Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές NeuroBo Pharmaceuticals, Inc. - NRBO CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Neurobo Pharmaceuticals Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 0.54-63.85
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 169.61K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 8.87M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 14.78M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 27.24M
Έσοδα N/A
EPS -7.93
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -0.09
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 10, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

NeuroBo Pharmaceuticals, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Friday, June 9, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

14:00

Χώρα

US

Γεγονός

Neurobo Pharmaceuticals Inc Annual Shareholders Meeting
Neurobo Pharmaceuticals Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, June 28, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

19:00

Χώρα

US

Γεγονός

Neurobo Pharmaceuticals Inc Annual Shareholders Meeting
Neurobo Pharmaceuticals Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Thursday, August 10, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

20:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Neurobo Pharmaceuticals Inc Earnings Release
Q2 2023 Neurobo Pharmaceuticals Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 13, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

21:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Neurobo Pharmaceuticals Inc Earnings Release
Q3 2023 Neurobo Pharmaceuticals Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 19.628 15.298 29.716 21.29 22.805
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.64 8.752 7.846 2.701 8.493
Έρευνα & Ανάπτυξη 2.778 6.546 4.531 5.324 14.312
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 8.21 0 17.339 13.265
Λειτουργικά Έσοδα -19.628 -15.298 -29.716 -21.29 -22.805
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.191 0.014 0.039 -0.022 -0.654
Άλλο, Καθαρό 7.852 0 -0.001 0 -0.178
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -13.967 -15.284 -29.678 -21.312 -23.637
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -13.967 -15.284 -29.678 -21.312 -23.637
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -13.967 -15.284 -29.678 -21.312 -23.637
Καθαρά Κέρδη -13.967 -15.284 -29.678 -21.312 -23.637
Total Adjustments to Net Income
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -13.967 -15.284 -29.678 -21.312 -23.637
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -13.967 -15.284 -29.678 -21.312 -23.637
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -13.967 -15.284 -29.678 -21.312 -23.637
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2.57362 0.77138 0.54052 0.17412 0.01841
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -5.42698 -19.8138 -54.906 -122.397 -1284.23
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.23692 -19.8138 -22.8279 -46.2148 -1284.23
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2.52 10.43 3.104 3.219 2.875
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.883 1.915 2.533 2.237 1.955
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.637 0.305 0.571 0.982 0.92
Λειτουργικά Έσοδα -2.52 -10.43 -3.104 -3.219 -2.875
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.191 0 0 0
Άλλο, Καθαρό -0.084 7.945 -0.009 -0.084
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.604 -4.676 -3.113 -3.303 -2.875
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.604 -4.676 -3.113 -3.303 -2.875
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.604 -4.676 -3.113 -3.303 -2.875
Καθαρά Κέρδη -2.604 -4.676 -3.113 -3.303 -2.875
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.604 -4.676 -3.113 -3.303 -2.875
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.604 -4.676 -3.113 -3.303 -2.875
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.604 -4.676 -3.113 -3.303 -2.875
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 27.1767 7.62842 0.88869 0.88873 0.88864
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.09582 -0.61297 -3.5029 -3.71656 -3.23529
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.09582 0.46327 -3.5029 -3.71656 -3.23529
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 8.21
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 33.532 16.584 10.683 14.118 19.686
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 33.364 16.387 10.089 13.908 18.954
Μετρητά & Ισοδύναμα 33.364 16.387 10.089 13.908 18.954
Prepaid Expenses 0.168 0.197 0.546 0.153 0.715
Total Assets 33.534 16.799 10.968 14.468 19.694
Other Long Term Assets, Total 0.008
Total Current Liabilities 11.784 2.157 3.695 2.082 11.919
Accounts Payable 0.708 0.83 2.575 0.638 2.044
Accrued Expenses 0.28 1.327 1.12 1.444 0.438
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 10.796
Total Liabilities 11.784 2.202 3.765 2.176 11.92
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 0 0.045 0.07 0.094 0.001
Total Equity 21.75 14.597 7.203 12.292 7.774
Common Stock 0.025 0.027 0.02 0.016 0.022
Additional Paid-In Capital 117.52 96.394 73.713 49.13 91.863
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -95.795 -81.828 -66.544 -36.866 -84.111
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 33.534 16.799 10.968 14.468 19.694
Total Common Shares Outstanding 25.436 0.88864 0.65564 0.51971 0.01902
Other Current Assets, Total 0 0.048 0.057 0.017
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 9.437
Long Term Debt 0 0
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.002 0.215 0.285 0.35
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.03 0.326 0.348 0.367
Accumulated Depreciation, Total -0.028 -0.111 -0.063 -0.017
Other Equity, Total 0 0.004 0.014 0.012
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 31.483 33.532 7.554 10.077 13.264
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 30.813 33.364 6.356 8.849 11.557
Μετρητά & Ισοδύναμα 30.813 33.364 6.356 8.849 11.557
Prepaid Expenses 0.67 0.168 0.859 1.228 1.707
Other Current Assets, Total 0.339
Total Assets 31.488 33.534 7.557 10.082 13.461
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.005 0.002 0.003 0.005 0.197
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.034 0.03 0.03 0.03 0.32
Accumulated Depreciation, Total -0.029 -0.028 -0.027 -0.025 -0.123
Total Current Liabilities 10.98 11.784 1.619 1.249 1.496
Accounts Payable 1.119 0.708 1.075 0.664 0.776
Accrued Expenses 0.417 0.28 0.544 0.585 0.72
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 10.98 11.784 1.619 1.249 1.533
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 0 0 0 0.037
Total Equity 20.508 21.75 5.938 8.833 11.928
Common Stock 0.027 0.025 0.001 0.027 0.027
Additional Paid-In Capital 118.88 117.52 97.056 96.812 96.601
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -98.399 -95.795 -91.119 -88.006 -84.703
Other Equity, Total 0 0 0 0.003
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 31.488 33.534 7.557 10.082 13.461
Total Common Shares Outstanding 27.1767 25.436 0.88869 0.88864 0.88864
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 9.444 10.796
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -13.967 -15.284 -29.678 -21.312 -15.529
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -11.712 -15.134 -10.764 -7.039 -14.451
Μη Χρηματικά Στοιχεία 3.403 0.686 18.059 13.512 1.856
Cash Taxes Paid 0 0 0
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0.001 0
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1.168 -0.584 0.809 0.744 -0.778
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 28.681 22.026 6.858 24.167 17.246
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3.569 -2.089 -0.695 -0.074 -0.054
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 32.25 24.115 7.553 24.241 16.8
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 0.5
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 16.977 6.298 -3.834 11.078 2.795
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.02 0.048 0.046 0.017 0
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 0.008 -0.586 0.069 -6.057 -0.003
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 0 -0.003 -0.004 -0.214 -0.003
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.008 -0.583 0.073 -5.843 0
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0 -0.008 0.003 0.007 0.003
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -2.604 -13.967 -9.291 -6.178 -2.875
Cash From Operating Activities -2.547 -11.712 -9.905 -7.546 -4.829
Cash From Operating Activities 0.001 0.02 0.019 0.017 0.012
Non-Cash Items 0.01 3.403 0.719 0.501 0.213
Cash Taxes Paid
Cash Interest Paid
Changes in Working Capital 0.046 -1.168 -1.352 -1.886 -2.179
Cash From Investing Activities -0.004 0.008 0.008 0.008 0
Capital Expenditures -0.004 0 0
Cash From Financing Activities 0 28.681 -0.134 0 0
Financing Cash Flow Items 0 -3.569 -0.134 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 32.25 0 0 0
Foreign Exchange Effects 0 0 0 0 -0.001
Net Change in Cash -2.551 16.977 -10.031 -7.538 -4.83
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.008 0.008 0.008 0

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

NeuroBo Pharmaceuticals, Inc. Company profile

Σχετικά με την NeuroBo Pharmaceuticals, Inc.

Η NeuroBo Pharmaceuticals, Inc. είναι μια βιοτεχνολογική εταιρεία κλινικού σταδίου που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εμπορία πολυτροπικών θεραπειών τροποποίησης ασθενειών. Η Εταιρεία ασχολείται με την παροχή θεραπευτικών προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για να επηρεάσουν ένα εύρος ενδείξεων στις στεφανιαίες, νευροεκφυλιστικές και καρδιομεταβολικές παθήσεις. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν τα ANA001, Niclosamide, NB-01 και NB-02. Το ANA001 είναι ένα από του στόματος χορηγούμενο σκεύασμα νικλοσαμίδης και αναπτύσσεται ως θεραπεία για ασθενείς με μέτριας βαρύτητας νόσο του κοροναϊού. Το Niclosamide είναι ένας δυνητικός από του στόματος αντιιικός και αντιφλεγμονώδης παράγοντας και μελετάται σε μια κλινική δοκιμή Φάσης ΙΙ σε 60 άτομα που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το NB-01 επικεντρώθηκε κυρίως στην ανάπτυξη μιας θεραπείας για την επώδυνη διαβητική νευροπάθεια (PDN). Το NB-02 έχει τη δυνατότητα να θεραπεύσει τα συμπτώματα της γνωστικής εξασθένησης και να τροποποιήσει την εξέλιξη των νευροεκφυλιστικών ασθενειών που σχετίζονται με τη δυσλειτουργία μιας πρωτεΐνης που ονομάζεται tau και με την εναπόθεση πλάκας αμυλοειδούς βήτα.

Industry: Bio Therapeutic Drugs

200 Berkeley St.
Fl 19
BOSTON
MASSACHUSETTS 02116
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

71.98 Price
+2.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0201%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

Gold

1,948.36 Price
-1.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.53 Price
+0.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00394

US100

14,557.80 Price
+0.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου