Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Oblong Inc. - OBLG CFD

  0.40
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.39
  Άνοιγμα* 0.39
  Μεταβολή 1 έτους* N/A
  Εύρος ημέρας* 0.39 - 0.4
  Εύρος 52 εβδ. 0.13-1.47
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 214.72K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 33.66M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.24M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 30.82M
  Έσοδα 6.02M
  EPS -0.76
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 2.42
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 27, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 4, 2024 0.16 -0.00 -2.86% 0.17 0.17 0.16
  Mar 1, 2024 0.17 -0.01 -4.23% 0.17 0.17 0.16
  Feb 29, 2024 0.16 -0.00 -1.21% 0.17 0.17 0.16
  Feb 28, 2024 0.17 -0.00 -2.88% 0.17 0.17 0.16
  Feb 27, 2024 0.16 0.00 2.50% 0.16 0.17 0.16
  Feb 26, 2024 0.16 0.00 0.84% 0.15 0.16 0.15
  Feb 23, 2024 0.15 -0.01 -5.84% 0.16 0.17 0.15
  Feb 22, 2024 0.17 -0.02 -10.90% 0.19 0.19 0.16
  Feb 21, 2024 0.18 -0.01 -6.26% 0.19 0.19 0.18
  Feb 20, 2024 0.18 -0.00 -2.24% 0.19 0.20 0.17
  Feb 16, 2024 0.19 0.01 3.02% 0.18 0.20 0.17
  Feb 15, 2024 0.18 0.00 1.28% 0.18 0.18 0.16
  Feb 14, 2024 0.17 0.01 3.82% 0.17 0.18 0.16
  Feb 13, 2024 0.17 0.00 0.65% 0.17 0.17 0.17
  Feb 12, 2024 0.17 0.01 5.50% 0.16 0.18 0.16
  Feb 9, 2024 0.17 -0.01 -7.61% 0.18 0.18 0.17
  Feb 8, 2024 0.17 0.00 2.68% 0.17 0.18 0.16
  Feb 7, 2024 0.17 -0.00 -1.18% 0.17 0.18 0.16
  Feb 6, 2024 0.17 0.00 2.31% 0.17 0.18 0.17
  Feb 5, 2024 0.17 -0.00 -0.69% 0.17 0.18 0.17

  Oblong Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Συνολικά έσοδα 7.739 15.333 12.827 12.557 14.799
  Έσοδα 7.739 15.333 12.827 12.557 14.799
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5.021 7.28 7.427 7.598 8.606
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2.718 8.053 5.4 4.959 6.193
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 17.085 22.28 20.401 19.132 8.121
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.558 10.116 7.313 4.93 4.078
  Έρευνα & Ανάπτυξη 2.913 3.711 2.023 0.921 1.148
  Depreciation / Amortization 2.736 3.14 1.321 0.755 1.621
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2.143 -1.967 2.317 4.928 -7.332
  Λειτουργικά Έσοδα -9.346 -6.947 -7.574 -6.575 6.678
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.022 -0.371 -0.097 -0.311 -1.017
  Άλλο, Καθαρό 0.227 -0.09 -0.269 -0.106
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -9.141 -7.318 -7.761 -7.155 5.555
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -9.051 -7.421 -7.761 -7.168 5.785
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -9.051 -7.421 -7.761 -7.168 5.785
  Καθαρά Κέρδη -9.051 -7.421 -7.761 -7.168 5.785
  Total Adjustments to Net Income -0.704 -0.805 -0.027 -0.012 -0.07
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -9.755 -8.226 -7.788 -7.18 5.715
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -9.755 -8.226 -7.788 -7.18 5.715
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -9.755 -8.226 -7.788 -7.18 5.715
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 26.567 5.547 5.108 4.795 4.144
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.36718 -1.48296 -1.52467 -1.49739 1.3791
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.41722 -1.69658 -1.07106 -0.82936 0.22905
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 1.532 1.973 1.799 2.049 1.918
  Έσοδα 1.532 1.973 1.799 2.049 1.918
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1.033 1.254 1.228 1.249 1.29
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0.499 0.719 0.571 0.8 0.628
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6.054 4.767 2.462 4.527 5.329
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.252 1.943 2.066 1.955 2.594
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.004 0.929 0.693 0.599 0.692
  Depreciation / Amortization 0.627 0.638 0.669 0.707 0.722
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.138 0.003 -2.194 0.017 0.031
  Λειτουργικά Έσοδα -4.522 -2.794 -0.663 -2.478 -3.411
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.006 -0.006 -0.002 0.005 -0.022
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -4.528 -2.8 -0.662 -2.246 -3.433
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -4.539 -2.71 -0.662 -2.246 -3.433
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -4.539 -2.71 -0.662 -2.246 -3.433
  Καθαρά Κέρδη -4.539 -2.71 -0.662 -2.246 -3.433
  Total Adjustments to Net Income 0 -0.037 0 0 -0.667
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4.539 -2.747 -0.662 -2.246 -4.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4.539 -2.747 -0.662 -2.246 -4.1
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4.539 -2.747 -0.662 -2.246 -4.1
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 30.816 30.905 30.739 26.644 17.756
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.14729 -0.08889 -0.02154 -0.0843 -0.23091
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.12329 -0.08676 -0.09291 -0.08366 -0.22916
  Άλλο, Καθαρό 0 0.003 0.227
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 12.751 9.993 9.926 3.925 5.881
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8.939 5.058 4.602 2.007 3.946
  Μετρητά 8.939 5.058 4.602 2.007 3.946
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.849 3.166 2.543 1.371 1.22
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.849 3.166 2.543 1.371 1.22
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.081 0.691 0.965 0.547 0.715
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 28.607 29.143 34.909 7.962 15.424
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.818 1.476 4.433 0.728 1.159
  Υπεραξία, Καθαρό 7.367 7.367 7.907 2.795 7.75
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 7.562 10.14 12.572 0.499 0.626
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.109 0.167 0.071 0.015 0.008
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2.493 5.575 8.258 1.132 2.793
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.259 0.313 0.647 0.222 0.337
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.214 2.031 3.046 0.91 1.262
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 2.014 2.664 0 1.194
  Σύνολο Οφειλών 3.11 7.086 13.124 1.132 3.162
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0.403 2.843 0 0.369
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0.403 2.843 0 0.369
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 25.497 22.057 21.785 6.83 12.262
  Redeemable Preferred Stock 0 52.48 53.907 0.833 0.237
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net -52.48 -53.907 -0.833 -0.237
  Κοινή Μετοχή 0.003 0.001 0.001 0.005 0.005
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 227.581 215.092 207.383 184.994 183.114
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -201.906 -192.855 -185.434 -177.673 -170.505
  Treasury Stock - Common -0.181 -0.181 -0.165 -0.496 -0.352
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 28.607 29.143 34.909 7.962 15.424
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 30.816 7.74861 5.1615 4.9812 4.451
  Total Preferred Shares Outstanding 0 0.00005 0.00051 0.00063 0.00003
  Συνολικό Απόθεμα 1.821 0.92 1.816
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.02 1.217 1.901
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.617 1.108 2.023
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.061 0.158
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10.3 12.751 15.369 17.565 8.445
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6.525 8.939 10.734 13.033 3.964
  Μετρητά 6.525 8.939 10.734 13.033 3.964
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.555 0.849 1.276 0.953 1.779
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.555 0.849 1.276 0.953 1.779
  Συνολικό Απόθεμα 1.718 1.821 1.856 2.125 1.494
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.441 1.081 1.442 1.393 1.147
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 24.229 28.607 31.698 34.937 26.671
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.654 0.818 0.729 0.96 1.203
  Υπεραξία, Καθαρό 6.229 7.367 7.367 7.367 7.367
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 6.982 7.562 8.142 8.946 9.543
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.064 0.109 0.091 0.099 0.113
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2.831 2.493 2.959 3.566 6.756
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.553 0.259 0.538 0.518 1.079
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.343 1.214 1.242 1.846 2.038
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0 0 2.417
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.935 1.02 1.179 1.202 1.222
  Σύνολο Οφειλών 3.303 3.11 3.553 6.632 7.74
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 2.417 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 2.417 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.472 0.617 0.594 0.649 0.984
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 20.926 25.497 28.145 28.305 18.931
  Κοινή Μετοχή 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 227.549 227.581 227.519 227.017 215.397
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -206.445 -201.906 -199.196 -198.534 -196.288
  Treasury Stock - Common -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 24.229 28.607 31.698 34.937 26.671
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 30.816 30.816 30.816 30.6161 26.6161
  Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0 0
  Redeemable Preferred Stock 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -9.051 -7.421 -7.761 -7.168 5.785
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -7.732 -6.566 -3.253 -1.155 1.609
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.736 3.14 1.321 0.755 1.621
  Deferred Taxes 0 -0.23
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -0.567 -0.486 2.528 5.571 -6.557
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.009 0.213 0.105 0.318 0.878
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.85 -1.799 0.659 -0.313 0.99
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.049 -0.031 2.149 -0.335 -0.133
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.05 -0.038 -0.045 -0.335 -0.133
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.001 0.007 2.194
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 11.504 7.272 3.699 -0.449 1.33
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.016 0 1.98
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 11.504 7.371 3.699 1.383 -0.045
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -0.083 0 -1.832 -0.605
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 3.723 0.675 2.595 -1.939 2.806
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line -4.539 -9.051 -6.341 -5.679 -3.433
  Cash From Operating Activities -2.404 -7.732 -5.956 -3.67 -1.235
  Cash From Operating Activities 0.627 2.736 2.098 1.429 0.722
  Non-Cash Items 1.217 -0.567 -0.793 0.946 0.712
  Cash Interest Paid 0.009 0.003 0.002 0
  Changes in Working Capital 0.291 -0.85 -0.92 -0.366 0.764
  Cash From Investing Activities -0.01 -0.049 -0.03 -0.017 -0.017
  Capital Expenditures -0.011 -0.05 -0.03 -0.017 -0.017
  Cash From Financing Activities 11.504 11.504 11.504 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 11.504 11.504 11.504 0
  Net Change in Cash -2.414 3.723 5.518 7.817 -1.252
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.001 0.001
  Financing Cash Flow Items 0

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Oblong Inc. Company profile

  Σχετικά με την Oblong Inc.

  Η Oblong Inc., πρώην Glowpoint, Inc., παρέχει οπτικές λύσεις για περιβάλλοντα συνεργασίας και πληροφορικής. Η ναυαρχίδα της εταιρείας, το προϊόν Mezzanine, είναι η τεχνολογική πλατφόρμα που ορίζει την πληροφορική: ταυτόχρονη συνεργασία πολλών χρηστών, πολλών οθονών, πολλών συσκευών, πολλών τοποθεσιών για δυναμική και καθηλωτική οπτική συνεργασία. Τα προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις σειρές Mezzanine 200 Series, Mezzanine 300 Series, Mezzanine 600 Series και Mezzanine 650 Series. Το Mezzanine μετατρέπει τις συναντήσεις ρουτίνας και τις ροές εργασίας σε ευέλικτες, ελκυστικές εμπειρίες, καθιστώντας τα δεδομένα ορατά και προσβάσιμα σε ένα περιβάλλον συνεργασίας. Το Mezz-In είναι μια εμπειρία κοινής χρήσης περιεχομένου. Το Mezzanine επιτρέπει την κοινή χρήση, επεξεργασία, δημιουργία και καταγραφή πολλαπλών, ταυτόχρονων κομματιών περιεχομένου από απόσταση. Εξυπηρετεί διάφορους κλάδους, ψηφιακή συμβουλευτική επιχειρήσεων, ομοσπονδιακή υπηρεσία, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, υγειονομική περίθαλψη, φαρμακευτική, μάρκετινγκ και διαφήμιση και πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

  Industry: Display Screens

  25587 Conifer Road
  Suite 105-231
  CONIFER
  COLORADO 80433
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου