Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Ocugen, Inc. - OCGN CFD

0.44
2.22%
0.05
Χαμηλό: 0.44
Υψηλό: 0.44
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.05
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Ocugen Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.45
Άνοιγμα* 0.44
Μεταβολή 1 έτους* -81.03%
Εύρος ημέρας* 0.44 - 0.44
Εύρος 52 εβδ. 0.44-3.11
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 13.03M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 157.20M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 122.77M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 260.93M
Έσοδα N/A
EPS -0.36
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 3.88
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 6, 2023 0.44 0.00 0.00% 0.44 0.44 0.44
Jun 5, 2023 0.45 0.00 0.00% 0.45 0.46 0.45
Jun 2, 2023 0.43 0.00 0.00% 0.43 0.43 0.43
Jun 1, 2023 0.43 0.00 0.00% 0.43 0.43 0.43
May 31, 2023 0.43 0.00 0.00% 0.43 0.44 0.43
May 30, 2023 0.43 -0.02 -4.44% 0.45 0.45 0.43
May 26, 2023 0.44 0.01 2.33% 0.43 0.44 0.42
May 25, 2023 0.43 -0.04 -8.51% 0.47 0.47 0.43
May 24, 2023 0.45 -0.08 -15.09% 0.53 0.53 0.43
May 23, 2023 0.69 -0.01 -1.43% 0.70 0.75 0.69
May 22, 2023 0.69 0.05 7.81% 0.64 0.71 0.63
May 19, 2023 0.65 0.01 1.56% 0.64 0.65 0.63
May 18, 2023 0.63 -0.04 -5.97% 0.67 0.67 0.61
May 17, 2023 0.67 0.00 0.00% 0.67 0.67 0.65
May 16, 2023 0.67 -0.01 -1.47% 0.68 0.71 0.66
May 15, 2023 0.71 0.06 9.23% 0.65 0.72 0.65
May 12, 2023 0.65 -0.04 -5.80% 0.69 0.69 0.64
May 11, 2023 0.68 -0.05 -6.85% 0.73 0.73 0.67
May 10, 2023 0.72 0.01 1.41% 0.71 0.74 0.70
May 9, 2023 0.70 0.00 0.00% 0.70 0.71 0.67

Ocugen, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, June 7, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

US

Γεγονός

Ocugen Inc Annual Shareholders Meeting
Ocugen Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Friday, June 9, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

US

Γεγονός

Ocugen Inc Annual Shareholders Meeting
Ocugen Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Thursday, August 3, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Ocugen Inc Earnings Release
Q2 2023 Ocugen Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 6, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Ocugen Inc Earnings Release
Q3 2023 Ocugen Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0 0 0.04262 0 0
Έσοδα 0 0.04262 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 84.868 57.628 21.3273 14.5038 28.568
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 35.111 22.92 7.97405 6.0771 10.204
Έρευνα & Ανάπτυξη 49.757 35.108 13.3533 8.08552 15.634
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.4 0 0.34114 2.73
Λειτουργικά Έσοδα -84.868 -57.628 -21.2847 -14.5038 -28.568
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.079 -0.71989 -4.95401 20.031
Άλλο, Καθαρό 3.517 -0.71 0.18266 -0.78487 -0.106
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -81.351 -58.417 -21.822 -20.2426 -8.643
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -81.351 -58.365 -21.822 -20.2426 -8.643
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -81.351 -58.365 -21.822 -20.2426 -8.643
Καθαρά Κέρδη -81.351 -58.365 -21.822 -20.2426 -8.643
Total Adjustments to Net Income 0 -12.5463 0.121
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -81.351 -58.365 -34.3683 -20.2426 -8.522
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -81.351 -58.365 -34.3683 -20.2426 -8.522
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -81.351 -58.365 -34.3683 -20.2426 -8.522
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 214.6 195.013 112.236 13.8938 0.60676
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.37908 -0.29929 -0.30621 -1.45695 -14.045
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.37908 -0.30062 -0.30621 -1.4324 -9.54575
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 17.751 24.15 23.119 19.565 18.034
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.193 6.937 7.497 10.558 10.119
Έρευνα & Ανάπτυξη 9.558 17.213 15.622 9.007 7.915
Λειτουργικά Έσοδα -17.751 -24.15 -23.119 -19.565 -18.034
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -16.498 -21.939 -21.922 -19.471 -18.019
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -16.498 -21.939 -21.922 -19.471 -18.019
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -16.498 -21.939 -21.922 -19.471 -18.019
Καθαρά Κέρδη -16.498 -21.939 -21.922 -19.471 -18.019
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -16.499 -21.939 -21.922 -19.471 -18.019
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -16.499 -21.939 -21.922 -19.471 -18.019
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -16.499 -21.939 -21.922 -19.471 -18.019
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 225.524 220.133 216.591 215.863 205.693
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.07316 -0.09966 -0.10121 -0.0902 -0.0876
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.07316 -0.09966 -0.10121 -0.0902 -0.0876
Έσοδα
Άλλο, Καθαρό 1.253 2.211 1.197 0.094 0.015
Total Adjustments to Net Income -0.001
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 98.492 102.646 25.8777 15.7662 16.4
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 90.934 94.958 24.0393 7.44405 15.542
Μετρητά & Ισοδύναμα 77.563 94.958 24.0393 7.44405 15.542
Prepaid Expenses 7.558 2.7 1.83836 1.32217 0.686
Total Assets 108.632 105.761 27.3764 16.8074 17.428
Property/Plant/Equipment, Total - Net 9.963 2.751 1.06662 0.22246 0.141
Intangibles, Net
Other Long Term Assets, Total 0.177 0.364 0.43205 0.81876 0.887
Total Current Liabilities 18.46 7 3.61355 4.54396 2.873
Accounts Payable 8.062 2.312 0.39503 1.89561 1.59
Accrued Expenses 10.398 4.688 2.97464 2.44236 1
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0.23412 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.00976 0.20599 0.283
Total Liabilities 24.58 9.943 5.82591 5.78904 17.886
Total Long Term Debt 2.289 1.712 1.82304 1.07212 0
Long Term Debt 2.289 1.712 1.82304 1.07212
Other Liabilities, Total 3.831 1.231 0.38932 0.17295 15.013
Total Equity 84.052 95.818 21.5504 11.0184 -0.458
Common Stock 2.217 1.995 1.84133 0.52747 0.513
Additional Paid-In Capital 294.874 225.537 93.0587 62.0186 215.859
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -213.018 -131.667 -73.3018 -51.4798 -216.83
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 108.632 105.761 27.3764 16.8074 17.428
Total Common Shares Outstanding 221.6 199.381 184.012 52.6252 1.03376
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13.371 0
Redeemable Preferred Stock 0.001 0.001 0 0
Other Equity, Total 0.026 0
Other Current Assets, Total 4.988 0 7 0.172
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 10.584 3.125 1.29231 10.427
Accumulated Depreciation, Total -0.621 -0.374 -0.2257 -10.286
Treasury Stock - Common -0.048 -0.048 -0.04786 -0.04786
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 84.401 98.492 107.497 122.569 138.027
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 76.721 90.934 101.602 115.005 129.771
Μετρητά & Ισοδύναμα 68.259 77.563 101.602 115.005 129.771
Prepaid Expenses 7.68 7.558 5.895 7.564 8.256
Other Current Assets, Total
Total Assets 96.299 108.632 116.239 130.088 141.727
Property/Plant/Equipment, Total - Net 7.952 9.963 8.557 7.325 3.345
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 8.739 10.584 9.135 7.847 3.786
Accumulated Depreciation, Total -0.787 -0.621 -0.578 -0.522 -0.441
Other Long Term Assets, Total 3.946 0.177 0.185 0.194 0.355
Total Current Liabilities 15.683 18.46 14.907 10.338 7.687
Accounts Payable 8.092 8.062 6.46 5.921 3.896
Accrued Expenses 6.335 10.398 8.447 4.417 3.791
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.256
Total Liabilities 20.499 24.58 20.936 15.98 10.598
Total Long Term Debt 1.058 2.289 2.265 1.75 1.731
Long Term Debt 1.058 2.289 2.265 1.75 1.731
Other Liabilities, Total 3.758 3.831 3.764 3.892 1.18
Total Equity 75.8 84.052 95.303 114.108 131.129
Common Stock 2.265 2.217 2.168 2.163 2.158
Additional Paid-In Capital 303.073 294.874 284.231 281.139 278.704
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -229.516 -213.018 -191.079 -169.157 -149.686
Treasury Stock - Common -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048
Other Equity, Total 0.025 0.026 0.03 0.01
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 96.299 108.632 116.239 130.088 141.727
Total Common Shares Outstanding 226.427 221.6 216.688 216.15 215.631
Redeemable Preferred Stock 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8.462 13.371
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -81.351 -58.365 -21.822 -20.2426 -8.643
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -60.079 -47.941 -14.7087 -16.8933 -15.777
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.48 0.229 0.10211 0.06061 0.45
Μη Χρηματικά Στοιχεία 11.597 7.757 8.2213 6.40129 -14.779
Cash Taxes Paid 0 0.052 0.105
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.001
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 9.195 2.438 -1.21018 -3.11255 7.195
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -16.967 -1.816 -0.30683 -2.35672 -1.113
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -4.457 -1.066 -0.30683 -0.02945 -2.013
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 59.475 120.676 31.611 25.0665 25.351
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.592 -8.525 -1.48355 -0.17293 -0.178
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 59.567 129.211 37.822 23.7294 25.529
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -17.546 70.919 16.5955 5.81646 8.461
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -12.51 -0.75 0 -2.32727 0.9
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.5 -0.01 -4.72744 1.51
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.025 0
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -16.498 -81.351 -59.412 -37.49 -18.019
Cash From Operating Activities -18.24 -60.079 -43.165 -28.863 -15.066
Cash From Operating Activities 0.174 0.48 0.307 0.166 0.076
Non-Cash Items 3.053 11.597 7.721 5.75 3.497
Changes in Working Capital -4.969 9.195 8.219 2.711 -0.62
Cash From Investing Activities 3.441 -16.967 -1.672 -1.589 -0.223
Capital Expenditures -1.612 -4.457 -2.433 -1.589 -0.223
Cash From Financing Activities 5.496 59.475 51.3 50.338 50.102
Financing Cash Flow Items -0.235 -0.592 -0.398 -0.248 -0.075
Issuance (Retirement) of Stock, Net 5.731 59.567 51.198 50.586 50.177
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0.5 0.5 0 0
Net Change in Cash -9.304 -17.546 6.493 19.896 34.813
Other Investing Cash Flow Items, Total 5.053 -12.51 0.761 0
Cash Taxes Paid 0 0
Foreign Exchange Effects -0.001 0.025 0.03 0.01
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.359 13983184 325773 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.9879 13014850 1186595 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.3269 6071506 -42605 2023-04-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7864 4661333 517806 2023-03-31 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.1401 2974934 -38269 2023-03-31 LOW
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.9278 2420929 1982473 2023-03-31 HIGH
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.8744 2281548 858692 2023-03-31 HIGH
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6232 1626024 -54370 2023-03-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.5821 1518828 -101478 2023-03-31 LOW
Ergoteles Capital Hedge Fund 0.5813 1516801 1516801 2023-03-31 HIGH
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.4858 1267682 1267682 2023-03-31 HIGH
KVM Holdings, L.L.C. Corporation 0.4389 1145299 0 2023-04-13
HRT Financial LP Investment Advisor 0.3862 1007728 1007728 2023-03-31 HIGH
Zhang (Junge) Individual Investor 0.3698 964904 0 2023-04-13
BNY Mellon Asset Management Investment Advisor 0.3315 865067 25820 2023-03-31 LOW
Kompella (Uday B.) Individual Investor 0.2702 705090 0 2023-04-13
Nuveen LLC Pension Fund 0.2576 672249 -483391 2023-03-31 LOW
BlackRock Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.23 600261 15607 2023-03-31 LOW
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 0.1887 492420 -900714 2023-03-31 MED
BofA Global Research (US) Research Firm 0.1878 490023 -2389134 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Ocugen, Inc. Company profile

Σχετικά με την Ocugen, Inc.

Η Ocugen, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη γονιδιακών θεραπειών για τη θεραπεία ασθενειών τύφλωσης και στην ανάπτυξη εμβολίου για το COVID-19. Ο τεχνολογικός αγωγός της εταιρείας περιλαμβάνει: COVID-19 Vaccine (0,5), Modifier Gene Therapy Platform και Novel Biologic Therapies for Retinal Diseases. Το υποψήφιο εμβόλιο COVID-19 επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία του COVAXIN για την πρόληψη του COVID-19 στον άνθρωπο στην επικράτεια Ocugen Covaxin. Το COVAXIN είναι ένα υποψήφιο αδρανοποιημένο εμβόλιο COVID-19 με ολόκληρο τον ιό και είναι διαμορφωμένο με τον αδρανοποιημένο ιό SARS-CoV-2. Η πλατφόρμα γονιδιακής θεραπείας Modifier έχει σχεδιαστεί για ασθένειες του αμφιβληστροειδούς, συμπεριλαμβανομένης της μελαγχρωματικής αμφιβληστροειδοπάθειας (RP), της συγγενούς αμαύρωσης Leber (LCA) και της ξηρής ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας (AMD). Αναπτύσσει το OCU200, ένα υποψήφιο βιολογικό προϊόν για τη θεραπεία του διαβητικού οιδήματος ωχράς κηλίδας (DME), της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας (DR) και της υγρής AMD. OCU400, το πρώτο υποψήφιο προϊόν της που αναπτύσσεται με την πλατφόρμα τροποποιητικής γονιδιακής θεραπείας της.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

11 Great Valley Parkway
MALVERN
PENNSYLVANIA 19355
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

71.30 Price
-0.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0040%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,959.53 Price
-0.210% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

14,518.70 Price
-0.320% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.53 Price
+0.500% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00400

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου