Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Nu Holdings Ltd. - NU CFD

4.33
0.92%
0.06
Χαμηλό: 4.27
Υψηλό: 4.42
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.06
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 4.37
Άνοιγμα* 4.34
Μεταβολή 1 έτους* -45.27%
Εύρος ημέρας* 4.27 - 4.42
Εύρος 52 εβδ. 3.26-8.46
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 20.38M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 563.77M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 20.40B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 4.69B
Έσοδα 3.98B
EPS -0.03
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 28, 2023 4.33 0.04 0.93% 4.29 4.42 4.27
Mar 27, 2023 4.37 0.18 4.30% 4.19 4.43 4.19
Mar 24, 2023 4.14 -0.04 -0.96% 4.18 4.23 4.11
Mar 23, 2023 4.24 -0.14 -3.20% 4.38 4.47 4.22
Mar 22, 2023 4.30 -0.14 -3.15% 4.44 4.52 4.29
Mar 21, 2023 4.40 -0.05 -1.12% 4.45 4.49 4.39
Mar 20, 2023 4.38 -0.25 -5.40% 4.63 4.63 4.37
Mar 17, 2023 4.67 0.16 3.55% 4.51 4.68 4.50
Mar 16, 2023 4.59 0.23 5.28% 4.36 4.60 4.34
Mar 15, 2023 4.41 0.16 3.76% 4.25 4.47 4.24
Mar 14, 2023 4.46 -0.20 -4.29% 4.66 4.70 4.35
Mar 13, 2023 4.50 0.28 6.64% 4.22 4.67 4.12
Mar 10, 2023 4.46 -0.22 -4.70% 4.68 4.71 4.43
Mar 9, 2023 4.72 -0.18 -3.67% 4.90 4.94 4.67
Mar 8, 2023 4.96 0.13 2.69% 4.83 5.06 4.83
Mar 7, 2023 4.80 -0.06 -1.23% 4.86 4.89 4.66
Mar 6, 2023 4.92 0.26 5.58% 4.66 4.97 4.66
Mar 3, 2023 4.66 0.02 0.43% 4.64 4.72 4.54
Mar 2, 2023 4.64 -0.12 -2.52% 4.76 4.85 4.63
Mar 1, 2023 4.83 -0.10 -2.03% 4.93 4.95 4.59

Nu Holdings Ltd. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 1698.02 737.133 612.109 318.919
Έσοδα 1698.02 737.133 612.109 318.919
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 484.463 240.739 189.013 88.559
Ακαθάριστο Εισόδημα 1213.56 496.394 423.096 230.36
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1868.19 829.159 741.408 352.323
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 881.645 401.97 352.23 136.848
Depreciation / Amortization 17.339 7.43 5.073 0.957
Other Operating Expenses, Total 484.74 179.02 195.092 125.959
Λειτουργικά Έσοδα -170.164 -92.026 -129.299 -33.404
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0 -101.152 0 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -170.164 -193.178 -129.299 -33.404
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -165.334 -171.491 -92.531 -28.583
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -164.993 -171.491 -92.531 -28.583
Καθαρά Κέρδη -164.993 -171.491 -92.531 -28.583
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -164.993 -171.491 -92.531 -28.583
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -164.993 -171.491 -92.531 -28.583
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -164.993 -171.491 -92.531 -28.583
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4609.99 4608.68 4608.68 4608.68
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.03579 -0.03721 -0.02008 -0.0062
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.03579 -0.03721 -0.02008 -0.0062
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.341
Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021
Συνολικά έσοδα 1306.87 1157.56 877.267 635.965 480.907
Έσοδα 1306.87 1157.56 877.267 635.965 480.907
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 504.364 455.536 307.451 209.4 129.953
Ακαθάριστο Εισόδημα 802.503 702.025 569.816 426.565 350.954
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1301.76 1182.17 944.918 724.467 502.664
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 382.519 332.983 326.632 318.058 238.09
Depreciation / Amortization 7.611 10.433 7.655 6.443 5.654
Other Operating Expenses, Total 407.266 383.221 303.18 190.566 128.967
Λειτουργικά Έσοδα 5.107 -24.612 -67.651 -88.502 -21.757
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5.107 -24.612 -67.651 -88.502 -21.757
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 7.833 -29.85 -45.004 -66.274 -34.357
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 7.833 -29.697 -45.101 -66.078 -34.212
Καθαρά Κέρδη 7.833 -29.697 -45.101 -66.078 -34.212
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 7.833 -29.697 -45.101 -66.078 -34.212
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 7.833 -29.697 -45.101 -66.078 -34.212
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 7.833 -29.697 -45.101 -66.078 -34.212
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4824.03 4676.35 4663.18 4613.9 4608.68
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00162 -0.00635 -0.00967 -0.01432 -0.00742
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.00162 -0.00635 -0.00967 -0.01432 -0.00742
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0.153 -0.097 0.196 0.145
Άλλο, Καθαρό 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 176.969 152.272 143.713 99.012
Cash 174.142 142.934 128.351 79.612
Μετρητά & Ισοδύναμα 2.827 9.338 15.362 19.4
Prepaid Expenses 15.958 8.301 10.428 5.505
Total Assets 19858.7 10154.2 6760.03 2785.79
Property/Plant/Equipment, Total - Net 20.535 20.51 25.862 6.702
Intangibles, Net 72.337 12.372 1.11 0.503
Long Term Investments 12465.2 6545.2 3419.56 879.27
Note Receivable - Long Term 6071.16 3125.5 2868.15 1639.56
Other Long Term Assets, Total 436.935 150.084 94.198 55.216
Other Assets, Total 197.67 139.188 197.015 100.021
Accounts Payable 4882.16 3331.26 2976.5 1675.85
Accrued Expenses 97.909 25.848 11.238 5.467
Notes Payable/Short Term Debt 9670.35 5584.86 2693.16 628.683
Other Current Liabilities, Total 241.197 30.782 12.43 17.149
Total Liabilities 15417.6 9716.14 6147.78 2489.06
Total Long Term Debt 164.875 517.604 322.027 115.414
Long Term Debt 157.254 505.59 303.326 115.414
Capital Lease Obligations 7.621 12.014 18.701 0
Deferred Income Tax 29.334 8.741 0.698 0.001
Other Liabilities, Total 330.32 217.044 131.727 46.495
Total Equity 4441.03 438.111 612.251 296.732
Common Stock 0.083 0.045 0.045 0.042
Additional Paid-In Capital 4678.58 638.007 631.246 389.394
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -128.409 -102.441 28.189 -57.994
Other Equity, Total -110.968 -97.5 -47.229 -34.71
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 19858.7 10154.2 6760.03 2785.79
Total Common Shares Outstanding 4609.99 4608.68 4608.68 4608.68
Goodwill, Net 401.872 0.831 0
Minority Interest 1.509
Unrealized Gain (Loss) 1.741
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 905.324 176.969 167.55 185.067 252.584
Cash 617.935 174.142 86.311 99.146 242.888
Μετρητά & Ισοδύναμα 287.389 2.827 81.239 85.921 9.696
Prepaid Expenses 51.923 15.958 16.305 7.691 9.079
Total Assets 24258 19858.7 14926.1 13951.5 10121.1
Property/Plant/Equipment, Total - Net 37.194 20.535 19.56 21.832 17.929
Goodwill, Net 409.573 401.872 393.82 391.706 0.831
Intangibles, Net 120.563 72.337 61.847 59.24 12.162
Long Term Investments 13810 12465.2 8808.78 8459.57 6423.12
Note Receivable - Long Term 7988.2 6071.16 4918.36 4399.39 3089.67
Other Long Term Assets, Total 676.075 436.935 392.489 321.464 214.971
Other Assets, Total 259.178 197.67 147.387 105.549 100.74
Accounts Payable 5920.79 4882.16 4127.69 3990.41 2982.55
Accrued Expenses 115.599 97.909 68.506 53.995 35.74
Notes Payable/Short Term Debt 12600.1 9670.35 8089.83 7505.68 5497.16
Other Current Liabilities, Total 140.797 241.197 166.326 106.794 40.162
Total Liabilities 19469 15417.6 13022.4 12014.4 9317.24
Total Long Term Debt 167.964 164.875 169.905 117.098 513.595
Long Term Debt 147.645 157.254 161.157 106.52 503.351
Capital Lease Obligations 20.319 7.621 8.748 10.578 10.244
Deferred Income Tax 45.659 29.334 81.44 52.279 38.135
Other Liabilities, Total 476.48 330.32 316.992 188.158 209.901
Total Equity 4789.04 4441.03 1903.67 1937.09 803.847
Common Stock 0.083 0.083 0.081 0.081 0.048
Additional Paid-In Capital 4960.56 4678.58 2113.5 2112.25 1038.36
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -116.805 -128.409 -108.893 -104.818 -117.288
Other Equity, Total -54.747 -110.968 -101.636 -70.513 -117.274
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 24258 19858.7 14926.1 13951.5 10121.1
Total Common Shares Outstanding 5786.48 4609.99 4608.68 4608.68 4608.68
Unrealized Gain (Loss) -0.043 1.741 0.62 0.1
Minority Interest 1.537 1.509 1.73
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -165.334 -171.491 -92.531 -28.583
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -2924.32 977.166 276.137 -5.446
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 17.339 7.428 5.073 1.071
Deferred Taxes -224.654 -44.025 -40.34 -19.127
Μη Χρηματικά Στοιχεία 666.136 314.186 239.344 189.494
Cash Taxes Paid 52.314 7.88 3.457 11.642
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 9.062 6.199 15.603 16.389
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -3217.8 871.068 164.591 -148.301
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -154.195 -16.27 -4.679 -6.38
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -28.498 -7.986 -4.679 -6.38
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -125.697 -8.284 0 0
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 3335.98 237.456 611.193 253.412
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -47.545 -2.646 18.824 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 3398.49 306.761 402.058 243.195
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -14.964 -66.659 190.311 10.217
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 104.426 -101.138 -15.292 -64.336
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 361.895 1097.21 867.359 177.25
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -45.004 -165.334 -99.06 -64.703 -49.483
Cash From Operating Activities 78.302 -2924.32 -1065.19 -269.008 -221.862
Cash From Operating Activities 7.655 17.339 10.896 5.242 2.507
Deferred Taxes -121.699 -224.654 -132.732 -78.958 -35.392
Non-Cash Items 322.601 666.136 548.191 323.971 214.666
Cash Taxes Paid 202.487 52.314 36.022 24.557 16.102
Cash Interest Paid 5.3 9.062 7.95 6.707 1.189
Changes in Working Capital -85.251 -3217.8 -1392.49 -454.56 -354.16
Cash From Investing Activities -38.219 -154.195 -124.116 -114.495 -5.203
Capital Expenditures -14.742 -28.498 -15.123 -5.502 -5.203
Cash From Financing Activities 225.646 3335.98 794.832 733.383 394.361
Financing Cash Flow Items -3.985 -47.545 -0.882
Issuance (Retirement) of Stock, Net 249.286 3398.49 803.386 802.13 400.357
Issuance (Retirement) of Debt, Net -19.655 -14.964 -8.554 -68.747 -5.114
Foreign Exchange Effects -2.782 104.426 47.42 -31.193 -310.413
Net Change in Cash 262.947 361.895 -347.055 318.687 -143.117
Other Investing Cash Flow Items, Total -23.477 -125.697 -108.993 -108.993
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Sequoia Capital Global Equities Venture Capital 12.4869 435293189 -111089218 2022-12-31 LOW
Galileo (PTC) Ltd Investment Advisor 11.9203 415539300 0 2022-12-31 LOW
Tencent Holdings Ltd Corporation 8.0818 281732604 281732604 2021-12-31 LOW
Technology Crossover Ventures Venture Capital 3.3337 116211350 44849400 2022-12-31 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 3.2888 114648854 27413836 2022-12-31 LOW
Berkshire Hathaway Inc. Insurance Company 3.0728 107118784 0 2022-12-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 2.4564 85628671 6948186 2022-12-31 LOW
Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.2373 77990545 -16302844 2022-12-31 LOW
Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 2.0037 69848979 10162875 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.6398 57162608 27398807 2022-12-31 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.6 55775669 9733144 2022-12-31 LOW
Kontiki Capital Management (HK) Limited Hedge Fund 1.4258 49703225 17235766 2022-12-31 MED
Advent International Corp. Private Equity 1.3509 47092197 0 2022-12-31 LOW
Ribbit Management Company, LLC Venture Capital 1.333 46468205 8199860 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.3004 45333299 1958091 2022-12-31 LOW
Redpoint Ventures Venture Capital 1.216 42391274 37940324 2022-12-31 MED
Sands Capital Management, LLC Investment Advisor 1.2002 41837269 -2351773 2022-12-31 LOW
Dynamo Administração de Recursos, Ltda. Investment Advisor 0.9834 34282610 24417589 2022-12-31 MED
Sequoia Capital Global Equities Management, L.P. Hedge Fund 0.8905 31042831 -2548319 2022-12-31 LOW
Atmos Capital Investment Advisor 0.8429 29383921 11576345 2022-12-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Nu Holdings Ltd. Company profile

Σχετικά με την Nu Holdings Ltd.

Η Nu Holdings Ltd. είναι μια τεχνολογική εταιρεία αρχικού σταδίου. Η εταιρεία παρέχει μια ψηφιακή τραπεζική πλατφόρμα. Η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες προϊόντα για τις πέντε οικονομικές περιόδους: δαπάνες, αποταμίευση, επένδυση, δανεισμός και προστασία. Οι λύσεις δαπανών της έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους πελάτες να πληρώνουν για αγαθά και υπηρεσίες στην καθημερινή τους ζωή με μια προσαρμοσμένη πιστωτική γραμμή ή άμεσα μέσω κινητού τηλεφώνου, ενώ παράλληλα συλλέγουν πόντους επιβράβευσης και ανταμοιβές για τις ισχύουσες συναλλαγές. Οι αποταμιευτικές λύσεις της έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους πελάτες να καταθέτουν, να διαχειρίζονται και να αποταμιεύουν τα χρήματά τους σε έντοκους λογαριασμούς με συμπληρωματικές χρεωστικές κάρτες. Οι επενδυτικές λύσεις της έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους πελάτες να επενδύουν τα χρήματά τους σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι λύσεις δανεισμού της έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στους πελάτες μη εξασφαλισμένα δάνεια που είναι εύκολο να λαμβάνονται, να διαχειρίζονται και να αποπληρώνονται. Οι λύσεις προστασίας της NuInsurance έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους πελάτες να εξασφαλίζουν ασφάλεια ζωής και παροχές κηδείας.

Industry: Banks (NEC)

Rua Capote Valente, 39
Pinheiros
05409-000

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,095.30 Price
+2.790% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

Oil - Crude

73.82 Price
+0.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.55 Price
+4.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00493

Gold

1,962.18 Price
-0.580% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου