Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές NCS Multistage Holdings, Inc. - NCSM CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

NCS Multistage Holdings Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 16.52-42.77
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3,760.00
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 110.20K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 44.39M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.44M
Έσοδα 160.07M
EPS -5.96
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.64
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 31, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

NCS Multistage Holdings, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, July 31, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 NCS Multistage Holdings Inc Earnings Release
Q2 2023 NCS Multistage Holdings Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, October 30, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

20:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 NCS Multistage Holdings Inc Earnings Release
Q3 2023 NCS Multistage Holdings Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 155.632 118.502 106.977 205.485 226.963
Έσοδα 155.632 118.502 106.977 205.485 226.963
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 95.228 70.027 62.907 108.03 108.306
Ακαθάριστο Εισόδημα 60.404 48.475 44.07 97.455 118.657
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 157.885 123.622 178.417 214.976 433.627
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 55.638 46.994 51.825 85.754 79.013
Έρευνα & Ανάπτυξη 2.7 2.1 1.9 2.8 3.8
Depreciation / Amortization 4.319 4.501 5.891 10.436 17.837
Λειτουργικά Έσοδα -2.253 -5.12 -71.44 -9.491 -206.664
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.298 -0.45 -2.856 -2.883 -1.801
Άλλο, Καθαρό 2.95 2.054 1.729 0.308 0.182
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.601 -3.516 -46.889 -12.066 -208.283
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.952 -3.779 -39.106 -22.818 -185.231
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.102 -4.734 -57.599 -32.823 -190.317
Καθαρά Κέρδη -1.102 -4.734 -57.599 -32.823 -190.317
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.102 -4.734 -57.599 -32.823 -190.317
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.102 -4.734 -57.599 -32.823 -190.317
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.102 -4.734 -57.599 -32.823 -190.317
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2.432 2.396 2.364 2.33215 2.2394
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.45313 -1.97579 -24.3651 -14.0741 -84.9857
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.06096 -0.65056 -15.7009 -11.867 -18.9399
Other Operating Expenses, Total 0 0.037 -2.872
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.15 -0.955 -18.493 -10.005 -5.086
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Total Adjustments to Net Income 0 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 55.894 7.919 227.543
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 25.678
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 43.554 40.186 48.87 27.464 39.112
Έσοδα 43.554 40.186 48.87 27.464 39.112
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 25.013 24.108 28.394 18.523 24.203
Ακαθάριστο Εισόδημα 18.541 16.078 20.476 8.941 14.909
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 59.788 38.373 44.823 33.374 41.315
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 16.151 13.19 15.379 13.745 16.024
Depreciation / Amortization 1.11 1.075 1.05 1.106 1.088
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 17.514
Λειτουργικά Έσοδα -16.234 1.813 4.047 -5.91 -2.203
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.154 0.058 -0.767 -0.662 0.073
Άλλο, Καθαρό 0.292 1.394 0.564 0.613 0.379
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -16.096 3.265 3.844 -5.959 -1.751
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -14.996 2.291 3.964 -5.478 -1.729
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.027 -0.312 -0.029 -0.003 0.194
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -14.969 1.979 3.935 -5.481 -1.535
Καθαρά Κέρδη -14.969 1.979 3.935 -5.481 -1.535
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -14.969 1.979 3.935 -5.481 -1.535
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -14.969 1.979 3.935 -5.481 -1.535
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -14.969 1.979 3.935 -5.481 -1.535
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2.452 2.438 2.488 2.438 2.414
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -6.10481 0.81173 1.58159 -2.24815 -0.63587
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.46203 0.81173 1.58159 -2.24815 -0.63587
Other Operating Expenses, Total
Gain (Loss) on Sale of Assets
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 87.663 88.493 83.674 100.596 114.59
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16.234 22.168 15.545 11.243 25.131
Μετρητά & Ισοδύναμα 16.234 22.168 15.545 11.243 25.131
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 31.572 29.118 30.283 46.988 54.669
Accounts Receivable - Trade, Net 27.846 24.392 21.925 41.96 49.984
Total Inventory 37.042 33.917 34.871 39.921 32.753
Prepaid Expenses 2.815 3.29 2.975 2.444 2.037
Other Current Assets, Total
Total Assets 138.599 142.325 138.678 202.577 229.701
Property/Plant/Equipment, Total - Net 27.831 29.517 29.605 38.045 32.296
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 46.675 47.269 45.917 52.378 42.566
Accumulated Depreciation, Total -18.844 -17.752 -16.312 -14.333 -10.27
Goodwill, Net 15.222 15.222 15.222 15.222 23.112
Intangibles, Net 5.076 5.744 6.413 45.248 48.985
Other Long Term Assets, Total 2.807 3.349 3.764 3.466 10.718
Total Current Liabilities 17.693 19.818 14.884 19.78 25.625
Accounts Payable 7.549 7.502 4.943 8.549 7.167
Accrued Expenses 5.665 7.879 5.173 5.503 4.084
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.489 1.483 1.347 1.481 2.236
Other Current Liabilities, Total 2.99 2.954 3.421 4.247 12.138
Total Liabilities 47.57 49.741 45.07 57.967 68.4
Total Long Term Debt 6.437 6.335 4.442 11.436 23.455
Long Term Debt 10 23.455
Deferred Income Tax 0.199 0.114 0.013 2.956 3.132
Other Liabilities, Total 5.008 5.391 5.853 4.86 1.258
Total Equity 91.029 92.584 93.608 144.61 161.301
Common Stock 0.024 0.024 0.024 0.469 0.451
Additional Paid-In Capital 440.475 437.022 432.801 424.633 411.423
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -262.464 -261.362 -256.628 -199.029 -166.206
Treasury Stock - Common -1.389 -1.006 -0.809 -0.652 -0.337
Other Equity, Total -85.617 -82.094 -81.78 -80.811 -84.03
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 138.599 142.325 138.678 202.577 229.701
Total Common Shares Outstanding 2.40847 2.38037 2.35992 2.34066 2.25362
Minority Interest 18.233 18.083 19.878 18.935 14.93
Capital Lease Obligations 6.437 6.335 4.442 1.436
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 91.166 87.663 85.438 79.74 85.655
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13.633 16.234 9.877 14.93 15.529
Μετρητά & Ισοδύναμα 13.633 16.234 9.877 14.93 15.529
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 34.866 31.572 38.697 24.657 33.017
Accounts Receivable - Trade, Net 29.722 27.846 34.393 20.297 28.463
Total Inventory 40.572 37.042 34.115 36.967 34.494
Prepaid Expenses 2.095 2.815 2.749 3.186 2.615
Total Assets 141.486 138.599 137.148 132.697 138.396
Property/Plant/Equipment, Total - Net 27.925 27.831 27.98 28.721 28.905
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 47.631 46.675 45.864 47.887 47.64
Accumulated Depreciation, Total -19.706 -18.844 -17.884 -19.166 -18.735
Goodwill, Net 15.222 15.222 15.222 15.222 15.222
Intangibles, Net 4.909 5.076 5.243 5.41 5.577
Other Long Term Assets, Total 2.264 2.807 3.265 3.604 3.037
Total Current Liabilities 17.686 17.693 20.063 17.064 16.935
Accounts Payable 7.91 7.549 8.641 7.722 8.056
Accrued Expenses 5.943 5.665 7.26 4.925 5.216
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0.025 0.446 0.303
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.832 1.489 1.413 1.487 1.474
Other Current Liabilities, Total 2.001 2.99 2.724 2.484 1.886
Total Liabilities 64.876 47.57 49.645 46.622 46.373
Total Long Term Debt 6.561 6.437 6.391 6.284 6.19
Capital Lease Obligations 6.561 6.437 6.391 6.284 6.19
Deferred Income Tax 0.193 0.199 0.297 0.271 0.134
Minority Interest 18.206 18.233 17.921 17.892 17.889
Other Liabilities, Total 22.23 5.008 4.973 5.111 5.225
Total Equity 76.61 91.029 87.503 86.075 92.023
Common Stock 0.025 0.024 0.024 0.024 0.024
Additional Paid-In Capital 441.387 440.475 439.522 438.668 437.827
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -277.433 -262.464 -264.443 -268.378 -262.897
Treasury Stock - Common -1.653 -1.389 -1.388 -1.386 -1.378
Other Equity, Total -85.716 -85.617 -86.212 -82.853 -81.553
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 141.486 138.599 137.148 132.697 138.396
Total Common Shares Outstanding 2.43888 2.40847 2.40841 2.4083 2.40575
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -0.952 -3.779 -39.106 -22.818 -185.231
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -1.423 11.583 35.117 17.949 14.026
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4.319 4.501 5.891 10.436 17.837
Deferred Taxes 0.266 0.096 -3.202 9 -28.84
Μη Χρηματικά Στοιχεία 9.176 8.43 57.55 21.851 237.986
Cash Taxes Paid -0.303 -3.528 -1.924 0.122 22.356
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.557 0.423 0.929 1.07 1.373
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -14.232 2.335 13.984 -0.52 -27.726
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.698 -0.444 -1.059 -5.002 -15.41
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.131 -0.833 -2.153 -6.374 -15.809
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.433 0.389 1.094 1.372 0.399
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2.742 -4.265 -29.773 -27.305 -5.13
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -12.676 -3.11 -33.103 -23.829 -2.3
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.383 -0.197 -0.157 0.71 0.917
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 10.317 -0.958 3.487 -4.186 -3.747
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1.071 -0.251 0.017 0.47 -2.164
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -5.934 6.623 4.302 -13.888 -8.678
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -14.996 -0.952 -3.243 -7.207 -1.729
Cash From Operating Activities -1.551 -1.423 -9.036 -5.198 -6.098
Cash From Operating Activities 1.11 4.319 3.244 2.194 1.088
Deferred Taxes 0.023 0.266 0.109 0.059 0.027
Non-Cash Items 19.08 9.176 6.826 5.119 3.033
Changes in Working Capital -6.768 -14.232 -15.972 -5.363 -8.517
Cash From Investing Activities -0.48 -0.698 -0.44 -0.301 -0.145
Capital Expenditures -0.564 -1.131 -0.846 -0.476 -0.227
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.084 0.433 0.406 0.175 0.082
Cash From Financing Activities -0.419 -2.742 -2.387 -1.525 -0.406
Financing Cash Flow Items -3.349 -12.676 -11.129 -7.976 -2.918
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.264 -0.383 -0.382 -0.38 -0.372
Issuance (Retirement) of Debt, Net 3.194 10.317 9.124 6.831 2.884
Foreign Exchange Effects -0.151 -1.071 -0.428 -0.214 0.01
Net Change in Cash -2.601 -5.934 -12.291 -7.238 -6.639
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Advent International Corp. Private Equity 60.6191 1478426 0 2023-04-03 LOW
Nipper (Robert) Individual Investor 4.5767 111621 -1742 2023-04-03 LOW
Tocqueville Asset Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 4.5536 111057 0 2023-03-31 LOW
ArrowMark Colorado Holdings, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.8999 70724 0 2023-03-31 LOW
Stromquist (Marty L) Individual Investor 1.7935 43742 39 2023-04-03 LOW
McShane (Michael M) Individual Investor 1.3122 32003 -1518 2023-04-03 LOW
Deane (John D) Individual Investor 1.0959 26728 -1688 2023-04-03 LOW
Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.9789 23875 -11015 2023-03-31 LOW
Gagnon Securities LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.9276 22623 17 2023-03-31 LOW
Willems (Tim) Individual Investor 0.6583 16054 -17009 2023-04-03 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6523 15910 1766 2023-03-31 LOW
Hummer (Ryan E) Individual Investor 0.6051 14757 -11048 2023-04-03 LOW
Mitchell Valerie A Individual Investor 0.5544 13522 5153 2023-03-02 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4455 10864 0 2023-03-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.3783 9226 1200 2023-03-31 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3761 9173 136 2023-03-31 LOW
Lev (Ori) Individual Investor 0.2474 6034 2059 2023-03-02 LOW
Cole (Lori A) Individual Investor 0.2428 5922 2141 2023-03-02 LOW
Morrison (Michael L.) Individual Investor 0.231 5635 5635 2022-11-03
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.1707 4162 1044 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

NCS Multistage Holdings, Inc. Company profile

Σχετικά με την NCS Multistage Holdings, Inc.

Η NCS Multistage Holdings, Inc., μέσω των πλήρως ελεγχόμενων θυγατρικών της, δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή μηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών υποστήριξης για την ολοκλήρωση γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου και στρατηγικών ανάπτυξης κοιτασμάτων. Η εταιρεία προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες κυρίως σε εταιρείες έρευνας και παραγωγής για χρήση σε χερσαία πηγάδια. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Εταιρείας χρησιμοποιούνται σε λεκάνες πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική και σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Αργεντινής, της Κίνας, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Θάλασσας. Η Εταιρεία κατέχει το 50% της Repeat Precision, LLC, η οποία πωλεί σύνθετα frac plugs και συναφή προϊόντα. Παρέχει επίσης υπηρεσίες διάγνωσης με ιχνηθέτες για την ολοκλήρωση γεωτρήσεων και τον χαρακτηρισμό ταμιευτήρων που χρησιμοποιούν χημικούς και ραδιενεργούς ιχνηθέτες στη γεώτρηση. Πωλεί προϊόντα για την κατασκευή φρεατίων, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος πλευστότητας περιβλήματος AirLock, των συστημάτων ανάρτησης επένδυσης και των μανικιών εκκίνησης toes.

Industry: Oil Related Services and Equipment (NEC)

19350 State Highway 249
Suite 600
HOUSTON
TEXAS 77070
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.50 Price
+4.040% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00414

US100

14,348.90 Price
+0.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.9

Oil - Crude

72.85 Price
-0.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0146%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0073%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,943.04 Price
-0.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου