Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές NIB Holdings - NHFau CFD

  7.354
  4.67%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 23:06

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:06 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:06 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.042
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 7.714
  Άνοιγμα* 7.744
  Μεταβολή 1 έτους* 3.47%
  Εύρος ημέρας* 7.305 - 7.764
  Εύρος 52 εβδ. 6.07-8.20
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 976.68K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 22.73M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.48B
  Αναλογία P/E 24.39
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 458.50M
  Έσοδα 2.72B
  EPS 0.30
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.04709
  Beta 0.35
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 19, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 28, 2024 7.394 -0.070 -0.94% 7.464 7.464 7.295
  Feb 27, 2024 7.454 -0.260 -3.37% 7.714 7.734 7.404
  Feb 26, 2024 7.724 -0.159 -2.02% 7.883 7.943 7.664
  Feb 25, 2024 7.873 -0.290 -3.55% 8.163 8.163 7.664
  Feb 23, 2024 8.143 -0.040 -0.49% 8.183 8.223 8.123
  Feb 22, 2024 8.183 0.210 2.63% 7.973 8.213 7.953
  Feb 21, 2024 7.973 -0.180 -2.21% 8.153 8.183 7.973
  Feb 20, 2024 8.163 0.030 0.37% 8.133 8.253 8.123
  Feb 19, 2024 8.143 0.120 1.50% 8.023 8.153 8.023
  Feb 18, 2024 8.023 -0.030 -0.37% 8.053 8.073 7.983
  Feb 16, 2024 8.053 0.040 0.50% 8.013 8.053 7.973
  Feb 15, 2024 8.003 -0.050 -0.62% 8.053 8.093 8.003
  Feb 14, 2024 8.053 0.070 0.88% 7.983 8.103 7.943
  Feb 13, 2024 7.983 -0.080 -0.99% 8.063 8.113 7.973
  Feb 12, 2024 8.073 0.040 0.50% 8.033 8.083 7.993
  Feb 11, 2024 8.023 -0.040 -0.50% 8.063 8.083 8.013
  Feb 9, 2024 8.013 0.000 0.00% 8.013 8.063 7.973
  Feb 8, 2024 8.003 -0.080 -0.99% 8.083 8.113 8.003
  Feb 7, 2024 8.083 0.020 0.25% 8.063 8.113 7.973
  Feb 6, 2024 8.073 0.140 1.76% 7.933 8.083 7.903

  NIB Holdings Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 3104.7 2715.5 2611.4 2509.7 2451.5
  Other Revenue, Total -2.4 -61.8 30.8 -21.5 18.2
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2818.9 2531.8 2399.2 2388.8 2244.3
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 2.3 2.6 3.6 4.2 7.7
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 16 -0.4
  Other Operating Expenses, Total 168.2 65.5 48.3 113.5 89.9
  Λειτουργικά Έσοδα 285.8 183.7 212.2 120.9 207.2
  Άλλο, Καθαρό 10.2 11.2 22 6.4 5.8
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 284.5 190.8 231 121.8 213
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 191.7 133.8 160.5 87 149.3
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 5.4 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 197.1 133.8 160.5 87 149.3
  Καθαρά Κέρδη 196.5 133.8 160.5 87 149.3
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 197.6 135.7 161.1 87.9 149.8
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 197 135.7 161.1 87.9 149.8
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 197 135.7 161.1 87.9 149.8
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 475.6 458.4 457.2 456.1 455.4
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.41548 0.29603 0.35236 0.19272 0.32894
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.28 0.22 0.24 0.14 0.23
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.4295 0.30016 0.38412 0.22044 0.34218
  Total Premiums Earned 3054.4 2752.8 2564.4 2497.1 2416.4
  Net Investment Income 5.2 -7.1 -4.1 -0.1 6
  Realized Gains (Losses) 47.5 31.6 20.3 34.2 10.9
  Losses, Benefits, and Adjustments, Total 2447.4 2280.6 2170.9 2102.6 1976.1
  Amort. Of Policy Acquisition Costs 201 183.1 160.4 168.5 171
  Total Adjustments to Net Income 0.5 1.9 0.6 0.9 0.5
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -11.5 -4.1 -3.2 -5.5
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.6
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 1592.6 1512.1 1337.2 1379.1 1327.6
  Other Revenue, Total -9 6.6 -70.4 8.6 7.5
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1441.8 1377.1 1268 1263.8 1206.4
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 1.1 1.2 1.2 1.4 1.6
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 9
  Other Operating Expenses, Total 104.1 64.7 44 21.5 23.3
  Λειτουργικά Έσοδα 150.8 135 69.2 115.3 121.2
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.5 -5 -2.5 -1.6 -1.7
  Άλλο, Καθαρό 5.6 4.6 7.4 3.8 15.6
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 149.9 134.6 74.1 117.5 135.1
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 99.9 91.8 52.6 81.8 94.3
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 103.1 94 52.6 81.8 94.3
  Καθαρά Κέρδη 102.7 93.8 52.6 81.2 94.3
  Total Adjustments to Net Income 0.6 -0.1 1.7 0.2 0.5
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 103.7 93.9 54.3 82 94.8
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 103.3 93.7 54.3 81.4 94.8
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 103.3 93.7 54.3 81.4 94.8
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 482.9 468.3 458.7 458.1 457.4
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.21474 0.20051 0.11838 0.179 0.20726
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.15 0.13 0.11 0.11 0.14
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.22427 0.20488 0.12054 0.18098 0.2329
  Total Premiums Earned 1562.1 1492.3 1387.1 1365.7 1306.2
  Net Investment Income 4.3 0.9 -4.5 -1.8 -2.2
  Realized Gains (Losses) 35.2 12.3 25 6.6 16.1
  Losses, Benefits, and Adjustments, Total 1221.1 1225.7 1120.5 1160.1 1091.8
  Amort. Of Policy Acquisition Costs 115.5 85.5 102.3 80.8 80.7
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 3.2 2.2 0
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.4 -0.2 -0.6
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Μετρητά 226.6 183.6 148.3 141.6 124.2
  Μετρητά & Ισοδύναμα 16.4 23.3 65.6 56.4 40.5
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 38.3 41 38 22.6 21.2
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2130 1880.4 1702.8 1677.8 1554.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 30.8 30 34.4 73.5 13.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 55.9 54.7 59.6 101.8 37.6
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -25.1 -24.7 -25.2 -28.3 -24.4
  Υπεραξία, Καθαρό 364.8 236.3 218.7 226.5 227.4
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 118.8 104 106.3 108.2 120.7
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1092.9 1037.5 895.6 855.4 829.8
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 27.8 0 12.4
  Other Assets, Total 17.2 13.8 13 15.6 13.8
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 24.6 29.2 20.8 13.7 17.5
  Δεδουλευμένα Έξοδα 21.5 16.7 16.6 16.1 12.5
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1.1 2.1 1.6 2 1.4
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 161.7 156.2 111.4 139.8 132
  Σύνολο Οφειλών 1146.1 1146.1 996.6 1074.7 921.9
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 283.2 302.6 281.4 307.2 232.5
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 244.8 258.8 230.7 230.9 232.5
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 9 0 20.5 4.7 37.2
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 8.6 8.4 12.9 7.8 12
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 983.9 734.3 706.2 603.1 632.2
  Κοινή Μετοχή 306.8 138.2 127.2 121.4 120.3
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 662.3 581.4 559.9 461.8 494.5
  Treasury Stock - Common -4.3 -5.1
  Unrealized Gain (Loss) 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 19.1 14.7 19.1 19.9 22.5
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2130 1880.4 1702.8 1677.8 1554.1
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 482.815 458.499 456.728 455.748 454.631
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 8.4 0 1.4 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 7.5 7 6.9 6.3
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 38.4 43.8 50.7 76.3
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Μετρητά & Ισοδύναμα 243 238.4 206.9 194.6 213.9
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2130 1997.3 1880.4 1745.8 1702.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 30.8 30.6 30 30.7 34.4
  Υπεραξία, Καθαρό 236.3 218.7
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 483.6 408.2 104 322.4 106.3
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1092.9 1036.3 1037.5 952.9 895.6
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 8.4 0 0.8 1.4
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 18.7 27.8 0
  Δεδουλευμένα Έξοδα 8.5 7 6.7 4.6 7.6
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1.1 1.8 2.1 2.1 1.6
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 7.5 7.3 7 7 6.9
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 258 200.9 250 199.7 191.2
  Σύνολο Οφειλών 1146.1 1053.3 1146.1 1014.6 996.6
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 283.2 271.7 302.6 278.9 281.4
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 244.8 230.9 258.8 231.4 230.7
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 38.4 40.8 43.8 47.5 50.7
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 9 0 18.3 20.5
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 6.4 7 6.4 10.1 11.4
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 983.9 944 734.3 731.2 706.2
  Κοινή Μετοχή 306.8 301.6 138.2 134.9 127.2
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 664.7 628.9 581.9 580.4 562.9
  Treasury Stock - Common -4.3 -0.8
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 16.7 14.3 14.2 15.9 16.1
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2130 1997.3 1880.4 1745.8 1702.8
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 482.815 482.507 458.499 457.991 456.728
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7.8 9 10.2 11.3 38
  Other Assets, Total 13
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 337.6 108.7 207.6 184.5 179.9
  Cash Receipts 2888.9 2673.4 2613.1 2522.7 2324.7
  Cash Payments -2496.7 -2516.7 -2360 -2291.7 -2090.9
  Cash Taxes Paid -74.9 -63.6 -61.9 -60 -67.5
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -4.4 -3.2 -5.6 -7.2 -6.3
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 24.7 18.8 22 20.7 19.9
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -259.3 -23.5 -59.4 -114.4 -182
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -26.6 -23.6 -23 -28.6 -20.3
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -232.7 0.1 -36.4 -85.8 -161.7
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -84.4 -69.3 -114.5 -97.3 75.8
  Total Cash Dividends Paid -114.3 -63.9 -104.7 -95.5 -87
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 8.1 3.6 0.8 -1.8 84.5
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 21.8 -9 -10.6 0 80.5
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1.4 0.4 -1 -0.6 -0.1
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -7.5 16.3 32.7 -27.8 73.6
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -2.2
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 14.2 337.6 98.4 108.7 -41.5
  Cash Receipts 1526.8 2888.9 1395.8 2673.4 1283.1
  Cash Payments -1454.2 -2496.7 -1269 -2516.7 -1273
  Cash Taxes Paid -63.7 -74.9 -28.7 -63.6 -52.2
  Cash Interest Paid -4.8 -4.4 -2 -3.2 -1.8
  Changes in Working Capital 10.1 24.7 2.3 18.8 2.4
  Cash From Investing Activities -59.6 -259.3 -54.4 -23.5 9.1
  Capital Expenditures -21.8 -26.6 -10.8 -23.6 -13.3
  Other Investing Cash Flow Items, Total -37.8 -232.7 -43.6 0.1 22.4
  Cash From Financing Activities 75.5 -84.4 -63.8 -69.3 -23.1
  Total Cash Dividends Paid -50.5 -114.3 -64 -63.9 -18.3
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 162.3 8.1 4.8 3.6 0.4
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -33.3 21.8 -4.6 -9 -5.2
  Foreign Exchange Effects 1.7 -1.4 0 0.4 -0.2
  Net Change in Cash 31.8 -7.5 -19.8 16.3 -55.7
  Financing Cash Flow Items -3
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.9922 24176010 0 2023-07-31 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.6931 8199517 51708 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.5705 7605769 2867504 2022-12-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4377 6962367 4481 2023-09-30 LOW
  Pengana Capital Group Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.3405 6491810 -675000 2023-05-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1671 5652234 21460 2023-09-30 LOW
  Australian Ethical Investment Ltd. Investment Advisor 0.7996 3872269 3872269 2022-12-31 MED
  VanEck Australia Pty Ltd. Investment Advisor 0.797 3859725 341621 2023-09-30 HIGH
  Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.6923 3352877 469619 2023-03-31 LOW
  BetaShares Capital Ltd. Investment Advisor 0.6167 2986668 332720 2023-09-30 LOW
  HUB24 Ltd. Corporation 0.5732 2775852 1118148 2023-07-31 LOW
  Fitzgibbon (Mark) Individual Investor 0.5729 2774443 191707 2023-09-01 LOW
  CPU Share Plans Pty. Ltd. Corporation 0.4053 1962958 949466 2023-07-31 LOW
  Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 0.3064 1483795 994621 2023-07-31 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.304 1471966 6583 2023-09-30 LOW
  abrdn Australia Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3036 1470400 0 2022-09-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.2911 1409595 -21858 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 0.2281 1104531 19927 2023-09-30 LOW
  Avantis Investors Investment Advisor 0.2055 995103 0 2023-09-30 MED
  Fitzy (NSW) Pty. Ltd. Corporation 0.1806 874621 874621 2023-07-31

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Health Insurance

  22 Honeysuckle Dr
  NEWCASTLE
  NEW SOUTH WALES 2300
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0111%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0330%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου