Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Nine Entertainment Co. - NECau CFD

  1.790
  0.28%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Thursday at 05:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:06 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:06 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.015
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.79
  Άνοιγμα* 1.795
  Μεταβολή 1 έτους* -7.24%
  Εύρος ημέρας* 1.775 - 1.81
  Εύρος 52 εβδ. 1.74-3.02
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.97M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 92.40M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.50B
  Αναλογία P/E 11.78
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.71B
  Έσοδα 2.69B
  EPS 0.17
  Μέρισμα (Απόδοση %) 6.82927
  Beta 1.51
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 28, 2024 1.785 -0.005 -0.28% 1.790 1.795 1.775
  Feb 27, 2024 1.785 -0.005 -0.28% 1.790 1.800 1.775
  Feb 26, 2024 1.790 0.005 0.28% 1.785 1.800 1.770
  Feb 25, 2024 1.785 0.040 2.29% 1.745 1.785 1.745
  Feb 23, 2024 1.730 0.050 2.98% 1.680 1.745 1.670
  Feb 22, 2024 1.680 -0.130 -7.18% 1.810 1.810 1.655
  Feb 21, 2024 1.805 -0.025 -1.37% 1.830 1.835 1.760
  Feb 20, 2024 1.830 -0.010 -0.54% 1.840 1.850 1.830
  Feb 19, 2024 1.835 -0.005 -0.27% 1.840 1.855 1.830
  Feb 18, 2024 1.845 -0.035 -1.86% 1.880 1.880 1.830
  Feb 16, 2024 1.865 -0.029 -1.53% 1.894 1.895 1.865
  Feb 15, 2024 1.895 0.000 0.00% 1.895 1.900 1.870
  Feb 14, 2024 1.900 0.030 1.60% 1.870 1.910 1.865
  Feb 13, 2024 1.865 -0.049 -2.56% 1.914 1.915 1.850
  Feb 12, 2024 1.915 -0.045 -2.30% 1.960 1.960 1.910
  Feb 11, 2024 1.955 -0.005 -0.26% 1.960 1.969 1.955
  Feb 9, 2024 1.955 0.026 1.35% 1.929 1.970 1.920
  Feb 8, 2024 1.930 0.006 0.31% 1.924 1.940 1.915
  Feb 7, 2024 1.925 -0.009 -0.47% 1.934 1.950 1.910
  Feb 6, 2024 1.935 0.011 0.57% 1.924 1.960 1.915

  Nine Entertainment Co. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 2701.12 2689.92 2332.98 2156.78 1854.68
  Έσοδα 2701.12 2689.92 2332.98 2156.78 1854.68
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1447.13 1312.64 1195.19 1833.48 1041.98
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1254 1377.28 1137.8 323.3 812.699
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2380.8 2217.26 2039.57 2625.38 1564.27
  Depreciation / Amortization 155.706 149.109 157.425 146.293 76.238
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -98.272
  Other Operating Expenses, Total
  Λειτουργικά Έσοδα 320.319 472.653 293.409 -468.593 290.407
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -45.215 -23.018 -13.817 -11.59 -7.863
  Gain (Loss) on Sale of Assets
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 275.104 449.635 279.592 -480.183 282.544
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 194.543 315.288 183.961 -507.751 216.566
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 181.806 297.143 169.364 -523.009 203.915
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -66.189 17.314
  Καθαρά Κέρδη 181.806 297.143 169.364 -589.198 221.229
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 181.806 297.143 169.364 -523.009 203.915
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 181.806 297.143 169.364 -589.198 221.229
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 181.806 297.143 169.364 -589.198 221.229
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1678.57 1705.42 1708.29 1703.45 1345.65
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.10831 0.17423 0.09914 -0.30703 0.15154
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.11 0.14 0.105 0.07 0.1
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.19872 0.22434 0.16108 0.13208 0.1514
  Άλλο, Καθαρό
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 777.972 755.516 686.961 645.6 544.326
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -12.737 -18.145 -14.597 -15.258 -12.651
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 1295.43 1405.69 1356.54 1333.38 1169.3
  Έσοδα 1295.43 1405.69 1356.54 1333.38 1169.3
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 810.57 636.556 735.016 577.621 719.315
  Ακαθάριστο Εισόδημα 484.864 769.133 621.522 755.756 449.989
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1261.48 1119.32 1196.64 1020.62 1145.61
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 375.892 402.08 388.511 367.005 345.207
  Depreciation / Amortization 75.021 80.685 73.112 75.997 81.085
  Λειτουργικά Έσοδα 33.951 286.368 159.899 312.754 23.697
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -28.947 -16.268 -11.613 -11.405 -1.103
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5.004 270.1 148.286 301.349 22.594
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5.038 189.505 102.123 213.165 2.103
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -6.332 -6.405 -8.498 -9.647 -5.396
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.294 183.1 93.625 203.518 -3.293
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
  Καθαρά Κέρδη -1.294 183.1 93.625 203.518 -3.293
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.294 183.1 93.625 203.518 -3.293
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.294 183.1 93.625 203.518 -3.293
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.294 183.1 93.625 203.518 -3.293
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1650.93 1699.35 1702.81 1709.87 1704.54
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.00078 0.10775 0.05498 0.11903 -0.00193
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.05 0.06 0.07 0.07 0.055
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.08724 0.11154 0.09457 0.12958 0.05593
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 900.92 892.8 849.841 711.176 1079.72
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 119.676 153.464 171.927 187.394 256.121
  Μετρητά 119.676 153.464 171.927 187.394 256.121
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 425.252 408.38 380.997 258.061 403.716
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 392.661 377.08 346.724 241.028 380.879
  Συνολικό Απόθεμα 299.452 291.259 256.617 225.744 267.69
  Προπληρωθέντα Εξοδα 44.065 33.792 32.744 25.377 36.327
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 12.475 5.905 7.556 14.6 115.863
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4015.63 4140.3 3911.18 3673.82 4409.06
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 442.136 491.49 573.936 415.172 165.322
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 851.87 1178.35 1156.42 914.532 523.926
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -409.734 -686.865 -582.481 -499.36 -358.604
  Υπεραξία, Καθαρό 1080.47 1149.03 888.949 933.738 1516.75
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1524.16 1531.49 1518.43 1541.74 1551.56
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 37.582 40.117 37.871 31.226 32.094
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 2.094 10.113 12.473 13.511 14.262
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 28.271 25.258 29.683 27.254 49.356
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 867.418 907.504 837.37 647.738 865.361
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 444 430.052 409.421 322.479 380.012
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 164.598 226.753 183.015 126.006 208.183
  Σύνολο Οφειλών 2332.93 2262.29 2096.63 1927.17 1828.38
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 877.203 745.515 726.938 749.192 316.577
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 543.454 398.135 342.255 504.69 316.577
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 268.858 267.864 257.002 298.741 314.38
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 125.805 147.866 130.273 96.557 139.417
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1682.7 1878.01 1814.55 1746.65 2580.68
  Κοινή Μετοχή 1958.64 2111.75 2122.15 2123.15 2126.22
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -266.817 -227.692 -299.888 -364.41 461.739
  Unrealized Gain (Loss) -9.144 -6.715 -5.806 -10.71 -6.218
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.019 0.665 -1.901 -1.376 -1.058
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4015.63 4140.3 3911.18 3673.82 4409.06
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1627.71 1705.39 1705.39 1705.39 1705.39
  Δεδουλευμένα Έξοδα 122.784 135.567 121.442 95.824 81.791
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 136.036 115.132 123.492 103.429 195.375
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 193.645 193.54 145.05 134.942 192.644
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 333.749 347.38 384.683 244.502
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 900.92 984.512 892.8 897.661 849.841
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 119.676 173.548 153.464 193.449 171.927
  Μετρητά 119.676 173.548 153.464 193.449 171.927
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 425.252 450.491 408.38 366.951 380.997
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 423.199 450.491 408.38 366.951 380.997
  Συνολικό Απόθεμα 299.452 309.079 291.259 257.305 256.617
  Προπληρωθέντα Εξοδα 44.065 47.737 33.792 76.467 32.744
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 12.475 3.657 5.905 3.489 7.556
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 4015.63 4210.98 4140.3 4000.87 3911.18
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 442.136 470.332 491.49 536.475 573.936
  Υπεραξία, Καθαρό 1080.47 1076.96 1149.03 972.592 888.949
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1524.16 1601.44 1531.49 1513.98 1518.43
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 37.582 39.64 40.117 40.099 37.871
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 2.094 12.168 10.113 10.865 12.473
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 28.271 25.933 25.258 29.196 29.683
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 867.418 854.688 907.504 747.603 837.37
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 444 394.359 430.052 380.083 409.421
  Δεδουλευμένα Έξοδα 122.784 122.247 135.567 117.079 121.442
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 136.036 134.404 115.132 36.669 123.492
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 164.598 203.678 226.753 213.772 183.015
  Σύνολο Οφειλών 2332.93 2335.41 2262.29 2079.71 2096.63
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 877.203 872.686 745.515 783.148 726.938
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 543.454 538.017 398.135 423.031 342.255
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 333.749 334.669 347.38 360.117 384.683
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 268.858 285.778 267.864 274.363 257.002
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 193.645 190.878 193.54 133.536 145.05
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 125.805 131.381 147.866 141.064 130.273
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1682.7 1875.57 1878.01 1921.15 1814.55
  Κοινή Μετοχή 1958.64 2045.79 2111.75 2123.87 2122.15
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -266.817 -164.232 -225.999 -199.991 -299.888
  Unrealized Gain (Loss) -9.144 -5.36 -6.715 -1.652 -5.806
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.019 -0.626 -1.028 -1.071 -1.901
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 4015.63 4210.98 4140.3 4000.87 3911.18
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1627.71 1672.28 1705.39 1705.39 1705.39
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 487.228 398.161 374.501 221.57 161.087
  Cash Receipts 2945.17 2482.84 2764.06 2454.44 1418.62
  Cash Payments -2290.12 -1978.03 -2285.34 -2166.54 -1226.09
  Cash Taxes Paid -138.071 -91.316 -88.528 -58.511 -26.194
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -24.643 -28.713 -27.33 -15.605 -8.185
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -5.106 13.379 11.638 7.789 2.927
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -297.331 -84.232 -274.086 78.864 35.45
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -74.767 -93.763 -135.957 -62.503 -31.647
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -222.564 9.531 -138.129 141.367 67.097
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -208.36 -329.396 -169.142 -80.688 -226.862
  Total Cash Dividends Paid -213.174 -119.378 -170.539 -138.39 -87.076
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 56.514
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 11.232 -205.05 27.58 62.409 -135.125
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -18.463 -15.467 -68.727 219.746 -30.325
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -62.932 -4.968 -26.183 -4.707 -4.661
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 123.491 487.228 264.306 398.161 246.073
  Cash Receipts 1533.51 2945.17 1495.25 2482.84 1215.61
  Cash Payments -1287.42 -2290.12 -1137.79 -1978.03 -947.101
  Cash Taxes Paid -105.587 -138.071 -74.434 -91.316 -23.174
  Cash Interest Paid -19.027 -24.643 -13.039 -28.713 -13.818
  Changes in Working Capital 2.016 -5.106 -5.679 13.379 14.556
  Cash From Investing Activities -41.658 -297.331 -86.109 -84.232 -50.853
  Capital Expenditures -44.7 -74.767 -35.075 -93.763 -49.915
  Other Investing Cash Flow Items, Total 3.042 -222.564 -51.034 9.531 -0.938
  Cash From Financing Activities -61.749 -208.36 -156.675 -329.396 -268.19
  Financing Cash Flow Items -15.694 -62.932 -15.36 -4.968 -4.319
  Total Cash Dividends Paid -119.378 -213.174 -93.797 -119.378 -34.108
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -66.863 56.514 -30.77 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 140.186 11.232 -16.748 -205.05 -229.763
  Net Change in Cash 20.084 -18.463 21.522 -15.467 -72.97
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Birketu Pty. Ltd. Corporation 14.9274 242760442 -12000000 2023-08-18 LOW
  Perpetual Investment Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 9.9221 161360777 0 2023-08-18 MED
  Macquarie Investment Management Global Ltd. Investment Advisor 7.4341 120899209 0 2023-08-18 MED
  Yarra Funds Management Limited Investment Advisor 5.2992 86180082 0 2023-08-18 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0083 81448122 40855650 2023-08-23 LOW
  Cooper Investors Pty Ltd. Investment Advisor 5.0013 81335279 81335279 2023-10-16 LOW
  FIL Investment Management (Singapore) Ltd. Investment Advisor 4.1678 67778960 1247340 2023-09-06 MED
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0842 50157376 115421 2023-10-13 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.892 30768819 159820 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8489 30067761 -32962 2023-09-30 LOW
  MLC Asset Management Investment Advisor 1.2767 20762667 -251395 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.2287 19981686 3057353 2022-12-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1667 18973384 67297 2023-09-30 LOW
  Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 0.6446 10483430 5690475 2023-08-18 LOW
  BetaShares Capital Ltd. Investment Advisor 0.6297 10240766 490141 2023-09-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.5985 9733669 101521 2023-10-13 LOW
  Martin Currie Australia Investment Advisor 0.4403 7159878 0 2023-08-31 LOW
  FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Investment Advisor 0.4138 6729222 0 2023-09-06 HIGH
  Fidelity International Asset Management Company (Korea) Investment Advisor 0.3567 5800206 1378772 2023-03-31 LOW
  Australian Ethical Investment Ltd. Investment Advisor 0.3445 5602381 5602381 2022-12-31 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Television Broadcasting

  Level 9, 1 Denison Street
  NORTH SYDNEY
  NEW SOUTH WALES 2060
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0219%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0439%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0109%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου