Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Nextera Energy - NEE CFD

76.01
1.18%
0.18
Χαμηλό: 75.62
Υψηλό: 76.19
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.18
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Nextera Energy Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 75.12
Άνοιγμα* 75.62
Μεταβολή 1 έτους* -10.21%
Εύρος ημέρας* 75.62 - 76.19
Εύρος 52 εβδ. 67.22-91.35
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 7.98M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 187.62M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 149.54B
Αναλογία P/E 35.99
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.99B
Έσοδα 20.96B
EPS 2.09
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.48538
Beta 0.46
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 19, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 29, 2023 76.01 0.73 0.97% 75.28 76.23 75.28
Mar 28, 2023 75.12 -0.27 -0.36% 75.39 76.17 74.69
Mar 27, 2023 75.34 -0.33 -0.44% 75.67 75.96 74.80
Mar 24, 2023 75.61 1.72 2.33% 73.89 75.67 73.59
Mar 23, 2023 73.73 -0.03 -0.04% 73.76 75.60 73.27
Mar 22, 2023 73.95 -0.57 -0.76% 74.52 75.89 73.95
Mar 21, 2023 75.24 -0.75 -0.99% 75.99 76.19 74.15
Mar 20, 2023 75.86 0.34 0.45% 75.52 75.93 75.17
Mar 17, 2023 75.58 -0.50 -0.66% 76.08 76.14 74.54
Mar 16, 2023 76.15 0.79 1.05% 75.36 76.43 74.61
Mar 15, 2023 75.44 1.54 2.08% 73.90 75.76 73.35
Mar 14, 2023 74.44 0.64 0.87% 73.80 74.76 73.28
Mar 13, 2023 73.21 0.84 1.16% 72.37 75.09 72.37
Mar 10, 2023 72.91 -0.86 -1.17% 73.77 74.17 72.28
Mar 9, 2023 73.70 -0.68 -0.91% 74.38 74.90 73.29
Mar 8, 2023 74.16 0.68 0.93% 73.48 74.29 72.93
Mar 7, 2023 73.68 -0.25 -0.34% 73.93 74.41 72.93
Mar 6, 2023 74.31 0.78 1.06% 73.53 74.51 73.30
Mar 3, 2023 73.72 0.89 1.22% 72.83 73.78 72.10
Mar 2, 2023 72.11 2.04 2.91% 70.07 72.14 70.02

Nextera Energy Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 20956 17069 17997 19204 16727
Έσοδα 20956 17069 17997 18442 16350
Other Revenue, Total 762 377
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 16875 14156 14381 13851 8520
Depreciation / Amortization 4503 3924 4052 4216 3911
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 2
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -522 -77 1147 -299 -3964
Other Operating Expenses, Total 2077 1829 1892 1931 1511
Λειτουργικά Έσοδα 4081 2913 3616 5353 8207
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -763 -267 -1550 -1836 -1167
Άλλο, Καθαρό 402 387 254 252 216
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3832 3175 2413 3836 7352
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3246 2827 2456 3477 5340
Δικαίωμα Μειοψηφίας 901 746 550 381 862
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4147 3573 3006 3858 6202
Καθαρά Κέρδη 4147 3573 2919 3769 6638
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4147 3573 3006 3858 6202
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4147 3573 2919 3769 6638
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4147 3573 2919 3769 6638
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1978.6 1972.2 1968.8 1942 1908
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.09593 1.81168 1.52682 1.98661 3.25052
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.7 1.54 1.4 1.25 1.11
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.12375 1.77692 1.9055 1.84706 1.74152
Fuel Expense 6389 4527 3539 4363 3730
Operations & Maintenance 4428 3953 3751 3640 3330
Allowance for Funds Used During Const. 112 142 93 67 96
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -87 -89 436
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 6164 6719 5183 2890 5046
Έσοδα 6164 6719 5183 2890 5046
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4118 4857 4235 3665 3691
Depreciation / Amortization 1171 1289 1159 885 964
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -326 -171 -1 -23 -57
Other Operating Expenses, Total 505 581 511 478 461
Λειτουργικά Έσοδα 2046 1862 948 -775 1355
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -557 -153 376 -429 -300
Άλλο, Καθαρό 83 153 53 115 120
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1596 1882 1407 -1052 1217
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1267 1559 1113 -693 953
Δικαίωμα Μειοψηφίας 255 137 267 242 251
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1522 1696 1380 -451 1204
Καθαρά Κέρδη 1522 1696 1380 -451 1204
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1522 1696 1380 -451 1204
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1522 1696 1380 -451 1204
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1522 1696 1380 -451 1204
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1993.6 1978.9 1972.9 1964.7 1974.9
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.76344 0.85704 0.69948 -0.22955 0.60965
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.425 0.425 0.425 0.425 0.385
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.63681 0.78337 0.69868 -0.44261 0.58705
Fuel Expense 1501 1933 1589 1366 1134
Operations & Maintenance 1267 1225 977 959 1189
Allowance for Funds Used During Const. 24 20 30 37 42
Ρύθμιση Αραίωσης 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9288 7382 7408 6393 7181
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 639 1105 600 638 1714
Μετρητά & Ισοδύναμα 639 1105 600 638 1714
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4108 2974 2807 2969 2737
Accounts Receivable - Trade, Net 3378 2263 2282 2302 2220
Total Inventory 1561 1552 1328 1223 1273
Other Current Assets, Total 2980 1751 2673 1563 1457
Total Assets 140912 127684 117691 103702 97963
Long Term Investments 15081 13507 14407 12634 8324
Other Long Term Assets, Total 10857 10045 9101 14140 10169
Total Current Liabilities 17437 15558 13853 17563 11243
Accounts Payable 6935 4615 3631 2386 3235
Accrued Expenses 1903 1510 1710 1672 1654
Notes Payable/Short Term Debt 2082 2009 2916 8214 1942
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1785 4138 2124 2716 1673
Other Current Liabilities, Total 4732 3286 3472 2575 2739
Total Liabilities 103710 91171 80686 69558 69727
Total Long Term Debt 50960 41944 37543 26782 31410
Long Term Debt 50960 41944 37543 26782 31410
Deferred Income Tax 8310 8020 8361 7367 5764
Minority Interest 8467 8416 4842 3737 1295
Other Liabilities, Total 18536 17233 16087 14109 20015
Total Equity 37202 36513 37005 34144 28236
Common Stock 20 20 5 5 5
Additional Paid-In Capital 11271 11222 11970 10490 9100
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 25911 25363 25199 23837 19020
Unrealized Gain (Loss) 5 20 11 -7 316
Other Equity, Total -5 -112 -180 -181 -205
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 140912 127684 117691 103702 97963
Total Common Shares Outstanding 1963 1960 1956 1912 1884
Property/Plant/Equipment, Total - Net 752 561 201
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 752 561 201
Goodwill, Net 4844 4254 4204
Intangibles, Net 742 693
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10988 9288 9572 8061 8237
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1477 639 692 884 1462
Μετρητά & Ισοδύναμα 1477 639 692 884 1462
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4291 4108 3858 3402 3286
Accounts Receivable - Trade, Net 3298 3378 3205 2727 2648
Total Inventory 1586 1561 1744 1596 1604
Other Current Assets, Total 3634 2980 3278 2179 1885
Total Assets 144945 140912 139163 135013 132441
Goodwill, Net 4844 4844 4844 4846 4853
Long Term Investments 14244 15081 14427 14376 14059
Other Long Term Assets, Total 12934 12351 11179 10919 10988
Total Current Liabilities 22423 17437 20456 16818 15783
Accounts Payable 5894 6935 5456 5506 4400
Accrued Expenses 2334 1903 2553 1989 1778
Notes Payable/Short Term Debt 3155 2082 4294 1259 2766
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 5564 1785 2955 4504 3837
Other Current Liabilities, Total 5476 4732 5198 3560 3002
Total Liabilities 109058 103710 102514 98081 95063
Total Long Term Debt 50974 50960 48092 47559 46065
Long Term Debt 50974 50960 48092 47559 46065
Deferred Income Tax 8217 8310 8134 8119 8256
Minority Interest 8365 8467 8077 8182 8352
Other Liabilities, Total 19079 18536 17755 17403 16607
Total Equity 35887 37202 36649 36932 37378
Common Stock 20 20 20 20 20
Additional Paid-In Capital 11262 11271 11259 11224 11183
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 24625 25911 25464 25773 26273
Unrealized Gain (Loss) -25 5 8 11 9
Other Equity, Total 5 -5 -102 -96 -107
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 144945 140912 139163 135013 132441
Total Common Shares Outstanding 1964 1963 1962 1962 1961
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2827 2369 3388 5776 5323
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7553 7983 8155 6593 6458
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4214 4315 4478 4147 2638
Deferred Taxes 436 -78 258 1463 -882
Μη Χρηματικά Στοιχεία 36 1525 -784 -4516 -1127
Cash Taxes Paid -69 235 184 200 142
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1323 1432 1799 1209 1186
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 40 -148 815 -277 506
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -13591 -13699 -16177 -10950 -8918
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -7048 -6747 -5912 -6010 -5445
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -6543 -6952 -10265 -4940 -3473
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 5807 6174 3873 7634 2888
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 2107 3617 1213 1469 689
Total Cash Dividends Paid -3024 -2743 -2408 -2101 -1845
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 14 -92 1494 718 603
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 6710 5392 3574 7548 3441
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 1 -20 4 -7 26
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -230 438 -4145 3270 454
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -693 2827 1874 1570 1498
Cash From Operating Activities 1962 7553 6236 3495 1292
Cash From Operating Activities 960 4214 3162 1864 823
Deferred Taxes -14 436 140 194 297
Non-Cash Items 2068 36 1025 81 -1179
Changes in Working Capital -359 40 35 -214 -147
Cash From Investing Activities -4693 -13591 -11845 -8161 -4420
Capital Expenditures -2300 -7048 -4679 -3119 -1407
Other Investing Cash Flow Items, Total -2393 -6543 -7166 -5042 -3013
Cash From Financing Activities 4153 5807 5066 4549 3743
Financing Cash Flow Items 21 2107 -106 -116 -22
Total Cash Dividends Paid -836 -3024 -2267 -1511 -755
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1 14 7 5 4
Issuance (Retirement) of Debt, Net 4967 6710 7432 6171 4516
Foreign Exchange Effects 1 1 4 4
Net Change in Cash 1422 -230 -542 -113 619
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.5913 190625774 3064210 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.6998 113283975 -1079106 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.867 96732023 3148773 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 2.3504 46713221 5659463 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.735 34484037 1088358 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.67 33191923 4013914 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.6494 32780781 -5187839 2022-12-31 LOW
Wells Fargo Advisors Research Firm 1.2032 23913478 360557 2022-12-31 LOW
Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 1.1596 23046922 -325663 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 1.1488 22833186 895859 2022-12-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 1.1376 22610684 1277625 2022-12-31 LOW
Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9282 18448363 -22400 2022-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.8512 16916808 3468852 2022-12-31 LOW
Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8449 16792799 398431 2022-12-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7334 14576502 -382356 2022-12-31 LOW
Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 0.7266 14442067 -1081088 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7147 14204353 111249 2022-12-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.6837 13588336 787849 2022-12-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.6694 13303336 -3566380 2022-12-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6586 13089269 -477533 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

NextEra Company profile

Σχετικά με την Nextera Energy

Η NextEra Energy, Inc. είναι εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακών υποδομών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω των εξ ολοκλήρου θυγατρικών της, Florida Power & Light Company (FPL), και NextEra Energy Resources, LLC και NextEra Energy Transmission, LLC (συλλογικά, NEER). Στους τομείς της περιλαμβάνονται η FPL, η NEER και η Gulf Power. Ο τομέας της FPL είναι μια ρυθμιζόμενη ηλεκτρική εταιρεία κοινής ωφέλειας που ασχολείται κυρίως με την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή και την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στη Φλόριντα. Ο τομέας της FPL διαθέτει περίπου 28.450 μεγαβάτ (MW) καθαρής παραγωγικής ικανότητας, περίπου 77.000 μίλια γραμμών μεταφοράς και διανομής και 696 υποσταθμούς. Ο τομέας NEER κατέχει, αναπτύσσει, κατασκευάζει, διαχειρίζεται και λειτουργεί εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε χονδρικές αγορές ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Ο τομέας NEER παρέχει επίσης υπηρεσίες απαιτήσεων ενέργειας και δυναμικότητας, δραστηριότητες εμπορίας ενέργειας και καυσίμων και εμπορικές δραστηριότητες και λειτουργεί εγκαταστάσεις και γραμμές μεταφοράς που ρυθμίζονται με βάση τους συντελεστές.

Industry: Electric Utilities (NEC)

700 Universe Blvd
JUNO BEACH
FLORIDA 33408
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.55 Price
-0.270% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00466

BTC/USD

28,597.40 Price
+0.600% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,969.77 Price
+0.280% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

73.77 Price
+1.350% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0162%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0057%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου