Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Nufarm - NUFau CFD

  5.79
  2.12%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:06 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:06 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 5.67
  Άνοιγμα* 5.66
  Μεταβολή 1 έτους* -1.74%
  Εύρος ημέρας* 5.66 - 5.81
  Εύρος 52 εβδ. 4.25-6.93
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.17M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 30.04M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.34B
  Αναλογία P/E 23.50
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 380.17M
  Έσοδα 3.77B
  EPS 0.26
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.13821
  Beta 0.45
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 17, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 5.79 0.03 0.52% 5.76 5.81 5.74
  Feb 29, 2024 5.77 0.05 0.87% 5.72 5.81 5.71
  Feb 28, 2024 5.71 0.07 1.24% 5.64 5.71 5.63
  Feb 27, 2024 5.64 -0.05 -0.88% 5.69 5.76 5.63
  Feb 26, 2024 5.69 0.04 0.71% 5.65 5.72 5.61
  Feb 25, 2024 5.65 0.05 0.89% 5.60 5.68 5.60
  Feb 23, 2024 5.62 -0.03 -0.53% 5.65 5.69 5.61
  Feb 22, 2024 5.65 0.06 1.07% 5.59 5.67 5.55
  Feb 21, 2024 5.58 0.05 0.90% 5.53 5.60 5.30
  Feb 20, 2024 5.54 0.06 1.09% 5.48 5.56 5.46
  Feb 19, 2024 5.49 -0.04 -0.72% 5.53 5.54 5.34
  Feb 18, 2024 5.54 0.04 0.73% 5.50 5.56 5.34
  Feb 16, 2024 5.50 -0.03 -0.54% 5.53 5.53 5.50
  Feb 15, 2024 5.52 0.06 1.10% 5.46 5.56 5.35
  Feb 14, 2024 5.45 0.06 1.11% 5.39 5.51 5.35
  Feb 13, 2024 5.38 -0.09 -1.65% 5.47 5.47 5.36
  Feb 12, 2024 5.48 -0.05 -0.90% 5.53 5.53 5.46
  Feb 11, 2024 5.52 0.09 1.66% 5.43 5.55 5.43
  Feb 9, 2024 5.52 0.01 0.18% 5.51 5.53 5.45
  Feb 8, 2024 5.52 -0.07 -1.25% 5.59 5.61 5.51

  Nufarm Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 3772.97 3215.65 267.32 2847.38 2673.57
  Έσοδα 3772.97 3215.65 267.32 2847.38 2673.57
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2800.39 2380.95 227.4 2112.65 1906.17
  Ακαθάριστο Εισόδημα 972.585 834.705 39.92 734.729 767.404
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3564.68 3058.67 355.19 3061.69 2589.05
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 710.061 654.39 115.862 683.918 607.726
  Έρευνα & Ανάπτυξη 51.1 36.663 6.132 22.652 34.952
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.092 -0.427 0.048 -0.363 -0.124
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 12.096 -3.877 6.862 248.67 50.77
  Other Operating Expenses, Total -9.051 -9.021 -1.114 -5.833 -10.443
  Λειτουργικά Έσοδα 208.287 156.977 -87.87 -214.315 84.523
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -82.565 -62.906 -14.474 -99.596 -66.242
  Άλλο, Καθαρό 2.381 1.616 0.467 3.405 2.512
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 128.103 95.687 -101.877 -310.506 20.793
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 107.438 65.128 -92.859 -362.412 -11.138
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -7.518 -7.393 0 -13.636 -10.957
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 99.92 57.735 -92.859 -376.048 -22.095
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -93.667 49.448
  Καθαρά Κέρδη 99.92 57.735 -92.859 -469.715 27.353
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 99.92 57.735 -92.859 -376.048 -22.095
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 99.92 57.735 -92.859 -469.715 27.353
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 99.92 57.735 -92.859 -469.715 27.353
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 382.641 382.324 379.695 379.669 369.232
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.26113 0.15101 -0.24456 -0.99046 -0.05984
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1 0.04 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.28764 0.14411 -0.23031 -0.52584 0.02954
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 1954.58 1607.42 2165.55 1566 1649.65
  Έσοδα 1954.58 1607.42 2165.55 1566 1649.65
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1341.14 1208.32 1592.06 1193.83 1187.12
  Ακαθάριστο Εισόδημα 613.44 399.094 573.491 372.174 462.531
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1719.45 1583.79 1980.89 1537.8 1517.6
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 353.955 334.199 311.985 338.53 312.584
  Έρευνα & Ανάπτυξη 20.84 33.985 17.115 17.002 19.661
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.439 -0.027 0.119 -0.305 -0.122
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 7.241 13.176 62.797 -5.491 1.614
  Other Operating Expenses, Total -4.166 -5.867 -3.184 -5.766 -3.255
  Λειτουργικά Έσοδα 235.131 23.628 184.659 28.204 132.049
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -37.612 -25.893 -56.672 -30.819 -32.087
  Άλλο, Καθαρό 1.725 1.339 1.042 0.868 0.748
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 199.244 -0.926 129.029 -1.747 100.71
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 149.042 8.721 98.717 6.239 61.267
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -4.46 -3.81 -3.708 -3.637 -3.756
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 144.582 4.911 95.009 2.602 57.511
  Καθαρά Κέρδη 144.582 4.911 95.009 2.602 57.511
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 144.582 4.911 95.009 2.602 57.511
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 144.582 4.911 95.009 2.602 57.511
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 144.582 4.911 95.009 2.602 57.511
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 384.095 383.543 381.739 384.943 380.729
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.37642 0.0128 0.24889 0.00676 0.15106
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.39052 0.03513 0.37474 -0.00251 0.15363
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.035 0.06 0.04 0.04 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2574.45 2761.1 2534.8 2617.48 2352.47
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 410.957 585.702 724.215 686.552 423.914
  Μετρητά 408.856 578.159 710.021 675.664 415.89
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2.101 7.543 14.194 10.888 8.024
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 641.953 517.491 773.21 958.594 847.768
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 505.185 446.519 687.539 851.431 743.702
  Συνολικό Απόθεμα 1464.01 1602.46 976.163 932.806 1046.93
  Προπληρωθέντα Εξοδα 34.64 27.277 55.103 36.152 27.88
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 22.891 28.172 6.11 3.373 5.98
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4625.07 4659.1 4372.06 4535.17 4249.26
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 569.332 475.331 441.367 439.644 436.685
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1346.27 1170.31 1109.63 1051.99 1055.93
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -776.933 -694.975 -668.263 -612.348 -619.243
  Υπεραξία, Καθαρό 223.728 215.715 207.373 208.466 208.945
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1006.52 977.062 1036.46 1130.55 1097.4
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 68.331 61.312 8.017 2.639 2.653
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 6.436 3.778 1.427 3.091 3.119
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 176.267 164.801 142.612 133.302 147.981
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 872.988 1607.43 1223.43 1337.64 1156.72
  Payable/Accrued 673.358 1147.45 835.136 819.742 788.215
  Δεδουλευμένα Έξοδα 32.73 30.595 19.234 16.038 16.703
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 47.763 269.169 252.536 338.861 234.313
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 119.137 160.212 116.522 162.997 117.485
  Σύνολο Οφειλών 2562.11 2753.31 2497.52 2638.48 2465.76
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1213.04 662.701 788.496 788.955 795.808
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1087.09 539.413 663.032 662.376 669.413
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 125.947 123.288 125.464 126.579 126.395
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 149.687 146.141 133.893 145.886 148.146
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 246.932 246.932 246.932 246.932 246.932
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 79.466 90.108 104.775 119.067 118.16
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2062.96 1905.79 1874.53 1896.69 1783.5
  Κοινή Μετοχή 1840.61 1837.23 1835.89 1834.93 1834.93
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 141.312 74.896 -22.518 10.873 -98.234
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 81.037 -6.335 61.161 50.884 46.796
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4625.07 4659.1 4372.06 4535.17 4249.26
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 380.764 380.169 379.907 379.695 379.695
  Sep 2023 Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2574.45 3337.12 2761.1 2902.81 2534.8
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 410.957 347.641 585.702 460.726 724.215
  Μετρητά & Ισοδύναμα 410.957 347.641 585.702 460.726 724.215
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 688.666 1192.63 569.502 1256.79 834.423
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 670.785 1185.18 550.251 1245.64 811.714
  Συνολικό Απόθεμα 1464.01 1787.85 1602.46 1181.85 976.163
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4625.07 5314.36 4659.1 4636.87 4372.06
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 569.332 509.13 475.331 426.344 441.367
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1230.25 1217.77 1192.78 1131.76 1243.83
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 68.331 67.152 61.312 9.406 8.017
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 6.436 3.382 3.778 1.103 1.427
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 176.267 179.811 164.801 165.45 142.612
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 872.988 1429.81 1607.43 1710.45 1223.43
  Payable/Accrued 771.683 1266.28 1290.01 1287.2 933.446
  Δεδουλευμένα Έξοδα 32.73 31.32 30.595 29.303 19.234
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 47.763 94.122 269.169 365.156 252.536
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 20.812 38.081 17.651 28.794 18.212
  Σύνολο Οφειλών 2562.11 3219.58 2753.31 2759.59 2497.52
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1213.04 1293.68 662.701 589.147 788.496
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1087.09 1168.11 539.413 468.649 663.032
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 149.687 151.91 146.141 137.071 133.893
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 246.932 246.932 246.932 246.932 246.932
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 79.466 97.255 90.108 75.988 104.775
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2062.96 2094.78 1905.79 1877.28 1874.53
  Κοινή Μετοχή 1840.61 1839.04 1837.23 1836.46 1835.89
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 141.312 195.312 74.896 78.589 -22.518
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4625.07 5314.36 4659.1 4636.87 4372.06
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 380.764 380.474 380.169 380.019 379.907
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 10.818 8.998 3.438 3.438
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 125.947 125.567 123.288 120.498 125.464
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 81.037 60.434 -6.335 -37.771 61.161
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 107.438 65.128 -92.859 -456.079 80.949
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 359.569 424.191 -129.989 -231.514 98.131
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 213.68 208.007 33.817 208.031 171.708
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 156.018 105.252 13.799 518.067 119.109
  Cash Taxes Paid 32.029 31.253 8.664 118.248 42.06
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 62.278 56.837 2.132 90.296 112.659
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -117.567 45.804 -84.746 -501.533 -273.635
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -240.409 -146.299 -17.105 1115.59 -173.98
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -160.917 -142.487 -17.195 -168.903 -174.638
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -79.492 -3.812 0.09 1284.49 0.658
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -264.366 19.183 -114.824 -670.683 269.994
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -43.543 -11.666 -0.131 -18.606 -2.288
  Total Cash Dividends Paid -29.957 0 0 0 -34.086
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.5 296.008
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -190.866 30.849 -114.693 -651.577 10.36
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 6.693 3.226 -0.72 -32.53 17.199
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -138.513 300.301 -262.638 180.865 211.344
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line 149.042 107.438 98.717 65.128 61.267
  Cash From Operating Activities -558.518 359.569 -65.018 424.191 53.494
  Cash From Operating Activities 88.087 213.68 111.9 208.007 99.583
  Non-Cash Items 83.169 156.018 84.635 105.252 68.044
  Cash Taxes Paid 16.926 32.029 17.954 31.253 9.782
  Cash Interest Paid 29.974 62.278 39.954 56.837 26.529
  Changes in Working Capital -878.816 -117.567 -360.27 45.804 -175.4
  Cash From Investing Activities -104.488 -240.409 -61.663 -146.299 -53.592
  Capital Expenditures -89.11 -160.917 -60.242 -142.487 -54.193
  Other Investing Cash Flow Items, Total -15.378 -79.492 -1.421 -3.812 0.601
  Cash From Financing Activities 418.826 -264.366 -110.096 19.183 92.533
  Financing Cash Flow Items -23.53 -43.543 -15.755 -11.666 -6.459
  Total Cash Dividends Paid -22.483 -29.957 -15.195 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 464.839 -190.866 -79.146 30.849 98.992
  Foreign Exchange Effects 6.119 6.693 -26.712 3.226 -15.676
  Net Change in Cash -238.061 -138.513 -263.489 300.301 76.759
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Allan Gray Australia Pty Ltd Investment Advisor 15.0436 57379649 3928712 2023-09-29 LOW
  L1 Capital Pty Ltd. Investment Advisor 13.5215 51574303 5491789 2023-08-29 MED
  Phoenix Holdings Ltd Holding Company 5.582 21290883 21290883 2022-12-07 LOW
  Host-Plus Pty Limited Pension Fund 5.1074 19480896 19480896 2023-06-15 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.9843 19011407 0 2022-11-16 LOW
  Aware Super Pension Fund 4.7283 18034705 -5608055 2023-01-11 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.5147 13405742 0 2023-09-01 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.2405 12359839 173163 2023-09-30 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.6648 6350089 123258 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.3952 5321616 3501514 2022-12-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1607 4427223 12937 2023-09-30 LOW
  Firetrail Investments Pty Limited Investment Advisor 0.7135 2721631 300130 2023-01-31 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.6951 2651091 0 2023-09-01 LOW
  Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 0.5982 2281620 691539 2022-11-16 LOW
  DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.4468 1704228 -247 2023-09-30 LOW
  Moturua Properties Ltd. Corporation 0.3546 1352595 0 2022-11-16
  Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 0.351 1338703 -159365 2023-07-31 LOW
  Eurizon Capital SGR S.p.A. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3427 1307050 28241 2023-09-30 MED
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.3418 1303816 -561 2023-09-30 LOW
  Heartland Advisors, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3146 1200000 -800000 2023-09-30

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Pesticides

  Laverton
  103-105 Pipe Rd
  MELBOURNE
  VICTORIA 3026
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0266%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0485%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου