Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Neinor Homes, S.A. - HOME CFD

  9.28
  1.31%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Monday at 15:30

  Mon - Fri: 07:00 - 15:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021388 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.06)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021388%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000834 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000834%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Spain
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Neinor Homes SA ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 9.16
  Άνοιγμα* 9.38
  Μεταβολή 1 έτους* 1.63%
  Εύρος ημέρας* 9.28 - 9.7
  Εύρος 52 εβδ. 7.45-10.72
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 47.98K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.16M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 736.70M
  Αναλογία P/E 6.92
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 74.51M
  Έσοδα 554.34M
  EPS 1.33
  Μέρισμα (Απόδοση %) 4.76352
  Beta 0.30
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 7, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 29, 2023 9.28 -0.10 -1.07% 9.38 9.71 9.23
  Sep 28, 2023 9.16 0.06 0.66% 9.10 9.30 9.10
  Sep 27, 2023 9.15 0.01 0.11% 9.14 9.28 9.14
  Sep 26, 2023 9.15 0.12 1.33% 9.03 9.20 9.01
  Sep 25, 2023 9.07 -0.16 -1.73% 9.23 9.25 9.01
  Sep 22, 2023 9.11 -0.10 -1.09% 9.21 9.24 9.04
  Sep 21, 2023 9.19 -0.09 -0.97% 9.28 9.28 9.19
  Sep 20, 2023 9.27 -0.07 -0.75% 9.34 9.34 9.16
  Sep 19, 2023 9.28 0.18 1.98% 9.10 9.36 9.09
  Sep 18, 2023 9.28 0.17 1.87% 9.11 9.31 8.97
  Sep 15, 2023 9.04 -0.22 -2.38% 9.26 9.33 8.98
  Sep 14, 2023 9.32 0.17 1.86% 9.15 9.36 9.15
  Sep 13, 2023 9.14 -0.13 -1.40% 9.27 9.35 9.12
  Sep 12, 2023 9.28 0.00 0.00% 9.28 9.35 9.19
  Sep 11, 2023 9.18 -0.01 -0.11% 9.19 9.34 9.18
  Sep 8, 2023 9.32 0.22 2.42% 9.10 9.32 8.99
  Sep 7, 2023 9.06 -0.12 -1.31% 9.18 9.23 9.06
  Sep 6, 2023 9.25 -0.04 -0.43% 9.29 9.32 9.19
  Sep 5, 2023 9.29 0.22 2.43% 9.07 9.35 9.07
  Sep 4, 2023 9.14 -0.04 -0.44% 9.18 9.33 9.08

  Neinor Homes, S.A. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, November 7, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  ES

  Γεγονός

  Q3 2023 Neinor Homes SA Earnings Release
  Q3 2023 Neinor Homes SA Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, February 20, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  ES

  Γεγονός

  Q4 2023 Neinor Homes SA Earnings Release
  Q4 2023 Neinor Homes SA Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 763.231 914.301 572.801 488.857 379.986
  Έσοδα 763.231 914.301 572.801 488.857 379.986
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 580.937 673.676 414.949 330.561 274.039
  Ακαθάριστο Εισόδημα 182.294 240.625 157.852 158.296 105.947
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 624.553 772.56 476.162 398.577 329.38
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 52.508 54.894 32.688 27.983 38.656
  Depreciation / Amortization 3.721 4.337 4.134 3.936 1.295
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.379 -0.057 -0.151 0.088 0.406
  Other Operating Expenses, Total 11.143 56.674 24.542 36.009 14.984
  Λειτουργικά Έσοδα 138.678 141.741 96.639 90.28 50.606
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -19.19 -18.595 -5.94 -8.993 -10.422
  Άλλο, Καθαρό
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 119.488 123.146 90.699 81.287 40.184
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 96.577 102.855 70.116 63.748 45.991
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 96.271 103.033 70.12 63.748 45.991
  Καθαρά Κέρδη 96.271 103.033 70.12 63.748 45.991
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 96.271 103.033 70.12 63.748 45.991
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 96.271 103.033 70.12 63.748 45.991
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 96.271 103.033 70.12 63.748 45.991
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 60.461 76.613 73.93 76.043 79.005
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.59228 1.34485 0.94846 0.83832 0.58213
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.59735 1.34423 0.94689 0.83922 0.58547
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.43872 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.306 0.178 0.004
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -24.135 -16.964
  Jun 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Συνολικά έσοδα 179.509 374.832 117.701 388.399 284.1
  Έσοδα 179.509 374.832 117.701 388.399 284.1
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 117.709 295.925 89.304 285.012 212.7
  Ακαθάριστο Εισόδημα 61.8 78.907 28.397 103.387 71.4
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 161.077 294.967 98.475 329.586 237.2
  Depreciation / Amortization 1.551 2.317 1.874 0.9
  Other Operating Expenses, Total 12.173 -8.726 2.838 19.399 21.8
  Λειτουργικά Έσοδα 18.432 79.865 19.226 58.813 46.9
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -12.204 -8.116 -4.965 -11.074 -5.7
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 6.228 71.749 14.261 47.739 41.2
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 4.686 59.326 13.549 37.251 33.4
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.229 -0.349 -0.043 0.043
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4.457 58.977 13.506 37.294 33.4
  Καθαρά Κέρδη 4.457 58.977 13.506 37.294 33.4
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4.457 58.977 13.506 37.294 33.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4.457 58.977 13.506 37.294 33.4
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4.457 58.977 13.506 37.294 33.4
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 74.974 46.413 73.8479 74.509 76.613
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.05945 1.2707 0.18289 0.50053 0.43596
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.05919 1.27555 0.22218 0.50165 0.455
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 25.79 26.035 26.473
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 3.88 -20.856 3.279 -3.279 0
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.026 0.272 3.054 0.107 1.8
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1485.77 1726.04 1511.22 1430.45 1383.96
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 253.895 324.464 272.411 186.171 36.945
  Μετρητά & Ισοδύναμα 229.032 309.644 270.213 173.415 36.938
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 24.863 14.82 2.198 12.756 0.007
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 69.809 78.897 30.363 33.612 40.476
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 11.518 23.819 9.25 14.807 11.848
  Συνολικό Απόθεμα 1129.11 1322.68 1208.44 1210.67 1229.72
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 32.561 76.822
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1780.98 1966.71 1558.96 1468.99 1417.63
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 7.313 8.281 9.483 10.525 7.676
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 16.841 15.241 16.369 15.162 9.21
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -9.528 -6.96 -6.886 -4.637 -1.534
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 8.844 9.079 1.886 1.536 1.681
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 150.236 112.233 0.185 0.216 0.99
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 124.348 106.598 31.719 26.263 23.325
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 489.351 673.347 622.23 627.403 644.859
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 221.421 255.319 183.872 150.827 114.236
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.506 7.321 4.186 1.752 0.549
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0.31 0.175 0 0 2.94
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 129.79 215.585 263.36 315.825 377.058
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 136.324 194.947 170.812 158.999 150.076
  Σύνολο Οφειλών 853.815 1023.32 698.346 679.564 644.964
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 339.955 46.963 72.807 52.153 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 339.454 44.815 70.659 50 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 18.126 5.13 0.271 0.007 0.087
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3.54 296.772 2.753 0.001 0.018
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 927.166 943.385 860.613 789.427 772.67
  Κοινή Μετοχή 736.775 799.886 790.05 790.05 790.05
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 244.653 180.211 82.431 11.321 -52.725
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1780.98 1966.71 1558.96 1468.99 1417.63
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 74.3292 76.366 74.3594 74.3337 78.7048
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 0.063 3.493 39.247 39.247 39.247
  Treasury Stock - Common -57.994 -40.205 -51.115 -51.191 -3.902
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.501 2.148 2.148 2.153
  Υπεραξία, Καθαρό 4.47 4.473 4.47
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2.843 1.111 0.285
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.398
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 3.669
  Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1485.77 1547.9 1584.1 1655.9 1726.04
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 253.895 175.2 314.56 377.8 324.464
  Μετρητά & Ισοδύναμα 229.032 175.2 299.947 377.8 309.644
  Συνολικό Απόθεμα 1129.11 1272.1 1195.53 1182.2 1322.68
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 32.561 100.6 95.9
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1780.98 1797.9 1823.46 1893.1 1966.71
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 150.236 106.5 113.127 103.3 112.233
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 124.348 143.5 102.418 133.9 106.598
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 489.351 556.6 561.592 573.5 673.347
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 221.421 289.8 223.998 332.3 255.319
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0.31 0 2.057 0 0.175
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 129.79 165.5 168.296 154.6 215.585
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 136.324 101.3 166.372 86.6 200.938
  Σύνολο Οφειλών 853.815 918.8 912.519 918.9 1023.32
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 339.955 63 43.877 41.3 46.963
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 339.454 63 43.324 41.3 44.815
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3.54 299.2 298.296 304.1 296.772
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 927.166 879.1 910.944 974.2 943.385
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 3.669 879.1 974.2
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1780.98 1797.9 1823.46 1893.1 1966.71
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 74.3292 74.2886 74.423 76.366 76.366
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 24.863 14.613 14.82
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 69.809 74.008 78.897
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 11.518 17.287 23.819
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 7.313 7.756 8.281
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 12.773 13.891 13.812
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5.46 -6.135 -5.531
  Υπεραξία, Καθαρό 4.47 4.47 4.473
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 8.844 11.591 9.079
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.506 0.869 1.33
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.501 0.553 2.148
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 18.126 6.26 5.13
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2.843 2.494 1.111
  Κοινή Μετοχή 736.775 786.776 799.886
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 0.063 0.063 3.493
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 244.653 184.713 180.211
  Treasury Stock - Common -57.994 -60.608 -40.205
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.398
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 119.488 123.146 90.699 81.287 40.184
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 172.507 225.202 134.668 145.806 90.554
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.008 3.512 3.217 3.955 1.295
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 11.125 45.987 14.829 18.13 25.039
  Cash Taxes Paid 21.315 32.023 14.723 30.95
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 20.464 18.539 7.424 7.988 10.422
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 38.173 51.732 25.006 42.434 24.036
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -21.822 -43.778 -22.686 -13.597 -6.498
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2.978 -0.738 -0.812 -1.831 -6.731
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -18.844 -43.04 -21.874 -11.766 0.233
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -232.797 -141.993 -15.184 -72.554 -47.118
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -28.093 -18.539 -7.424 -7.988 -9.759
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -22.478 -44.26 0 1.017 -0.223
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -87.236 -41.984 -7.76 -65.583 -37.136
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -82.112 39.431 96.798 59.655 36.938
  Amortization 0.713 0.825 0.917
  Total Cash Dividends Paid -94.99 -37.21
  Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
  Net income/Starting Line 119.488 62 47.739 41.2 123.146
  Cash From Operating Activities 172.507 82.2 121.184 133.6 225.202
  Non-Cash Items 10.655 22.7 17.101 5.9 45.421
  Changes in Working Capital 38.173 -2.5 54.47 86.5 51.732
  Cash From Investing Activities -21.822 -29.2 -3.184 0.7 -43.778
  Other Investing Cash Flow Items, Total -18.844 -29.2 0.764 0.7 -43.04
  Cash From Financing Activities -232.797 -185.3 -127.697 -75.8 -141.993
  Financing Cash Flow Items -28.093 -17.1 -11.074 -9.5 -18.539
  Total Cash Dividends Paid -94.99 -48.51 -37.21
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -22.478 -116.2 -19.842 -3.7 -44.26
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -87.236 -52 -48.271 -62.6 -41.984
  Net Change in Cash -82.112 -132.3 -9.697 58.5 39.431
  Cash From Operating Activities 4.191 1.874 4.903
  Cash Taxes Paid 21.315 8.413 32.023
  Cash Interest Paid 20.464 16.1 11.074 18.539
  Capital Expenditures -2.978 -3.948 -0.738
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Orion Capital Managers LLP Investment Advisor 28.009 22404019 0 2023-05-15 LOW
  Stoneshield Southern Real Estate Holdings II SARL Corporation 22.668 18131844 0 2023-05-15 LOW
  ADAR Capital Partners Ltd. Investment Advisor 12.6867 10147918 0 2023-05-15 LOW
  Columbia Threadneedle Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 2.9833 2386341 -1437116 2023-04-03 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4554 1164138 0 2023-07-31 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0123 809687 232416 2022-12-31 LOW
  Holberg Fondsforvaltning AS Investment Advisor 0.8376 670000 0 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7666 613223 1206 2023-07-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.6591 527196 412 2023-07-31 LOW
  Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 0.5044 403435 -309549 2023-06-30 LOW
  Mayar Capital Ltd. Investment Advisor 0.4161 332862 0 2023-01-31 LOW
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.3529 282257 0 2023-07-31 LOW
  Abante Asesores Gestión, S.G.I.I.C., S.A. Investment Advisor 0.3457 276538 55929 2023-03-31 MED
  BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C. Investment Advisor 0.2567 205298 48941 2023-03-31 LOW
  Gescooperativo, S.A., S.G.I.I.C. Investment Advisor 0.1896 151628 20801 2023-03-31 LOW
  River and Mercantile Asset Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.1623 129847 0 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1387 110939 575 2023-07-31 LOW
  Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U. Investment Advisor 0.1165 93200 12774 2023-03-31 LOW
  Avantis Investors Investment Advisor 0.1036 82875 0 2023-06-30 MED
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.0978 78238 0 2023-07-31 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Neinor Homes Company profile

  Σχετικά με την Neinor Homes, S.A.

  Η Neinor Homes SA, πρώην Neinor Homes SLU, είναι εταιρεία με έδρα την Ισπανία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων. Η εταιρεία επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την προώθηση οικιστικών ακινήτων. Αναπτύσσει οικιστικά έργα σε διάφορες ισπανικές πόλεις, όπως η Μάλαγα, η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη, η Κόρδοβα, η Vizcaya, το Αλικάντε, η Αλμερία και η Gerona.

  Industry: Residential Real Estate Rental & Development

  Calle Ercilla n 24
  BILBAO
  VIZCAYA
  ES

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου