Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Nordex SE - NDX1 CFD

13.845
1.24%
0.080
Χαμηλό: 13.735
Υψηλό: 13.97
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 08:02

Mon - Fri: 08:02 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.080
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024161 %
Charges from borrowed part ($-0.97)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024161%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020283 %
Charges from borrowed part ($-0.81)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020283%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Germany
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Nordex SE ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 13.675
Άνοιγμα* 13.945
Μεταβολή 1 έτους* 4.46%
Εύρος ημέρας* 13.735 - 13.97
Εύρος 52 εβδ. 6.97-17.45
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 731.81K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 16.48M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.94B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 211.95M
Έσοδα 5.36B
EPS -2.90
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.85
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 28, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 6, 2023 13.845 -0.185 -1.32% 14.030 14.035 13.710
Feb 3, 2023 13.675 -0.235 -1.69% 13.910 14.005 13.535
Feb 2, 2023 14.135 -0.055 -0.39% 14.190 14.445 14.015
Feb 1, 2023 13.900 -0.155 -1.10% 14.055 14.215 13.820
Jan 31, 2023 13.910 0.180 1.31% 13.730 13.950 13.485
Jan 30, 2023 13.545 0.035 0.26% 13.510 13.770 13.275
Jan 27, 2023 13.730 0.075 0.55% 13.655 14.255 13.605
Jan 26, 2023 14.195 -0.110 -0.77% 14.305 14.570 14.030
Jan 25, 2023 14.210 -0.355 -2.44% 14.565 14.660 14.155
Jan 24, 2023 14.510 0.040 0.28% 14.470 14.910 14.405
Jan 23, 2023 14.440 -0.350 -2.37% 14.790 14.800 14.355
Jan 20, 2023 14.495 0.690 5.00% 13.805 14.585 13.715
Jan 19, 2023 13.850 -0.555 -3.85% 14.405 14.560 13.850
Jan 18, 2023 14.710 0.055 0.38% 14.655 15.130 14.615
Jan 17, 2023 14.705 0.140 0.96% 14.565 14.755 14.165
Jan 16, 2023 14.640 0.255 1.77% 14.385 14.785 14.365
Jan 13, 2023 14.690 0.015 0.10% 14.675 14.875 14.610
Jan 12, 2023 14.740 -0.030 -0.20% 14.770 14.965 14.440
Jan 11, 2023 14.810 0.370 2.56% 14.440 14.840 14.300
Jan 10, 2023 14.155 0.135 0.96% 14.020 14.225 13.980

Nordex SE Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 3395.03 3077.79 2459.12 3284.57 4650.74 5443.95
Έσοδα 3395.03 3077.79 2459.12 3284.57 4650.74 5443.95
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2865.38 2613.71 2148.87 2869.8 4537.38 5090.7
Ακαθάριστο Εισόδημα 529.658 464.083 310.251 414.773 113.363 353.246
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3227.66 3037.1 2513.7 3304.3 4713 5551.28
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 147.37 165.318 137.258 170.316 219.003 208.043
Depreciation / Amortization 116.966 157.3 155.843 143.408 155.794 159.999
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.434 27.669 13.453 27.013 5.478 -4.568
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.719 2.956 -0.075 0.247 -364.733 4.148
Other Operating Expenses, Total 95.66 70.151 58.352 93.512 160.083 92.951
Λειτουργικά Έσοδα 167.377 40.689 -54.58 -19.723 -62.262 -107.327
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -26.728 -28.385 -37.996 -59.996 -88.009 -116.41
Άλλο, Καθαρό 1.184 0.196
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 141.833 12.5 -92.576 -79.719 -150.271 -223.737
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 95.353 0.329 -83.853 -72.57 -129.705 -230.156
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 95.353 0.329 -83.853 -72.57 -129.705 -230.156
Καθαρά Κέρδη 95.353 0.329 -83.853 -72.57 -129.705 -230.156
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 95.353 0.329 -83.853 -72.57 -129.705 -230.156
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 95.353 0.329 -83.853 -72.57 -129.705 -230.156
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 95.353 0.329 -83.853 -72.57 -129.705 -230.156
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 106.212 111.008 111.008 113.593 123.143 147.259
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.89776 0.00296 -0.75538 -0.63886 -1.05328 -1.56293
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.91497 0.02027 -0.75582 -0.63744 -2.97849 -1.54462
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 1251.16 1445.4 1259.65 1487.74 932.954
Έσοδα 1251.16 1445.4 1259.65 1487.74 932.954
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1153.12 1305.97 1168.69 1462.93 940.346
Ακαθάριστο Εισόδημα 98.041 139.432 90.957 24.814 -7.392
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1279.22 1422.86 1263.76 1585.43 1063.49
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 36.917 45.75 46.618 58.113 26.212
Depreciation / Amortization 38.436 35.493 36.421 49.649 41.606
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -8.858 17.831 5.849 62.354 -6.63
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0 29.938
Other Operating Expenses, Total 59.611 17.814 6.186 -47.614 32.014
Λειτουργικά Έσοδα -28.065 22.544 -4.117 -97.688 -130.532
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -27.087 -27.396 -43.609 -18.318 -21.075
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -55.152 -4.852 -47.726 -116.006 -151.607
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -54.66 -9.087 -39.906 -126.503 -150.516
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -54.66 -9.087 -39.906 -126.503 -150.516
Καθαρά Κέρδη -54.66 -9.087 -39.906 -126.503 -150.516
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -54.66 -9.088 -39.906 -126.503 -150.516
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -54.66 -9.088 -39.906 -126.503 -150.516
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -54.66 -9.088 -39.906 -126.503 -150.516
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 134.32 134.32 142.748 164.445 171.724
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.40694 -0.06766 -0.27956 -0.76927 -0.8765
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.40694 -0.06766 -0.27956 -0.76927 -0.76318
Άλλο, Καθαρό 0
Total Adjustments to Net Income -0.001
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1719.14 1543.08 1780.97 2513.8 2884.44 2499.55
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 649.464 623.179 609.805 515.467 793.317 792.116
Μετρητά & Ισοδύναμα 649.464 623.179 609.805 509.998 778.357 784.44
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 841.125 704.783 380.244 572.761 849.717 944.579
Accounts Receivable - Trade, Net 160.193 181.944 167.858 141.762 127.517 169.857
Total Inventory 197.478 195.578 763.233 1398.42 1202.21 722.487
Prepaid Expenses 11.046 6.951 13.344 12.964 19.127 22.677
Other Current Assets, Total 20.028 12.589 14.341 14.189 20.068 17.691
Total Assets 2994.21 2807.59 3058.54 4002.75 4410.05 4107.63
Property/Plant/Equipment, Total - Net 266.369 283.367 266.111 440.09 454.159 506.958
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 554.657 602.127 524.164 749.967 842.381 978.198
Accumulated Depreciation, Total -288.288 -318.76 -258.053 -309.877 -388.222 -471.24
Goodwill, Net 547.758 547.758 547.758 547.758 547.758 547.758
Intangibles, Net 334.316 292.247 231.154 215.814 186.623 180.209
Long Term Investments 9.114 9.964 5.688 5.188 9.658 9.91
Note Receivable - Long Term 2.612 16.155 36.635 29.462 58.916 41.275
Other Long Term Assets, Total 114.904 115.018 190.223 250.633 268.5 321.97
Total Current Liabilities 1242.2 1104.1 1538.35 2343.17 2983.7 2329.55
Accounts Payable 377.323 446.567 500.812 968.455 1095.56 1032.6
Accrued Expenses 105.409 142.458 116.496 97.841 142.631 133.68
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 17.86 69.224 82.466 62.422 507.892 36.535
Other Current Liabilities, Total 741.612 445.849 838.573 1214.45 1237.61 1126.74
Total Liabilities 2054.2 1888.6 2361.25 3257.36 3636.52 3045.24
Total Long Term Debt 626.673 617.229 562.694 638.965 411.942 450.467
Long Term Debt 626.673 617.229 562.694 552.858 332.436 349.563
Deferred Income Tax 134.551 102.824 83.49 114.381 89.782 96.9
Other Liabilities, Total 50.775 64.448 176.715 160.848 151.096 168.314
Total Equity 940.011 918.99 697.29 745.387 773.533 1062.4
Common Stock 96.982 96.982 96.982 106.681 117.349 160.021
Additional Paid-In Capital 597.626 597.626 597.626 606.82 795.698 1236.07
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 233.53 233.873 21.64 46.246 -83.589 -222.922
Other Equity, Total 11.873 -9.491 -18.958 -14.36 -55.925 -110.775
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2994.21 2807.59 3058.54 4002.75 4410.05 4107.63
Total Common Shares Outstanding 111.008 111.008 111.008 122.109 134.32 171.723
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.469 14.96 7.676
Capital Lease Obligations 86.107 79.506 100.904
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2754.16 2499.66 2690.79 2499.55 2532.54
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 766.163 513.151 890.473 792.116 697.1
Μετρητά & Ισοδύναμα 742.507 501.5 871.216 784.44 681.176
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 23.656 11.651 19.257 7.676 15.924
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 914.141 1089.05 920.869 944.579 892.343
Accounts Receivable - Trade, Net 89.499 180.789 164.344 169.857 154.939
Total Inventory 1039.33 863.665 854.469 722.487 907.03
Prepaid Expenses 22.939 22.804 13.601 22.677 20.122
Other Current Assets, Total 11.587 10.987 11.375 17.691 15.944
Total Assets 4277.01 4087.61 4263.78 4107.63 4186.61
Property/Plant/Equipment, Total - Net 459.37 464.761 470.506 506.958 533.689
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 871.929 899.455 929.96 978.198
Accumulated Depreciation, Total -412.559 -434.694 -459.454 -471.24
Goodwill, Net 547.758 547.758 547.758 547.758 547.758
Intangibles, Net 176.555 172.722 172.682 180.209 177.595
Long Term Investments 11.789 12.623 15.293 18.771 13.117
Note Receivable - Long Term 63.634 74.323 44.118 41.275 50.322
Other Long Term Assets, Total 263.745 315.767 322.64 313.109 331.588
Total Current Liabilities 2742.38 2506.43 2354.31 2329.55 2876.5
Accounts Payable 1064.96 1137.54 1038.71 1032.6 1066.66
Accrued Expenses 166.542 159.632 151.915 128.422 138.93
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 253.446 40.492 27.937 36.535 37.724
Other Current Liabilities, Total 1257.43 1168.77 1135.75 1132 1633.18
Total Liabilities 3583.58 3408.2 3046.58 3045.24 3328.21
Total Long Term Debt 617.103 391.871 417.901 450.467 185.998
Long Term Debt 540.012 319.363 344.954 349.563 78.553
Capital Lease Obligations 77.091 72.508 72.947 100.904 107.445
Deferred Income Tax 67.412 120.111 106.592 96.9 84.301
Other Liabilities, Total 156.694 389.781 167.769 168.314 181.41
Total Equity 693.424 679.415 1217.21 1062.4 858.4
Common Stock 117.349 117.349 160.021 160.021 160.021
Additional Paid-In Capital 795.698 795.698 1328.23 1236.07 1236.27
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -138.249 -147.337 -187.242 -222.922 -373.438
Other Equity, Total -81.374 -86.295 -83.799 -110.775 -164.452
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4277.01 4087.61 4263.78 4107.63 4186.61
Total Common Shares Outstanding 134.32 134.32 171.723 171.723 171.723
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 95.353 0.329 -83.853 -72.57 -129.705 -230.156
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 144.398 91.405 124.927 37.984 -352.041 127.562
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 116.98 159.771 156.242 143.548 156.215 159.999
Μη Χρηματικά Στοιχεία 67.29 55.875 41.816 -32.73 -247.715 155.034
Cash Taxes Paid 1.985 9.176 22.433 14.575 34.613 8.262
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 38.979 32.386 35.561 69.47 102.064 102.731
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -135.225 -124.57 10.722 -0.264 -130.836 42.685
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -399.24 -146.13 -80.913 -163.941 231.822 -152.093
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -105.03 -151.097 -113.683 -173.515 -163.86 -169.655
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -294.21 4.967 32.77 9.574 395.682 17.562
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 369.23 43.889 -46.438 30.618 405.796 62.34
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.737 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 369.967 43.889 -46.438 -66.687 207.23 -308.995
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 6.103 -15.449 -10.95 -4.468 -17.218 -31.726
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 120.491 -26.285 -13.374 -99.807 268.359 6.083
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 97.305 198.566 371.335
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -54.66 -63.748 -103.653 -230.156 -150.516
Cash From Operating Activities 45.474 57.89 127.504 127.562 -80.906
Cash From Operating Activities 38.436 73.929 110.35 159.999 41.614
Non-Cash Items 27.209 59.95 98.26 155.034 4.919
Cash Taxes Paid 3.072 1.827 6.151 8.262 2.527
Cash Interest Paid 29.32 50.45 82.345 102.731 24.982
Changes in Working Capital 34.489 -12.241 22.547 42.685 23.077
Cash From Investing Activities -35.052 -68.127 -104.334 -152.093 -32.619
Capital Expenditures -38.564 -75.362 -112.218 -169.655 -47.886
Other Investing Cash Flow Items, Total 3.512 7.235 7.884 17.562 15.267
Cash From Financing Activities -45.865 -265.43 73.029 62.34 2.052
Issuance (Retirement) of Debt, Net -45.865 -265.43 -300.441 -308.995 2.052
Foreign Exchange Effects -0.407 -1.19 -3.34 -31.726 8.209
Net Change in Cash -35.85 -276.857 92.859 6.083 -103.264
Issuance (Retirement) of Stock, Net 373.47 371.335
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Acciona SA Corporation 39.64 84015484 12801552 2022-08-11 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.6162 9783839 -1079619 2022-10-28 LOW
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH Investment Advisor 3.9222 8312867 463121 2022-09-27 LOW
Klatten (Susanne) Individual Investor 3.6165 7665008 2535547 2021-12-20 LOW
Greenvale Capital LLP Hedge Fund 3.0165 6393279 6393279 2022-09-05 MED
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 2.1715 4602320 -344613 2022-03-15 LOW
Morgan Stanley Investment Management Ltd. (UK) Investment Advisor 1.949 4130901 -3560 2022-06-24 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6671 3533383 4521 2022-12-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.3552 2872191 58554 2022-12-31 LOW
Greenchip Financial Corp. Investment Advisor 0.8437 1788253 425000 2022-06-30 LOW
Mackenzie Financial Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.8437 1788253 0 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8214 1740942 -1596 2022-12-31 LOW
Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.6656 1410691 132459 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.5884 1247174 -1823452 2022-12-31 LOW
Argenta Asset Management SA Investment Advisor 0.5697 1207426 125912 2022-11-30 MED
BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 0.4392 930877 56100 2022-12-31 LOW
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Investment Advisor 0.4391 930655 0 2022-12-31 LOW
Storebrand Kapitalforvaltning AS Investment Advisor 0.3815 808527 -30440 2022-12-31 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.3503 742534 0 2022-12-31 HIGH
KBI Global Investors Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 0.2628 556941 111596 2022-08-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Nordex Company profile

Σχετικά με την Nordex SE

Η Nordex SE είναι μια εταιρεία συμμετοχών με έδρα τη Γερμανία, η οποία, μαζί με τις θυγατρικές της, αναπτύσσει, κατασκευάζει και διανέμει συστήματα αιολικής ενέργειας, με εξειδίκευση στις ανεμογεννήτριες, στη Γερμανία και άλλες χώρες. Με το εμπορικό σήμα Nordex, η εταιρεία προσφέρει τις ανεμογεννήτριες Nordex N90/2500, N100/2500 και N117/2400. Εκτός από την ανάπτυξη και την παραγωγή συστημάτων αιολικής ενέργειας, η Εταιρεία παρέχει επίσης προκαταρκτικές υπηρεσίες ανάπτυξης έργων για την υποστήριξη του μάρκετινγκ, καθώς και αποκτά δικαιώματα και δημιουργεί την υποδομή που απαιτείται για την κατασκευή συστημάτων αιολικής ενέργειας σε κατάλληλες τοποθεσίες. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη έργων σε σχεδόν τέσσερις αγορές: Γαλλία, Πολωνία, Σουηδία και Αμερική. Η Εταιρεία διαθέτει γραφεία και θυγατρικές σε ολόκληρο τον κόσμο και εγκαταστάσεις παραγωγής στη Γερμανία, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Εταιρεία κατέχει μερίδιο σε άλλες εταιρείες, όπως η Beebe Wind LLC, η Big Berry Wind Farm LLC, η Flat Rock Wind LLC και η Green Hills Wind LLC, μεταξύ άλλων.

Industry: Heavy Electrical Equipment (NEC)

Langenhorner Chaussee 600
HAMBURG
HAMBURG 22419
DE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

22,977.20 Price
+0.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 66.00

XRP/USD

0.40 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00361

Natural Gas

2.51 Price
-0.710% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1169%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0827%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

75.55 Price
+1.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0242%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0085%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου