Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Natus - NTUS CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 20.90-33.93
Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 8.13M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.14B
Αναλογία P/E 88.30
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 34.58M
Έσοδα 478.30M
EPS 0.37
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.23
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 3, 2022

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Natus Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 473.438 415.684 495.175 530.891 500.97
Έσοδα 473.438 415.684 495.175 530.891 500.97
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 200.258 192.753 203.467 226.876 219.756
Ακαθάριστο Εισόδημα 273.18 222.931 291.708 304.015 281.214
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 449.659 435.877 510.841 555.453 492.253
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 170.667 156.395 188.758 207.279 200.59
Έρευνα & Ανάπτυξη 58.006 61.296 58.733 61.482 51.822
Depreciation / Amortization 15.129 15.224 15.144 22.585 19.171
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5.599 10.209 44.739 37.231 0.914
Λειτουργικά Έσοδα 23.779 -20.193 -15.666 -24.562 8.717
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.742 -1.657 -5.456 -7.26 -3.643
Άλλο, Καθαρό -0.682 -0.215 -0.135 -0.438 0.076
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 19.355 -22.065 -21.257 -32.26 5.15
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 13.177 -16.613 -15.671 -14.335 0.207
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 13.177 -16.613 -15.671 -14.335 0.207
Καθαρά Κέρδη 13.177 -16.613 -15.671 -22.935 -20.293
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 13.177 -16.613 -15.671 -14.335 0.207
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 13.177 -16.613 -15.671 -22.935 -20.293
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 13.177 -16.613 -15.671 -22.935 -20.293
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 33.974 33.562 33.696 33.111 32.564
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.38786 -0.49499 -0.46507 -0.43294 0.00636
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.50005 -0.29147 0.39795 0.29794 0.0246
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -8.6 -20.5
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 119.793 128.656 113.877 115.978 114.927
Έσοδα 119.793 128.656 113.877 115.978 114.927
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 54.381 55.613 46.229 49.577 48.839
Ακαθάριστο Εισόδημα 65.412 73.043 67.648 66.401 66.088
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 115.612 123.957 105.332 109.964 110.407
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 42.358 41.832 41.613 42.098 45.126
Έρευνα & Ανάπτυξη 13.224 13.85 14.667 14.249 15.24
Depreciation / Amortization 3.598 3.632 3.681 3.919 3.897
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2.051 9.03 -0.858 0.121 -2.695
Λειτουργικά Έσοδα 4.181 4.699 8.545 6.014 4.52
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.571 -0.884 -0.819 -0.543 -1.494
Άλλο, Καθαρό -0.236 -0.185 -0.229 -0.108 -0.162
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3.374 3.63 7.497 5.363 2.864
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1.903 1.744 5.573 3.464 2.396
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1.903 1.744 5.573 3.464 2.396
Καθαρά Κέρδη 1.903 1.744 5.573 3.464 2.396
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1.903 1.744 5.573 3.464 2.396
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1.903 1.744 5.573 3.464 2.396
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1.903 1.744 5.573 3.464 2.396
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 34.276 34.265 33.865 33.871 33.782
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.05552 0.0509 0.16457 0.10227 0.07093
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.08927 0.17751 0.14573 0.10458 0.00419
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 277.291 271.702 269.749 285.775 305.628
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 75.595 82.082 63.297 56.373 88.95
Μετρητά & Ισοδύναμα 75.595 82.082 63.297 56.373 88.95
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 111.76 93.133 115.889 127.041 126.809
Accounts Receivable - Trade, Net 111.76 93.133 115.889 127.041 126.809
Total Inventory 67.745 75.65 71.368 79.736 71.529
Prepaid Expenses 22.191 20.837 19.195 22.625 18.34
Total Assets 564.288 600.394 622.527 638.14 709.919
Property/Plant/Equipment, Total - Net 31.071 36.185 39.748 22.913 22.071
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 64.381 66.911 81.799 62.646 58.51
Accumulated Depreciation, Total -33.31 -30.726 -42.051 -39.733 -36.439
Goodwill, Net 148.657 151.299 146.367 147.644 172.998
Intangibles, Net 65.513 92.741 114.799 139.453 172.582
Other Long Term Assets, Total 41.756 48.467 51.864 42.355 36.64
Total Current Liabilities 114.601 145.752 142.821 133.446 92.137
Accounts Payable 36.405 23.429 27.253 28.805 25.242
Accrued Expenses 44.229 42.663 50.52 37.465 40.998
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 33.736 29.246 29.658 32.176 25.897
Total Liabilities 139.538 189.3 206.404 239.696 287.822
Total Long Term Debt 0.23 6.286 20.264 69.474 154.283
Long Term Debt 0 5.84 19.665 69.474 154.283
Deferred Income Tax 11.811 21.247 26.581 16.931 19.407
Other Liabilities, Total 12.896 16.015 16.738 19.845 21.995
Total Equity 424.75 411.094 416.123 398.444 422.097
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 353.737 342.828 344.476 334.215 316.577
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 84.486 71.309 87.922 102.261 129.115
Other Equity, Total -13.473 -3.043 -16.275 -38.032 -23.595
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 564.288 600.394 622.527 638.14 709.919
Total Common Shares Outstanding 34.2257 33.9117 34.1487 33.8044 33.1341
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.231 50.414 35.39 35
Capital Lease Obligations 0.23 0.446 0.599
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 286.768 277.291 261.671 245.699 265.819
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 84.285 75.595 68.779 62.494 80.549
Μετρητά & Ισοδύναμα 84.285 75.595 68.779 62.494 80.549
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 103.714 111.76 97.37 92.793 91.326
Accounts Receivable - Trade, Net 103.714 111.76 97.37 92.793 91.326
Total Inventory 72.238 67.745 71.545 68.35 69.467
Prepaid Expenses 26.531 22.191 23.977 22.062 24.477
Total Assets 568.083 564.288 561.251 556.218 581.368
Property/Plant/Equipment, Total - Net 29.418 31.071 32.783 34.498 34.058
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 63.894 64.381 64.807 65.284 63.609
Accumulated Depreciation, Total -34.476 -33.31 -32.024 -30.786 -29.551
Goodwill, Net 148.304 148.657 149.293 150.482 149.761
Intangibles, Net 59.815 65.513 73.602 80.054 85.001
Other Long Term Assets, Total 43.778 41.756 43.902 45.485 46.729
Total Current Liabilities 112.855 114.601 103.801 102.463 136.476
Accounts Payable 34.342 36.405 28.322 26.892 24.486
Accrued Expenses 51.667 53.099 49.742 51.106 51.798
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0 0 36.523
Other Current Liabilities, Total 26.846 25.097 25.737 24.465 23.669
Total Liabilities 137.189 139.538 138.729 138.391 172.436
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Long Term Debt 0 0 0 0
Deferred Income Tax 1.451 1.133 9.826 10.038 9.915
Other Liabilities, Total 22.883 23.804 25.102 25.89 26.045
Total Equity 430.894 424.75 422.522 417.827 408.932
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 359.319 353.737 350.457 347.818 344.696
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 86.389 84.486 82.742 77.169 73.705
Other Equity, Total -14.814 -13.473 -10.677 -7.16 -9.469
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 568.083 564.288 561.251 556.218 581.368
Total Common Shares Outstanding 34.5761 34.2257 34.1526 34.1321 34.0969
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 13.177 -16.613 -15.671 -22.935 -20.293
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 63.995 34.426 60.06 33.02 19.726
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 28.091 28.115 30.722 33.863 30.098
Deferred Taxes -4.386 -1.577 -5.364 -13.714 4.032
Μη Χρηματικά Στοιχεία 19.793 23.078 37.842 49.912 26.485
Cash Taxes Paid 3.782 6.825 6.445 9.247 5.74
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.18 3.11 4.58 6.169 4.464
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 7.32 1.423 12.531 -14.106 -20.596
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1.946 -12.606 -5.339 -8.389 -160.935
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3.62 -8.609 -5.339 -8.54 -4.066
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 1.674 -3.997 0 0.151 -156.869
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -60.662 -10.877 -48.532 -49.512 5.826
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -4.107 -3.169 -1.689 -5.33 -10.372
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.855 -9.181 3.635 5.818 1.198
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -57.41 1.473 -50.478 -50 15
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -7.874 7.842 0.735 -7.696 10.782
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -6.487 18.785 6.924 -32.577 -124.601
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 1.903 13.177 11.433 5.86 2.396
Cash From Operating Activities 8.897 63.995 51.212 44.096 24.703
Cash From Operating Activities 6.673 28.091 21.337 14.45 7.257
Deferred Taxes -0.119 -4.386 1.06 1.106 1.064
Non-Cash Items 4.291 19.793 8.997 7.2 3.706
Cash Taxes Paid 1.066 3.782 3.172 1.671 -0.32
Cash Interest Paid 0.114 1.18 1.065 0.86 0.513
Changes in Working Capital -3.851 7.32 8.385 15.48 10.28
Cash From Investing Activities -1.634 -1.946 -1.275 -2.967 -0.731
Capital Expenditures -1.062 -3.62 -2.949 -1.967 -0.731
Cash From Financing Activities 2.516 -60.662 -57.968 -57.848 -21.275
Financing Cash Flow Items -1.228 -4.107 -1.254 -1.244 -1.15
Issuance (Retirement) of Stock, Net 4.191 0.855 0.612 0.612 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.447 -57.41 -57.326 -57.216 -20.125
Foreign Exchange Effects -1.089 -7.874 -5.272 -2.869 -4.23
Net Change in Cash 8.69 -6.487 -13.303 -19.588 -1.533
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.572 1.674 1.674 -1

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Natus Company profile

Σχετικά με την Natus

Η Natus Medical Incorporated παρέχει λύσεις υγειονομικής περίθαλψης που επικεντρώνονται στη διάγνωση και τη θεραπεία διαταραχών του κεντρικού νευρικού και αισθητηριακού συστήματος για ασθενείς όλων των ηλικιών. Η εταιρεία παρέχει λύσεις προϊόντων για τρεις τελικές αγορές: Neuro, Newborn Care και Hearing & Balance. Η Neuro περιλαμβάνει προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν διαγνωστικές, θεραπευτικές και χειρουργικές λύσεις στη νευροδιαγνωστική, τη νευροκριτική φροντίδα και τη νευροχειρουργική. Η φροντίδα νεογέννητων περιλαμβάνει προϊόντα και υπηρεσίες για τη φροντίδα νεογέννητων, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της ακοής, της παρακολούθησης του εγκεφάλου, της απεικόνισης των ματιών, της διαχείρισης του ίκτερου και διαφόρων αναλώσιμων ειδών φροντίδας νεογέννητων. Το χαρτοφυλάκιό της Hearing περιλαμβάνει προϊόντα για την αξιολόγηση και διάγνωση της ακοής και την τοποθέτηση ακουστικών βαρηκοΐας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών ακουολογικών, ωτονευρολογικών και αιθουσαίων οργάνων για τους επαγγελματίες της ακουστικής περίθαλψης. Το χαρτοφυλάκιό της Balance παρέχει διάγνωση και αξιολόγηση αιθουσαίων διαταραχών και διαταραχών ισορροπίας.

Industry: Advanced Medical Equipment & Technology (NEC)

3150 Pleasant View Road
MIDDLETON
WISCONSIN 53562
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,969.99 Price
+1.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0086%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0004%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,386.90 Price
-2.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,567.80 Price
-1.370% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

69.95 Price
+0.600% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0050%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου