Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Nautilus Biotechnology, Inc. - NAUT CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 1.50-5.07
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 210.16K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.72M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 313.42M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 124.87M
Έσοδα N/A
EPS -0.46
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Nautilus Biotechnology, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 63.618 50.498 15.744 10.11
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 25.946 21.146 3.312 1.622
Έρευνα & Ανάπτυξη 36.472 28.352 12.432 8.488
Λειτουργικά Έσοδα -63.618 -50.498 -15.744 -10.11
Άλλο, Καθαρό -0.122 0.183 0.125 0.492
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -57.924 -50.315 -15.619 -9.618
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -57.924 -50.315 -15.619 -9.618
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -57.924 -50.315 -15.619 -9.618
Καθαρά Κέρδη -57.924 -50.315 -15.619 -9.618
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -57.924 -50.315 -15.619 -9.618
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -57.924 -50.315 -15.619 -9.618
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -57.924 -50.315 -15.619 -9.618
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 124.59 124.303 124.094 124.094
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.46492 -0.40478 -0.12586 -0.07751
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.46492 -0.40478 -0.12586 -0.07751
Depreciation / Amortization 1.2 1
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 5.816
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 16.304 15.82 15.472 16.022 16.816
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6.717 6.249 6.616 6.364 6.923
Έρευνα & Ανάπτυξη 9.587 9.571 8.856 9.658 9.893
Λειτουργικά Έσοδα -16.304 -15.82 -15.472 -16.022 -16.816
Άλλο, Καθαρό 0.009 -0.132 0.783 0.259 0.127
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -13.409 -14.063 -14.689 -15.763 -16.689
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -13.409 -14.063 -14.689 -15.763 -16.689
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -13.409 -14.063 -14.689 -15.763 -16.689
Καθαρά Κέρδη -13.409 -14.063 -14.689 -15.763 -16.689
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -13.409 -14.063 -14.689 -15.763 -16.689
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -13.409 -14.063 -14.689 -15.763 -16.689
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -13.409 -14.063 -14.689 -15.763 -16.689
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 124.792 124.651 124.494 124.419 124.303
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.10745 -0.11282 -0.11799 -0.12669 -0.13426
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.10745 -0.11282 -0.11799 -0.12669 -0.13426
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.886 1.889
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 349.222 77.659 16.964
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 345.729 76.742 16.659
Μετρητά & Ισοδύναμα 185.619 36.607 0.595
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 160.11 40.135 16.064
Prepaid Expenses 3.493 0.917 0.305
Total Assets 398.45 85.011 18.542
Property/Plant/Equipment, Total - Net 31.86 6.213 1.119
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 33.854 7.498 1.868
Accumulated Depreciation, Total -1.994 -1.285 -0.749
Other Long Term Assets, Total 0.997 1.139 0.459
Total Current Liabilities 5.812 3.018 0.49
Accounts Payable 1.723 0.47 0.289
Accrued Expenses 4.089 2.548 0.201
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Total Liabilities 34.874 6.314 0.49
Total Long Term Debt 0 0 0
Other Liabilities, Total 29.062 3.296 0
Total Equity 363.576 78.697 18.052
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 108.418 32.561
Common Stock 0.012 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 444.388 0.6 0.189
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -80.64 -30.325 -14.706
Other Equity, Total -0.184 0.003 0.007
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 398.45 85.011 18.542
Total Common Shares Outstanding 124.303 124.094 124.094
Long Term Investments 16.371
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 327.065 349.222 352.222 374.628 69.445
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 324.117 345.729 347.345 373.144 67.837
Μετρητά & Ισοδύναμα 188.622 185.619 190.241 288.387 51.803
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 135.495 160.11 157.104 84.757 16.034
Prepaid Expenses 2.948 3.493 4.877 1.484 1.608
Total Assets 384.673 398.45 385.347 393.275 76.148
Property/Plant/Equipment, Total - Net 31.693 31.86 5.731 2.769 2.889
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 33.968 33.854 7.772 4.533 4.388
Accumulated Depreciation, Total -2.275 -1.994 -2.041 -1.764 -1.499
Other Long Term Assets, Total 0.997 0.997 0.767 0.612 3.814
Total Current Liabilities 6.406 5.812 4.209 3.231 4.525
Accounts Payable 1.487 1.723 1.498 1.229 2.12
Accrued Expenses 4.919 4.089 2.711 2.002 2.405
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 34.964 34.874 7.5 3.231 4.525
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 28.558 29.062 3.291 0 0
Total Equity 349.709 363.576 377.847 390.044 71.623
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 108.418
Common Stock 0.012 0.012 0.012 0.012 0.001
Additional Paid-In Capital 446.654 444.388 441.795 439.489 1.936
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -96.403 -80.64 -63.951 -49.447 -38.734
Other Equity, Total -0.554 -0.184 -0.009 -0.01 0.002
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 384.673 398.45 385.347 393.275 76.148
Total Common Shares Outstanding 124.457 124.303 124.094 124.094 124.094
Long Term Investments 24.918 16.371 26.627 15.266
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -50.315
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -39.241
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.019
Μη Χρηματικά Στοιχεία 10.077
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.022
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -138.964
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2.269
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -136.695
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 327.447
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 327.28
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.167
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 149.242
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -15.763 -50.315 -33.626 -19.122 -8.409
Cash From Operating Activities -12.335 -39.241 -28.722 -14.545 -6.253
Cash From Operating Activities 0.281 1.019 0.756 0.479 0.214
Non-Cash Items 2.661 10.077 6.811 4.129 1.864
Changes in Working Capital 0.486 -0.022 -2.663 -0.031 0.078
Cash From Investing Activities 15.182 -138.964 -145.028 -61.048 23.518
Other Investing Cash Flow Items, Total 15.663 -136.695 -143.745 -60.035 23.518
Cash From Financing Activities 0.156 327.447 327.384 327.373 -2.069
Financing Cash Flow Items 0 327.28 327.28 327.327 -2.069
Net Change in Cash 3.003 149.242 153.634 251.78 15.196
Capital Expenditures -0.481 -2.269 -1.283 -1.013
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.156 0.167 0.104 0.046
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Mallick (Parag) Individual Investor 16.5616 20679892 200000 2022-04-18 LOW
Patel (Sujal M) Individual Investor 13.7018 17108999 0 2023-02-27 LOW
Perceptive Advisors LLC Private Equity 7.2967 9111151 0 2022-12-31 MED
Cercano Management LLC Investment Advisor 5.7445 7172985 7172985 2022-12-31
Vulcan Capital Management Inc Corporation 5.7445 7172985 0 2022-04-18
Madrona Venture Group, LLC Venture Capital 4.8218 6020770 0 2022-12-31 LOW
ARYA Sciences Holdings III Corporation 3.3207 4146500 3647500 2022-04-18
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.1231 2651020 144356 2022-12-31 LOW
Comprehensive Financial Management LLC Investment Advisor 1.7816 2224619 0 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7422 2175376 -1313 2022-12-31 LOW
Bain Capital Life Sciences Investors, LLC Investment Advisor 1.6017 2000000 0 2022-12-31 LOW
Nazem (Farzad) Individual Investor 1.5121 1888146 0 2022-04-18 LOW
Tikvah Management LLC Hedge Fund 1.1924 1488895 0 2022-12-31 LOW
Amazon.com Inc Investment Advisor 1.1669 1457055 0 2022-12-31 LOW
ArchPoint Investors, LLC Investment Advisor 1.1609 1449551 0 2022-12-31 LOW
Andreessen Horowitz Venture Capital 1.0859 1355911 -16298006 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7695 960868 5799 2022-12-31 LOW
Rubric Capital Management LP Hedge Fund 0.5987 747607 0 2022-12-31 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.5624 702204 49879 2022-12-31 LOW
RTW Investments L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4805 600000 0 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Nautilus Biotechnology, Inc. Company profile

Σχετικά με την Nautilus Biotechnology, Inc.

Η Nautilus Biotechnology, Inc. είναι μια εταιρεία βιοεπιστημών σε στάδιο ανάπτυξης. Η εταιρεία ασχολείται με τη δημιουργία μιας τεχνολογίας πλατφόρμας για τον ποσοτικό προσδιορισμό και την αποκάλυψη της πολυπλοκότητας του ανθρώπινου πρωτεώματος. Η Εταιρεία επικεντρώνεται στον μετασχηματισμό του πεδίου της πρωτεομικής με τον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης στο πρωτεώμα και τη δυνατότητα θεμελιωδών εξελίξεων σε όλη την ανθρώπινη υγεία και ιατρική. Η ολοκληρωμένη λύση της πλατφόρμας της αποτελείται από το σύστημα ανάλυσης πρωτεώματος, τα αναλώσιμα και το λογισμικό. Η Εταιρεία αναπτύσσει ένα πρωτότυπο ενός οργάνου ενός μορίου, το Proteomic Analysis System. Η Πλατφόρμα Πρωτεομικής Ανάλυσης της Εταιρείας αξιοποιεί μια νανοκατασκευασμένη, μονομοριακή συστοιχία πρωτεϊνών, την απεικόνιση πολλαπλών κύκλων και την ανάλυση μηχανικής μάθησης για τον εντοπισμό και τη μέτρηση του πρωτεώματος με ευαισθησία και κλίμακα.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

2701 Eastlake Ave East
Suite 202
SEATTLE
WASHINGTON 98102
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,647.20 Price
-0.380% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

73.60 Price
+0.950% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

27,406.65 Price
+1.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,967.18 Price
+0.520% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου