Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές NB Global Monthly Income Fund Ltd - NBMI CFD

0.7675
0.13%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0520
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.021808 %
Charges from borrowed part ($-0.87)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.021808%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.00011 %
Charges from borrowed part ($-0.00)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.00011%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

NB Global Monthly Income Fund Ltd ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.7695
Άνοιγμα* 0.7675
Μεταβολή 1 έτους* -11.43%
Εύρος ημέρας* 0.7675 - 0.7685
Εύρος 52 εβδ. 0.70-0.87
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 312.02K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 11.38M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 130.45M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 178.48M
Έσοδα 17.08M
EPS -0.20
Μέρισμα (Απόδοση %) 8.96803
Beta 0.65
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 19, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 30, 2022 0.7675 -0.0030 -0.39% 0.7705 0.7705 0.7675
Jun 29, 2022 0.7695 -0.0010 -0.13% 0.7705 0.7775 0.7675
Jun 28, 2022 0.7705 0.0010 0.13% 0.7695 0.7705 0.7695
Jun 27, 2022 0.7695 -0.0060 -0.77% 0.7755 0.7765 0.7695
Jun 24, 2022 0.7685 -0.0040 -0.52% 0.7725 0.7725 0.7675
Jun 23, 2022 0.7705 -0.0100 -1.28% 0.7805 0.7805 0.7695
Jun 22, 2022 0.7795 -0.0170 -2.13% 0.7965 0.7965 0.7795
Jun 21, 2022 0.7955 0.0080 1.02% 0.7875 0.7965 0.7875
Jun 20, 2022 0.7885 -0.0020 -0.25% 0.7905 0.8025 0.7875
Jun 17, 2022 0.7875 -0.0230 -2.84% 0.8105 0.8105 0.7875
Jun 16, 2022 0.8105 -0.0010 -0.12% 0.8115 0.8125 0.7775
Jun 15, 2022 0.8145 0.0020 0.25% 0.8125 0.8265 0.8115
Jun 14, 2022 0.8135 -0.0070 -0.85% 0.8205 0.8245 0.8115
Jun 13, 2022 0.8175 -0.0010 -0.12% 0.8185 0.8205 0.8175
Jun 10, 2022 0.8205 0.0030 0.37% 0.8175 0.8205 0.8175
Jun 9, 2022 0.8185 0.0000 0.00% 0.8185 0.8185 0.8175
Jun 8, 2022 0.8175 0.0060 0.74% 0.8115 0.8185 0.8115
Jun 7, 2022 0.8125 0.0000 0.00% 0.8125 0.8165 0.8115
Jun 6, 2022 0.8175 0.0050 0.62% 0.8125 0.8185 0.8115
Jun 1, 2022 0.8135 -0.0010 -0.12% 0.8145 0.8145 0.8115

NB Global Monthly Income Fund Ltd Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 68.8496 56.4278 58.09 42.7057 21.7251 20.1873
Έσοδα 68.8496 56.4278 58.09 42.7057 21.7251 20.1873
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10.664 9.68849 8.76872 5.42032 2.81952 2.42584
Ακαθάριστο Εισόδημα 58.1856 46.7393 49.3213 37.2853 18.9056 17.7614
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13.4676 11.9708 11.7137 8.13947 4.60025 3.61001
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.80352 2.28227 2.94504 2.71914 1.78074 1.18417
Λειτουργικά Έσοδα 55.3821 44.4571 46.3763 34.5662 17.1249 16.5772
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -196.722 102.574 -125.657 38.4218 -16.84 -1.05912
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -141.34 147.031 -79.2809 72.988 0.28492 15.5181
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -141.34 147.031 -79.2809 72.988 0.28492 15.5181
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -141.34 147.031 -79.2809 72.988 0.28492 15.5181
Καθαρά Κέρδη -141.34 147.031 -79.2809 72.988 0.28492 15.5181
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -141.34 147.031 -79.2809 72.988 0.28492 15.5181
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -141.34 147.031 -79.2809 72.988 0.28492 15.5181
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -141.34 147.031 -79.2809 72.988 0.28492 15.5181
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1053.88 1007.32 788.219 460.988 247.185 247.185
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.13411 0.14596 -0.10058 0.15833 0.00115 0.06278
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.04996 0.04527 0.05128 0.06325 0.03815 0.06332
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.13411 0.14596 -0.10058 0.15833 0.00115 0.06278
Q4 2019 Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 17.8451 12.2948 9.4303 9.96854 10.2187
Έσοδα 17.8451 12.2948 9.4303 9.96854 10.2187
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.22377 1.53155 1.28797 1.21194 1.2139
Ακαθάριστο Εισόδημα 15.6213 10.7633 8.14233 8.7566 9.00482
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3.48109 1.97151 2.62874 1.79246 1.81755
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.25732 0.43996 1.34077 0.58052 0.60365
Λειτουργικά Έσοδα 14.364 10.3233 6.80156 8.17608 8.40117
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 17.0057 -80.4023 63.5623 10.2157 -11.2748
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 31.3697 -70.079 70.3639 18.3917 -2.87361
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 31.3697 -70.079 70.3639 18.3917 -2.87361
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 31.3697 -70.079 70.3639 18.3917 -2.87361
Καθαρά Κέρδη 31.3697 -70.079 70.3639 18.3917 -2.87361
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 31.3697 -70.079 70.3639 18.3917 -2.87361
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 31.3697 -70.079 70.3639 18.3917 -2.87361
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 31.3697 -70.079 70.3639 18.3917 -2.87361
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 302.213 416.844 247.185 247.185 247.185
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.1038 -0.16812 0.28466 0.0744 -0.01163
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.03063 0.01054 0.02653 0.03236 0.03166
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.1038 -0.16812 0.28466 0.0744 -0.01163
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1315.72 1379.25 930.74 546.702 313.607 319.027
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1315.72 1379.25 930.74 546.702 313.607 319.027
Μετρητά & Ισοδύναμα 58.8296 118.596 24.5021 21.0677 15.8949 11.6679
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1256.89 1260.66 906.237 525.634 297.712 307.359
Total Assets 1353.21 1414.64 965.275 601.558 336.131 325.574
Note Receivable - Long Term 22.2652 18.2544 32.5312 12.1305 9.52952 5.99567
Other Long Term Assets, Total 15.2252 17.1268 2.00436 42.7255 12.994 0.55156
Total Current Liabilities 87.1637 106.565 53.389 23.5252 18.7215 9.89299
Accounts Payable 86.622 106.187 23.1549 11.9235 18.38 6.12909
Accrued Expenses 0.54165 0.378 0.2126 0.32931 0.23301 0.32352
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0 30.0216 11.2724 0.10847 3.44039
Total Liabilities 87.1637 106.565 53.389 23.5252 18.7215 9.89299
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0 0
Total Equity 1266.04 1308.07 911.886 578.033 317.409 315.681
Common Stock 1690.37 1631.17 1360.04 991.695 752.022 752.022
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -424.329 -323.1 -448.149 -413.662 -434.612 -436.34
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1353.21 1414.64 965.275 601.558 336.131 325.574
Total Common Shares Outstanding 1053.88 1007.32 788.219 460.988 247.185 247.185
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 546.702 454.213 313.607 332.052 319.027
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 546.702 454.213 313.607 332.052 319.027
Μετρητά & Ισοδύναμα 21.0677 11.4029 15.8949 9.69053 11.6679
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 525.634 442.81 297.712 322.361 307.359
Total Assets 601.558 463.471 336.131 342.775 325.574
Note Receivable - Long Term 12.1305 9.2582 9.52952 9.85199 5.99567
Other Long Term Assets, Total 42.7255 0 12.994 0.87144 0.55156
Total Current Liabilities 23.5252 17.5413 18.7215 16.3479 9.89299
Accounts Payable 11.9235 15.6095 18.38 14.6755 6.12909
Accrued Expenses 0.32931 0.25419 0.23301 0.28992 0.32352
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 11.2724 1.67758 0.10847 1.38249 3.44039
Total Liabilities 23.5252 17.5413 18.7215 16.3479 9.89299
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Total Equity 578.033 445.93 317.409 326.427 315.681
Common Stock 991.695 941.214 752.022 752.022 752.022
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -413.662 -495.283 -434.612 -425.594 -436.34
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 601.558 463.471 336.131 342.775 325.574
Total Common Shares Outstanding 460.988 416.844 247.185 247.185 247.185
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -141.34 147.031 -79.2809 72.988 0.28492 15.5181
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 284.161 161.583 221.597 400.765 260.245 11.5135
Μη Χρηματικά Στοιχεία -95.8126 -19.2768 104.382 -87.7634 34.6125 13.2662
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 521.314 33.8287 196.496 415.54 225.348 -17.2708
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -307.59 -105.002 -314.644 -404.104 -265.906 -15.9404
Total Cash Dividends Paid -63.2239 -45.801 -45.7689 -38.5008 -21.2352 -15.9404
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -244.366 -59.2014 -268.875 -365.603 -244.671 0
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 2.12338 3.18561 -1.04662 -0.09489 0.4878 0.19993
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -21.3054 59.766 -94.0935 -3.43438 -5.17279 -4.22698
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line 72.988 -70.079 0.28492 18.3917 15.5181
Cash From Operating Activities 400.765 56.7535 260.245 2.29482 11.5135
Non-Cash Items -87.7634 78.9006 34.6125 5.68717 13.2662
Changes in Working Capital 415.54 47.9319 225.348 -21.7841 -17.2708
Cash From Financing Activities -404.104 -66.8198 -265.906 -8.04168 -15.9404
Total Cash Dividends Paid -38.5008 -11.5423 -21.2352 -8.04168 -15.9404
Issuance (Retirement) of Stock, Net -365.603 -55.2775 -244.671 0 0
Foreign Exchange Effects -0.09489 0.40139 0.4878 -0.45753 0.19993
Net Change in Cash -3.43438 -9.66487 -5.17279 -6.20439 -4.22698
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 10.9002 19454454 0 2023-01-31 LOW
Mirabella Financial Services LLP Hedge Fund 5.2602 9388287 9388287 2022-10-05 HIGH
City of London Investment Management Co. Ltd. Investment Advisor 5.1078 9116320 9116320 2022-10-25 LOW
Quilter Investors Limited Investment Advisor/Hedge Fund 4.9776 8883890 -91135 2022-10-25 LOW
Almitas Capital LLC Investment Advisor 4.8736 8698293 5575928 2023-01-19 MED
Brown, Shipley & Company Limited Bank and Trust 4.4536 7948652 -1885087 2021-10-27 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.5471 2761239 0 2023-01-31 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 1.41 2516559 -67952 2023-01-31 LOW
CG Asset Management Limited Investment Advisor 1.1636 2076824 0 2023-01-31 MED
J. M. Finn & Co. Investment Advisor 1.1524 2056734 -32607 2022-12-15 LOW
Neuberger Berman Asset Management Ireland Ltd Investment Advisor 1.0513 1876370 -73914 2022-12-31 MED
Aberdeen Asset Managers Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6993 1248098 0 2023-01-31 MED
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6337 1131091 -422678 2022-12-15 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5774 1030448 0 2022-12-31 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 0.5354 955635 -177647 2022-12-15 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3183 568096 0 2023-01-31 LOW
Aberdeen Asset Investments Limited Investment Advisor 0.2375 423884 0 2022-12-15 LOW
Virgin Money Unit Trust Managers Ltd. Investment Advisor 0.1567 279666 279666 2022-09-30 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1515 270409 0 2023-01-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.1183 211141 0 2022-11-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
500000+

Έμποροι

92000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Closed End Funds

Lansdowne House
57 Berkeley Square
LONDON
W1J 6ER
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,517.70 Price
+0.000% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

28,358.80 Price
+1.110% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 90.00

XRP/USD

0.39 Price
-1.220% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00322

Gold

1,985.19 Price
-0.040% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0167%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0084%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου