Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές NCC GROUP PLC ORD 1P - NCC CFD

1.0065
34%
0.0140
Χαμηλό: 0.772
Υψηλό: 1.0105
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0140
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.022491 %
Charges from borrowed part ($-0.90)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.022491%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.000573 %
Charges from borrowed part ($0.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.000573%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.525
Άνοιγμα* 0.772
Μεταβολή 1 έτους* -57.65%
Εύρος ημέρας* 0.772 - 1.0105
Εύρος 52 εβδ. 0.76-2.45
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.27M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 17.81M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 318.89M
Αναλογία P/E 12.83
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 312.02M
Έσοδα 341.30M
EPS 0.08
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.5499
Beta 1.04
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 31, 2023 1.0065 0.2455 32.26% 0.7610 1.0150 0.7610
Mar 30, 2023 1.5250 0.0095 0.63% 1.5155 1.5445 1.5030
Mar 29, 2023 1.5050 0.0095 0.64% 1.4955 1.5170 1.4955
Mar 28, 2023 1.5055 -0.0335 -2.18% 1.5390 1.5525 1.4955
Mar 27, 2023 1.5515 -0.0260 -1.65% 1.5775 1.5775 1.5370
Mar 24, 2023 1.5685 -0.0250 -1.57% 1.5935 1.5935 1.5465
Mar 23, 2023 1.5945 0.0270 1.72% 1.5675 1.6045 1.5655
Mar 22, 2023 1.5765 0.0300 1.94% 1.5465 1.5845 1.5455
Mar 21, 2023 1.5885 0.0390 2.52% 1.5495 1.5885 1.5245
Mar 20, 2023 1.5505 0.0250 1.64% 1.5255 1.5550 1.5155
Mar 17, 2023 1.5475 -0.0590 -3.67% 1.6065 1.6225 1.5435
Mar 16, 2023 1.6085 0.0250 1.58% 1.5835 1.6145 1.5665
Mar 15, 2023 1.5905 -0.0510 -3.11% 1.6415 1.6415 1.5655
Mar 14, 2023 1.6425 0.0130 0.80% 1.6295 1.6485 1.6095
Mar 13, 2023 1.6325 -0.0380 -2.27% 1.6705 1.6825 1.6035
Mar 10, 2023 1.6745 0.0260 1.58% 1.6485 1.6825 1.6455
Mar 9, 2023 1.6885 0.0200 1.20% 1.6685 1.6965 1.6655
Mar 8, 2023 1.6685 -0.0040 -0.24% 1.6725 1.6805 1.6285
Mar 7, 2023 1.6685 -0.0110 -0.65% 1.6795 1.7045 1.6675
Mar 6, 2023 1.6805 0.0300 1.82% 1.6505 1.6965 1.6465

NCC GROUP PLC ORD 1P Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 314.8 270.5 263.7 250.7 233
Έσοδα 314.8 270.5 263.7 250.7 233
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 182.2 159.9 159.3 150.6 137.4
Ακαθάριστο Εισόδημα 132.6 110.6 104.4 100.1 95.6
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 280.1 253.2 251.1 231.2 219.5
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 77.3 60.9 60.3 68.1 65.1
Depreciation / Amortization 19.7 19.7 23.6 9 9.4
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.9 12.7 7.9 3.6 7.3
Λειτουργικά Έσοδα 34.7 17.3 12.6 19.5 13.5
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.7 -2.5 -3 -1.7 -1.5
Άλλο, Καθαρό 0 -0.3
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 31 14.8 9.6 17.8 11.7
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 21.9 11.9 6.9 12.3 9.7
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 21.9 11.9 6.9 12.3 9.7
Καθαρά Κέρδη 23 10 6.4 13.5 6.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 21.9 11.9 6.9 12.3 9.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 23 10 6.4 13.5 6.7
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 23 10 6.4 13.5 6.7
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 310.9 282.7 280.5 279.3 279.3
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.07044 0.04209 0.0246 0.04404 0.03473
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.0465 0.0465 0.0465 0.0465 0.0465
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.08298 0.10329 0.06845 0.0648 0.08665
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 1.1 -1.9 -0.5 1.2 -3
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.1 0
Other Operating Expenses, Total 0 0.3
Nov 2022 May 2022 Nov 2021 May 2021 Nov 2020
Συνολικά έσοδα 176.6 164.7 150.1 134.9 135.6
Έσοδα 176.6 164.7 150.1 134.9 135.6
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 104.3 95.8 86.4 78.7 81.2
Ακαθάριστο Εισόδημα 72.3 68.9 63.7 56.2 54.4
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 163.7 140.1 140 129.6 123.6
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 48.1 37.4 39.9 31.2 29.7
Depreciation / Amortization 11.3 6.9 12.8 7 12.7
Λειτουργικά Έσοδα 12.9 24.6 10.1 5.3 12
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.6 -2 -1.7 -1.2 -1.3
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 10.3 22.6 8.4 4.1 10.7
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 7.6 17.2 5.8 2.5 7.5
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 7.6 17.2 5.8 2.5 7.5
Καθαρά Κέρδη 7.6 17.2 5.8 2.5 7.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 7.6 17.2 5.8 2.5 7.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 7.6 17.2 5.8 2.5 7.5
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 7.6 17.2 5.8 2.5 7.5
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 313.1 310.6 311.2 284.3 281.1
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02427 0.05538 0.01864 0.00879 0.02668
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.015 0.0315 0.015 0.0315 0.015
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.03034 0.05699 0.02956 0.06753 0.03059
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0.9 12.7
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 190.8 169.9 97.8 89.5 80.1
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 116.5 95 34.9 21.2 12.3
Cash 116.5 95 34.9 21.2 12.3
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 64.5 61.1 62.2 60.3 60.1
Accounts Receivable - Trade, Net 58.1 59.6 61.6 58.8 58.6
Total Inventory 1.1 0.9 0.7 0.8 1.1
Prepaid Expenses 8.7 10.8 7.2 6.6
Total Assets 432.3 437.2 371.4 353.8 370.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 35.3 42.6 43.4 19.4 18.3
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 75 76.6 38.3 43.9
Accumulated Depreciation, Total -39.7 -34 -18.9 -25.5
Goodwill, Net 182.9 193.1 189.4 187.2 198.7
Intangibles, Net 21 29 38.3 52.8 68.9
Long Term Investments 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
Other Long Term Assets, Total 2 2.3 2.2 4.5 4.2
Total Current Liabilities 101.1 93.2 78.2 80.5 82.7
Accounts Payable 3.3 10.8 8.1 4.3
Accrued Expenses 34 23.9 20.2 18.7
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 5.1 5.3 10.2
Other Current Liabilities, Total 58.7 53.2 36.4 52.2 59.7
Total Liabilities 166.1 231.3 165.5 145.6 158.5
Total Long Term Debt 62.5 132.1 80.6 49 56
Long Term Debt 33.2 99.2 50.1 49 56
Capital Lease Obligations 29.3 32.9 30.5
Deferred Income Tax 1.2 2.9 5.4 9.8 14.2
Other Liabilities, Total 1.3 3.1 1.3 6.3 5.6
Total Equity 266.2 205.9 205.9 208.2 212.1
Common Stock 3.1 2.8 2.8 2.8 2.8
Additional Paid-In Capital 223.2 150.9 149.8 149.5 148
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 20.4 20.3 25.4 29.5 35.2
Other Equity, Total 19.5 31.9 27.9 26.4 26.1
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 432.3 437.2 371.4 353.8 370.6
Total Common Shares Outstanding 308.956 278.909 277.831 277.66 276.51
Payable/Accrued 31.6
Other Current Assets, Total 0 2.1
Nov 2021 May 2021 Nov 2020 May 2020 Nov 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 132.2 190.8 177.8 169.9 107.3
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 50.2 116.5 101.1 95 33.8
Cash 50.2 116.5 101.1 95 33.8
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 80.9 73.2 75.7 74 72.5
Accounts Receivable - Trade, Net 77.2 68.7 73.6 73.4 71.4
Total Inventory 1.1 1.1 1 0.9 1
Total Assets 540.2 432.3 431.5 437.2 378
Property/Plant/Equipment, Total - Net 33.9 35.3 38.5 42.6 36.4
Goodwill, Net 259.2 182.9 188.7 193.1 187
Intangibles, Net 113.3 21 23.8 29 39.8
Long Term Investments 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Other Long Term Assets, Total 1.3 2 2.4 2.3 7.2
Total Current Liabilities 128.8 101.1 92.5 93.2 81.2
Payable/Accrued 45.1 45.6 37.6
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 22.9 5.1 5.3 5.3 4.6
Other Current Liabilities, Total 60.8 58.7 41.6 53.2 39
Total Liabilities 267.7 166.1 230 231.3 172.5
Total Long Term Debt 133.7 62.5 130 132.1 80.6
Long Term Debt 106.8 33.2 98.1 99.2 54.6
Capital Lease Obligations 26.9 29.3 31.9 32.9 26
Deferred Income Tax 1.2 1.2 2.2 2.9 9.8
Other Liabilities, Total 4 1.3 5.3 3.1 0.9
Total Equity 272.5 266.2 201.5 205.9 205.5
Common Stock 3.1 3.1 2.8 2.8 2.8
Additional Paid-In Capital 223.7 223.2 152.3 150.9 149.8
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 17.3 20.4 18.9 20.3 27.9
Other Equity, Total 28.4 19.5 27.5 31.9 25
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 540.2 432.3 431.5 437.2 378
Total Common Shares Outstanding 309.743 308.956 280.408 278.909 277.853
Accounts Payable 3.3 10.8
Accrued Expenses 34 23.9
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 23 10 6.4 13.5 6.9
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 54.8 38.9 39.2 39.8 33
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 9.3 10.3 11.8 5.6 6.5
Amortization 10.4 9.4 11.8 13.4 15.3
Μη Χρηματικά Στοιχεία 5.4 16.4 7.6 8.8 11.3
Cash Taxes Paid 2.2 5.1 4.8 6.4 4.7
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2.1 1.1 1.6 1.7 1.8
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 6.7 -7.2 1.6 -1.5 -7
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -161.2 -4.3 -5.3 -18.2 -6.6
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -8.2 -4.8 -5.3 -9.1 -12.7
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -153 0.5 0 -9.1 6.1
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 61.8 -6.8 26.2 -8.2 -16.7
Total Cash Dividends Paid -14.4 -13 -12.9 -12.9 -12.8
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.8 72.6 1.1 0.3 1.5
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 76 -66.4 39 4.4 -5.4
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 1.3 -6.3 0 0.3 -0.8
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -43.3 21.5 60.1 13.7 8.9
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.6 0 -1
Nov 2022 May 2022 Nov 2021 May 2021 Nov 2020
Net income/Starting Line 7.6 23 5.8 10 7.5
Cash From Operating Activities 18.6 54.8 17.3 38.9 19
Cash From Operating Activities 5.2 9.3 4.6 10.3 5.4
Amortization 6.1 10.4 8.2 9.4 7.3
Non-Cash Items 5.4 5.4 0 16.4 5.6
Cash Taxes Paid 3.5 2.2 0.9 5.1 4.7
Cash Interest Paid 1.7 2.1 0.7 1.1 0.6
Changes in Working Capital -5.7 6.7 -1.3 -7.2 -6.8
Cash From Investing Activities -4.7 -161.2 -156.5 -4.3 -3.9
Capital Expenditures -3.7 -8.2 -3.7 -4.8 -4.4
Other Investing Cash Flow Items, Total -1 -153 -152.8 0.5 0.5
Cash From Financing Activities -45.2 61.8 72.5 -6.8 -7.3
Financing Cash Flow Items 0 -0.6 -0.6 0 0
Total Cash Dividends Paid -9.8 -14.4 -9.8 -13 -8.8
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.4 0.8 0.3 72.6 1.4
Issuance (Retirement) of Debt, Net -35 76 82.6 -66.4 0.1
Foreign Exchange Effects 2.1 1.3 0.4 -6.3 -1.7
Net Change in Cash -29.2 -43.3 -66.3 21.5 6.1
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Montanaro Asset Management Limited Investment Advisor 5.3029 16546426 0 2022-05-31 LOW
Sanford DeLand Asset Management Limited Investment Advisor 4.9836 15550000 -2792500 2022-09-30 LOW
Canaccord Genuity Wealth Management Investment Advisor/Hedge Fund 4.9335 15393627 -186555 2022-09-15 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 4.9241 15364318 0 2022-05-31 LOW
Artemis Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 4.43 13822640 0 2022-05-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.3607 13606370 -8503333 2022-10-21 LOW
The National Farmers Union Mutual Insurance Society Limited Insurance Company 3.759 11729088 349605 2022-12-28 LOW
Unicorn Asset Management Ltd. Investment Advisor 3.4601 10796426 0 2022-05-31 LOW
Odyssean Capital LLP Investment Advisor 3.2049 10000000 3000000 2023-02-14 LOW
Premier Asset Management Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 3.1326 9774351 -2115000 2022-12-19 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0134 9402671 -213382 2022-12-28 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.6347 5100681 -61600 2023-03-01 LOW
Martin Currie Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4903 4650000 -900000 2022-12-19 LOW
Cotton (Robert Francis Charles) Individual Investor 1.2387 3865130 0 2023-03-01 LOW
Amati Global Investors Limited Investment Advisor 1.2335 3848920 0 2022-12-19 LOW
Herald Investment Management Limited Investment Advisor 1.1404 3558192 0 2023-03-01 LOW
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Bank and Trust 1.0496 3275000 0 2022-09-07 MED
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 1.035 3229539 0 2022-12-19 LOW
EdenTree Investment Management Limited Investment Advisor 0.9696 3025300 0 2023-03-01 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8809 2748498 -5336 2022-12-28 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

NCC Group plc Company profile

Σχετικά με την NCC GROUP PLC ORD 1P

Η NCC Group plc είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παροχή ανεξάρτητων συμβουλών και υπηρεσιών σε πελάτες μέσω της παροχής υπηρεσιών μεσεγγύησης και διασφάλισης. Δραστηριοποιείται κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Assurance και Software Resilience. Ο τομέας Assurance περιλαμβάνει παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που βοηθούν τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν, να αξιολογούν, να μετριάζουν και να ανταποκρίνονται στους κινδύνους ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που αντιμετωπίζουν. Μέσω μιας απαράμιλλης σουίτας υπηρεσιών, προστατεύει τα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία των οργανισμών. Το τμήμα Software Resilience προστατεύει την ανάπτυξη, την προμήθεια και τη χρήση κρίσιμων για τις επιχειρήσεις τεχνολογιών και εφαρμογών λογισμικού. Οι υπηρεσίες της με συμβόλαιο μεσεγγύησης εξασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού κρίσιμης σημασίας για τις επιχειρήσεις. Η προσφορά της Escrow-as-a-Service (EaaS) για το cloud βοηθά τους πελάτες της να μεταβούν με ασφάλεια στο cloud.

Industry: IT Services & Consulting (NEC)

XYZ Building
2 Hardman Boulevard
MANCHESTER M3 3AQ
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.20 Price
+3.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4092%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.3873%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου