Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Navitas Semiconductor Corporation - NVTS CFD

  6.92
  2.06%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 6.78
  Άνοιγμα* 7.04
  Μεταβολή 1 έτους* 31.34%
  Εύρος ημέρας* 6.88 - 7.04
  Εύρος 52 εβδ. 3.11-11.17
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.32M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 47.08M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.43B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 173.72M
  Έσοδα 54.01M
  EPS -1.03
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 7, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 22, 2023 6.92 -0.01 -0.14% 6.93 7.12 6.85
  Sep 21, 2023 6.78 -0.20 -2.87% 6.98 7.04 6.78
  Sep 20, 2023 7.20 -0.29 -3.87% 7.49 7.56 7.19
  Sep 19, 2023 7.45 -0.19 -2.49% 7.64 7.66 7.41
  Sep 18, 2023 7.66 0.19 2.54% 7.47 7.75 7.41
  Sep 15, 2023 7.54 -0.20 -2.58% 7.74 7.78 7.50
  Sep 14, 2023 7.74 -0.04 -0.51% 7.78 8.01 7.71
  Sep 13, 2023 7.72 -0.28 -3.50% 8.00 8.04 7.71
  Sep 12, 2023 8.06 -0.01 -0.12% 8.07 8.32 8.04
  Sep 11, 2023 8.08 -0.28 -3.35% 8.36 8.37 7.93
  Sep 8, 2023 8.23 0.00 0.00% 8.23 8.30 8.07
  Sep 7, 2023 8.20 -0.08 -0.97% 8.28 8.34 8.03
  Sep 6, 2023 8.50 -0.02 -0.23% 8.52 8.74 8.44
  Sep 5, 2023 8.55 0.04 0.47% 8.51 8.82 8.48
  Sep 1, 2023 8.72 -0.11 -1.25% 8.83 8.91 8.66
  Aug 31, 2023 8.79 0.37 4.39% 8.42 8.86 8.40
  Aug 30, 2023 8.40 0.31 3.83% 8.09 8.44 7.98
  Aug 29, 2023 8.14 -0.04 -0.49% 8.18 8.36 7.98
  Aug 28, 2023 8.39 -0.09 -1.06% 8.48 8.55 8.03
  Aug 25, 2023 8.45 0.16 1.93% 8.29 8.53 8.13

  Navitas Semiconductor Corporation Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, November 7, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 Navitas Semiconductor Corp Earnings Release
  Q3 2023 Navitas Semiconductor Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, February 21, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Navitas Semiconductor Corp Earnings Release
  Q4 2023 Navitas Semiconductor Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 37.943 23.736 11.849 1.687
  Έσοδα 37.943 23.736 11.849 1.687
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 25.996 13.05 8.134 1.167
  Ακαθάριστο Εισόδημα 11.947 10.686 3.715 0.52
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 161.58 92.244 30.652 18.781
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 72.453 51.374 9.469 6.478
  Έρευνα & Ανάπτυξη 50.318 27.82 13.049 11.136
  Λειτουργικά Έσοδα -123.637 -68.508 -18.803 -17.094
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.387 -0.257 -0.236 -0.254
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 50.075 -152.638 -19.039 -17.348
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 72.887 -152.685 -19.044 -17.349
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 73.913 -152.685 -19.044 -17.349
  Καθαρά Κέρδη 73.913 -152.685 -19.044 -17.349
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 73.913 -152.685 -19.044 -17.349
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 73.913 -152.685 -19.044 -17.349
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 73.913 -152.685 -19.044 -17.349
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 145.743 117.751 117.734 117.734
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.50715 -1.29668 -0.16176 -0.14736
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.53346 -1.29668 -0.16176 -0.14736
  Άλλο, Καθαρό 172.325 -83.873
  Depreciation / Amortization 6.913
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5.9
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.026
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 18.062 13.358 12.349 10.243 8.611
  Έσοδα 18.062 13.358 12.349 10.243 8.611
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10.572 7.873 7.341 9.852 5.026
  Ακαθάριστο Εισόδημα 7.49 5.485 5.008 0.391 3.585
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 45.287 48.824 43.549 47.672 28.625
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13.151 19.058 14.839 19.077 13.993
  Έρευνα & Ανάπτυξη 16.791 17.394 13.956 13.343 9.606
  Λειτουργικά Έσοδα -27.225 -35.466 -31.2 -37.429 -20.014
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.806 0.903 0.721 0.638 0.052
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -58.623 -62.304 -20.864 -42.963 34.107
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -58.527 -62.365 -7.914 -32.828 33.837
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -58.527 -61.847 -7.126 -32.59 33.837
  Καθαρά Κέρδη -58.527 -61.847 -7.126 -32.59 33.837
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -58.527 -61.847 -7.126 -32.59 33.837
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -58.527 -61.847 -7.126 -32.59 33.837
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -58.527 -61.847 -7.126 -32.59 33.837
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 165.606 156.792 152.502 138.455 132.132
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.35341 -0.39445 -0.04673 -0.23538 0.25608
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.35341 -0.39445 -0.0446 -0.21003 0.25608
  Άλλο, Καθαρό -32.204 -27.741 9.615 -6.172 54.069
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.5 5.4
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0.518 0.788 0.238
  Depreciation / Amortization 4.773 4.499 6.913
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 142.148 291.37 46.947 7.751
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 110.337 268.252 38.869 5.97
  Μετρητά & Ισοδύναμα 110.337 268.252 38.869 5.97
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9.127 8.263 4.152 0.698
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 9.127 8.263 4.152 0.698
  Συνολικό Απόθεμα 19.061 11.978 3.404 0.699
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.623 2.877 0.522 0.236
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.148
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 425.262 295.601 48.507 8.959
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 12.913 2.302 0.722 0.882
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 15.901 3.958 1.89 1.861
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2.988 -1.656 -1.168 -0.979
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 105.62 0.17 0.515 0
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0.206 0.221 0.229
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.554 1.553 0.102 0.097
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 20.351 10.728 6.366 3.818
  Payable/Accrued 14.653 4.86 3.698 0.871
  Δεδουλευμένα Έξοδα 5.212 2.639 1.668 0.259
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 3.2 1 2.4
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.486 0.029 0 0.288
  Σύνολο Οφειλών 44.13 230.065 11.425 6.286
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 3.716 4.971 2.4
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 3.716 4.971 2.4
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 18.327 215.621 0.088 0.068
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 381.132 65.536 37.082 2.673
  Redeemable Preferred Stock 0 109.506 57.127
  Κοινή Μετοχή 0.018 0.015 0.002 0.001
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 535.875 294.19 3.557 2.483
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -154.754 -228.667 -75.982 -56.938
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.007 -0.002 -0.001 0
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 425.262 295.601 48.507 8.959
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 153.629 117.751 117.734 117.734
  Υπεραξία, Καθαρό 161.527
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1.5
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1.824
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 3.628
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 129.999 142.148 156.083 266.248 279.536
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 100.823 110.337 124.792 240.504 253.797
  Μετρητά & Ισοδύναμα 100.823 110.337 124.792 240.504 253.797
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7.423 9.127 10.859 9.407 9.621
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 7.423 9.127 10.859 9.407 9.621
  Συνολικό Απόθεμα 18.873 19.061 17.044 13.995 13.13
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.88 3.623 3.388 2.342 2.988
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 415.968 425.262 443.168 286.317 286.903
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 13.377 12.913 12.352 11.305 3.862
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 16.919 15.901 14.906 13.184 5.643
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3.542 -2.988 -2.554 -1.879 -1.781
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 105.569 105.62 110.461 0.421 0.082
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0.2
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.581 1.554 2.476 7.166 3.223
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 23.472 20.351 18.641 15.579 12.881
  Payable/Accrued 13.61 14.653 9.31 6.3 5.216
  Δεδουλευμένα Έξοδα 9.188 5.212 6.131 6.075 4.448
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 3.2 3.2 3.2
  Σύνολο Οφειλών 71.365 44.13 65.475 39.438 87.167
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 1.323 2.122 2.919
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 1.323 2.122 2.919
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 46.064 18.327 28.099 21.737 71.367
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 344.603 381.132 377.693 246.879 199.736
  Redeemable Preferred Stock
  Κοινή Μετοχή 0.018 0.018 0.018 0.016 0.015
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 561.193 535.875 525.311 361.963 348.658
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -216.601 -154.754 -147.628 -115.038 -148.875
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.007 -0.007 -0.008 -0.062 -0.062
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 415.968 425.262 443.168 286.317 286.903
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 160.943 153.629 152.015 125.473 123.461
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.674 0.486 0 0.004 0.017
  Υπεραξία, Καθαρό 161.442 161.527 160.296 1.177
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1.5 1.5
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1.829 1.824 12.995
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 3.628 4.417
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 72.887 -152.685 -19.044 -17.349
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -44.497 -41.7 -20.625 -17.606
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.98 0.41 0.344 0.385
  Amortization 6.859 0.345 0.167 0
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -104.61 125.045 1.093 0.171
  Cash Taxes Paid 0.193 0.032 0.002 0.001
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.29 0.265 0.218 0.289
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 2.681 -14.815 -3.185 -0.813
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -107.608 -3.466 -0.215 -0.068
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -4.644 -2.748 -0.223 -0.066
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -102.964 -0.718 0.008 -0.002
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -5.81 274.549 53.59 3.61
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 273.099 -0.726 -0.19
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1.123 0.517 53.116 3
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -6.933 0.933 1.2 0.8
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0 0.001 0
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -157.915 229.383 32.751 -14.064
  Deferred Taxes -23.294
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -62.365 72.887 80.801 113.629 79.792
  Cash From Operating Activities -7.92 -44.497 -35.537 -18.383 -10.601
  Cash From Operating Activities 0.506 0.98 0.632 0.352 0.125
  Amortization 4.536 6.859 2.408 0.171 0.088
  Non-Cash Items 45.51 -104.61 -109.128 -132.02 -89.954
  Changes in Working Capital 3.888 2.681 -0.065 -0.515 -0.652
  Cash From Investing Activities -1.815 -107.608 -106.447 -8.057 -2.992
  Capital Expenditures -0.815 -4.644 -3.485 -2.305 -0.294
  Other Investing Cash Flow Items, Total -1 -102.964 -102.962 -5.752 -2.698
  Cash From Financing Activities 0.221 -5.81 -1.476 -1.308 -0.862
  Financing Cash Flow Items 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.221 1.123 0.924 0.292 -0.062
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 -6.933 -2.4 -1.6 -0.8
  Foreign Exchange Effects 0 0 0
  Net Change in Cash -9.514 -157.915 -143.46 -27.748 -14.455
  Cash Taxes Paid 0.01 0.193 0.363 0.188 0.023
  Cash Interest Paid 0 0.29 0.205 0.132 0.067
  Deferred Taxes 0.005 -23.294 -10.185

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Navitas Semiconductor Corporation Company profile

  Σχετικά με την Navitas Semiconductor Corporation

  Η Navitas Semiconductor Corporation ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ισχύος νιτριδίου του γαλλίου (GaN) που χρησιμοποιούνται στη μετατροπή και τη φόρτιση ισχύος. Τα τροφοδοτικά που ενσωματώνουν τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται σε μια σειρά ηλεκτρονικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων, των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, των κέντρων δεδομένων, των ηλιακών μετατροπέων και των ηλεκτρικών οχημάτων. Η Navitas προσφέρει ένα χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ισχύος GaN που βελτιστοποιούν την παροχή ισχύος και μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα. Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα GaN της έχουν αναπτυχθεί για εφαρμογές υψηλής συχνότητας, ήπιας μεταγωγής και έχουν σχεδιαστεί για να ξεκλειδώνουν τα υλικά πλεονεκτήματα του GaN, ενώ παράλληλα ενσωματώνουν λειτουργίες ανίχνευσης, προστασίας και αξιοπιστίας. Τα τσιπ της διαθέτουν μονολιθική ενσωμάτωση του τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET), της οδήγησης και της λογικής, δομικό στοιχείο ισχύος υψηλής απόδοσης που επιτρέπει στους σχεδιαστές να δημιουργήσουν τους μετατροπείς ισχύος. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιρλανδία, το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα, την Ταϊβάν και τις Φιλιππίνες και την Ιρλανδία.

  Industry: Semiconductors (NEC)

  3520 Challenger St.
  TORRANCE
  CALIFORNIA 90503
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου