Long Term 5485 7855 7398 7558 6933 5571
Other Long Term Assets, Total 71665 87572 82874 57553 88190 94974
Total Current Liabilities 527742 537231 576369 532976 441713 533020
Accounts Payable 205147 248490 253929 209669 197950 234650
Accrued Expenses 43722 49560 48912 48485 48874 51457
Notes Payable/Short Term Debt 123749 138041 115673 143523 125779 107072
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 97767 57940 101386 65773 7639 64476
Other Current Liabilities, Total 57357 43200 56469 65526 61471 75365
Total Liabilities 1272100 1286860 1273750 1192930 1230260 1202360
Total Long Term Debt 459172 454566 406060 393215 536205 504454
Long Term Debt 456835 452511 404402 375647 517718 484062
Capital Lease Obligations 2337 2055 1658 17568 18487 20392
Deferred Income Tax 72611 75010 70292 56215 67631 71750
Minority Interest 130273 136122 137790 139305 114426 24080
Other Liabilities, Total 82306 83935 83242 71217 70283 69058
Total Equity 628925 673889 677616 692352 751180 851390
Common Stock 103880 103880 103880 103880 103880 103880
Additional Paid-In Capital 112455 112086 110474 110750 109100 99163
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 350942 378047 413245 457784 493423 567307
Treasury Stock - Common -14394 -14465 -13753 -13577 -13400 -13277
Unrealized Gain (Loss) 39996 45122 38797 26817 37338 36228
Other Equity, Total 36046 49219 24973 6698 20839 58089
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1901030 1960750 1951370 1885280 1981440 2053750
Total Common Shares Outstanding 988.538 988.445 989.62 990.014 990.379 990.617
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 668770 663195 665682 691648 645795
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 136254 109215 106271 104586 55823
Μετρητά & Ισοδύναμα 130529 100822 93079 93717 44749
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5725 8393 13192 10869 11074
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 319975 305934 304658 329201 345990
Accounts Receivable - Trade, Net 296043 305934 304658 329201 262424
Total Inventory 194803 208148 214712 217180 225176
Other Current Assets, Total 17738 39898 40041 40681 18806
Total Assets 1981440 2011190 2030730 2054640 2053750
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1041410 1074900 1087690 1094920 1127320
Goodwill, Net 3122 2986 2902 3506 3472
Intangibles, Net 9049 9288 7638 8047 8080
Long Term Investments 163961 163063 170140 166186 168545
Other Long Term Assets, Total 95123 97760 96680 90330 100545
Total Current Liabilities 441713 487452 482787 492371 533020
Accounts Payable 197950 207547 212722 234622 234650
Accrued Expenses 48874 51457
Notes Payable/Short Term Debt 125779 38000 20000 0 107072
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7639 138230 135155 135330 64476
Other Current Liabilities, Total 61471 103675 114910 122419 75365
Total Liabilities 1230260 1234900 1226950 1237950 1202360
Total Long Term Debt 536205 536928 537086 536207 504454
Long Term Debt 517718 536928 537086 536207 484062
Capital Lease Obligations 18487 20392
Deferred Income Tax 67631 71750
Minority Interest 114426 50719 48437 48982 24080
Other Liabilities, Total 70283 159802 158642 160386 69058
Total Equity 751180 776291 803781 816692 851390
Common Stock 103880 103880 103880 103880 103880
Additional Paid-In Capital 109100 104819 104287 104287 99163
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 493423 507465 532403 546524 567307
Treasury Stock - Common -13400 -13400 -13308 -13309 -13277
Unrealized Gain (Loss) 37338 35437 39304 36277 36228
Other Equity, Total 20839 38090 37215 39033 58089
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1981440 2011190 2030730 2054640 2053750
Total Common Shares Outstanding 990.379 990.38 990.561 990.559 990.617
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 65421 64999 90797 98138 80883 129262
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 159433 123120 138869 124284 127075 143682
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 74858 71880 69527 63379 62758 65885
Amortization 1812 2119 1685 1898 1099 804
Μη Χρηματικά Στοιχεία 19263 9181 25259 11245 7039 -1334
Cash Taxes Paid 10061 15079 15339 29850 39202 22341
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 7336 6812 6366 5892 5623 5805
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1921 -25059 -48399 -50376 -24704 -50935
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -40247 -74025 -66636 -64801 -91559 -92567
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -54919 -64739 -59197 -92454 -94674 -98659
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 14672 -9286 -7439 27653 3115 6092
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -114468 -41793 -45539 -58148 19932 -136002
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1443 -1941 -11230 -2581 -1773 -35945
Total Cash Dividends Paid -9905 -9910 -10900 -12883 -13888 -13889
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -42 -117 -50 29 -24162 -77000
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -103078 -29825 -23359 -42713 59755 -9168
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1010 -310 -2241 -1737 -2169 4691
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 3708 6992 24453 -402 53279 -80196
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 80883 67824 129262
Cash From Operating Activities 127075 63241 143682
Cash From Operating Activities 62758 30863 65885
Amortization 1099 451 804
Non-Cash Items 7039 -1502 -1334
Cash Taxes Paid 39202 13417 22341
Cash Interest Paid 5623 2873 5805
Changes in Working Capital -24704 -34395 -50935
Cash From Investing Activities -91559 -48298 -92567
Capital Expenditures -94674 -50013 -98659
Other Investing Cash Flow Items, Total 3115 1715 6092
Cash From Financing Activities 19932 -47484 -136002
Financing Cash Flow Items -1773 -2921 -35945
Total Cash Dividends Paid -13888 -6944 -13889
Issuance (Retirement) of Stock, Net -24162 -77000 -77000
Issuance (Retirement) of Debt, Net 59755 39381 -9168
Foreign Exchange Effects -2169 2512 4691
Net Change in Cash 53279 -30029 -80196
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 3.9273 39838300 -6681500 2022-05-31 LOW
Sumitomo Mitsui Banking Corp Bank and Trust 3.1219 31668000 0 2022-09-30 LOW
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Bank and Trust 2.8622 29034000 -8101900 2022-05-23 LOW
Nippon Life Insurance Company Insurance Company 2.5294 25658000 0 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3983 24327418 42100 2022-12-31 LOW
Mizuho Bank, Ltd. Bank and Trust 2.1329 21636000 0 2022-09-30 LOW
Oji Holdings Corporation Group Employees Corporation 1.9776 20060000 138000 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.8282 18544906 22100 2023-01-31 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6537 16774376 19200 2023-01-31 LOW
NORINCHUKIN BANK Bank and Trust 1.6418 16654000 0 2022-09-30 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.6117 16348371 139100 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1608 11775400 0 2023-01-31 LOW
Japan Pulp & Paper Co Ltd Corporation 1.1478 11643476 0 2022-03-31 LOW
Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9835 9976489 -345000 2022-10-31 LOW
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.9448 9583600 -673400 2022-05-23 LOW
Toppan Inc Corporation 0.665 6746000 0 2022-03-31 LOW
ENEOS Holdings Inc Holding Company 0.6284 6374059 0 2022-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6081 6168042 1373965 2022-12-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6037 6123648 260900 2022-12-31 LOW
Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd. Corporation 0.5594 5674008 0 2022-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Oji Holdings Corporation Company profile

Σχετικά με την Oji Holdings Corporation

Η Oji Holdings Corporation είναι μια εταιρεία συμμετοχών με έδρα την Ιαπωνία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση χαρτιού. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς. Ο τομέας Life Industrial Material παρέχει χαρτόνι εμπορευματοκιβωτίων, υπηρεσίες επεξεργασίας κυματοειδούς χαρτονιού, λευκό χαρτόνι, χαρτί συσκευασίας, χάρτινα δοχεία, καθώς και προϊόντα οικιακής χρήσης και πάνες μιας χρήσης. Ο τομέας Λειτουργικού Υλικού παρέχει, μεταξύ άλλων, επιχειρήσεις ειδικού χαρτιού, θερμικού χαρτιού, αυτοκόλλητων και φιλμ. Ο τομέας Επιχειρήσεων Περιβάλλοντος Πόρων παρέχει προϊόντα ξύλου, χαρτοπολτού και προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια. Ο τομέας Printing Information Media παρέχει χαρτί για χρήσεις εφημερίδων, καθώς και χαρτί για εκτυπώσεις, εκδόσεις και χρήσεις πληροφόρησης. Η Εταιρεία ασχολείται επίσης με τις επιχειρήσεις ακινήτων, τη μηχανική, τις εμπορικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις logistics.

Industry: Paper Products (NEC)

銀座4-7-5
CHUO-KU
TOKYO-TO 104-0061
JP

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,534.30 Price
+0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0076%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Natural Gas

2.57 Price
+1.790% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1098%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0774%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.006

BTC/USD

23,018.15 Price
+0.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 66.00

XRP/USD

0.40 Price
-0.650% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00345

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου